Об’єктом дослідження є позаурочна діяльність з трудового навчання у сзш. Об’єктом дослідження є позаурочна діяльність з трудового навчання у сзшДата конвертації27.06.2016
Розмір445 b.Об’єктом дослідження є позаурочна діяльність з трудового навчання у СЗШ.

 • Об’єктом дослідження є позаурочна діяльність з трудового навчання у СЗШ.

 • Предметом дослідження є педагогічні умови використання ІТ у позаурочній діяльності з ТН у СЗШ.

 • Мета дослідження – визначити та теоретично обґрунтувати педагогічні умови використання ІТ у позаурочній діяльності з ТН у СЗШ.Відповідно до поставленої мети й гіпотези в роботі потрібно було розв’язати такі завдання:

 • Відповідно до поставленої мети й гіпотези в роботі потрібно було розв’язати такі завдання:

 • 1. Проаналізувати стан формування знань учнів у процесі ПР з ТН у педагогічній літературі та практиці роботи СЗШ.

 • 2. З’ясувати принципи організації, форми і засоби організації ПР з ТН у СЗШ.

 • 3. Окреслити шляхи використання ІТ у позаурочній діяльності з ТН.

 • 4. Розробити сценарії проведення позаурочних заходів з ТН у СЗШ.РОЗДІЛ 1

 • РОЗДІЛ 1

 • ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ УЧНІВ СЗШ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМАПозаурочна робота – це робота в вільний від навчальних занять час, спрямована на задоволення різних потреб та інтересів, як шкільного колективу в цілому, так й окремих школярів. Під позаурочними заняттями розуміють той захід, який здійснюється в школі, однак поза рамками уроків, поза навчальними планами і програмами занять, які тісно зв’язані з цілями і завданнями виховання. В першу чергу, це діяльність педагогів, батьків й учнів, яку організовує школа в вільний від основних занять час.

 • Позаурочна робота – це робота в вільний від навчальних занять час, спрямована на задоволення різних потреб та інтересів, як шкільного колективу в цілому, так й окремих школярів. Під позаурочними заняттями розуміють той захід, який здійснюється в школі, однак поза рамками уроків, поза навчальними планами і програмами занять, які тісно зв’язані з цілями і завданнями виховання. В першу чергу, це діяльність педагогів, батьків й учнів, яку організовує школа в вільний від основних занять час.Мета і завдання позаурочної роботи надають специфічного характеру функціям цілісного педагогічного процесу – навчальній, виховній і розвивальній.

 • Мета і завдання позаурочної роботи надають специфічного характеру функціям цілісного педагогічного процесу – навчальній, виховній і розвивальній.

 • Зміст позаурочної роботи – це адаптований соціальний досвід, емоційно пережиті й зреалізовані у власному досвіді дитини різноманітні аспекти людського життя: науки, мистецтва, літератури, техніки, взаємодії між людьми, моралі.

 • Цілями позаурочної роботи з ТН можуть бути розширення і поглиблення знань учнів з ТН, підвищення пізнавальних інтересів шляхом проведення цікавих заходів.На основі аналізу педагогічної і методичної літератури, вивчення передового педагогічного досвіду, нами розроблено орієнтовний перелік індивідуальних, групових та масових форм і видів позаурочної роботи з ТН у СЗШ.

 • На основі аналізу педагогічної і методичної літератури, вивчення передового педагогічного досвіду, нами розроблено орієнтовний перелік індивідуальних, групових та масових форм і видів позаурочної роботи з ТН у СЗШ.

 • Індивідуальна позаурочна робота проводиться з окремими учнями, які готують повідомлення і доповіді, виготовляють вироби, оформляють стенди тощо. Індивідуальна робота може проводитися постійно або епізодично.Групова форма позаурочної роботи має чітку організаційну структуру і відносно постійний склад учасників, об'єднаних спільними інтересами. До цієї форми належать різноманітні гуртки: деревообробні, металообробні, гуртки технічної творчості учнів.

 • Групова форма позаурочної роботи має чітку організаційну структуру і відносно постійний склад учасників, об'єднаних спільними інтересами. До цієї форми належать різноманітні гуртки: деревообробні, металообробні, гуртки технічної творчості учнів.

 • Масові форми позаурочної роботи не мають чіткої організаційної структури. До них відносять такі заходи як художню самодіяльність, конкурси. Ці заходи проводяться епізодично.РОЗДІЛ 2

 • РОЗДІЛ 2

 • ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВЧИТЕЛЕМ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ УЧНІВ СЗШ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯМетою нашого експерименту є перевірка гіпотези дослідження. Загальна мета передбачала експериментальну перевірку шляхів застосування ІТ у процесі позаурочної роботи з ТН, яка базується на виявлених особливостях та методичних засадах. Цілі констатуючого та формуючого експериментів узгоджувались між собою і полягали у виявленні недоліків в організації позаурочної роботи з ТН і причин існуючих недоліків та у встановленні факту усунення цих причин під час проведення позаурочних заходів із застосуванням ІТ.

 • Метою нашого експерименту є перевірка гіпотези дослідження. Загальна мета передбачала експериментальну перевірку шляхів застосування ІТ у процесі позаурочної роботи з ТН, яка базується на виявлених особливостях та методичних засадах. Цілі констатуючого та формуючого експериментів узгоджувались між собою і полягали у виявленні недоліків в організації позаурочної роботи з ТН і причин існуючих недоліків та у встановленні факту усунення цих причин під час проведення позаурочних заходів із застосуванням ІТ.Висновки

 • Висновки

 • 1. Формування знань учнів СЗШ у процесі ПР з ТН як планомірно організований процес спільної діяльності вчителів ТН та учнів з метою формування в останніх практичних знань, навичок та вмінь, посідає провідне місце в системі середньої загальноосвітньої освіти. На чільне місце виходять позаурочні заходи, які відрізняються від традиційних передусім специфікою навчального матеріалу. ПР з ТН може виступати як одна з найважливіших форм взаємозв’язку природничо-математичної і технологічної підготовки. Інтеграція знань і способів діяльності в процесі ПР з ТН створює основу для формування теоретичного мислення, підвищує інтерес учнів до ТН.2. Процес формування знань учнів СЗШ ставить такі основні вимоги до організації та проведення ПР з ТН: формування і розвиток в учнів позитивних мотивів навчально-пізнавальної діяльності; визначення освітніх цілей позакласних заходів; системний підхід до інформаційного наповнення ПР; раціональне структурування фрагментів ПР; оптимізація часових інтервалів інструктажів; забезпечення оперативного зворотного зв’язку та дійового контролю; оперативна перебудова ПР з урахуванням прогностичних аспектів. Кожна з цих вимог має складну структуру і може розглядатися як сукупність інших, менш загальних вимог.

 • 2. Процес формування знань учнів СЗШ ставить такі основні вимоги до організації та проведення ПР з ТН: формування і розвиток в учнів позитивних мотивів навчально-пізнавальної діяльності; визначення освітніх цілей позакласних заходів; системний підхід до інформаційного наповнення ПР; раціональне структурування фрагментів ПР; оптимізація часових інтервалів інструктажів; забезпечення оперативного зворотного зв’язку та дійового контролю; оперативна перебудова ПР з урахуванням прогностичних аспектів. Кожна з цих вимог має складну структуру і може розглядатися як сукупність інших, менш загальних вимог.3. Вивчення практики роботи СЗШ дало підставу констатувати, що значне підвищення рівня підготовки учнів із ТН можливе при раціональному поєднанні формування знань учнів СЗШ у процесі підготовки та раціонального проведення індивідуальних, групових і масових форм позакласної роботи з ТН.

 • 3. Вивчення практики роботи СЗШ дало підставу констатувати, що значне підвищення рівня підготовки учнів із ТН можливе при раціональному поєднанні формування знань учнів СЗШ у процесі підготовки та раціонального проведення індивідуальних, групових і масових форм позакласної роботи з ТН.

 • 4. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури з питання дослідження і передового педагогічного досвіду здійснення Пр на уроках ТН, нами окреслено такі шляхи використання ІТ у позаурочні роботі з ТН:1) використання ППЗ навчального призначення: електронних навчально-методичних комплексів, посібників, підручників, віртуальних лабораторій;

 • 1) використання ППЗ навчального призначення: електронних навчально-методичних комплексів, посібників, підручників, віртуальних лабораторій;

 • 2) використання мультимедійних програм і середовищ для проектування і моделювання виробів матеріального виробництва;

 • 3) розробка і використання мультимедійних презентацій, аудіо- і відеофрагментів;

 • 4) використання специфічних програм для побудови тривимірних зображень і моделей виробів матеріального виробництва тощо.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка