Організація роботи щодо створення умов формування соціальної компетентності, розвитку та духовно-ціннісної орієнтації вихованців шкіл-інтернатівДата конвертації16.06.2016
Розмір445 b.


Організація роботи щодо створення умов формування соціальної компетентності, розвитку та духовно-ціннісної орієнтації вихованців шкіл-інтернатів


Соціалізація (із лат. – «громадський») – це процес входження індивіда до соціуму. Цей процес передбачає засвоєння індивидом певної системи цінностей (норм, зразків, знань, уявлень) для функціонування в суспільстві, здобуття власного соціального досвіду та активного формування особистості.

 • Соціалізація (із лат. – «громадський») – це процес входження індивіда до соціуму. Цей процес передбачає засвоєння індивидом певної системи цінностей (норм, зразків, знань, уявлень) для функціонування в суспільстві, здобуття власного соціального досвіду та активного формування особистості.Соціальна девіаціяце поведінка, яка не відповідає соціальним нормам (або реалізовує традиційні, установлені соціальні норми) і засуджується значною частиною суспільства.

 • Соціальна девіація – це поведінка, яка не відповідає соціальним нормам (або реалізовує традиційні, установлені соціальні норми) і засуджується значною частиною суспільства.Соціально-педагогічна адаптація – це процес взаємодії особистості з середовищем, коли остання повинна враховувати особливості середовища й активно впливати на нього, щоб забезпечити задоволення своїх основних потреб і реалізацію значущих цілей.

 • Соціально-педагогічна адаптація – це процес взаємодії особистості з середовищем, коли остання повинна враховувати особливості середовища й активно впливати на нього, щоб забезпечити задоволення своїх основних потреб і реалізацію значущих цілей.Соціальна компетентність – це соціальні навчички (обов’язки), що дозволяють людині адекватно сприймати норми і правила життя в суспільстві, – це здатність індивіда:

 • ефективно взаємодіяти з людьми в системі міжсобистісних стосунків, що зводиться до сукупності вмінь та орієнтації в соціальних ситуаціях;

 • правильно визначати емоційні особливості інших людей, вибирати адекватні способи спілкування з ними та реалізовувати їх у процесі взаємодії.Умови формування соціальної компетентності, розвитку та духовно-ціннісної орієнтації вихованців шкіл-інтернатівПобут освітньо-виховного закладу

 • Побут виховної устнови визначається архітектурно-планувальними особливостями приміщень та організацією предметно-просторового середовища, його облаштованістю, а також режимом життя, етикетом та рядом власних традицій, що складаються в кожному закладі.Приміщення виховної організації

 • Архітектурно-планувальне рішенняВплив предметно-прострового середовища:

 • Вплив предметно-прострового середовища:

 • Наявність або відсутність диференціювання на три види територій – первинні (довгий час знаходяться в користуванні дитячим колективом), вторинні (періодично використовуються), специфічні (приміщення, необхідні для використання всією установою).

 • Врахування вікових та індивідуальних особливостей вихованців та членів педагогічного колективу (кольорові рішення, відповідність меблів, адекватність набору м’якого інвентарю тощо).

 • Ступінь благоустрою та технічного оснащення приміщень.Наявність фіксованої персоніфікованої території сприяє:

 • Наявність фіксованої персоніфікованої території сприяє:

 • формуванню групової ідентичності (наш клас, наші спальні)

 • згуртованості виховної групи

 • зросту інтенсивності взаємодії в первинному колективі

 • зниженню частоти агресивної поведінки в первинних колективах та між ними тощо.Просторова ущільненість (відсутність меж групового та персонального простору) дає ряд негативних ефектів:

 • Просторова ущільненість (відсутність меж групового та персонального простору) дає ряд негативних ефектів:

 • когнітивне перенавантаження (обсяг інформації перебільшує можливість організму впоратися з ним)

 • неможливість, і, як наслідок, нездатність контролювати небажане пілкування

 • зменшення можливості вибору та свободи дій, а також контролю простору

 • виникнення стресів та конфліктних ситуацій.«[благоустроенность]… имеет значение не только потому, что она определяет достаток, удобство жизни воспитанников, чистоту и порядок, но и потому, что в этой области воспитываются очень важные навыки, создается более спокойный фон для психического настроения воспитанников… Поэтому воспитательная часть не должна пренебрегать даже самыми пустячными мелочами в материальном быту коллектива …создавая кодекс внутриколлективных правил, обязанностей и традиций и т.д.»

 • «[благоустроенность]… имеет значение не только потому, что она определяет достаток, удобство жизни воспитанников, чистоту и порядок, но и потому, что в этой области воспитываются очень важные навыки, создается более спокойный фон для психического настроения воспитанников… Поэтому воспитательная часть не должна пренебрегать даже самыми пустячными мелочами в материальном быту коллектива …создавая кодекс внутриколлективных правил, обязанностей и традиций и т.д.»

 • А.С.МакаренкоРежим

 • Режим передбачає певну тривалість та чередування різних занять, сну та відпочинку, в тому числі й відпочинок на свіжому повітрі, регулярність харчування, дотримання правил особистої гігієни.Параметри ефективності режиму (за А.С.Макаренком):

 • доцільність

 • точність

 • загальність

 • визначеністьЕтикет

 • Етикет – сукупність правил поведінки, що регулюють зовнішні прояви людських відносин.Етикет в освітньо-виховному закладі містить наступні складові:

 • норми спілкування членів організації один з одним, старших з молодшими і навпаки

 • загальні правила дисципліни – навчальної, рекреаційної. Побутової

 • правила вирішення конфліктів

 • правила користування приміщеннями та обладнанням

 • дотримання та підтримка чистоти й порядку

 • вимоги до зовнішнього вигляду всіх членів колективу.Традиції

 • Традиція – форми та установлення життя, ідеї, цінності, норми поведінки, що зберігаються у виховному закладі на протязі тривалого часу та передаються від одного покоління його членів до іншого.Для традиції характерні:

 • бережливе відношення до раніше усталеного укладу життя закладу

 • увага не лише до змісту життя й поведінки, а й до зовнішнього оформлення і проявуСамообслуговування

 • Самообслуговування включає такі компоненти:

 • підтримування в чистоті приміщень, догляд за обладнанням та інвентарем

 • посильний ремонт приміщень, обладнання, інвентарю

 • участь в організації харчування та прибирання посуду за собою

 • виготовлення наочних посібників, спортивного та іншого інвентарю, предметів оформлення приміщень, реквізиту для виховних заходівОдяг

 • Одяг може мати не лише функціональне значення – збереження здоров’я вихованців, їх фізичний та естетичний розвиток, а й символічне – особлива належність до освітньої установи.Життєдіяльність виховної організації

 • Життєдіяльність – взаємопов’язана сукупність різних видів роботи, що забезпечує задовільнення потреб конкретних людини, колектива, групи з врахуванням вимог та потреб більш широкого соціального середовища та всього суспільства.Сфери змісту життєдіяльності:

 • спілкування

 • пізнання

 • предметно-практична діяльність

 • духовно-практична діяльність

 • спорт

 • граОрганізація та навчання взаємодії у виховній організації

 • Взаємодія розглядається як організація сумісних дій індивідів, груп та організацій, що дозволяє реалізувати їм сумісну роботу.Змістовна основа взаємодії – цінності, визнані суспільством і конкретним освітнім закладом:

 • інтелектуальні

 • експресивні

 • інструментальні

 • соціальні

 • цінності, специфічні для різних сфер життя (пізнання, спорту, спілкування тощо)Вирізняють організацію

 • групової взаємодії

 • міжгрупової

 • масовоїНавчання взаємодії – формування та розвиток в людини інтелектуальної, психічної та соціальної готовності до ефективної участі у взаємодії та освоєння нею засобів практичної реалізації цієї готовності.

 • Навчання взаємодії – формування та розвиток в людини інтелектуальної, психічної та соціальної готовності до ефективної участі у взаємодії та освоєння нею засобів практичної реалізації цієї готовності.Шляхи підготовки вихованців до активної взаємодії:

 • організації взаємодії вихованців в побуті та життєдіяльності організаці

 • в процесі спеціально створюваних ситуацій, що передбачають взаємодію

 • за допомогою різноманітних тренінгів, ігор, інших виховних заходівВажливі складові процесу навчання взаємодії:

 • розвиток у вихованців бази мовленнєвого спілкування

 • формування соціально ціннісних установок

 • розвиток комунікативних вмінь.Виховна робота дає широкі можливості для формування ціннісних орієнтирів вихованців, їх соціальної компетентності, що в подальшому сприяє виконанню основного завдання освітніх інтернатних закладів – соціалізації та соціальній адаптації дітей пільгових категорій.

 • Виховна робота дає широкі можливості для формування ціннісних орієнтирів вихованців, їх соціальної компетентності, що в подальшому сприяє виконанню основного завдання освітніх інтернатних закладів – соціалізації та соціальній адаптації дітей пільгових категорій.ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка