Основи цивільного права. Цивільні правовідносиниДата конвертації27.05.2016
Розмір445 b.


ЛЕКЦІЯ №3 ТЕМА: ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА. ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ.

 • ПЛАН

 • Вступ

 • Відносини, які регулюються цивільним правом.

 • Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності.

 • Поняття юридичної особи.

 • Особисті немайнові права фізичної особи.

 • Загальні положення про право власності.

 • Поняття та види цивільно-правових договорів.

 • Висновки


ЛІТЕРАТУРА:

 • 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії ВРУ 28 червня 1996р. // Голос України. – 1996.

 • 2. Колодій А.М., Копейчиков В.В. Загальна теорія держави і права. – К., Юрінком Інтер, 1997.

 • 3. Кравчук М.В. Теорія держави і права. – Тернопіль. 2002.

 • 4. Олійник А.Ю., Губарєв С.Д., Слісаренко О.Л. Теорія держави і права. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 • 5. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – К.,1994.

 • 6. Скакун О.Ф. Теорія держави та права. – Харків, 1996.

 • 7. Кельман М.С. Теорія держави. – Львів, 1997.

 • 8. Котюк О.В. Теорія права. – К., “Вентурі”,1996.

 • 9. Копейчиков В.В. Правознавство. – К., Юрінком Інтер, 2003.Цивільне право

 • одна з провідних галузей національного права України, яка регулює певну групу правових відносин за участю фізичних і юридичних осіб та держави в цілому.

 • це галузь права, що регулює майнові та особисті немайнові відносини, за участю громадян (фізичних осіб, організацій, юридичних осіб) та інших соціальних утворень на засадах юридичної рівності сторін.Цивільно-правові відносини

 • це врегульовані нормами цивільного права майнові та особисті немайнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності учасників, які є носіями суб’єктивних цивільних прав та обов’язків, що виникають, змінюються, припиняються на підставі юридичних фактів і забезпечуються можливістю застосування засобів державного примусу.Майнові відносини

 • це конкретні вольові економічні відносини, що складаються між суб’єктами з приводу належності, набуття, володіння, користування і розпорядження майном. Майнові відносини, засновані на адміністративному підпорядкуванні однієї сторони іншій, цивільним законодавством не регулюються.Особисті немайнові відносиниУчасниками (суб’єктами)

 • правовідносин є фізичні особи та юридичні особи. Учасниками цивільних відносин є також держава Україна, АР Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права.Об’єктами правовідносин

 • є матеріальні або нематеріальні блага, з приводу яких склалися правовідносини. На їхню охорону спрямовані взаємні суб’єктивні права і юридичні обов’язки(речі, дії, в тому числі послуги; результати духовної та інтелектуальної творчості; особисті немайнові блага – честь, гідність, ім’я, життя, здоров’я).фізичні особи

 • – це суб’єкти цивільних правовідносин, до яких належать: громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства.Цивільна правоздатність

 • це здатність мати цивільні права та обов’язки. Цивільну правоздатність мають усі фізичні особи. Цивільна правоздатність виникає у момент її народження і припиняється зі смертю. Усі фізичні особи є рівними у здатності мати цивільні порава та обов’язки.Цивільну дієздатність

 • має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними. Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створю.вати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.Фізична особа, яка не досягла 14 років має часткову цивільну дієздатність. Вона має право:

 • Самостійно вчиняти дрібні побутові право чини;

 • Здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняється законом.Неповну цивільну дієздатність мають особи у віці від 14 до 18 років. Мають право:

 • Самостійно розапоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами;

 • Самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняється законом;

 • Бути учасником( засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом чи установчими документами юридичної особи;

 • Самостійно укладати договір банківського вкладу(рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесенням нею на своє ім’я(грошовими коштами на рахунку).
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка