Одним із головних завдань професійно-технічних навчальних закладів (птнз) є підготовка високопрофесійного кваліфікованого робітникаДата конвертації04.01.2017
Розмір444 b.Одним із головних завдань професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) є підготовка високопрофесійного кваліфікованого робітника.

 • Одним із головних завдань професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) є підготовка високопрофесійного кваліфікованого робітника.

 • Проблеми інтеграції змісту навчання у ПТНЗ кулінарного профілю є недостатньо дослідженими. Тому, розробляючи засади інтегрованого підходу до змісту професійної підготовки потрібно враховувати необхідність адаптації змісту навчання до інтересів та потреб особистості з урахуванням її індивідуальних особливостей, мотивів, ціннісних орієнтацій.

 • Теоретичне обґрунтування інтеграції знань окремих тем, єдиний підхід до навчального матеріалу є проблемою професійної педагогіки, оскільки суперечності між: інтегративним характером сучасної освіти і відсутністю відповідної їй системи застосування інтегрованих методик навчання. Тому зростає необхідність дослідження проблеми інтегрованого підходу до підготовки кваліфікованих робітників. Ураховуючи актуальність проблеми, недостатність її теоретичного і практичного опрацювання, доцільним є формування інтеграційної системи змісту підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ кулінарного профілю.Мета дослідження: визначити, теоретично обґрунтувати педагогічні умови інтегрованого підходу до підготовки кваліфікованих робітників кулінарного профілю в ПТНЗ з використанням веб-квесту.

 • Мета дослідження: визначити, теоретично обґрунтувати педагогічні умови інтегрованого підходу до підготовки кваліфікованих робітників кулінарного профілю в ПТНЗ з використанням веб-квесту.

 • Нами визначено такі завдання дослідження:

 • 1.  Визначити та теоретично обґрунтувати педагогічні умови реалізації інтегрованого підходу до підготовки кваліфікованих робітників кулінарного профілю в ПТНЗ з використанням Веб-квесту.

 • 2. Теоретично обґрунтувати, створити й описати веб-квест як один з інноваційних методів знань учнів для підготовці майбутніх кваліфікованих робітників кулінарного профілю.

 • Об’єкт дослідження – підготовка кваліфікованих робітників кулінарного профілю в ПТНЗ.

 • Предмет дослідження – педагогічні умови підготовки кваліфікованих робітників кулінарного профілю в ПТНЗ на основі інтегрованого підходу з використанням Веб-квесту.На освіту нині суттєво впливають зміни у сучасному суспільстві. ІКТ є одним із базових елементів сучасної освіти. Зараз важливою стає здатність викладачів змінюватися, активно діяти, швидко приймати рішення, самовдосконалюватися, само розвиватися впродовж усього життя.

 • На освіту нині суттєво впливають зміни у сучасному суспільстві. ІКТ є одним із базових елементів сучасної освіти. Зараз важливою стає здатність викладачів змінюватися, активно діяти, швидко приймати рішення, самовдосконалюватися, само розвиватися впродовж усього життя.

 • Саме тому у ПТНЗ практично всі учні користуються сучасними ІКТ, що спрощує для них процес пошуку інформації, обробки її та представлення в різноманітних презентаційних формах. У ПТНЗ особливе місце займає дослідницька робота учнів, тому заслуговує на увагу інтеграція методу проектів з використанням Інтернет і рольових ігор. Такий вид проектів називають Веб-квестом.

 • Веб-квест поєднує в собі ідеї проектного методу та ігрових технологій в середовищі WWW засобами Веб-технологій.Самостійна робота групи (розуміння завдання; повнота розкриття теми; виклад аспектів теми; виклад стратегії розв’язку проблеми; Логіка викладу інформації; узгоджена робота в групі; розподіл ролей в групі; авторська оригінальність; рівень самостійності роботи групи).

 • Самостійна робота групи (розуміння завдання; повнота розкриття теми; виклад аспектів теми; виклад стратегії розв’язку проблеми; Логіка викладу інформації; узгоджена робота в групі; розподіл ролей в групі; авторська оригінальність; рівень самостійності роботи групи).

 • Оформлення роботи (граматичне та стилістичне оформлення роботи).

 • Захист роботи (якість доповіді; об’єм і якість знань з теми; культура мови, манера триматися перед аудиторією; відповіді на запитання; ділові та вольові якості доповідача).Методика веб-квест є популярною серед сучасних учнів, активізує навчальний процес, сприяє підвищенню індивідуалізації навчання і його якості.

 • Методика веб-квест є популярною серед сучасних учнів, активізує навчальний процес, сприяє підвищенню індивідуалізації навчання і його якості.

 • Метод Веб-квест, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет і інтегруючи їх у навчальний процес, допомагає ефективно вирішувати цілий ряд практичних завдань: учасник квесту вчиться виходити за рамки змісту та форм подання навчального матеріалу викладачем; створює можливість розвитку навичок спілкування Інтернету, тим самим, реалізуючи основну функцію-комунікативну; веб - квест підтримує навчання на рівні мислення, аналізу, синтезу та оцінки.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка