Органічні (недорозвинення, вибіркове ураження головного мозку); органічніДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.

ОРГАНІЧНІ (НЕДОРОЗВИНЕННЯ, ВИБІРКОВЕ УРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ);

 • ОРГАНІЧНІ (НЕДОРОЗВИНЕННЯ, ВИБІРКОВЕ УРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ);

 • ФУНКЦІОНАЛЬНІ (ПОРУШЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗБУДЖЕННЯ ТА ГАЛЬМУВАННЯ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ НЕРВОВІЙ СИСТЕМІ);

 • ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНІ (ПОРУШЕННЯ РОБОТИ ВИЩИХ ПСИХІЧНИХ ФУНКЦІЙ);

 • СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ (НЕСПРИЯТЛИВИЙ ВПЛИВ ДОВКІЛЛЯ)

ПОРУШЕННЯ ВИМОВИ ЗВУКІВ (ПРОПУСКИ, ЗАМІНИ, СПОТВОРЕННЯ, ПОЛІМОРФНІСТЬ, ВАРІАТИВНІСТЬ, СТІЙКІСТЬ ПОРУШЕНЬ);

 • ПОРУШЕННЯ ВИМОВИ ЗВУКІВ (ПРОПУСКИ, ЗАМІНИ, СПОТВОРЕННЯ, ПОЛІМОРФНІСТЬ, ВАРІАТИВНІСТЬ, СТІЙКІСТЬ ПОРУШЕНЬ);

 • ТРУДНОЩІ ВИКОРИСТАННЯ У САМОСТІЙНІЙ ВИМОВІ ПРАВИЛЬНИХ АРТУКУЛЯЦІЙНИХ УСТАНОВОК;

 • ПОРУШЕННЯ СЛУХОВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ;

 • НЕСФОРМОВАНІСТЬ ОПЕРАЦІЙ СЛУХОВОГО І КІНЕСТЕТИЧНОГО КОНТРОЛЮ, ОПЕРАЦІЇ ВИБОРУ ФОНЕМ;

 • ПОРУШЕННЯ ЗВУКО-СКЛАДОВОЇ СТРУКТУРИ;

 • ПОРУШЕННЯ ПРОСОДИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯВИКОРИСТАННЯ В МОВЛЕННІ ПРОСТИХ НЕПОШИРЕНИХ РЕЧЕНЬ;

 • ВИКОРИСТАННЯ В МОВЛЕННІ ПРОСТИХ НЕПОШИРЕНИХ РЕЧЕНЬ;

 • АГРАМАТИЗМИ ПРИ:

 • - УЗГОДЖЕННІ: ІМЕННИКІВ З ПРИКМЕТНИКАМИ У РОДІ ТА ЧИСЛІ; ІМЕННИКІВ З ЧИСЛІВНИКАМИ; ІМЕННИКІВ З ДІЄСЛОВАМИ ЗА ЧИСЛАМИ, ОСОБАМИ;

 • - ЗМІНЮВАННІ РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ ПО ЧИСЛАМ; ДІЄСЛІВ ЗА ЧАСОМ;

 • - ВІДМІНЮВАННІ ІМЕННИКІВ, ПРИКМЕТНИКІВ, ЧИСЛІВНИКІВ;

 • - СЛОВОТВОРЕННІ;

 • - ВЖИВАННІ ПРИЙМЕННИКОВО-ВІДМІНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ (ПРИЙМЕННИКИ ПРОПУСКАЮТЬСЯ, ЗАМІНЮЮТЬСЯ)

 • СПОТВОРЕННЯ СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ:

 • - ПРОПУСКАННЯ СЛІВ;

 • - ПЕРЕСТАВЛЯННЯ СЛІВПОВІЛЬНИЙ ТЕМП РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ;

 • ПОВІЛЬНИЙ ТЕМП РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ;

 • НЕДОСТАТНЯ СФОРМОВАНІСТЬ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ;

 • ЗВ’ЯЗНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ НЕРОЗГОРНУТІ, ФРАГМЕНТАРНІ;

 • ПОРУШЕННЯ ЛОГІЧНОЇ ПОСЛІДОВНІСТІ ПРИ ПОБУДОВІ ЗВ’ЯЗНИХ

 • ВИСЛОВЛЮВАНЬ;

 • В МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ (ПЕРЕКАЗ, РОЗПОВІДЬ)

 • СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ НЕРОЗУМІННЯ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ,

 • ЧАСОВИХ, ПРОСТОРОВИХ ВІДНОСИННЕЗАСВОЄННЯ БУКВ;- заміни букв за схожістю вимови;

 • - заміни букв за схожістю вимови;

 • - спотворення складової структури слова – пропуски (додавання) голосних, приголосних, складів;

 • - перестановка букв у слові;

 • - перестановка складів у слові;

 • - окреме написання слів, злитне письмо;

 • - помилки граматичного характеру;

 • - заміни букв за графічною схожістю;

 • - пропуски, перестановка слів у реченні;

 • - нерозуміння змісту прочитанного

ВЧИТЕЛЬ:

 • ВЧИТЕЛЬ:

 • - ФОРМУЄ НАВИЧКИ ЗВУКО- БУКВЕННОГО АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУ;

 • - ФОРМУЄ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ ТА ПИСЬМА;

 • - ПОПОВНЮЄ СЛОВНИКОВИЙ ЗАПАС;

 • - РОЗВИВАЄ ГРАМАТИЧНУ СИСТЕМУ МОВЛЕННЯ;

 • - РОЗВИВАЄ ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ;

 • - ВИХОВУЄ КОНТРОЛЬ ЗА ВЛАСНИМ МОВЛЕННЯМ ДИТИНИ;

 • - РОЗВИВАЄ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИПід впливом спеціального навчання, яке має корекційну спрямованість, у дітей з порушенням інтелектуального розвитку, відбуваються позитивні зрушення у мовленнєвій діяльності.

 • Під впливом спеціального навчання, яке має корекційну спрямованість, у дітей з порушенням інтелектуального розвитку, відбуваються позитивні зрушення у мовленнєвій діяльності.

 • Робота з розвитку мовлення проводиться в тісному зв’язку з вчителями та батьками дітей.

 • Навчально-виховний корекційний процес з дітьми, які мають вади розумового розвитку, спрямований на кінцевий результат - розвиток особистості та її соціальну реабілітацію.1. Давидова О. Вплив психофізичних відхилень на стан мовленнєвого розвитку дитини //Дефектологія. – 2007. - №11. – С. 49 – 51.

 • 1. Давидова О. Вплив психофізичних відхилень на стан мовленнєвого розвитку дитини //Дефектологія. – 2007. - №11. – С. 49 – 51.

 • 2. Піроженко Т. Мовлення дитини: Психологія мовленнєвих досягнень дитини. – К. : Главник, 2005 – 112с.

 • 3. Синьов В. М. Розумова відсталість як педагогічна проблема. Навчальний посібник. – К.: 2007. – С. 17 – 37.

 • 4. Соботович С., Тищенко В. Засвоєння розумово відсталими дітьми граматичних категорій та абстрактного лексико-граматичного значення слова // Дефектологія. – 1998. №4. – С. 2 –

 • 5. Тищенко В. В. Зміст інтелектуального компонента мовленнєвої діяльності. Науковий Часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – №3. – С.129 – 141.

 • 6. Тищенко В., Рібцун Ю. Як навчити дитину правильно розмовляти : Від народження до п’яти років: Поради батькам. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 128 с.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка