Обґрунтування необхідності вдосконалення системи комплексного природокористуванняДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.розроблені концептуальні положення та теоретичні обґрунтування необхідності вдосконалення системи комплексного природокористування;

 • розроблені концептуальні положення та теоретичні обґрунтування необхідності вдосконалення системи комплексного природокористування;

 • виконані в дослідженні обґрунтування й розробки доведено до рівня конкретних методичних і практичних рекомендацій, алгоритмів проведення розрахунків, реальних схем, спрямованих на вдосконалення комплексного природокористування; забезпечення і розповсюдження результатів дослідження щодо місцевих і обласних органів державного управління;

 • розроблені практичні рекомендації щодо оцінки ефективності застосування комплексного природокористування на регіональному рівні з детальним визначенням етапів, методів державного регулювання природокористування з ціллю вдосконалення використання природно-ресурсного потенціалу;

 • - визначена система індикаторів державного регулювання та впровадження комплексного природокористування за допомогою спеціальних коефіцієнтів та методика їх оцінки з урахуванням екологічної, соціальної та економічної складових.

Внесок в розвиток теорії :

 • Внесок в розвиток теорії :

 • розроблено і обґрунтовано рекомендації щодо оцінювання ефективності застосування та підвищення ефективності використання фінансових важелів для стимулювання розвитку суб’єктів підприємницької діяльності в Одеському регіоні;

 • визначено індикатори ефективності податкового стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу, виявлено місце фінансових важелів у функціонуванні суб’єктів підприємницької діяльності;

 • обґрунтовано пріоритетні напрямки використання місцевих запозичень у Одеському регіоні як засада його розвитку, запропоновано напрями податкової політики використання природно-ресурсного потенціалу регіону.

 • Впровадження:

 • в практичну діяльність Громадської організації «Громадська ініціатива

 • «На зустріч реформам»;

 • в навчальний процес, як практичні матеріали та кейси курсів “Фінанси” і “Місцеві фінанси”, що викладаються на кафедрі.

 • Результати проведеної роботи пройшли апробацію на науковій конференції. Основні положення дослідження викладено у 2-х наукових статтях.НДР «Дослідження питань щодо звільнення від сплати

 • НДР «Дослідження питань щодо звільнення від сплати

 • земельного податку юридичної особи-платника

 • єдиного податку»

 • (Науковий керівник к.е.н., доцент Хомутенко В.П.)

 • Внесок в розвиток теорії :

 • основним науковим результатом дослідження є висновок наукової експертизи щодо дії правочину пункту 297.1 статті 297 Податкового кодексу України відносно звільнення від сплати земельного податку юридичної особи – платника єдиного податку, основним видом діяльності якого є «послуги ринків»;

 • здійснено аналіз законодавчої бази щодо класифікації економічної діяльності, виявлено особливості поділу діяльності на основну та додаткову на прикладі концерну «Веселка».

 • Впровадження:

 • в практичну діяльність Концерну «Веселка»;

 • в навчальний процес, як практичні матеріали та кейси курсу “Податкова система”, що викладається на кафедрі.

 • Результати проведеної роботи пройшли апробацію на науковій конференції. Основні положення дослідження викладено у 2-х наукових статтях.НДР «Розвиток маркетингу банківської діяльності»

 • НДР «Розвиток маркетингу банківської діяльності»

 • (Науковий керівник д.е.н., професор Коваленко В.В.)

 • Внесок в розвиток теорії :

 • розроблено і обґрунтовано нові теоретичні і методичні положення, що визначають формування маркетингової стратегії в банках.

 • Практична цінність наукової роботи полягає у дослідженні методів визначення привабливості українських банків для клієнтів із застосуванням методу багатомірного аналізу. Використання результатів роботи направлено на формування маркетингової стратегії в банках та перспектив розвитку свого бізнесу та гарантії отримання позитивних фінансових результатів.

 • Впровадження:

 • в практичну діяльність Інституту досліджень регіонального розвитку України;

 • в навчальний процес, розроблено курс лекцій дисципліни «Маркетинг у банках».

 • Результати проведеної роботи пройшли апробацію на науковій конференції. Основні положення дослідження викладено у 2-х наукових статтях.НДР «Організаційно-методичні інновації в системах обліку та контролю на промислових підприємствах»

 • НДР «Організаційно-методичні інновації в системах обліку та контролю на промислових підприємствах»

 • (Науковий керівник д.е.н., професор Максімова В.Ф.)

 • Внесок в розвиток теорії :

 • розроблено і обґрунтовано методичні положення щодо оцінки існуючих систем обліку та внутрішнього контролю управління підприємством;

 • доведено, що облік та внутрішній контроль забезпечують формування основної інформаційної бази, яка є підставою для прийняття основних управлінських рішень з метою ефективного функціонування підприємства;

 • надано рекомендації щодо використання показників оцінки якості систем обліку та внутрішнього контролю підприємств.

 • Впровадження:

 • в практичну діяльність ПАТ «ЕЛАКС»;

 • в навчальний процес, розроблено «Методичні вказівки з оцінки облікової інформаційної системи» та «Методичні вказівки з оцінки системи внутрішнього контролю».

 • Результати проведеної роботи пройшли апробацію на 5 наукових конференціях. Основні положення дослідження викладено у науковій статті.НДР «Поліпшення діяльності з проектування об’єктів як важливої складової системи менеджменту якості ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 (р. 7.3 Проектування та розробка)»

 • НДР «Поліпшення діяльності з проектування об’єктів як важливої складової системи менеджменту якості ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 (р. 7.3 Проектування та розробка)»

 • (Науковий керівник к.е.н., доцент Траченко Л.А.)

 • Внесок в розвиток теорії :

 • розроблено стандарт підприємства (СТП) “Проектування та розробка” відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 з визначенням критеріїв оцінювання якості на кожному етапі.

 • Практична цінність дослідження полягає в тому, що розроблений стандарт підприємства є дієвим засобом щодо поліпшення діяльності з проектування об’єктів на підприємстві відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008, надає можливість ефективного оцінювання якості виконання проектних робіт.

 • Впровадження:

 • в практичну діяльність ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж»;

 • в навчальний процес, як практичні матеріали та кейси до дисциплін спеціальності “Експертиза товарів та послуг”, що викладаються на кафедрі.

 • Результати проведеної роботи пройшли апробацію на 3 наукових конференціях.НДР «Розробка тарифів для розміщення МАФів»

 • НДР «Розробка тарифів для розміщення МАФів»

 • (Науковий керівник д.е.н., професор Ковальов А.І.)

 • Внесок в розвиток теорії :

 • розроблено методику визначення розміру тарифу за право тимчасового розміщення об'єкта комерційної діяльності на території одеської громади.

 • Практична цінність наукової роботи полягає в тому, що представлена методика єдина для всіх суб'єктів господарської діяльності і застосовується на всій території м. Одеси, незалежно від функціонального використання об'єкта, розташованого на землі міста. Використання результатів роботи направлено на формування прозорого механізму розрахунку тарифів, максимально виключаючи «людський» фактор впливу на їхнє формування.

 • Впровадження:

 • в практичну діяльність Комунальне підприємство «Одесреклама» Одеської міської ради;

 • в навчальний процес, як практичні матеріали та кейси курсу «Економіка та організація міського господарства”.

 • Основні положення дослідження викладено у 2-х наукових статтях.НДР «Проведення розрахунків тарифів: на теплову енергію; на послуги опалення; на гаряче водопостачання; на послуги з утримання будинку, споруд та прибудинкової території, а також інших послуг, що не є регульованими»

 • НДР «Проведення розрахунків тарифів: на теплову енергію; на послуги опалення; на гаряче водопостачання; на послуги з утримання будинку, споруд та прибудинкової території, а також інших послуг, що не є регульованими»

 • (Науковий керівник к.е.н., доцент Бабій О.М.)

 • Внесок в розвиток теорії :

 • розроблено методику оцінки тарифів на теплову енергію та послуги опалення та гарячого водопостачання;

 • визначено чинники формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, а також інших послуг, що не регулюються.

 • Практична цінність дослідження полягає в тому, що розроблена методика може слугувати основою для розрахунку тарифів на теплову енергію та послуги опалення та гарячого водопостачання.

 • Впровадження:

 • в практичну діяльність ТОВ «Містобудсервіс»;

 • в навчальний процес, як практичні матеріали та кейси дисциплін спеціальності “Економіка підприємства”.

 • Результати проведеної роботи пройшли апробацію на науковій конференції. Основні положення дослідження викладено у науковій статті.НДР «Розробка стратегії ефективного використання

 • НДР «Розробка стратегії ефективного використання

 • потенціалу підприємства переробної галузі»

 • (Науковий керівник к.е.н., доцент Сабадирьова А.Л.)

 • Внесок в розвиток теорії :

 • розроблено практичні положення щодо стратегічного підходу до ефективного використання потенціалу підприємства та конкретні методики і рекомендації щодо програми підприємств переробної галузі.

 • Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в розробці рекомендації щодо формування основних напрямів стратегічного плану і бізнес-плану адаптивної реструктуризації підприємства переробної галузі, які діють в програмі забезпечення конкурентоспроможності і слугують основою удосконалення управління економічним розвитком.

 • Впровадження:

 • в практичну діяльність ТОВ з Іноземними Інвестиціями «Дікергофф /Україна/»;

 • в навчальний процес, як практичні матеріали та кейси курсу «Потенціал та розвиток підприємства».

 • Результати проведеної роботи пройшли апробацію на 5 наукових конференціях. Основні положення дослідження викладено у 5-ти наукових статтях.НДР «Оцінка конкурентоспроможності підприємства

 • НДР «Оцінка конкурентоспроможності підприємства

 • переробної галузі і розробка рекомендацій щодо її підвищення»

 • (Науковий керівник к.е.н., доцент Сабадирьова А.Л.)

 • Внесок в розвиток теорії :

 • надано практичне забезпечення оцінки потенціалу підприємства, графоаналітична модель оцінки конкурентоспроможності, прогнозні сценарії конкурентоспроможності і оптимізації потенціалу підприємства.

 • Практична цінність дослідження полягає в тому, що практичне забезпечення і рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства можуть слугувати основою удосконалення управління розвитком підприємствами переробної галузі.

 • Впровадження:

 • в практичну діяльність ТОВ «Група компаній «Главстрой»»

 • в навчальний процес, як практичні матеріали та кейси курсу «Потенціал та розвиток підприємства».

 • Результати проведеної роботи пройшли апробацію на 5 наукових конференціях. Основні положення дослідження викладено у 5-ти наукових статтях.НДР «Звіт з моніторингу проектів

 • НДР «Звіт з моніторингу проектів

 • міжнародної технічної допомоги та грантових програм»

 • (Науковий керівник д.е.н., професор Ковальов А.І.)

 • Внесок в розвиток теорії :

 • проведено моніторинг і обґрунтовано нові потенційні установи-донори з надання міжнародної технічної допомоги в соціально-економічному розвитку м. Одеси;

 • доведено, що міжнародна технічна допомога є вагомою структурною складовою соціально-економічного розвитку міста Одеси.

 • Практична цінність дослідження полягає в тому, що підготовлені аналітичні матеріали можуть слугувати інформаційною базою розвитку діяльності установ і підприємств м. Одеси.

 • Впровадження:

 • в практичну діяльність Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради;

 • в навчальний процес, як практичні матеріали та кейси з дисциплін спеціальності «Економіка підприємства».

 • Основні положення дослідження викладено у науковій статті.НДР «Про встановлення розміру плати за тимчасове

 • НДР «Про встановлення розміру плати за тимчасове

 • користування місцями, які перебувають у комунальній

 • власності міста для розташування тимчасових споруд

 • та елементів вуличної торгівлі»

 • (Науковий керівник к.е.н., доцент Карпов В.А.)

 • Внесок в розвиток теорії :

 • розроблено методику визначення плати за право тимчасового користування місцями для розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі на території Одеської громади з максимальним виключенням «людського» фактору впливу на їхнє формування.

 • Практична цінність дослідження полягає в тому, що методика є єдиною для всіх суб'єктів господарської діяльності і застосовується на всій території м. Одеси, незалежно від функціонального використання об'єкта, розташованого на землі міста, та може використовуватися для визначення розміру плати за право тимчасового розміщення об'єкта комерційної діяльності на території Одеської громади.

 • Впровадження:

 • в практичну діяльність Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;

 • в навчальний процес, як практичні матеріали та кейси дисциплін спеціальності «Економіка підприємства», що викладаються на кафедрі.

 • Основні положення дослідження викладено у науковій статті.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка