Нормативна частинаДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.Нормативна частина

 • Нормативна частина

 • Публічне управління

 • Основи права в управлінні

 • Політика і управління

 • Економіка і фінанси

 • Державна політика в соціогуманітарній сфері

 • Комунікації в публічному управлінні

 • Основи регіонального управління

 • Державна регіональна політика

 • Інституційне забезпечення регіонального управління

 • Планування регіонального розвитку

 • Стимулювання економічного розвитку регіону

 • Природні ресурси регіону як об’єкт управління

 • Розвиток людського потенціалу

 • Управління регіональною інфраструктурою

 • Місцеві фінанси“Організація регіонального управління”

 • “Організація регіонального управління”

 • “Регіональний розвиток”Спеціалізація “Організація регіонального управління”

 • Спеціалізація “Організація регіонального управління”

 • Інновації в регіональному управлінні

 • Управління якістю надання послуг

 • Управління змінами і контролінг в управлінській діяльності

 • Антикризовий менеджмент у регіональному управлінніСпеціалізація “Регіональний розвиток”

 • Спеціалізація “Регіональний розвиток”

 • Маркетинг території

 • Проектний розвиток регіону

 • Публічно-приватне партнерство у наданні послуг

 • Управління логістичними системамиДо сьогодні цілеспрямована підготовка фахівців за цією спеціальністю не здійснювалась, хоча потреба у висококваліфікованих управлінцях на регіональному та місцевому рівні з кожним роком зростає. Програма спеціальності адаптована до нової нормативно-правової бази України, сучасних тенденцій регіонального розвитку та світового досвіду у цій сфері.

 • До сьогодні цілеспрямована підготовка фахівців за цією спеціальністю не здійснювалась, хоча потреба у висококваліфікованих управлінцях на регіональному та місцевому рівні з кожним роком зростає. Програма спеціальності адаптована до нової нормативно-правової бази України, сучасних тенденцій регіонального розвитку та світового досвіду у цій сфері.Від ефективної діяльності працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх розуміння глибинних основ, сучасних підходів до реалізації делегованих державою та власних повноважень у регіоні, за який вони відповідають, від їх здатності виявляти специфічні регіональні проблеми та згуртовувати територіальні громади навколо їх вирішення значною мірою залежить якість і ефективність не тільки управління на регіональному та місцевому рівні, а й державного управління в цілому

 • Від ефективної діяльності працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх розуміння глибинних основ, сучасних підходів до реалізації делегованих державою та власних повноважень у регіоні, за який вони відповідають, від їх здатності виявляти специфічні регіональні проблеми та згуртовувати територіальні громади навколо їх вирішення значною мірою залежить якість і ефективність не тільки управління на регіональному та місцевому рівні, а й державного управління в ціломупідготовка професіоналів-управлінців, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику на регіональному та місцевому рівнях, творчо та ефективно здійснювати управлінські функції; забезпечувати соціально-економічний розвиток територій та підвищувати рівень життя населення через використання сучасних інструментів на засадах запровадження у практику діяльності принципів демократичного врядування

 • підготовка професіоналів-управлінців, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику на регіональному та місцевому рівнях, творчо та ефективно здійснювати управлінські функції; забезпечувати соціально-економічний розвиток територій та підвищувати рівень життя населення через використання сучасних інструментів на засадах запровадження у практику діяльності принципів демократичного врядуванняОрганізаційні:

 • Організаційні:

 • організація ефективної діяльності органу регіональної влади на основі вертикальної і горизонтальної взаємодії, з врахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників діяльності, із застосуванням підходів і принципів стратегічного планування, партнерства з недержавними інституціями, критеріїв оцінювання результативності та ефективностіОрганізаційні:

 • Організаційні:

 • розробка пропозицій з удосконалення організаційної структури і функціонування місцевих адміністрацій як частини системи демократичного урядування з урахуванням досвіду діяльності публічного сектору європейських держав та УкраїниОрганізаційні:

 • Організаційні:

 • забезпечення організації діяльності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади у сфері впровадження системи управління якістю послуг, управління процесом змін, із застосуванням відповідних методів стратегічного менеджментуПравові:

 • Правові:

 • розробка та впровадження нормативних документів, що регламентують діяльність регіональних органів влади;

 • внесення пропозицій до нормативно-правової бази, управлінських рішень та програм діяльності щодо організації процесу реалізації засад публічного адміністрування та демократичного врядування на загальнодержавному, територіальному і галузевому рівнях управління.Виконавські:

 • Виконавські:

 • аналіз розвитку території, галузі, підприємства на основі на основі статистичних та інших інформаційних джерел із застосуванням системно-аналітичного методу, статистичного аналізу, проблемно-орієнтовного та компаративного методівВиконавські:

 • Виконавські:

 • надання консультативної допомоги громадянам, представникам органів влади, громадських організацій з питань впровадження демократичного врядування, регіонального та місцевого управління, які відносяться до власної компетенції з використанням технологій електронного урядування та інформаційно-комунікаційної взаємодіїВиконавські:

 • Виконавські:

 • здійснювати організацію взаємодії органів виконавчої влади, їх посадових осіб з органами та посадовими особами місцевого самоврядування як забезпечення організаційних гарантій місцевого самоврядування;

 • застосовувати ефективні технології роботи керівника щодо кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування;Виконавські:

 • Виконавські:

 • розробка заходів щодо запровадження сучасних інструментів формування та використання ресурсного потенціалу регіону з метою досягнення економічної та соціальної ефективності, виходячи з теоретичних засад регіонального управління та управління окремими сферами економічної діяльностіАдміністративні:

 • Адміністративні:

 • прийняття управлінських рішень, використовуючи форми і методи добору і аналізу відповідної інформації щодо розв’язання ситуаційних проблем, які виникають у процесі професійної діяльності, використовуючи інформаційні та комунікаційні технологіїАдміністративні:

 • Адміністративні:

 • здійснення моніторингу, експертизи, оцінювання ефективності реалізації державної регіональної політики та політики у сфері місцевого самоврядування, у тому числі для визначення оптимальних шляхів реформування регіонального управління та місцевого самоврядування, на основі існуючих методик та аналізу законодавчих актівЕкономічні:

 • Економічні:

 • розуміння змісту та принципів бюджетного устрою України, підходів до формування місцевих бюджетів, повноважень місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування у сфері бюджету і фінансів, методів аналізу місцевих бюджетів, уявлень про місцеві фінанси у зарубіжних країнах

 • використання сучасних механізмів та методів стимулювання інвестиційного розвитку міста та регіону на засадах стратегічного менеджменту та маркетингу

 • запровадження у практику основних принципів проектного менеджменту.Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом це:

 • Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом це:

 • 10 докторів наук (з них 5 професорів)

 • 17 кандидатів наук (з них 13 доцентів),

 • у тому числі:

 • 5 докторів наук з державного управління

 • 10 кандидатів наук з державного управлінняЗапрошуємо на навчання за спеціальністю “Регіональне управління”

 • Запрошуємо на навчання за спеціальністю “Регіональне управління”
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка