Основні правила доступу продукції з третьої країниДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.Основні правила доступу продукції з третьої країни

 • Основні правила доступу продукції з третьої країни

 • На IM (Internal Market – Внутрішній ринок ЄС ) продукція може бути розміщена тільки якщо вона:

  • безпечна;
  • якщо відповідає вимогам нормативно-правових документів ЄС щодо властивостей продукції;
  • пройшла процедуру оцінки відповідності, зазначену в цих документах


 • Виробник даного продукту (незалежно від країни, де він має юридичну адресу) відповідальний за розміщення на ІМ тільки тих виробів, що відповідають цим вимогам.

 • Нормативно-правові документи ЄС встановлюють вимоги до розміщення продукції на IM:

  • для виробника;
  • для інших суб’єктів господарювання
  • для уповноважених представників виробника, імпортерів та дистриб'юторів


Вимоги законодавства ЄС зафіксовано:

 • Вимоги законодавства ЄС зафіксовано:

  • У нормативно-правових документах ЄС безпосередньої дії (Постанова Європейського парламенту (ЄП) та Ради ЄС, або імплементаційні постанови Європейської комісії, рішення Європарламенту і Ради ЄС); - наприклад, CPR (Construction Products Regulation)
  • У нормативно-правових документах ЄС, призначених для впровадження (імплементації) до нормативно-правових документів держав-членів (Директиви ЄС – того часу більшість);
  • У актах із делегованими повноваженнями, які на підставі відповідного доручення видає Європейська комісія й інформує про них Європарламент і Раду ЄС;
  • У інструкціях, які видає Європейська комісія (Guidelines);
  • У правових нормах країн-членів ЄС, до яких внесені норми ЄС.


Виріб, легально розміщений на ринку будь-якої держави-члена ЄС, вважається розміщеним і на IM.

 • Виріб, легально розміщений на ринку будь-якої держави-члена ЄС, вважається розміщеним і на IM.

 • З цієї держави-члена виріб може постачатися до інших держав-членів в принципі вільно, без технічних бар'єрів на кордоні між цими державами.

 • Специфічні вимоги, такі як мова супровідної документації виробу для його використання, встановлюють відповідні нормативно-правові документи.Виробник з третьої країни може задовольнити вимоги нормативно-правових документів до розміщення продукції на внутрішньому ринку ЄС таким чином:

 • Виробник з третьої країни може задовольнити вимоги нормативно-правових документів до розміщення продукції на внутрішньому ринку ЄС таким чином:

 • застосувати безпосередньо норми ЄС;

 • застосовувати відповідні правові норми держави-​​члена ЄС, щодо яких імплементовано норми ЄСЧеська Республіка - держава-член ЄС. Для виробників та імпортерів з третіх країн ЧР виступає однією з можливих впускних держав для розміщення їхніх виробів на IM.

 • Чеська Республіка - держава-член ЄС. Для виробників та імпортерів з третіх країн ЧР виступає однією з можливих впускних держав для розміщення їхніх виробів на IM.

 • Інфраструктура організацій з випробувань, інспекцій та сертифікації в Чеській Республіці є юридично компетентною й дієздатною. Вони можуть надати всі професійні послуги, обов’язкові за нормативними вимогами (регульована галузь) і не обов’язкові послуги (нерегульована галузь)Технічні вимоги до продукції

 • Технічні вимоги до продукції

 • Основна правова норма з вимогами до безпеки продукції, призначеної для споживачів, міститься в Директиві ЄС № 2001/95/EC "Про загальну безпеку продукції" (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:011:0004:0017:EN:PDF)

 • Результат транспозиції цієї Директиви в Чехії - Закон № 102/2001 Зб. "Про загальну безпеку продукції"Норми зі специфічними вимогами до властивостей продукції та умов її розміщення на IM - у ЄС це головним чином Директиви (Directives) „Нового підходу“ (New Approach /New Legislative Framework). Огляд цих директив див. - англійською: http://www.newapproach.org/Directives

 • Норми зі специфічними вимогами до властивостей продукції та умов її розміщення на IM - у ЄС це головним чином Директиви (Directives) „Нового підходу“ (New Approach /New Legislative Framework). Огляд цих директив див. - англійською: http://www.newapproach.org/Directives

 • У ЧР існує закон № 22/1997 Зб. "Про технічні вимоги до виробів...“ + пакет Постанов уряду

 • (див. http://www.unmz.cz/office/legislation-in-force)Рекомендована процедура для виробників

 • Рекомендована процедура для виробників

 • Метою виробника є постачання виробу на IM з дотриманням усіх вимог відповідного законодавства ЄС.

 • Умова для досягнення цієї мети - реалізація основних кроків виробника, якщо це можливо, в такому порядку:специфікація власного виробу, його мети, для кого він призначений, міри і способу використання тощо - основа успіху у нижчезазначених діях;

 • специфікація власного виробу, його мети, для кого він призначений, міри і способу використання тощо - основа успіху у нижчезазначених діях;

 • ідентифікація нормативно-правових документів, що поширюються на продукцію

 • ідентифікація вимог у нормативно-правових документах із властивостями виробів і процедурами оцінки відповідності

 • ідентифікація технічних специфікацій (зокрема гармонізованих стандартів), що спирається на нормативно-правові акти й актуальні для виробурозробка і виготовлення виробу з дотриманням вимог нормативно-правових документів (з вигідним використанням поточних технічних специфікацій, зокрема гармонізованих стандартів)

 • розробка і виготовлення виробу з дотриманням вимог нормативно-правових документів (з вигідним використанням поточних технічних специфікацій, зокрема гармонізованих стандартів)

 • ідентифікація процедур оцінки відповідності перед розміщенням виробу на IM

 • вибір відповідного нотифікованого органу, якщо необхідне його залучення

 • провадження процедур оцінки відповідності

 • обов'язкове маркування виробу та його забезпечення супровідною документацієюрозміщення виробу на IM

 • розміщення виробу на IM

 • відстеження інформації про використання продукту, в тому числі висновків органів нагляду за ринком, у разі необхідності пов'язаних із цим заходів у галузі розробки і виробництва продукту. • Кроки, зазначені в пунктах а)-g) можна/доцільно реалізувати в країні виробника.

 • Вартими розгляду можуть бути і випробування, інспекції і т.д. зразка продукції в ЄС (наприклад, у Чехії).

 • Заходи, зазначені у пунктах h) та i) мають бути реалізовані до розміщення виробу на IM.

 • В усіх випадках можна скористатися підтримкою призначеного на договірних засадах "уповноваженого представника" з юридичною адресою в одній з держав-членів ЄС, зокрема і в Чехії.Ідентифікація нормативно-правових документів, що поширюються на виріб

 • Ідентифікація нормативно-правових документів, що поширюються на виріб

 • Не існує одного списку, за яким певний виріб можна віднести до конкретного нормативно-правового акту ЄС. Цієї мети можна досягти лише шляхом аналізу системи наявних правових норм. Для цього, крім іншого, потрібні відомості про зазначений виріб або ж дані про задум і мету його розробки, майбутнього виробництва і розміщення на ІМ.

 • 4.2 На один виріб може поширюватись один або одночасно й кілька нормативно-правових документів.

 • Виробник і його виріб повинні задовольняти усі актуальні вимоги всіх нормативно-правових документів.Результат - це список нормативно-правових документів, що поширюються на згаданий виріб.

 • Результат - це список нормативно-правових документів, що поширюються на згаданий виріб.

 • За правильність віднесення виробів до відповідних нормативно-правових документів відповідає виробник.

 • У разі виникнення сумнівів у ЧР можна звернутися до Управління з технічної стандартизації, метрології та державних випробувань з клопотанням про консультацію. Консультацію можуть також надати спеціалізовані відповідні чеські нотифіковані органи NB (див. список)Ідентифікація вимог з нормативно-правових документів

 • Ідентифікація вимог з нормативно-правових документів

 • Кожен тематично приналежний нормативно-правовий документ містить у тексті або у його додатках перелік "основних вимог", застосовних до всіх виробів, що підпадають під дію цього нормативно-правового документа.

 • Вимоги до даного виробу, що є тематично, технічно неактуальними тощо, можуть бути вилучені (з огляду на його специфікацію, мету, для кого він призначений, міру і спосіб використання).

 • Решта вимог повинна бути виконана. Їхнє дотримання має бути доведено та підтверджено документально (пізніше шляхом оцінки відповідності за допомогою документів, створених у її ході).Цей аналіз слід повторити щодо всіх нормативно-правових документів, що поширюються на даний виріб згідно зі списком.

 • Цей аналіз слід повторити щодо всіх нормативно-правових документів, що поширюються на даний виріб згідно зі списком.

 • Результат - це перелік усіх вимог щодо властивостей даного виробу з усіх нормативно-правових документів, що поширюються на цей виріб.Ідентифікація технічних специфікацій (зокрема, гармонізованих стандартів), що спираються на нормативно-правові документи

 • Ідентифікація технічних специфікацій (зокрема, гармонізованих стандартів), що спираються на нормативно-правові документи

 • Одним з принципів «нового підходу» (NA) є "презумпція відповідності" (передумова відповідності). Якщо виконано вимогу гармонізованого європейського стандарту (hEN), вважається, що так задоволено і тематично відповідну "основну вимогу" належного нормативно-правового документа.

 • Використання гармонізованих європейських стандартів для розробки, виробництва і, нарешті, оцінки виробу не є обов'язковим, однак вельми вигідним для виробникаІдентифікація процедур оцінки відповідності перед розміщенням виробу на IM

 • Ідентифікація процедур оцінки відповідності перед розміщенням виробу на IM

 • Кожен нормативно-правовий документ містить у тексті або в додатках опис процедур (у термінології ЄС - модулі) оцінки відповідності продукції основним вимогам, викладеним в тому ж нормативно-правовому документі.

 • 7.2. Якщо на продукцію поширюється декілька нормативно-правових документів, процедури за кожним з них можуть між собою різнитися.

 • Процедури повинні бути ідентифіковані, а потім реалізовані; якщо це актуально, то і у формі цих відмінностей.Основним висновком цього аналізу має бути ідентифікація обов'язковості користування послугами нотифікованого органу під час оцінки відповідності.

 • Основним висновком цього аналізу має бути ідентифікація обов'язковості користування послугами нотифікованого органу під час оцінки відповідності.

 • Обсяг обов'язкової участі нотифікованого органу NB може бути:

  • домінантним аж до повного;
  • частковим;
  • відсутнім (модуль А).


Вибір відповідного нотифікованого органу

 • Вибір відповідного нотифікованого органу

 • Нотифікований орган для одержання обов’язкових послуг виробник може обрати з тих органів, що нотифіковані до відповідного нормативно-правового документа.

 • У ЄС нотифіковані органи наведені у базі даних інформаційної системи NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations), що дозволяє пошук потрібного органу за державою, директивою та іншими критеріями - див.: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfmРезультати оцінки відповідності, проведеної нотифікованим органом у ЧС/ЧР чинні на території усієї ЄЕЗ.

 • Результати оцінки відповідності, проведеної нотифікованим органом у ЧС/ЧР чинні на території усієї ЄЕЗ.Провадження процедур оцінки відповідності

 • Провадження процедур оцінки відповідності

 • За правильність і повноту реалізації процедур оцінки відповідності згідно із відповідними нормативно-правовими документами відповідальність несе виробник, причому незалежно від країни, в якій розташована його юридична адреса.

 • У окремих нормативно-правових документах докладно описані процедури оцінки відповідності і їхні варіанти для різних ситуацій щодо одного й того ж виробу. У нормативно-правових документах ЄС використовується термін "модуль".

 • Окремі нормативно-правові акти встановлюють, які документи для оцінки відповідності повинен зібрати виробник.На підставі позитивних результатів усіх належних процедур оцінки відповідності виробник складає "ЄС Декларацію про відповідність".

 • На підставі позитивних результатів усіх належних процедур оцінки відповідності виробник складає "ЄС Декларацію про відповідність".

 • Форму і зміст встановлюють відповідні нормативно-правові документи.

 • Якщо до процедури оцінки відповідності залучено нотифіковані органи, то сертифікати й інші документи, оформлені нотифікованими органами, слугують підставою для оформлення цієї декларації виробником. Вони не можуть, однак, заміняти ЄС декларації !

 • Якщо відносно виробу застосовується декілька нормативно-правових документів, виробник складає ЄС Декларацію про відповідність єдину й загальну .Обов'язкове маркування продукту, супровідна документація

 • Обов'язкове маркування продукту, супровідна документація

 • Маркування самого продукту на основі результатів оцінки відповідності випливає з вимог нормативно-правових документів, що застосовуються до виробу.

 • Основним (але не тільки) маркуванням є СЕ

 • Більш детальну інформацію про СЕ-маркування конкретного продукту може містити відповідний нормативно-правовий документ ЄС або ЧР.Подальша інформація:

 • Подальша інформація:

  • www.unmz.cz
  • CD
  • www.eurlex.eu
  • веб-сторінки індивідуальних нотифікованих органів


 • Дякую за увагу!

 • Мірослав Хлоупек

 • chloupek@unmz.cz

 • www.unmz.cz
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка