Німецька класична філософія Феномен німецької класичної філософіїДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.


Німецька класична філософія

 • 1.Феномен німецької класичної філософії.

 • 2. Іммануіл Кант :межі розуму.

 • 3. Йоган Готліб Фіхте: «Я» як діяльне начало

 • 4. Фрідріх Вільгельм Йозеф Шеллінг: філософія тотожності.

 • 5. Абсолютний ідеалізм Гегеля.


Загальна характеристика німецької класичної філософії

 • Термін "класична німецька філософія" був введений Ф. Енгельсом. Сам Енгельс спеціально не роз'яснює, що він має на увазі під "німецькою класичною філософією". Але під класикою зазвичай мається на увазі вища міра чого-небудь, деяка завершена форма. І після класики, як правило, йде зниження рівня.Основні представникиА такожЙоганн Готліб ФіхтеЙоганн Готліб Фіхте

 • У своїх перших трактатах Фіхте першочергову увагу приділяє філософсько-моральним проблемам. Так, у працях «Досвід критики усякого одкровення», «Нотатки про правильність висновків громадськості по відношенню до французької революції» Фіхте зводить поняття «практичної філософії» до діяльності лише моральної свідомості. Він виводить моральні принципи як вимоги абстрактного розуму. Основу своєї практичної філософії він вбачає в тому, що принципи моралі повинні спиратися на теоретичне обґрунтування, маючи зв'язок із чіткою науковою системою.Головний твір Фіхте — «Науковчення» (1794) — є трактатом про науку. Наукові положення, згідно з його поглядами, повинні спиратися на основоположення, які є достовірними самі собою. Таким достовірним фактом є визнання суб'єктом свого існування —«Я».

 • Головний твір Фіхте — «Науковчення» (1794) — є трактатом про науку. Наукові положення, згідно з його поглядами, повинні спиратися на основоположення, які є достовірними самі собою. Таким достовірним фактом є визнання суб'єктом свого існування —«Я».Головною проблемою етики Фіхте вважав суперечність між необхідністю і свободою. Під впливом Спінози він визнає, що воля людини і уся її духовна діяльність взагалі детерміновані таким же чином, як і фізична природа. Людина підкоряється законові причинової зумовленості не тільки як частина або явище природи, а й як суб'єкт громадянського історичного процесу.

 • Головною проблемою етики Фіхте вважав суперечність між необхідністю і свободою. Під впливом Спінози він визнає, що воля людини і уся її духовна діяльність взагалі детерміновані таким же чином, як і фізична природа. Людина підкоряється законові причинової зумовленості не тільки як частина або явище природи, а й як суб'єкт громадянського історичного процесу.Ідеї протестантизму, які ввійшли до класичної філософії:

 • Ідея раціонального трактування релігійних понять, необхідності їх розуміння.

 • Ідея інтимного спілкування людини з Богом, ідея суверенності і свободи людини.Іммануїл КантІммануїл Кант

 • Філософію Канта поділяють на два періоди — докритичний (до початку 70-х років XVIII ст.) і критичний, коли Кант розпочав досліджувати обмеження розуму. Результати своїх досліджень він виклав у своїх відомих працях: «Критика чистого розуму», «Критика практичного розуму», «Критика спроможності судження» і багатьох інших.

 • У «докритичний період» Кант зробив важливе відкриття про гравітаційну взаємодію Місяця і Землі, яка впливає на швидкість їхнього обертання, про сповільнення обертання Землі внаслідок тертя, викликаного приливами і відливами. Всі ці ідеї Канта стали основою для нового погляду на світ як на рухливий, змінний, суперечливий. Це відіграло важливу роль у формуванні діалектикиТаким чином, у «докритичний період» вченню Канта були притаманні елементи матеріалізму і діалектики, а саме: визнання ним об'єктивного, реального існування природи (концепція природної історії сонячної системи); наукові відкриття стосовно взаємодії Місяця і Землі, уповільнення обертання Землі внаслідок приливів; дії відцентрових і доцентрових сил, притягання і відштовхування.Критичний період

 • У «критичний період» творчість Канта набуває іншого ґатунку. Він фактично став на шлях заперечення пізнання речей, їхньої сутності. В цей період Кант публікує ряд праць таких, як «Критика чистого розуму» (1781), «Критика практичного розуму» (1788), «Критика здатності суджень» (1790).

 • Головна ідея цих творів — це «критика» теорії пізнання, теза про те, що людина перш ніж з'ясувати сутність речей повинна встановити межі своїх пізнавальних можливостей; що вона зможе пізнати, а що не зможе.

Кант — філософ суперечливий, непослідовний. З одного боку, він глибокий вчений-природодослідник, котрий здійснив ряд важливих відкриттів, був близький до матеріалізму і, з іншого боку, став родоначальником класичного агностицизму, фактично став на шлях заперечення пізнання .

 • Кант — філософ суперечливий, непослідовний. З одного боку, він глибокий вчений-природодослідник, котрий здійснив ряд важливих відкриттів, був близький до матеріалізму і, з іншого боку, став родоначальником класичного агностицизму, фактично став на шлях заперечення пізнання .

 • У своїй праці «Критика чистого розуму» розглядає чотири такі антиномії:АнтиноміїТеорія побудови всесвіту Канта

 • Згустки речовини, які утворюються, складають матеріальні тіла, які в свою чергу складають світи різного порядку:Георг Вільгельм Фрідріх ГегельГеорг Вільгельм Фрідріх Гегель

 • Гегель створив систематичну теорію діалектики, центральними поняттями якої є теза, антитеза та синтез (у Гегеля ці поняття називаються по-іншому)

 • Геґель був дуже незвичайною людиною. Важко підбираючи слова при розмові на повсякденні теми, він цікаво розмірковував про складні речі. Міркуючи, він міг годинами стояти на місці, не звертаючи уваги на те, що відбувається. У неуважності він міг не помітити черевиків, що залишилися в багнюці й продовжувати прогулянку босоніж. Ключові поняття Головним у гегелівській філософії є:

 • принцип розвитку

 • принцип конкретногоПравдиве є цілим: Тільки ціле є правдивим, а окремі речі - моменти цілого та і окремо взяті є неправдивими

 • Правдиве є цілим: Тільки ціле є правдивим, а окремі речі - моменти цілого та і окремо взяті є неправдивими

 • Противаги: В стані синтезу противаги між тезою та антитезою нейтралізуються. Вони одночасно зникають, залишаються та переходять на вищий рівень.

 • Діалектика в мисленні та бутті: Для Гегеля діалектика є не тільки методом мислення, але й формою, в якій розвивається все буття. Твори Гегеля

Людвіг Андреас Фейєрбах

 • Фейєрбах запропонував відмінне від традиційного розуміння філософії, її минулого та сучасності, ролі в суспільстві і ставлення до релігії. За Фейербахом, у світі починається нова епоха — пост-християнська. Релігія відмирає, її місце в культурі звільняється, і зайняти це місце повинна філософія. Водночас і сама філософія повинна змінитися: вона не має стати простим чи негативним запереченням релігії.Людвіг Андреас Фейєрбах

 • «Якщо філософія повинна замінити релігію, — стверджує Фейєрбах, — то, залишаючись філософією, вона має стати релігією, вона повинна включити в себе — у відповідній формі — те, що становить сутність релігії, повинна включити переваги релігії». Інакше кажучи, повинна бути якась нова . Нова філософія повинна стати несхожою і на стару християнську релігію, і на стару «шкільну» філософію, хоча й потрібно зберегти краще з них обидвохАртур ШопенгауерАртур Шопенгауер

 • Вчення Шопенгауера — обєктивний ідеалізм у поєднанні з ідеалізмом суб'єктивним. Специфічною особливістю його вчення є волюнтаризм. Шопенгауер услід за Кантом розрізняє «річ в собі» та «явища».Вчення Шопенгауера

Вчення про свободу і необхідність

 • Як річ в собі, воля завжди абсолютно вільна.. Людина теж явище, тому її дії в емпіричному світі необхідні. Це означає, що всі акти волі визначаються мотивами, незалежними від суб'єкта. Характер кожної людини реагує на всі мотиви та спонукання, виключаючи будь-які дії. Людина — раб свого характеру.Фрідріх НіцшеТри періоди творчості

 • «Походження трагедії з духу музики» (1872); «Філософія в трагічну епоху Греції» (1873)

 • «Людське, занадто людське» (1878 -1880)   «Ранкова зоря» (1881)  «Весела наука» (1882)

 •  «По той бік добра й зла»  (1883 – 1886); «Генеалогія моралі»  (1887)Перший період. 1872 – 1876

 • Уже в цей період Ніцше охоплюють душевні страждання, що знайшли відображення в його творчості. «Людина повинна знайти в собі щось таке, щоб не боятися цього світу». Ніцше був переконаний, що в цьому світі не можна знайти прихисток від страждань, заподіяних світом, тому він прагнув піднестися вгору.Другий період. 1878 – 1882

 • Основна проблема цього періоду – накопичення душевних переживань, завдяки яким у душу ллється «вогненне життя». Внутрішнє переживання трактувалося як доповнення до зовнішнього сприйняття. Ніцше намагався піднестися над однобічним світом сприйняття. Його твори вибудувані, як низка афоризмів.Третій період.1883 – 1898

 • У творчості Ніцше поняття не вибудовуються в струнку систему, а з'являються як багатозначні символи: «життя», «воля до влади», що є саме буття в його динамічності, пристрасть та інстинкт, самозбереження. У цей період вводиться у вжиток поняття «надлюдина» як зміст землі. «Хай буде надлюдина смислом землі!», «Надлюдина – це море, де потоне презирство ваше. Надлюдина – це блискавка, це божевілля!»Три принципи філософії Фіхте:

 • Я є Я (Я=Я);

 • Я є не-Я (Я = не-Я);

 • Я = Я + не-Я.

 • Я у це абсолютне конкретне начало. Мета – створити вчення про принципи побудови будь-якої науки. Головна риса знання – систематична форма.Фрідріх Вільгельм Шеллінг (1775 – 1854 рр.)

 • ставив завдання з'ясувати як співвідносяться Мислення і Буття. Буття і Мислення тотожні – у цьому гарантія адекватності нашого сприйняття світу і можливості продуктивно діяти у ньому. В людині і через людину світ приходить до самоосмислення. «У карлика на ім'я людина прокидається дух велетня і не впізнає самого себе»творчість ділить на періоди:

 • Рух від Буття до Мислення змальовує натурфілософія;

 • Виведення Буття з Духу присвячена система трансцендентального ідеалізму.

 • «Хоч філософія досягла найбільших висот, але ще більших висот вона б досягла, якщо б залучила мистецтво. Мистецтво дає змогу досягти цих висот цілісній людині». Тому головним завданням є утворення філософії мистецтва.розбіжності між мистецтвом і природою:

 • Організм народжується цілісним, художник бачить ціле, але творити може лише частинами.

 • Природа починається із несвідомості і лише в кінці приходить до свідомості – мистецтво йде протилежним шляхом: свідоме начало і несвідоме завершення непочатого твору. Головною рисою генія є збіг свідомої і несвідомої діяльності.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка