"Оцінювання ефективності діяльності підприємства на засадах вартісно-орієнтованого управління"Дата конвертації03.06.2016
Розмір444 b.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ на тему: “Оцінювання ефективності діяльності підприємства на засадах вартісно-орієнтованого управління”

  • Музиченко Т.М.

  • ЕЕП-405


Початок ХХІ ст. характеризується значними концептуальними змінами в управлінні організаціями. Все більшої актуальності набуває вартісно-орієнтований підходдо управління підприємством. Це пов’язано з тим, що постійно відбуваються зміни в світовій економіці, поширюється глобалізація та, у зв’язку з цим, розробляються нові методи та підходи до управління підприємством.Вартісно-орієнтоване управлінняце підхід менеджменту, який забезпечує послідовне управління вартістю корпорації (зазвичай: максимізація акціонерної вартості) А. Раппапорт. Вперше, в роки незалежності, термін «вартісно-орієнтоване управління» застосував Д. Мактаггарт у своїй книзі «Імператив вартості», написаній у 1994 р. Він представив підхід до вартісно-орієнтованого управління, який би нейтралізував недоліки класичного підходу до управління. Починаючи з принципу, що грошові потоки управляють вартістю, він показав, як створити єдине завдання для менеджменту, що дозволить максимізувати акціонерну вартість та встановить взаємозв'язок між стратегією, організацією компанії і її вартістю на ринках капіталу.  У процесі оцінювання функціональної та економічної ефективності діяльності вартісно-орієнтованого підприємства важливо пам’ятати, що, якщо розподіл і використання його ресурсів будуть аналогічні конкурентам, то таке підприємство може мати проблеми з зростанням вартості, а отже, і з підвищенням ефективності вартісно-орієнтованого управління. Сутність вартісно-орієнтованого підходу полягає в тому, що, всі зусилля управління спрямовуються на забезпечення зростання ринкової вартості компанії і її акцій, тобто всі аналітичні методи та прийоми менеджменту повинні допомогти підприємству максимізувати свою вартість, будуючи процес ухвалення управлінських рішень на ключових чинниках її створення.Вартісно-орієнтоване управління складається з трьох основних компонентів:Три основні складові ефективності вартісно-орієнтованого управління підприємством:

  • соціальна ефективність (характеризує відношення рівня життя до обсягу споживання цінностей і благ), дослідження якої дає можливість оцінити взаємовідносини та зв’язки між складовими систем управління підприємством та зовнішнім середовищем (рівень задоволення потреб споживачів, соціальна відповідальність);

  • ресурсна (або організаційна) ефективність (характеризує відношення обсягу діяльності підприємств до величини його ресурсів);

  • фінансова ефективності (характеризує насамперед прибуток, дохід на одну акцію)Для комплексної оцінки ефективності вартісно-орієнтованого управління підприємства доцільно розрізняти три основних види ефективності:

  • Ціннісну (відношення цілей підприємства до потреб, ідеалів і цінностей сфер впливу та суспільства загалом).

  • Результативну (відношення досягнутого результату до намічених у процесі управління підприємством цілей).

  • Витратну (відношення досягнутих результатів до витрат, понесених для досягнення цього результату).ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка