Нечай Анна Анатоліївна Кандидат юридичних наукДата конвертації08.06.2016
Розмір640 b.


ПОДАТКОВІ СТИМУЛИ СУБ”ЄКТІВ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ЗАКОНОДАВЧІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

 • Нечай Анна Анатоліївна

 • Кандидат юридичних наук

 • Юридичний радник ПАДКО

 • 7 жовтня 2004 р.


1. Види недержавного пенсійного забезпечення

 • НПЗ може здійснюватися роботодавцями та фізичними особами через:

 • Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

 • Страхові компанії (страхування довічних пенсій)

 • Банки (пенсійні депозитні рахунки - ПДР)2. Суб”єкти системи НПЗ – платники податку:

 • 1) Роботодавці:

 • платники та вкладники НПФ;

 • страхувальники працівників;

 • вкладники ПДР;

 • 2) Фізичні особи:

 • учасники НПФ;

 • застраховані особи;

 • особи, на ім”я яких відкрито ПДР;3. Суб”єкти системи НПЗ – платники податку:

 • 3) Недержавні пенсійні фонди;

 • 4) Адміністратори НПФ;

 • 5) Компанії з управління активами НПФ;

 • 6) Страхові компанії;

 • 7) Банки-зберігачі

 • 8) Торговці цінними паперами НПФ

 • 9) Особи, які надають консультаційні та агентські послуги відповідно до Закону про НПЗ.4. Етапи, на яких виникає оподаткування в НПЗ:

 • Здійснення пенсійних внесків;

 • Накопичення (інвестування пенсійних активів);

 • Дострокове розірвання договорів у системі НПЗ;

 • Виплати пенсій фізичним особам5. Податок на прибуток з підприємств:

 • Встановлені різні умови сплати для:

 • Роботодавців, які здійснюють НПЗ для своїх працівників через:

 • НПФ та ПДР;

 • Страхові компанії ;

 • 2) Осіб, які надають послуги в системі НПЗ:

 • Адміністраторів НПФ;

 • КУА недержавних пенсійних фондів;

 • Страхових компаній;

 • Банків-зберігачів НПФ;

 • Юр. осіб, які надають консультаційні та агентські послуги в системі НПЗ.6. Податок на доходи фізичних осіб

 • Встановлені різні умови сплати податку на суми пенсійних внесків, які робляться:

 • фіз. особою на свою користь;

 • фіз. особою на користь близьких родичів;

 • на ім”я фіз. особи її роботодавцем;

 • на ім”я фіз. особи її близькими родичами.

 • А також різні ставки оподаткування пенсійних виплат в залежності від:

 • віку фіз. особи – пенсіонера;

 • фінансової установи, яка робить виплати.7. Податок на додану вартість:

 • Встановлені різні умови сплати цього податку при наданні послуг:

 • Адміністраторами НПФ;

 • Страховими компаніями;

 • Банками-зберігачами;

 • Торговцями цінних паперів;

 • Юр. особами, які надають консультаційні та агентські послуги в системі НПЗ8. Оподаткування доходів фіз.осіб на етапі 1: здійснення пенсійних внесків до НПФ, страхової компанії, банку

 • Вкладник (платник): Фіз.особа на свою користь

 • 1. Звільняються від податку на доходи фіз.осіб (шляхом віднесення на податковий кредит) суми сплачених внесків на НПЗ у межах суми, що дорівнює податковій соціальній пільзі.

 • 2. У разі, якщо на користь фіз.особи крім неї самої та(або) її родичів внески робить її роботодавець, то суми внесків, сплачених фіз.особою на НПЗ, які відносяться на податковий кредит, зменшуються на розмір суми внесків на НПЗ, які зроблені на її користь роботодавцем цієї особи (тобто за результатами податкового року внески роботодавця зараховуються при обчисленні суми пільгових внесків у першочерговому порядку).9. Оподаткування доходів фіз.осіб на етапі 1: здійснення пенсійних внесків до НПФ, страхової компанії, банку

 • Вкладник (платник): фіз.особа на користь близьких родичів

 • Звільняються від податку на доходи фіз.осіб (шляхом віднесення на податковий кредит) суми сплачених внесків на НПЗ у межах суми, що дорівнює 50% розміру податкової соціальної пільги за умови, що такі родичі самостійно або їх роботодавці на їх користь не робили відрахувань на НПЗ.10. Оподаткування доходів фіз.осіб на етапі 1: здійснення пенсійних внесків до НПФ, страхової компанії, банку

 • Вкладник (платник): Роботодавець –резидент на користь фіз.особи

 • Звільняються від податку на доходи фіз.осіб суми сплачених роботодавцем на їх користь пенсійних внесків у межах суми, що не перевищує 15 % нарахованої таким працедавцем суми заробітної плати фіз.особи протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується такий внесок, але не вище суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, діючого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень у розрахунку за такий місяць за сукупністю всіх таких внесків.11. Оподаткування доходів фіз.осіб на етапі 1: здійснення пенсійних внесків до НПФ, страхової компанії, банку

 • Вкладник (платник): Близькі родичі на користь фіз.особи

 • Звільняються від податку на доходи фіз.осіб суми сплачених внесків на НПЗ

 • у межах суми, що дорівнює податковій соціальній пільзі, якщо на користь фіз. особи не робилися внески на НПЗ іншими особами та

 • у межах суми, що дорівнює 50% розміру податкової соціальної пільги – в іншому випадку.12. Розмір податкової соціальної пільги

 • У даному випадку дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 грн.

 • Отже, ця межа буде змінюватися при зміні рівня прожиткового мінімуму. У 2004 р. вона дорівнює 540 грн. на місяць, виходячи з прожиткового мінімуму 386,73 грн.

 • Суми внесків, які надійшли на користь фіз.особи понад розміри, зазначені в законі, зараховуються до оподатковуваного доходу фіз.особи (оподатковуються).13. Оподаткування прибутку підприємств на етапі 1: здійснення пенсійних внесків до НПФ, страхової компанії, банку

 • Вкладник (платник): Роботодавець на користь фіз.особи-працівника

 • Пенсійні внески відносяться на валові витрати у сумі, що не перевищує 15% від заробітної плати працівника, але не більше суми, що дорівнює податковій соціальній пільзі14. Оподаткування прибутку підприємств на етапі 2: надходження внесків на НПЗ; отримання інвестиційного прибутку

 • Фінансова установа: НПФ

 • 2.1. Отримані внески не оподатковують як надходження до неприбуткової організації

 • 2.2. звільнення від оподаткування доходів, отриманих від операцій з пенсійними активами і пасивні доходи (дивіденди, відсотки)15. Оподаткування прибутку підприємств на етапі 2: надходження внесків на НПЗ; отримання інвестиційного прибутку

 • Фінансова установа: Страхова компанія

 • 2.1. Не оподатковується прибуток за отриманими страховими платежами

 • 2.2. Не обкладається податком на прибуток частина інвест. доходу, отриманого від інвестування страхових резервів за договорами страхування життя, що розподіляється між застрахованими особами.16. Оподаткування прибутку підприємств на етапі 2: надходження внесків на НПЗ; отримання інвестиційного прибутку

 • Фінансова установа: Банк

 • 2.1. Не оподатковуються кошти, отримані на депозитні рахунки

 • 2.2. Відсотки, отримані на ПДР з 1 січня 2005 р., оподатковуються за ставкою 5%17. Оподаткування роботодавця-вкладника та фізичної особи на етапі 3: дострокове розірвання договорів з НПЗ

 • 17.1. Розірвання договору між роботодавцем та НПФ:

 • 1) не виникає оподаткування роботодавця-вкладника: кошти, сплачені раніше до НПФ, до роботодавця не повертаються;

 • 2) не виникає оподаткування учасника НПФ: всі кошти, належні учаснику НПФ, переводяться на його ім”я до іншого НПФ за заявою учасника17.2. Розірвання договору між роботодавцем та страховою компанією:

 • 1) виникає оподаткування роботодавця – вкладника у розмірі суми, раніше віднесеної на валові витрати:

 • ·        Якщо договір з НПЗ розривається з будь-яких причин до закінчення мінім. строку його дії або до настання відповідного страхового випадку, роботодавець зобов’язаний включити до складу своїх валових доходів відповідного звітного періоду суму попередньо сплачених пенсійних внесків (з нарахуванням пені)

 • ·        викупна сума або її частина, яка повертається роботодавцю податку страховиком, не включається до складу валових доходів такого платника податку.

 • 2) не виникає оподаткування застрахованої фіз. особи, але фіз. особа втрачає всі кошти, які вносилися до страхової компанії на її користь17.3. Розірвання договору між роботодавцем та банком:

 • 1) не виникає оподаткування роботодавця-вкладника: кошти, покладені на ПДР, залишаються на користь фіз.особи;

 • 2) не виникає оподаткування фіз.особи: кошти можуть залишатися на ПДРабо бути переведеними за заявою фіз.особи18. Оподаткування фізичної особи на етапі 4: пенсійні виплати

 • Виплати з НПФ та страхових компаній оподатковуються:

 • у розмірі 0,6 податкової ставки, що діє на момент отримання пенсійної виплати - до досягнення фіз.особою 70 років;

 • у розмірі 0,6 податкової ставки, що діє на момент отримання пенсійної виплати - до досягнення фіз.особою 70 років19. Оподаткування фізичної особи на етапі 4: пенсійні виплати

 • Виплати з пенсійних депозитних рахунків:

 • Не оподатковуються

 • (але при здійсненні виплат утримується податок на нараховані відсотки у розмірі 5%)20. ВИСНОВКИ:

 • 1) В Україні встановлені нерівні умови оподаткування роботодавців та фізичних осіб при здійсненні НПЗ через:

 • НПФ;

 • Страхові компанії;

 • Банки.

 • 2) При здійсненні НПЗ через страхові компанії застраховані особи-працівники мають ризик повної втрати накопичених на їх користь за рахунок роботодавця пенсійних активів.

 • Контактна ел. пошта: anna_nechai@yahoo.com
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка