Онтологічна сутністьДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.Онтологічна сутність агломерації базується на її розумінні, як компактної щільно урбанізованої та концентрованої території, в межах якої знаходиться декілька міст різного рангу та функціонального типу і відбувається перерозподіл господарських функцій між центральними і периферійними територіями, зміна механізмів формування економічної ефективності господарювання.

 • Онтологічна сутність агломерації базується на її розумінні, як компактної щільно урбанізованої та концентрованої території, в межах якої знаходиться декілька міст різного рангу та функціонального типу і відбувається перерозподіл господарських функцій між центральними і периферійними територіями, зміна механізмів формування економічної ефективності господарювання.

 • Отже, промислова агломерація є формою територіальної зосередженості промислового виробництва, що сформувалась на основі урбанізованої концентрованої системи розселення і характеризується значною економічною ефективністю розвитку за рахунок використання специфічних соціально-економічних переваг.1) закономірність приядерної та примагістральної територіальної концентрації виробництва;

 • 1) закономірність приядерної та примагістральної територіальної концентрації виробництва;

 • 2) закономірність посилення диверсифікації та спеціалізації виробництва;

 • 3) закономірність зростання регіональної конкурентноздатності промислових підприємств агломерації олігополістичного характеру;

 • 4)закономірність зростання праценасиченості виробництва при наближенні до ядра агломерації і фондонасиченості – при наближенні до периферії;

 • 5) закономірність спадної економічної ефективності виробництва від центру до периферії агломерації;

 • 6) закономірність зростання полігалузевої економічної ефективності в приядерній зоні агломерування;

 • 7) закономірність зростання модульності промислового виробництва при наближенні до ядра агломерації;

 • 8) закономірність зростання галузевої різноманітності при наближенні до ядра агломерації;

 • 9) закономірність зростання контактності і комунікативності при наближенні до ядра агломерації;

 • 10) закономірність скорочення частки низькоінноваційних підприємств добувної промисловості та зростання сучасних наукомістких виробництв;

 • 11) закономірність формування територіальної комплексності і пропорційності1 - центральне ядро,

 • 1 - центральне ядро,

 • 2 - кінцеві агломеровані поселення,

 • 3 - інші агломеровані поселення,

 • 4 –промислові вузли, що примикають до агломерації,

 • 5 – пояс високої агломераційної ефективності промислового виробництва,

 • 6 - пояс зниження агломераційної ефективності промислового виробництва,

 • 7 – пояс найнижчої позаагломераційної (вузлової, центрової та ін.) економічної ефективності промислового виробництва,

 • 8 - транспортні магістралі.

1) забезпечення необхідних умов для повноцінного розвитку господарства і системи розселення;

 • 1) забезпечення необхідних умов для повноцінного розвитку господарства і системи розселення;

 • 2) формування ринкових сил, підприємництва та конкурентного середовища;

 • 3) надання пріоритетів для розвитку інформаційно-інноваційного, ринково-орієнтованого соціального середовища;

 • 4) підтримка розвитку інноваційних модульних промислових виробництв;

 • 5) економічне стимулювання комплексної взаємодії підприємств ядра і периферійної зони;

 • 6) підвищення рівня життя людей та задоволення їх матеріальних та духовних потреб;

 • 7) забезпечення прозорого розподілу земельних ділянок та інших ресурсів економічного розвитку;

 • 8) посилення функціональної зв’язаності ядра та агломерованих територій;

 • 9) уникнення нераціональних трудових, культурно-побутових та господарських зв’язків;

 • 10) формування екологічного балансу території та раціональне використання її ресурсів.

збір та обробка статистичної інформації в межах окремих поселень певної території та розрахунки на її основі показників економічної ефективності виробництва.

 • збір та обробка статистичної інформації в межах окремих поселень певної території та розрахунки на її основі показників економічної ефективності виробництва.

 • кожен показник економічної ефективності виробництва має бути промодульований за допомогою матриці найкоротших відстаней між населеними пунктами (за формулою гравітаційної моделі поля потенціалу).

 • виділення на основі промодульованих даних окремих кластерів територій (поселень) різного рівня агломеративності за допомогою „карт самоорганізації” Кохоннена.

 • території та поселення кожного кластеру наносяться на карту різними методами картографічного зображення (слайди 19-21).


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка