Основні показники наукової діяльності онеу у 2009 -2012 ррДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.Основні показники наукової діяльності ОНЕУ у 2009 -2012 рр.Результати наукової діяльності ОНЕУ за 2009 -2012 рр.Динаміка науково-видавничої діяльності 2009-2012 рр. (монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті), (др. арк.)Видано наукових праць 2009-2012 рр. (друк. арк.) у тому числі студентські статті

Результати проведеного дослідження системи бюджетування у вищих навчальних закладах (ВНЗ)

 • розроблено концептуальні положення та теоретичні обґрунтування необхідності вдосконалення системи організації та управління фінансовими ресурсами ВНЗ шляхом впровадження системи бюджетування з метою максимізації доходів і оптимізації витрат;

 • представлено методику ціноутворення та практичні рекомендації по розрахунку вартості освітянських послуг;

 • розроблено практичні рекомендації щодо впровадження системи бюджетування з детальним визначенням етапів, центрів фінансової відповідальності, методів контролю за використанням коштів як інструменту підвищення ефективності управління фінансами ВНЗ;

 • визначено систему індикаторів оцінки ефективності управління фінансами ВНЗ в умовах бюджетування та надано методику їх розрахунку.Впровадження результатів дослідження “Управління фінансами вищих навчальних закладів в умовах бюджетного дефіциту”

НДР “Оптимізація умов кредитних договорів та розробка критеріїв ефективності використання кредитних коштів” (Науковий керівник д.е.н., професор Кузнєцова Л.В.)

 • Внесок в розвиток теорії :

 • розроблено і обґрунтовано нові теоретичні та методичні положення у комплексі тих, що визначають оптимізації процесів взаємовідносин клієнтів з банками.

 • Практична цінність наукової роботи з дослідження методів визначення оптимізації відносин клієнтів банківськими установами з метою розробки консультаційного продукту для ВАТ «Одеський припортовий завод». Використання результатів роботи направлено на створення передумов щодо формування можливостей одержання кредиту підприємством з урахуванням особливостей і перспектив розвитку свого бізнесу та гарантії отримання позитивних фінансових результатів.

 • Впровадження:

 • в практичну діяльність ВАТ «Одеський припортовий завод»

 • в навчальний процес: розроблено курс лекцій з нової дисципліни «Управління взаємовідносинами банка з клієнтами»

 • Основні положення дослідження викладено у розділі кафедральної монографії, 3-х наукових статтях.НДР «Аналіз чинників вартості бізнесу

 • НДР «Аналіз чинників вартості бізнесу

 • на прикладі підприємств кабельної промисловості»

 • (Науковий керівник д.е.н., професор Янковий О.Г.)

 • Внесок в розвиток теорії :

 • проведено комплексний аналіз чинників вартості підприємств кабельної промисловості;

 • розроблено методику розрахунку інтегрованого показника, що відображає вартість підприємства;

 • обґрунтовано основні напрямки підвищення вартості ПАТ «Одескабель».

 • Практична цінність дослідження полягає в тому, що розроблена методика може слугувати основою розрахунку вартості підприємства та формування основних напрямків підвищення вартості підприємств кабельної промисловості.

 • Впровадження:

 • в практичну діяльність ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель»

 • в навчальний процес, як практичні матеріали та кейси до дисциплін спеціальності “Економіка підприємства”, що викладаються на кафедрі

 • Результати проведеної роботи пройшли апробацію на науковій конференції. Основні положення дослідження викладено у 2-х наукових статтях.НДР «Маркетингове забезпечення інноваційного розвитку підприємств»

 • НДР «Маркетингове забезпечення інноваційного розвитку підприємств»

 • (Науковий керівник д.е.н., професор Окландер М.А.)

 • Внесок в розвиток теорії :

 • розроблено теоретичні та науково-прикладні положення щодо маркетингового забезпечення інноваційного розвитку підприємства ТОВ “Грін-порт”;

 • розроблено та обґрунтовано інструменти визначення цільових сегментів ринку утилізації твердих побутових відходів (ТПВ), маркетингові інструменти комунікативної політики підприємства, товарної, цінової та збутової політики на цільових ринках з утилізації ТПВ.

 • Практична цінність дослідження полягає в тому, що розроблені підходи і отримані результати можуть слугувати інструментами аналізу ринку, формування маркетингової стратегії підприємства, заходами щодо просування продукції, оптимізації функціонально-вартісних характеристик установки для кожного з цільових ринків підприємства.

 • Впровадження:

 • в практичну діяльність ТОВ “Грін-порт”

 • в навчальний процес, як практичні матеріали та кейси до дисциплін спеціальності “Маркетинг”, що викладаються на кафедрі

 • Результати проведеної роботи пройшли апробацію на 2-х наукових конференціях. Основні положення дослідження викладено у монографії та 4-х наукових статтях.НДР «Науковий довідник

 • НДР «Науковий довідник

 • «Путеводитель начинающего предпринимателя» »

 • (Науковий керівник д.е.н., професор Ковальов А.І.)

 • Розроблено бізнес-інкубатор для підприємців-початківців.

 • Створено електронний варіант довідника "Путеводитель начинающего предпринимателя".

 • Практична цінність дослідження полягає в тому, що розроблений науковий довідник може слугувати основою створення та ведення власного бізнесу для підприємців-початківців.

 • Впровадження:

 • в практичну діяльність: підготовлено в рамках Програми підтримки малого підприємництва в місті Одесі на 2012 - 2013 роки

 • в навчальний процес, як практичні матеріали та кейси до дисциплін “Основи бізнесу”, “Економіка та організація підприємницької діяльності” та “Бізнес-планування”НДР «Напрями реформування економіки Півдня України»

 • НДР «Напрями реформування економіки Півдня України»

 • (Науковий керівник к.е.н., доцент Шикіна Н.А.)

 • Внесок в розвиток теорії :

 • розроблено і обґрунтовано рекомендації щодо раціональної організації, нарощення фінансового потенціалу та зміцнення фінансової незалежності територій регіону Півдня України.

 • Практична цінність дослідження полягає в тому, що розроблені підходи і отримані результати можуть слугувати методичною основою для здійснення раціональної організації, нарощення фінансового потенціалу та зміцнення фінансової незалежності територій регіону Півдня України.

 • Використання результатів дослідження органами державного управління, місцевого самоврядування та громадських організацій дозволять покращити соціально-економічний стан регіону та проводити науково обґрунтовану політику щодо активізації використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання та покращення рівня життя населення.

 • Впровадження:

 • в практичну діяльність Громадської організації «Громадська ініціатива «На зустріч реформам»

 • в навчальний процес, як практичні матеріали та кейси до дисциплін спеціальності “Фінанси”, що викладаються на кафедрі

 • Результати проведеної роботи пройшли апробацію на 3-х наукових конференціях. Основні положення дослідження викладено у 7-х наукових статтях.НДР «Інжиніринг інформаційної системи управління на підприємстві»

 • НДР «Інжиніринг інформаційної системи управління на підприємстві»

 • (Науковий керівник д.е.н., професор Максімова В.Ф.)

 • Внесок в розвиток теорії :

 • розроблено і обґрунтовано методичні положення щодо оцінки існуючих систем обліку та внутрішнього контролю управління підприємства;

 • виділено основні параметри якості даних систем з погляду на їх елементи та сформовано відповідні підходи щодо оцінки їх якості;

 • доведено, що облік та внутрішній контроль забезпечують формування основної інформаційної бази, що є підставою для прийняття основних управлінських рішень з метою ефективного функціонування підприємства.

 • Практична цінність дослідження полягає в тому, що розроблені підходи і отримані результати можуть слугувати методичною основою удосконалення управління підприємством.

 • Використання результатів роботи дозволить проводити науково обґрунтовану політику підприємства щодо його діяльності.

 • Впровадження:

 • в практичну діяльність ВАТ «Дунайсудноремонт»

 • в навчальний процес, як практичні матеріали та кейси до дисциплін спеціальності “Бухгалтерський облік”, що викладаються на кафедрі

 • Результати проведеної роботи пройшли апробацію на 3-х наукових конференціях. Основні положення дослідження викладено у монографії та 7-х наукових статтях.НДР «Фінансові ресурси Причорномор’я України та

 • НДР «Фінансові ресурси Причорномор’я України та

 • удосконалення механізму їх використання в забезпеченні розвитку

 • малих та середніх підприємств»

 • (Науковий керівник к.е.н., доцент Хомутенко В.П.)

 • Внесок в розвиток теорії :

 • розроблено рекомендації щодо удосконалення механізму використання фінансових ресурсів з метою збільшення продуктивності їх використання в забезпеченні розвиту малих та середніх підприємств.

 • Практична цінність дослідження полягає в тому, що розроблені підходи і отримані результати можуть слугувати методичною основою удосконалення управління механізмом використання фінансових ресурсів Причорномор’я України для забезпечення розвитку малого та середнього підприємництва.

 • Використання результатів дослідження органами державного управління, місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання дозволять покращити соціально-економічний стан регіону та стимулюватимуть розвиток підприємницької активності.

 • Впровадження:

 • в практичну діяльність АТЗ «Інзернопродукт»

 • в навчальний процес, як практичні матеріали та кейси до дисциплін спеціальності “Фінанси”, що викладаються на кафедрі

 • Результати проведеної роботи пройшли апробацію на 2-х наукових конференціях. Основні положення дослідження викладено у 2-х наукових статтях.НДР «Оцінка якості екскурсійних послуг Одеського зоологічного парку та розробка рекомендацій з її удосконалення»

 • НДР «Оцінка якості екскурсійних послуг Одеського зоологічного парку та розробка рекомендацій з її удосконалення»

 • (Науковий керівник к.е.н., професор Герасименко В.Г.)

 • Внесок в розвиток теорії :

 • узагальнено, обґрунтовано, адаптовано та розроблено методичні підходи щодо покращення якості екскурсійних послуг в комунальній установі “Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення”.

 • Практична цінність дослідження полягає в тому, що розроблені підходи і отримані результати можуть слугувати методичною основою удосконалення екскурсійної роботи в зоопарку.

 • Використання результатів роботи дозволить Одеському зоологічному парку сформувати якісний екскурсійний продукт, який буде відповідати як нормам і вимогам законів та стандартів, так й смакам та побажанням споживачів.

 • Впровадження:

 • у практичну діяльність КУ “Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення”

 • у навчальний процес, як практичні матеріали та кейси до дисциплін спеціальності “Туризмознавство”, що викладаються на кафедрі

 • Результати проведеної роботи пройшли апробацію на 3-х наукових конференціях. Основні положення дослідження викладено у 3-х наукових статтях.

Наукова робота студентів ОНЕУ у 2009-2011 рр.Кількість студентів, які направили роботи на Всеукраїнський конкурс студентських НДР за 2010-2012 рр.Участь студентів у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка