Основи діяльності кооперативних організацій (зарубіжний та вітчизняний досвід) Гончаренко Владислав ВасильовичДата конвертації23.06.2016
Розмір445 b.


ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (зарубіжний та вітчизняний досвід)

 • Гончаренко Владислав Васильович

 • Доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки

 • BHЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

 • Vlad_gonch@inbox.ru, (050)634-26-59

 • Пантелеймоненко Андрій Олексійович

 • Доктор економічних наук, зав.кафедри грошового обігу і кредиту

 • BHЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

 • panandriy @ukr.net, (050)942-36-19


2012 – Міжнародний рік кооперативів

 • Кооперативи відіграють унікальну роль

 • в економіці, особливо в кризовий час.

 • Чому???Якоб

 • Кооперативне товариство являє собою засновану на принципі рівноправності спілку осіб з необмеженим числом членів, метою якої є допомога промислу або господарству своїх членів шляхом спільного ведення справ на основі чистої або посиленої державою самодопомогиГ. Шульце-Деліч

 • Кооператив це об’єднання мало-забезпечених представників переважно трудових класів, які прагнуть об’єднати малі поодинокі зусилля для досягнення економічних переваг великої силиМ.Туган-Барановський

 • Кооператив є таке господарське підприємство декількох добровільно об’єднаних осіб яке має за мету не одержання найбільшого прибутку на вкладений капітал, а збільшення завдяки спільному веденню господарства, трудового доходу своїх членів або зменшення їхніх витрат на споживчі потреби.О.Чаянов

 • Кооператив - це підприємство що обслуговує своїх клієнтів, які одночасно є його господарями і які будують управління цим підприємством так, щоб воно було безпосередньо відповідальне перед ними.Д.Бартон

 • Кооператив – це бізнес, який знаходиться у володінні і під контролем користувачів, з розподілом доходів на цій основі.Р. Хейзлер та Г. Дрехейм

 • Кооператив є об’єднанням людей з відкритим членством, створеним з метою задоволення потреб членів за допомогою підприємства, яким вони спільно володіють і користуються.Г.Уітні

 • Кооператив - добровільна організація самодопомоги, яка належить своїм членам, демократично контролюється ними і надає їм послуги на неприбутковій основі.М.Шаарс

 • Кооператив - це підприємство, що перебуває у добровільній власності його членів-клієнтів, яке здійснює свою діяльність у їхніх інтересах та їхніми зусиллями на неприбутковій основі.В Уебстерському словнику англійської мови, в якому вказано, що слово "кооператив" вживається з 1883 року і означає:

 • В Уебстерському словнику англійської мови, в якому вказано, що слово "кооператив" вживається з 1883 року і означає:

 • "підприємство або організацію, що належить тим та існує для вигоди тих, хто користується її послугами".Еurocoop

 • Тому що споживачі-члени є власниками споживчих кооперативів, необхідно приділяти особливу увагу розвитку членства …

 • http://www.eurocoop.coop/

Члени кооперативу є одночасно його власниками і споживачами послуг (клієнтами).

 • Цей принцип в кооперативній літературі часто називають "принципом тотожності". Він випливає із самої першопричини створення будь-якого кооперативу - ідеї колективного самозабезпечення необхідними товарами чи послугами.Маркетингові канали

У дрібних споживачів та виробників є 2 шляхи:

 • У дрібних споживачів та виробників є 2 шляхи:

 • Користуватись послугами посередників і платити встановлену ними ціну (оплачуючи всі витрати всіх посередників, причетних до просування товару)

 • Зробити спробу просунутись в маркетинговому каналі, щоб отримати вигідніші умови придбання (продажу) товарів за рахунок більших обсягів за оптовими цінамиЯк просунутись в маркетингому каналі?

 • Це можна зробити об'єднавшись з іншими людьми, що мають аналогічні потреби.

 • Таке об'єднання і буде КООПЕРАТИВОМ,

 • який дозволить учасникам (членам):

 • Як споживачам – скорочувати витрати

 • Як виробникам – збільшувати доходиСкорочення витрат членів кооперативу відбувається за рахунок зменшення кількості посередників, функції яких кооператив бере на себе, створюючи умови для:

 • закупівлі необхідних членам кооперативу товарів партіями за оптовими цінами;

 • закупівлі товарів з врахуванням сезонного коливання цін;

 • закупівлі необхідних членам товарів на віддалених ринках;

 • ефективного використання наявних в господарствах членів кооперативу матеріальних ресурсів;

 • організації виробництва необхідних товарів чи надання послуг членам кооперативу;Збільшення доходів господарств членів кооперативу відбувається за рахунок зменшення кількості посередників, функції яких кооператив бере на себе, створюючи умови для:

 • концентрації продукції членів кооперативу та продажу її великою партією;

 • організації продажу продукції своїх членів на нових та віддалених ринках;

 • організації переробки (сортування, упаковки, фасування тощо) продукції господарств членів кооперативу;

 • продажу в найбільш сприятливий ціновий період (враховуючи сезонні коливання цін);

 • оптимізації використання тимчасово вільних ресурсів (грошових коштів, майна тощо) господарств членів кооперативу;МЕТОЮ КООПЕРАТИВУ Є

 • МЕТОЮ КООПЕРАТИВУ Є

 • НЕ ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ, А НАДАННЯ ПОСЛУГ СВОЇМ ЧЛЕНАМКооперативи мають неприбуткову економічну природу, яка визначається наступними ознаками:

 • мотивацією створення та участі в кооперативі для членів є отримання необхідних їм товарів чи послуг, а не прибутку на вкладені в діяльність кооперативу кошти;

 • кооператив обслуговує переважно своїх членів, які одночасно є його рівноправними власниками та користувачами (клієнтами);

 • кооператив прагне здійснювати обслуговування за собівартістю;Кооперативи мають неприбуткову економічну природу, яка визначається такими ознаками (продовження)

 • господарська діяльність кооперативу здійснюється від імені його членів і спрямована на задоволення їхніх потреб в товарах та послугах;

 • кошти на ведення господарської діяльності кооператив отримує від своїх членів;

 • члени кооперативу вносять паї для отримання можливості користуватись послугами, а не для отримання нарахувань на них (тому нараховані на паї кошти мають відмінну від дивідендів економічну природу);Кооперативи мають неприбуткову економічну природу, яка визначається такими ознаками (продовження)

 • фінансовий результат (перевищення доходів над витратами) є не метою кооперативної діяльності, а наслідком неможливості точного попереднього розрахунку собівартості. Цей результат отримується від членів кооперативу і розподіляються між ними за їх спільним рішенням і, після визначення фактичної собівартості, повністю чи частково повертається членам кооперативу пропорційно обсягам користування послугами.Таким чином, можна зробити висновок, що в кооперативах фактично немає отримання та розподілу прибутку в класичному розумінні.

 • Таким чином, можна зробити висновок, що в кооперативах фактично немає отримання та розподілу прибутку в класичному розумінні.У зв’язку із особливою економічною природою кооперативів, в багатьох країнах світу вони мають статус неприбуткових (non-profit) організацій та звільняться від сплати податку на прибуток (дохід).

 • У зв’язку із особливою економічною природою кооперативів, в багатьох країнах світу вони мають статус неприбуткових (non-profit) організацій та звільняться від сплати податку на прибуток (дохід).Унікальність природи кооперативів втілюється в міжнародних кооперативних принципах, на яких має ґрунтуватись діяльність будь-якого кооперативу

 • Добровільне і відкрите членство

 • Демократичний членський контроль

 • Економічна участь членів

 • Автономія і незалежність

 • Освіта, підвищення кваліфікації, інформація

 • Співпраця між кооперативами

 • Сприяння громадіУ розвинутій ринковій економіці існує велика кількість видів кооперативних організацій, які діють в найрізноманітніших сферах. За деякими оцінками у кооперативному секторі світового господарства існує понад 120 різновидів кооперативів

 • У розвинутій ринковій економіці існує велика кількість видів кооперативних організацій, які діють в найрізноманітніших сферах. За деякими оцінками у кооперативному секторі світового господарства існує понад 120 різновидів кооперативівНайбільш поширеними є:

 • Кредитні кооперативи (кредитні спілки та кооперативні банки), які забезпечують своїх членів необхідними фінансовими послугами – кредитами, розрахунково-касовим обслуговуванням, вигідними депозитними послугами.

 • Споживчі кооперативи – забезпечують своїх членів необхідними, якісними і недорогими товарами.Сільськогосподарські кооперативи (постачальницькі, збутові, переробні, по спільному використанню техніки, селекційні, племінні, ветеринарні тощо), які забезпечують своїх членів-сільгоспвиробників необхідними товарами та послугами, організовують збут, переробку та/чи реалізацію виробленої ними продукції, забезпечують технічне обслуговування їхніх господарств.

 • Сільськогосподарські кооперативи (постачальницькі, збутові, переробні, по спільному використанню техніки, селекційні, племінні, ветеринарні тощо), які забезпечують своїх членів-сільгоспвиробників необхідними товарами та послугами, організовують збут, переробку та/чи реалізацію виробленої ними продукції, забезпечують технічне обслуговування їхніх господарств.

 • Житлові кооперативи (житлово-будівельні, житлово-орендні, житлово-експлуатаційні) забезпечують житлові потреби своїх членів.Страхові кооперативи – забезпечують своїх членів необхідними страховими послугами

 • Страхові кооперативи – забезпечують своїх членів необхідними страховими послугами

 • Енергетичні кооперативи (кооперативні АЗС, вітро-електростанції, установки із виробництва біо-дизеля тощо), створюються для забезпечення своїх членів необхідним видом енергоресурсів.

 • Прокатні кооперативи – забезпечують своїх членів у тимчасово-необхідних їм товарах (палатках, велосипедах, гірськолижному спорядженні, аквалангах, домашньому інструменті тощо).Кооперативні дитячі садки та школи – забезпечують потреби своїх членів у догляді та якісному навчанні дітей.

 • Кооперативні дитячі садки та школи – забезпечують потреби своїх членів у догляді та якісному навчанні дітей.

 • Кооперативні таксі та СТО - здійснюють прийом замовлень на перевезення, ремонт автомобілів своїх членів.

 • ІТ - кооперативи забезпечують своїх членів різноманітними ІТ-послугамиКооперативи можуть створюватись у будь-якій сфері, де ведеться чи може вестись бізнес, бо кооператив - це форма господарювання, що направлена на забезпечення своїх членів такими ж товарами чи послугами, які пропонуються підприємцями, але на кращих умовах.

 • Кооперативи можуть створюватись у будь-якій сфері, де ведеться чи може вестись бізнес, бо кооператив - це форма господарювання, що направлена на забезпечення своїх членів такими ж товарами чи послугами, які пропонуються підприємцями, але на кращих умовах.Класифікація кооперативів

 • Незважаючи на все різноманіття видів кооперативів, умовно їх можна поділити на 2 типи:

  • кооперативи споживачів;
  • кооперативи підприємців


Кооперативи споживачів

 • є об’єднаннями людей з метою забезпечення власних споживчих потреб у необхідних товарах чи послугах за нижчими цінами або кращої якості, чим пропонують суб’єкти підприємницької діяльності.

 • З цією метою кооперативи споживачів здійснюють господарську діяльність щодо гуртової закупівлі у безпосередніх виробників чи оптовиків необхідних своїм членам товарів (робіт, послуг) за гуртовими цінами, які, як правило, значно нижчі, чим роздрібні, або організовують виробництво цих товарів (робіт,послуг) для своїх членів.

 • До кооперативів споживачів можна віднести кредитні, споживчі, житлові, енергетичні та інші кооперативи.Кооперативи підприємців

 • створюються для надання допомоги своїм членам у веденні підприємницької діяльності, у вигляді зменшення витрат на окремих її стадіях (отримання кредиту, пошуку товару, купівлі товару та матеріалів, транспортування, страхування, продажу та ін.) та/чи збільшення дохідності їхніх підприємницьких господарств (переробка та/чи спільний збут виробленої продукції, продаж під спільною торговою маркою тощо).

 • До них відносяться: кооперативи фермерів, власників таксі, дрібних торгівців та інші.Схема класичних кооперативних системПереваги об'єднання в систему

 • Принцип вертикальної інтеграції кооперативів дозволяє маленьким первинним кооперативам, що діють на місцевому рівні (села та селища) ставати економічно ефективними організаціями завдяки кооперації із подібними кооперативними організаціями.

 • Співпраця між кооперативами сприяє скороченню витрат кожного окремо взятого кооперативу та зниженню собівартості послуг, що надаються його членам.

 • Формується потужне представництво інтересів кооперативів та їх захист на різних рівнях

Відмінності кооперативних і підприємницьких форм господарюванняВідмінності кооперативних і підприємницьких форм господарюванняВідмінності кооперативних і підприємницьких форм господарюванняАле в кожній з них є національні особливості

 • Але в кожній з них є національні особливості

 • А в Україні?..

Кількість ринків СКК-ть оптових торгових баз СКК-ть роздрібних торг. підприємств СККількість членів СК

Працівники/члени СК, %Члени СК/населення, %Прац./члени СК Члени/насел., %Членів/на 1 спож.тов-во, тис.осібЧастка СК в роздрібному т/о, %
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка