Основні психопатологічні синдроми. Порушення свідомості. Підготував: доц. Несторович Я. МДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.


Основні психопатологічні синдроми. Порушення свідомості.

 • Підготував:

 • доц. Несторович Я.М.


Є багато визначень свідомості:

 • Є багато визначень свідомості:

 • Ленін: “Свідомість – це властивість високоорганізованої матерії”.

 • К.Маркс: “ Свідомість – це моє відношення до навколишньої дійсності”.

 • І.П.Павлов: “Свідомість – це динамічне вогнище оптимального збудження в к.г.м. з від’ємною індукцією навколо”.

 • З медико-психологічної точки зору:

 • Свідомість – це вища форма психічної діяльності людини і полягає у відображенні об’єктивної дійсності і цілеспрямованому регулюванні взаємодії людини з навколишнім світом.Мозок і свідомість

 • Мозок сам по собі як складова частина організму не має свідомості. Він є матеріальним субстратом свідомості, але лише тоді, коли людина в процесі активної діяльності набуває досвіду і знань, освоює культуру народу.Поняття самосвідомості

 • Свідомість включає в себе і самосвідомість – це усвідомлення людиною себе самої у своїх відношеннях до зовнішнього світу та інших людей. Це психічна функція відбиття самого себе, т. аутопсихічне орієнтування або аутоорієнтація.Самосвідомість має багато форм свого прояву:

 • В сфері пізнавальних процесів: самопочуття, самоспостереження, самоаналіз, самооцінка, самокритика, самоспілкування та ін.

 • Емоціональна сфера: самолюбство, самовихваляння, самовпевненість, самоприниженість, скромність, пихатість, почуття обов’язку, власної гідності, совість і ін.

 • Вольова сторона психіки: стриманість, самовладання, самоконтроль, ініціатива, самостійність, самодисципліна тощо.Властивості свідомості:

 • Ясність: наявність чіткого і послідовного сприймання оточуючого світу і правильна орієнтація в ньому, т. аллоорієнтація, автопсихічна орієнтація, наявність самосвідомості із збереженням пам’яті на минуле і сучасне, збереження здатності відповідати за свої дії і керувати ними.

 • Обсяг: певна кількість зв’язків або переживань, що знаходяться у свідомості на даний час, т. широта охоплення свідомістю оточуючої ситуації і власних переживань.

 • Зміст: Зміст асоціацій, які виникають під впливом різних подразників і знаходяться у свідомості, т. зміст думок і переживань.

 • Безперервність: єдність переживань минулого, сучасного і майбутнього.Симптоми порушень свідомості (К.Ясперс, 1948)

 • Повна відсутність здатності сприймати навколишній світ, або сприймання фрагментарне, нечітке.

 • Порушення мислення (розірване, безладність, при цьому порушується аналіз, синтез).

 • Повне або часткове порушення орієнтації в місці, часі, власній особі.

 • Амнестичні порушення, що охоплюють період порушеної свідомості.

 • Пароксизмальність виникнення психопатологічних ознак, які так же швидко зникають, як і появляються, відповідно до зміни етіологічного фактору (приклад – епілептичний напад).Розлади самосвідомості

 • Розлади самосвідомості

 • А.Стани розгубленості;

 • В.Стани деперсоналізації – дереалізації;

 • С.Стани психічного автоматизму

 • А. Стан розгубленості:

 • виникає болісне нерозуміння хворим ситуації і/або свого стану, які здаються йому незвичними; ‘зі мною щось відбувається’, ‘Нічого не розумію’, ‘Здається, я божеволію’.

 • мова невпевнена, багата на запитальні інтонації, часом не зв’язана.

 • міміка мінлива, маски здивування, збентеження.

 • надмірне відволікання уваги.

 • з часом – маячення, вербальні галюцинації, психічні автоматизми, затьмарення свідомості.В.Стани деперсоналізації – дереалізації.

 • В.Стани деперсоналізації – дереалізації.

 • це різні варіанти порушення самосвідомості, при яких довільні акти, дії, емоції, думки переживаються, як суб’єктивно чужі, позбавлені особистої незалежності.

 • насамперед виникає відчуття відчуження навколишнього, яке видається зміненим, дивним, примарним, застиглим.

 • час сповільнюється, зникає, зупиняється, або,навпаки, плине надзвичайно швидко.

 • Дереалізація: симптоми”вже баченого” , “вже чутого”або, навпаки, “ніколи не баченого”,“ніколи не чутого“.

 • відчуження може стосуватись елементарних форм діяльності, відчуження власних рухів, чуттів, тілесних функцій.

 • спостерігають ці розлади при шизофренії, ендогенній депресії, епілепсії, орг. ураж. гол. мозку, і неврозах.С.Стани психічного автоматизму.

 • С.Стани психічного автоматизму.

 • до переживання відчуженості вперше приєднується компонент впливу сторонньої сили.

 • виділяють асоціативний, сенсорний і руховий психічний автоматизми:

 • Асоціативний(ідеаторний): відчуження власних процесів мислення: спочатку зміни темпу мислення, явищ ментизму, втрата контролю над думками,с-м відкритості думок, с-м відлуння думок(інші повторюють думки хворого).

 • з часом –“передача думок“, ”телепатія“, “розмови розумом”. Це психічні галюцинації, а коли приєднується акустичний компонент, то це вербальні псевдогалюцинації.Нерідко – сенестопатії із впевненістю в їх “зробленості”+ вплив на фізіологічні ф-ції: псують апетит, нюх,смак,затримують сечовиділення, спричинюють статеве збудження. Це сенсорний автоматизм.

 • Нерідко – сенестопатії із впевненістю в їх “зробленості”+ вплив на фізіологічні ф-ції: псують апетит, нюх,смак,затримують сечовиділення, спричинюють статеве збудження. Це сенсорний автоматизм.

 • Руховий автоматизм:

 • спочатку окремі, непотрібні мимовільні жести або мімічні рухи, далі – більш складні дії та вчинки.”Хтось рухає моїми руками”,”говорить моїм язиком”.

 • особливо яскраво відчуження”Я” проявляється при маяченні метаморфози:

 • перетворенні субєкта в іншу особу, навіть іншої статі, тварину, неживий предмет.Порушення свідомості

 • Кількісні

 • (виключення свідомості):

 • Оглушеність:

 • Обнубіляція

 • Сомнолентність

 • Сопор

 • Кома

 • Абсанс

 • Непритомність

 • (знепритомлення)Якісні (затьмарення)

 • Якісні (затьмарення)

 • Делірій

 • Аменція

 • Онейроїд

 • Присмерковий (сутінковий)

 • стан свідомості, в т.ч. амбулаторний автоматизм, фуги, транси, лунатизм.Особливі стани свідомості:

 • а) Патологічний афект

 • б) Патологічне сп’яніння;

 • в) Патологічний просонковий стан;

 • г) Реакція “короткого замикання”

 • д) Синдроми “уже баченого” і “ніколи

 • не баченого;

 • “уже почутого” і “ніколи не почутого”.Кількісні порушення Оглушення

 • Обнубіляція (nubes – хмарка) – найлегша ступінь оглушення. Коливання ступеня ясності свідомості з неповним розумінням того, що відбувається довкола, хворі поволі відповідають на запитання, не можуть швидко осмислити ситуацію, в’ялі, повільні.

 • Сомнолентність – підвищується поріг сприймання зовнішніх подразників. На тихий голос не реагують, на голосну мову відповідають повільно, легкі завдання виконують повільно, складні завдання не можуть осмислити; вираз обличчя байдужий, тупий, реакція на біль знижена.Сопор – (заціпеніння, глибокий сон) може виникнути ізольовано або слідом за обнубіляцією. Контакт з хворим порушений , ніби глибоко спить. Не реагує на навколишнє. Всі види орієнтації порушені. На сильні подразники (біль, звук) – елементарна, неосмислена реакція. Збережені безумовні рефлекси, в т.ч. больовий, зіничний, корнеальний, ковтальний.

 • Сопор – (заціпеніння, глибокий сон) може виникнути ізольовано або слідом за обнубіляцією. Контакт з хворим порушений , ніби глибоко спить. Не реагує на навколишнє. Всі види орієнтації порушені. На сильні подразники (біль, звук) – елементарна, неосмислена реакція. Збережені безумовні рефлекси, в т.ч. больовий, зіничний, корнеальний, ковтальний.

 • Кома (непробудний сон, без пам’яті) – найглибший ступінь оглушеності. Повна відсутність реакції на зовнішні подразники і безумовних рефлексів. Порушення дихання, серцевої діяльності, функцій других життєво важливих органів і систем. Можливе психомоторне збудження, епілептиформні приступи. Повна амнезія.Види ком: гіперглікемічна, ниркова, печінкова, тіреотоксична, алкогольна, посттравматична і ін

 • Види ком: гіперглікемічна, ниркова, печінкова, тіреотоксична, алкогольна, посттравматична і ін

 • Причини виключення свідомості: тяжкі інтоксикації, ЧМТ, органічні ураження ЦНС, важкі соматичні недуги, епілептичний напад.

 • Абсанс (англ. – відсутній) – короткочасна (2-5 сек) втрата свідомості як прояв епілепсії

 • Непритомність – втрата свідомості внаслідок знекровлення Г.М. (психотравма – “анатомічний театр”, душне приміщення).Якісні порушення (затьмарення)

 • Делірій (лат. – божевільний).

 • Порушена аллоорієнтація, але збережена автоорієнтація. Наявні яскраві (частіше зорові) галюцинації, маячення (частіше переслідування).

 • Галюцинації страхітливого змісту, поодинокі чи панорамічні, афект страху. Хворий веде себе відповідно до видінь (захищається, нападає), небезпечний для навколишніх і для себе.

 • Стан погіршується ввечері і в ночі, “вдень можливі “світлі вікна”.

 • Виражені вегетативні розлади (почервоніння, блідість, тахікардія).

 • При алкоголізмі чорно-білі галюцинації, мікрозоогалюцинації (чорти, щурі, комахи)Епілепсія (епілептичний делірій) - яскраві, кольорові (кров, полум’я) галюцинації, нерідко релігійного змісту. Закінчується амнезією, пам’ятає лише найбільш яскраві видіння. Триває 2-5-7 днів

 • Епілепсія (епілептичний делірій) - яскраві, кольорові (кров, полум’я) галюцинації, нерідко релігійного змісту. Закінчується амнезією, пам’ятає лише найбільш яскраві видіння. Триває 2-5-7 днів

 • При алкоголізмі бувають атипові форми делірію:

 • муситуючий делірій (буркотливий);

 • професійний делірій.

 • Аменція (лат – “бессмыслие”) – гостра спутаність свідомості, порушення синтетичної діяльності при частковому збереженні аналізу, тому мова беззв’язна, осмислення навколишнього відсутнє, т. спостерігається первинна безладність мислення (інкогеренція).Фрагментарні галюцинації і маячні ідеї, особливо ввечері і вночі.

 • Фрагментарні галюцинації і маячні ідеї, особливо ввечері і вночі.

 • Порушені всі види орієнтації. Збудження в межах ліжка. Спостерігається при важких соматичних і інфекційних захворюваннях, сепсисі, післяпологових психозах.

 • Онейроїд (лат. – сон) – наплив сноподібних фантастичних галюцинацій, причому псевдогалюцинацій (події відбуваються ніби в мислительному просторі, а не в реальності).Ілюзорно-галюцинаторні явища надзвичайно яскраві і незвичні. Маячення фантастичного змісту (подорож по Риму, політ в Космос).

 • Ілюзорно-галюцинаторні явища надзвичайно яскраві і незвичні. Маячення фантастичного змісту (подорож по Риму, політ в Космос).

 • Орієнтація повністю порушена або подвійна орієнтація (реальна дійсність + фантастичні події).

 • Безпосередня участь хворого у фантастичних подіях. Час летить надто швидко (пройшло кілька тисячоліть, змінилось кілька цивілізацій або надто повільно).

 • Коли? – Sch, онейроїдна кататонія, епілепсія, орган.ураж.Г.М.Присмерковий (сутінковий) стан свідомості

 • Це патологічно звужена свідомість, виникає раптово.

 • Різноманітні галюцинації, маячні ідеї – збудження, агресія відповідно до фабули маячення. Повна амнезія. Повна дезорієнтація.

 • Зустрічається: епілепсія, органічні ураження Г.М., істеричні психози.

 • Підвидом присмеркового стану свідомості є амбулаторний автоматизм, коли відсутні галюцинації, маячення, тому поведінка хворих ззовні упорядкована.Види амбулаторного автоматизму:

 • Транси – хворі здійснюють тривалі подорожі, ззовні ніби розгублені. Опинившись в новому місці, не розуміють, як опинились там. Амнезія пережитого.

 • Фуга (лат. – бігти)- бурхливий, нестримний порив до бігу на тлі сутінкового стану свідомості. Триває хвилини, припиняється раптово. Амнезія.

 • Коли ? – Епілепсія, орган. ураж. Г.М.

 • Сомнамбулізм (сноходіння) – лат. сон-ходити.

 • Це сутінковий стан, що виникає у сні. Дитина (рідше дорослий) піднімається серед сну, ходить по кімнаті, може вийти на вулицю, долає небезпечні перешкоди (ходьба по карнізу будинку) і не відчуває при цьому страху. Повна амнезія. Не можна будити (переляк).

 • Коли ? – Неврози, епілепсія, орган. ураж. Г.М.Особливі стани свідомості – це різновид сутінкового стану

 • Патологічний афект – короткочасна, сильна емоційна реакція на незначний подразник із затьмаренням свідомості з люттю, агресією, виснаженням ЦНС – глибоким сном і наступною повною амнезією.

 • Коли ? – орган. ураж ЦНС, патологія характеру (психопатії збудливого типу).

 • Патологічне сп’яніння: незначна доза прийнятого алкоголю, нема ознак сп’яніння, гостре затьмарення свідомості з агресією, небезпечними діями. Сон – Повна амнезія.

 • Коли? Орган. ураж. Г.М., психопатія, астенічний стан.Патологічний просонковий стан: виникає у вахтерів, вартових на варті. Враження, що людина неповністю проснулась.

 • Патологічний просонковий стан: виникає у вахтерів, вартових на варті. Враження, що людина неповністю проснулась.

 • Першим просипається “Я” (сторож, вартовий), а аллоорієнтація запізнюється і людина може застосувати зброю.

 • Реакція “короткого замикання”: На тлі тривалої дії образи, психічної травми незначний привід може викликати бурхливу неадекватну реакцію з агресією, небезпечними діями. Усі неосудні.

 • С-ми “уже баченого”, “ніколи не баченого; “уже почутого” – бувають при неврозах, епілепсії.

Основні психопатологічні синдроми

 • Симптом – синдром : простий , складний

 • По мірі наростання важкості усі синдроми можна розмістити таким чином:

 • Астенічний синдром;

 • Афективні синдроми:

 • депресивний

 • маніакальнийНевротичні синдроми:

 • Невротичні синдроми:

 • істеричні

 • нав’язливості

 • сенесто-іпохондричні

 • деперсоналізаційні

 • дисморфофобічні

 • Паранойяльний синдром

 • Галюциноз

 • Галюцинаторно-параноїдний, в т.ч. с-м Кандінського-Клерамбо:

 • ідеаторний (асоціативний) варіант,

 • сенестопатичний

 • моторний (кінестетичний)Парафренний синдром

 • Парафренний синдром

 • Кататонічний синдром

 • Порушення свідомості:

 • Кількісні (виключення),

 • Якісні (затьмарення)

 • Судомні синдроми

 • Психоорганічний синдром (амнестичний).Дякую

 • Дякую

 • за

 • увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка