Основи біореології та гемодинамікиДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.


Основи біореології та гемодинаміки

 • Основи біореології та гемодинаміки


Означення. Реологія – наука, що вивчає плинність і деформацію речовини, біореологія займається плинністю біологічних середовищ, а гемореологія вивчає реологію крові. Реологічні питання, пов’язані з деформацією і плинністю стоять особливо гостро, коли рідина тече по судинах дуже малих діаметрів.

 • Означення. Реологія – наука, що вивчає плинність і деформацію речовини, біореологія займається плинністю біологічних середовищ, а гемореологія вивчає реологію крові. Реологічні питання, пов’язані з деформацією і плинністю стоять особливо гостро, коли рідина тече по судинах дуже малих діаметрів.Основні поняття

 • Частинка рідини (газу) – це елементарний об’єм рідини або газу.

 • Текучість – це властивість рідини (газу) набувати форми посудини, в якій вона знаходиться.

 • Стисливість – здатність тіл змінювати свій об’єм під дією зовнішніх сил. Відзначимо, що стисливість рідин на відміну від газів незначна. Рідина, густина якої однакова в будь-якій точці і змінюватися не може, називається нестисливою.ЗАКОН ПАСКАЛЯРівняння нерозривностіРежими руху рідин та газівЕлементи теорії подібності

РОЗДІЛ “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ” ТЕМА “ПОХІДНА ФУНКЦІЇ”

 • Нехай функція визначена на деякому проміжку (а; b). Візьмемо значення і надамо аргументу приросту . Тоді функція набуде приросту . Розглянемо відношення приросту функції до приросту аргументу і перейдемо до границі при :

 • (1)

 • Якщо границя (1) існує і скінченна, вона називається похідною функції за змінною х і позначаєтьсяРОЗДІЛ “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ” ТЕМА “ПОХІДНА ФУНКЦІЇ”

 • Означення. Похідною функції за аргументом х називається границя відношення приросту функції до приросту аргументу, коли приріст аргументу прямує до нуля.

 • Операція знаходження похідної називається диференціюванням цієї функції.РОЗДІЛ “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ” ТЕМА “ПОХІДНА ФУНКЦІЇ”

 • Геометричний зміст похідної

 • Означення. Дотичною до кривої L у точці М називається граничне положення МN січної ММ1 при прямуванні точки М1 по кривій L до точки М. Нехай крива, задана рівнянням , має дотичну в точці М (х, у). Позначимо кутовий коефіцієнт дотичної МN: . Надамо в точці х приросту , тоді ордината у набуде приросту .

 • З випливає, що . Коли , то і січна прямує до положення дотичної МNРОЗДІЛ “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ” ТЕМА “ПОХІДНА ФУНКЦІЇ”

 • Таким чином,

 • Оскільки , то тобто похідна чисельно дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної, проведеної до графіка функції у точці з абсцисою х. У цьому полягає геометричний зміст похідної.РОЗДІЛ “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ” ТЕМА “ПОХІДНА ФУНКЦІЇ”

 • Основні правила диференціювання

 • Похідна сталої дорівнює нулю, тобто якщо у = с, де с = const, то .

  • , де .


РОЗДІЛ “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ” ТЕМА “ПОХІДНА ФУНКЦІЇ”

 • Приклад. Обчислити похідну для функції у = tg x.

 • Таким чином, .РОЗДІЛ “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ” ТЕМА “ПОХІДНА ФУНКЦІЇ”

 • Похідні від основних елементарних функцій

1. Вступительные экзамены: строгость или поточность?4. Государственный заказ и государственный стандартОсновные участники планируемой образовательной системы УкраиныОсновные участники образовательной системы на уровне университетаСтандарты высшего образования

 • Государственный стандарт высшего образования;

 • Отраслевые стандарты высшего образования;

 • Стандарты высшего образования высших учебных заведений.Система стандартов высшего образования УкраиныСистема стандартов высшего образования УкраиныДисциплины цикла гуманитарной подготовки (Госстандарт)

 • Философия (философия, религиоведение, логика, этика и эстетика ) – 5 кредитов;

 • Культорология – 1,5 кредита;

 • Психология и педагогика – 1,5 кредита;

 • Физическое воспитание – 6 кредитов;

 • Украинский язык (за профессиональным направлением) – 1,5 кредита;Дисциплины цикла гуманитарной подготовки (Госстандарт)

 • Иностранный язык (за профессиональным направлением) – 6 кредита;

 • Правоведение – 1,5 кредита;

 • Политология – 2 кредита;

 • История Украины – 2 кредита;

 • Социология – 1 кредит;

 • Экология – 1 кредит;

 • Безопасность жизнедеятельности – 1 кредит.Дисциплины цикла общеэкономической подготовки (Госстандарт)

 • Политэкономия – 2,5 кредита;

 • Микроэкономика – 2,0 кредита;

 • Макроэкономика – 2,0 кредита;

 • История экономических учений – 1,5 кредита;

 • Экономическая история – 1,5 кредита;

 • Математика для экономистов – 8,0 кредитов:

 • Высшая математика – 4,0 кредита;

 • Теория вероятности и математическая статистика – 2,0 кредита;

 • Математическое программирование – 2,0 кредита;Дисциплины цикла общеэкономической подготовки (Госстандарт)

 • Эконометрия – 1,5 кредита;

 • Статистика – 2,5 кредита;

 • Информатика и компьютерная техника – 5,0 кредитов;

 • Экономика предприятия – 3,0 кредита;

 • Менеджмент – 2,0 кредита;

 • Маркетинг – 2,0 кредита;

 • Экономика труда и социально-трудовые отношения – 2,0 кредита;

 • Международная экономика – 2,0 кредита;

 • Хозяйственное законодательство – 1,5 кредита;Дисциплины цикла общеэкономической подготовки (Госстандарт)

 • Финансы, денежный оборот и кредит – 8,0 кредитов:

 • Финансы – 2,0 кредита;

 • Деньги и кредит – 1,5 кредита;

 • Финансы предприятия – 1,5 кредита;

 • Страхование – 1,5 кредита;

 • Инвестирование – 1,5 кредита;

 • Учет, анализ и аудит – 5,0 кредитов:

 • Бухгалтерский учет – 2,5 кредита;

 • Экономический анализ – 1,5 кредита;

 • Аудит – 1,0 кредит;Дисциплины цикла общеэкономической подготовки (Госстандарт)

 • Государственное регулирование экономики – 1,5 кредита;

 • Размещение продуктивных сил и региональная экономика – 1,5 кредита;

 • Гражданская оборона – 1,0 кредита;

 • Основы охрана труда – 1,0 кредита.Мы предлагаем:

 • Одна специальность

 • Много узких специализаций

 • Например: Специальность 6.0125400 Экономика

 • Специализация:

 • Экономическая теория

 • Экономика предприятия

 • Маркетинг

 • Международная экономика

 • Финансы

 • Банковское дело

 • Управление трудовыми ресурсами

 • Экономическая статистика5. Роль куратора специальности и старосты учебной группы

 • Как же нам это непривычно…

 • Няня-»Классный руководитель-» Куратор академической группы -» Куратор специальности

 • «Новоиспеченный» куратор – диктатор или проводник к будущей профессии?

 • Староста – «социальный» пульс группы

 • Организация учебного процесса и основные ролевые функции участников учебного процессаКуратор

 • Куратор академической группыКуратор академической группы

 • Куратор академической группыСтароста – «социальный» пульс группы

 • Роль старосты академической группы

 • Координация действий с куратором специальности, деканом, зам.декана по учебной и воспитательной части;

 • Динамичная связь с диспетчером факультета.

 • Ведение академического журнала;Журнал

 • Журнал – свод информации о посещаемости, успеваемости и выполнении нагрузки преподавателем

 • НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 • Оптимальной и эффективной заменой журналу может быть индивидуальный план студента, где будут отображены все необходимые данные, ранее отображавшиеся в академическом журнале.Журнал

 • В таком случае:

 • диспетчер деканата контролирует выполнение нагрузки преподавателем;

 • куратор занимается вопросами успеваемости, просматривая на кураторских часах индивидуальные планы студентов.

 • Вопрос посещаемости «контролируется» личной мотивацией студента.

 • Учебный отдел, согласно Нашим предложениям, контролирует не информацию в журналах, а работает с индивидуальными планами студентов в ИАС.Организация учебного процессаОсновные ролевые функции участников учебного процесса6. Индивидуальный план – лишняя «головная боль» для студента или первые шаги к будущей профессии?

 • Индивидуальный план – листик на полочке или студенческая летопись?Индивидуальный план – лишняя «головная боль» для студента или первые шаги к будущей профессии?

 • «С чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре…» или как выглядит индивидуальный план студента

 • Данные о студенте и месте его обучения;

 • Госстандарт (дисциплины гуманитарного, общеэкономичес-кого циклов и цикла профессиональной подготовки);

 • Факультативы;

 • Индивидуальным план студента по дисциплинам;

 • Расписание;

 • Перечень курсов (название курса, модуля, которые включают в себя: название модуля, темы, тестовый модуль, оценки и подписи преподавателей);

 • Литература, имеющаяся на кафедрах и методическом кабинете по данной специализации7. Как отобразится переход от академических групп к учебным в ИАС?

 • Индивидуальный план студента в ИАС

 • В ИАС создается электронный индивидуальный план, в котором отображается информация про модульные и сессионные оценки студента, о наличии или отсутствии стипендии.

 • Индивидуальные планы студентов вносит лаборант кафедры.

Данные сессионной ведомости вносит секретарь деканата.

 • Данные сессионной ведомости вносит секретарь деканата.

 • Вместо специальностей будут 8 специализаций.

 • Учет заработной платы преподавателей

 • Самостоятельная работа преподавателей будет составлять 2/3 аудиторных занятий, что повлечет изменения в оплате заработной платы преподавателей.Фитбек. Критерии и методика оценивания

 • Отсутствие неявки и опозданий на занятие у преподавателя (max 5 баллов);

 • Источник материала (max 25 баллов)

 • Книги;

 • Интернет;

 • Радио;

 • TV;

 • Периодика;

 • Новизна и актуальность материала (max 5 баллов)Фитбек. Критерии и методика оценивания

 • 4. Форма проведения занятий (max 35 баллов)

 • Отсутствие «начитки лекций под диктовку»;

 • Наличие примеров;

 • Наличие статистического материала;

 • Наличие схем, таблиц, диаграмм;

 • Использование видео;

 • Наличие дискуссии;

 • Др.формы;Фитбек. Критерии и методика оценивания

 • Стремление преподавателя заинтересовать группу, мотивировать к тем или иным действиям (max 5 баллов);

 • Объективность в оценивании студентов (max 5 баллов);

 • Оценка студентом своего остаточного знания (max 5 баллов);

 • Рекомендационный текст (личный комментарий студента).

 • Рекомендация может носить как общий, так и частный характер.Фитбек. Критерии и методика оценивания

 • Рекомендация по оценочному листу подаётся, если количество набранных баллов менее: (45 баллов)*(кол-во студентов в группе).

 • Форма рекомендации:

    • Общая: Спиваковский – n баллов из возможных 85*29;
    • Частная: по пункту «7» - 131 балл из возможных 5*29.


12. Алгоритм перехода от академических к учебным группам

 • Поднимая вопрос о возможности перехода на модульную систему нашего ВУЗа, мы решили, что необходимо внедрять систему на первом курсе.

 • Алгоритм перехода

 • Вводятся новые специализации.

 • Определяется количество мест на первом курсе.

 • На кафедрах создаются учебные планы по специализациям (перечни дисциплин) для получения определенной квалификационной степени. • Динамические изменения отображения информации в ИАС.

 • Ознакомление преподавателей с болонской системой.

 • Ознакомление студентов с болонской системой.

 • Набор студентов на первой курс по результатам прохождения тестирования по четырем дисциплинам.

 • Формирование индивидуальных планов во втором семестре первого года обучения.

13. SWOT-анализКаких последствий включения в Болонский процесс Вы более всего опасаетесь?Возможности

 • Возможности

 • Внедренная система получения степени бакалавра и магистра, модульно-кредитная система обучения.

 • Возможность перехода от учебных планов к индивидуальным на втором курсе, от академических групп к учебным.

 • Наличие лекционных, лабораторных материалов, планов семинарских занятий, книг на недостаточном уровне для полноценного изучения.Модель функционирования академических группМодель функционирования учебных групп


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка