Основні питання Класифікація вимог до програмного забезпечення та програмних системДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.Основні питання

 • Класифікація вимог до програмного забезпечення та програмних систем.

 • Специфікація вимог

 • Що означає процес формулювання вимог?Класифікація вимог до програмного забезпечення та програмних систем.

 • Класифікація вимог до програмного забезпечення та програмних систем.

 • Специфікація вимог

 • Що означає процес формулювання вимог?Класифікація вимог.

 • Функціональні- перелік функцій, які система повинна чи не повинна виконувати, її поведінка в певних умовах.

  • Автоматизація функцій персоналу;
  • Керування пристроями;
  • Узагальнення та надання певної інформації для прийняття рішень.
 • Не функціональні характеристики системи та її оточення, обмеження на функції, але не поведінка,

 • Функціональні та не функціональні вимоги предметної області – характеристики предметної області експлуатації системи.Приклад функціональних вимог для підсистеми “бронювання місць у готелі”

 • Користувач повинен мати можливість пошуку місць згідно критеріїв: ціна, тип номера, кількість осіб, зручності, додаткові послуги, розміщення, термін.

 • Система повинна надавати користувачу необхідний засіб для перегляду місць.

 • Кожне бронювання повинно мати ідентифікатор, який записується у формуляр.

 • Система повинна забезпечувати оплату броні усіма доступними платіжними системами та готівкою.

 • Система повинна анулювати бронь у випадку несплати за тиждень до вказаного терміну.Не функціональні вимоги

 • Основні проблеми: важко перевірити їх виконання; нечіткість формулювання

 • Відображають цілі замовника: простота в експлуатації; можливість відновлення після збоїв; швидка відповідь на запити.

  • Вимоги до продукту
   • Продуктивність системи, об'єм пам'яті, надійність, можливість перенесення на різні платформи.
  • Організаційні вимоги
   • Стандарти розробки програмного продукту, вимоги до реалізації, мови програмування терміни виготовлення та вимоги до супроводжуючої документації.
  • Зовнішні вимоги
   • Вимоги до взаємодії даної системи з іншими системами, юридичні вимоги (система буде розроблятися та функціонувати в межах існуючого законодавства), етичні вимоги.


Приклад не функціональних вимог для підсистеми “бронювання місць у готелі”

  • Вимоги до продукту
   • Усі взаємодії між інтерфейсом середовища програмування та користувачем здійснюються на основі стандартної множини символів мови С++.
  • Організаційні вимоги
   • Розробка системи та супровідної документації здійснюється на основі стандарту ДСТУ-95
  • Зовнішні вимоги
   • Системні оператори не повинні мати доступу до інформації про паспортні дані, платіжні можливості осіб, що забронювали номер.


Кількісні показники для не функціональних вимог.

 • Швидкодія

  • К-ть транзакцій за секунду;
  • Час реакції на дії користувача, обновлення екрану;
 • Об'єм пам'яті

 • Складність експлуатації

  • Час навчання персоналу
  • Обсяг довідкової системи
 • Надійність

  • Проміжок часу між послідовністю помилок
  • Ймовірність виходу з ладу
 • Стійкість до збоїв

  • Час відновлення після збою;
  • Відсоток подій, що призводять до збоїв;
  • Ймовірність спотворення чи втрати даних при збоях;
 • Можливість перенесення в інші середовища

  • Відсоток машинно-залежних операторів;
  • К-ть машинно-залежних підсистем;.


Функціональні та не функціональні вимоги предметної області

 • Проблеми опису- використовується мова та позначення даної предметної області.

   • ускладнення розуміння розробниками ПЗ
 • Нові функціональні вимоги;

  • Приклад: Данні про особу, яка бронювала місця повинні вилучатися після виконання замовлення та друку платіжних документів.
 • Нові чи додаткові обмеження на виконання функцій;

  • Приклад: Користувацький інтерфейс базується на інтерфейсі 1С Бухгалтерія.
 • Вказівки на порядок проведення обчислень

  • Приклад: Нарахування оплати проводиться за формулою…


Класифікація вимог за рівнями

 • Вимоги користувачів - описи на звичайній мові функцій та обмежень

   • Менеджери, користувачі, спеціалісти від замовника, розробники архітектури системи.
 • Системні вимоги- детальний опис функцій та обмежень- системна специфікація.

  • Основа для укладання угоди між замовником та розробником ПЗ.
   • Користувачі, спеціалісти від замовника, розробники архітектури системи, розробники системи
 • Системна специфікація проекту – узагальнений опис структури ПС – основа для детального проектування та реалізації, деталізує та доповнює специфікацію системних вимог.

   • спеціалісти від замовника, розробники архітектури системи, розробники системи


Вимоги користувачів

 • Особливості: функціональні та не функціональні; описують зовні поведінку системи.

 • Проблеми:

  • Відсутність чіткості та багатозначність опису;
  • Вимоги змішані;
  • Об'єднані різноманітні вимоги.
 • Рекомендації при складанні вимог

  • Використання стандартної форми для формулювання із додатковим обґрунтуванням;
  • У формулюванні необхідно виділяти обов'язкові вимоги та описові, наприклад послідовність дій користувача;
  • Ключові частини вимоги необхідно виділяти в документі;
  • Використання технічних термінів предметної області, а не комп'ютерного сленгу.


Приклади опису вимог користувачів

 • Приклад для опису вимог ПС для екологічного моніторингу

  • 3.1. Вимоги до підсистеми виведення полів концентрацій шкідливих викидів.
  • Для визначення значення концентрації шкідливих викидів у точці, користувач повинен мати можливість виводити сітку, параметри, якої задаються: крок вертикальних ліній - в метрах чи кілометрах; горизонтальних – в мг/м.куб чи мікр.г./м.куб шляхом вибору опції на панелі управління. По замовчуванню сітка не відображається. Крок сітки настроюється автоматично під розмір ділянки та рівня концентрацій.
 • У прикладі змішано різні вимоги, зокрема:

  • Важлива функціональна вимога: “Система повинна надавати можливість виведення сітки”
  • Не функціональна вимога (обмеження на функцію): “Стосовно того в яких одиницях буде вимірюватися крок горизонтальних та вертикальних ліній”
  • Нефункціональна вимога “стосується інтерфейсу - у який спосіб користувач буде вибирати режими відображення /невідображення сітки”


Приклад реалізації інтерфейсу до підсистеми виведення полів концентрацій шкідливих викидівУточнення вимог до підсистеми виведення полів концентрацій шкідливих викидів

 • 3.1. Вимоги до підсистеми виведення полів концентрацій шкідливих викидів

  • Підсистема повинна мати засоби виведення на екран сітки, яка складається із горизонтальних та вертикальних ліній і повинна відображатися як фон для графіка.
  • Обгрунтування: Сітка є пасивний елемент, яка спрощує користувачу визначення значень концентрацій у заданій точці карти.
 • Зроблені виправлення стосуються:

  • Виділення виключно функціональних вимог
  • Відсутня надмірна деталізація, яка не на користь замовнику обмежує можливості розробника.
  • Введено обґрунтування, яке дозволяє замовнику зрозуміти потребу у цій вимозі і наскільки ця вимога може змінюватися в майбутньому.


Системні вимоги

 • Це деталізований опис вимог користувачів і є основою для початку проектування системи

 • Інструменти специфікації: модель потоків даних, сутнісно-реляційна модель, об'єктна модель.

 • Показують в першу чергу що повинна робити система, а також можливість відображення системної архітектури:

  • Повинні описувати підсистеми із яких складається система
  • Вказувати обмеження на архітектуру системи, яка буде взаємодіяти із іншими системами
  • Можуть включати умову використання для даної системи спеціальної архітектури


Класифікація вимог до програмного забезпечення та програмних систем.

 • Класифікація вимог до програмного забезпечення та програмних систем.

 • Специфікація вимог

 • Що означає процес формулювання вимог?Способи специфікації системних вимог

 • Структурована природна мова

 • Мови опису програм

  • Структуровані мови, подібні до мов програмування
 • Графічні нотації

  • Діаграми, блок-схеми, описані текстом.
   • Використання UML
 • Математичні специфікації

  • Базуються на теорії скінченних автоматів та теорії множин.


Структурована природна мова

 • Структурованість досягається: використанням спеціальної термінології; шаблонів для опису вимог. Мовні конструкції взяті із мов програмування.

 • Шаблони враховують на основі чого розробляється система: на основі об'єктів, які керуватимуть системою, на основі функцій, виконуватиме система, на основі подій, які опрацьовуватиме система.

 • Форми для специфікації функцій включають:

  • Опис функції чи об'єкта;
  • Опис вхідних даних та їх джерела;
  • Опис вихідних даних із вказівкою пункту призначення;
  • Вказівка, що необхідно для виконання функції;
  • Опис попередніх умов до виконання функції та кінцевих умов після її завершення;
  • Опис сторонніх побічних ефектів, якщо вони виникають.


Приклад специфікації структурованою природною мовою

 • Функція: Внесення джерела забруднень на карту

 • Опис: Внесення додаткових джерел забруднення на існуючу карту міста. Користувач вибирає тип джерела забруднень та координати його розміщення переміщенням курсору миші по карті.

 • Вхідні дані: Тип джерела, позиція на карті, розміри СЗЗ, ідентифікатор карти

 • Джерела даних: Тип джерела, позиція на карті, задаються користувачем, розміри СЗЗ, ідентифікатор карти – з баз даних, відповідно “довідники СЗЗ” та “карти”

 • Вихідні дані: ідентифікатор карти.

 • Пункт призначення: база даних “карти”. Ідентифікатор розміщується після завершення функції.

 • Для виконання функції необхідна карта, яка визначається вхідним ідентифікатором.

 • Передумова: карта відкрита на екрані користувача.

 • Післяумова: карта не змінюється за виключенням нанесеного об'єкта.

 • Побічні ефекти : відсутні.Документування системних вимог

 • Документ, який включає системні вимоги - специфікація системних вимог за Хеннінгером:

  • Описує зовнішню поведінку;
  • Задає обмеження на процес реалізації системи;
  • Передбачає можливість внесення змін до специфікації;
  • Служить довідником в процесі супроводу системи;
  • Відтворює життєвий цикл системи;
  • Передбачає реакцію системи та групи супроводу на нештатні ситуації.


Складові специфікації системних вимог (стандарт IEEE/ANSI 830-1993)

 • Передмова

  • Особи, для яких розробляють документ;
  • Попередні версії та зміни внесені в ПЗ
  • Обґрунтування нової версії
 • Вступ

  • Потреби в створенні системи
  • Системні функції та пояснення роботи із іншими системами
  • Пояснення, який ефект для організації після впровадження системи
 • Глосарій – опис технічних термінів документу

 • Вимоги користувачів

  • Опис сервісів (функцій), які надаються користувачу;
  • Не функціональні системні вимоги;
  • Стандарти на ПЗ та на процес створення;
 • Системна архітектура

  • Високорівневе представлення архітектури із розподілом функцій по компонентах системи із виділенням існуючих компонент
 • Системні вимоги: Функціональні та не функціональні

 • Системні моделі

  • Показують взаємодію між компонентами та зовнішнім середовищем
  • Типи: моделі потоків даних; об'єктні; моделі даних
 • Еволюція системи

  • Припущення на яких базується система
  • Зміна апаратних засобів, необхідна для реалізації системи
  • Зміна системи відповідно до потреб користувачів в майбутньому
 • Додатки

  • Опис апаратних засобів (мінімальна та максимальна конфігурація) та баз даних(логічна структура із якою працюватиме ПЗ) із якими працюватиме система


Підсумки Класифікація вимог до програмного забезпечення та програмних систем. Специфікація вимог

 • Вимоги до ПС –це описи того, що повинна виконувати система, а також обмеження на її поведінку та реалізацію

 • Функціональні вимоги – описи сервісів, що надаються системою та описи способів виконання обчислювальних операцій.

 • Вимоги предметної області – це функціональні вимоги предметної області, де буде експлуатуватися система

 • Не функціональні вимоги – це обмеження, які накладаються на систему, на процес її розробки та зовнішні вимоги, які описують властивості системи в цілому.

 • Вимоги користувачів призначені для осіб, які будуть експлуатувати систему – формулюються звичайною мовою із використанням графічних матеріалів.

 • Системні вимоги – максимально точно описують функції системи. Для їх опису використовують структуровані мови, або спеціальні мови для специфікації вимог.

 • Специфікація вимог- офіційний документований їх опис, який використовують розробники та користувачі.Класифікація вимог до програмного забезпечення та програмних систем.

 • Класифікація вимог до програмного забезпечення та програмних систем.

 • Специфікація вимог

 • Що означає процес формулювання вимог?Особливості процесу формулювання вимог.

 • Діючі особи процесу

  • Замовники, чи носії їх інтересів;
  • Користувачі системи (оператори, обслуговуючий персонал);
  • Розробники системи.
 • Основні етапи процесу:

  • Аналіз технічної можливості створення системи
   • Звіт про технічну можливість створення;
  • Формування та аналіз вимог;
   • Моделі системи;
  • Специфікація вимог
   • Вимоги користувачів та системні вимоги
  • Атестація вимог.
   • Документація зі специфікацією вимог.


Аналіз технічної можливості створення системи

 • Чи система відповідає загальним і функціональним цілям замовника та розробника?

 • Чи можливою є її реалізація із використанням існуючих технологій і не виходячи за межі розумної вартості?

 • Чи можливо об'єднати розроблювану систему із існуючими в експлуатації?

 • Аналіз технічної можливості також включає:

  • Які зміни відбудуться в організації, якщо система буде введена в дію?
  • Які існують поточні проблеми в організації і як з допомогою нової системи вони можуть бути розв'язані?
  • Яким чином система буде забезпечувати функціональні цілі?
  • Чи може бути система створена в межах технологій, які раніше використовувалися в даній організації?
  • Які джерела інформації необхідно використати для отримання відповіді на поставленні запитання?


Формування та аналіз вимог

 • Причини складності:

  • Особи, які формулюють вимоги часто не знають, або не можуть сформулювати що вони хочуть від системи, висувають нереальні вимоги з точки зору вартості їх реалізації;
  • Формують вимоги виходячи із власної точки зору та досвіду, мають різні приорітети і способи їх вираження
  • Керівники можуть формулювати їх виходячи виключно із особистих інтересів
  • Зовнішня ситуація може змінюватися в процесі формування вимог, що призведе до зміни важливості певних вимог, або появи нових від осіб, які не приймали участь у формуванні попередніх вимог.


Етапи формування та аналізу вимог

 • Особливості - процес є циклічним із зворотними зв'язками від одного етапу до іншого

  • Аналіз предметної області
  • Збирання вимог
  • Класифікація вимог
  • Розв'язування протиріч при формуванні вимог
  • Призначення приорітетів по вимогах
  • Перевірка повноти та не протиріч по вимогах


Основні підходи до формулювання вимогМетод опорних точок зору

 • Особливості: Різні типи користувачів та розробників-різні точки зору, інтереси та вимоги.

 • Точки зору слід розглядати:

  • Як користувачів системи
  • Як джерело інформації про системні дані;
  • Як структуру представлень – особлива частина моделі;
  • Як отримувачів системних сервізів – визначають данні для виконання системних сервізів;
 • Переваги: Багато поглядів забезпечує базу для знаходження протиріч у вимогах.

 • Недоліки: Складність використання в процесі структурного аналізу, оскільки відсутні зв'язки між точками зору.Зовнішні опорні точки зору (viewpoint-oriented requirements definition)

 • Особливості:

  • Найбільш придатні для побудови інтерактивних систем: банкомати, довідкові системи, тощо;
  • Зовнішні точки зору дозволяють структуризувати процес формування вимог;
  • Усі опорні точки зору повинні відображати хоча б один спосіб взаємодії із системою;
  • Підхід є корисним для формулювання не функціональних вимог з якими можна зв'язати певний сервіз
 • Етапи:

  • Ідентифікація точок зору і відповідних до них сервізів;
  • Структуризація – створення ієрархії згрупованих точок зору;
  • Документування опорних точок зору;
  • Відображення системних об'єктів на основі інформації із опорних точок зору.


Метод сценаріїв

 • Особливості:

  • Спосіб доступного опису взаємодії з ПС;
  • Корисні для деталізації опису вимог;
  • Надають інформацію для деталізації різних рівнів системи.
 • Етапи:

  • Опис стану системи перед початком реалізації сценарію;
  • Опис нормального слідування подій;
  • Опис виключних подій та способів їх опрацювання;
  • Опис інших дій, які можливо виконати під час виконання сценарію;
  • Опис стану системи після завершення сценарію.
 • Варіанти описів:

  • Сценарії подій (на прикладі методу VORD);
  • Варіанти використання (на прикладі UML)


Сценарії подій (на прикладі методу VORD);

 • Особливості:

  • Кожна подія документується як сценарій;
  • Описуються: потоки, системні операції та особливі події, що можуть виникнути.
 • Використовуються такі елементи:

  • Дані, що поступають чи виходять із системи
  • Опис системних операцій
  • Інформація для управління
  • Внутрішньо системні дані
  • Особливі ситуації
  • Наступна подія після завершення сценарію


Варіанти використання (на прикладі UML)

 • Особливості:

  • Використовуються для опису об'єктних моделей систем;
  • Описуються: діючі особи, тобто користувачі та назви типів взаємодії.
  • Зауваження: на початкових стадіях без конкретизації потоків подій


Етнографічний метод

 • Особливості:

  • Розробник знаходиться в середовищі де буде функціонувати розроблена система і протоколює реальні дії, що виконуються користувачами системи;
  • Використовується для розуміння та формування соціальних та організаційних аспектів експлуатації системи;
  • Дозволяє деталізувати вимоги для критичних систем;
  • Орієнтований на конкретного користувача і не може повністю врахувати вимоги предметної області та організаційного характеру;
  • Дозволяє виявити неявні вимоги до системи, оскільки;
  • Для забезпечення повноти вимог застосовується спільно із аналізом варіантів використання;
  • Поєднується із прототипуванням
  • Використовується для розв'язання конкретних проблем прототипування та оцінювання створеного прототипу.


Атестація вимог.

 • Мета: Перевірка, що вимоги визначають ту систему, яка відповідає баченню замовника

 • Реалізується різними типами перевірок: достовірності; непротирічності; повноти; реальності виконання.

 • Методи атестування вимог:

  • Системний аналіз рецензентами;
  • Прототипування;
  • Генерування тестових завдань та їх аналіз
  • Автоматизований аналіз непротиріч
   • Можливе застосування, коли вимоги представлені у вигляді структурних чи формальних системних моделей.


Підсумки Особливості процесу формулювання вимог

 • Процес розробки вимог включає: аналіз технічної можливості створення системи; формування та аналіз вимог; специфікацію, атестацію та управління вимогами.

 • Аналіз вимог – ітераційний процес, який включає: Аналіз предметної області; збирання, класифікацію вимог; розв'язування протиріч при формуванні вимог; призначення приорітетів по вимогах; перевірка повноти та не протиріч по вимогах.

 • Особи, які формулюють вимоги мають різні приорітети та інтереси, тому складні системи необхідно аналізувати із різних точок зору.

 • Соціальні та організаційні фактори суттєвим чином впливають на системні вимоги.

 • Атестація вимог – це перевірка їх на достовірності; непротирічності; повноти; реальності виконання.

 • Основними методами атестації вимог є: системний аналіз рецензентами; прототипування; генерування тестових завдань та їх аналіз
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка