Особа, суспільство, держава! Набока Анастасія 10-б класДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.


Особа, суспільство, держава!

 • Набока Анастасія 10-Б клас.


Людина

 • Людина — це біологічна категорія, що визначає належність живої істоти до людського роду за певними анатомічними особливостями та фізіологічними функціями.

 • Основними рисами людини є:

 • — розвинутість інстинктів, що забезпечує можливість реалізації різних інтересів;

 • — наявність мови як засобу спілкування та узгодження діяльності людини;

 • — необхідність спілкування із собі подібними з метою досягнення компромісу інтересів;

 • — чіткий розподіл праці у людському середовищі, що надає можливість досягти високого ступеня організованості відносин.

 • Очевидно, що людина — істота не лише природна, а й соціальна. Такі її специфічні ознаки, як мова, мислення, можливість створювати знаряддя праці могли сформуватися та розвинутись лише у суспільстві.

 • Ця категорія характеризує перший етап розвитку суспільства — його становлення як соціальної системи, для якої характерна наявність біологічних суб'єктів з повною відсутністю соціальних зв'язків між ними.

 • Процес розвитку та еволюції суспільства спричинив виникнення специфічних відносин між суб'єктами, що характеризуються певним рівнем усвідомленості та узгодженості. Саме це зумовлює соціальний характер поняття «людина» та його перетворення на соціально-значиму категорію «особа». Дана категорія визначається щодо певного етапу розвитку людського суспільства. Особа формується на такому етапі його розвитку, коли людина отримує відносну незалежність від природи та повну свободу дій.Індивід

 • Індиві́дІндиві́дуум (лат. individuum — неподільний)  — окремий організм, який існує самостійно, зокрема окрема людина, особа, одиничний представник роду людського.

 • Поняття «індивід» тісно пов'язане з поняттями «людський організм», «особистість», «суб'єктність», «індивідуальність» та «духовність», які використовуються для позначення сукупності якостей, здібностей окремо взятої людини, сутнісних рівнів людського розвитку в онтогенезі[1]Особистість

 • Особистість — це поняття, вироблене для відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивіда, як суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності[1], соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин[2].Особа

 • Особа — людина, яка має історично зумовлений ступінь розвитку, користується правами, що надаються суспільством, та виконує обов'язки, які ним покладаються.

 • Саме на соціальний характер категорії «особа» вказують її наступні риси:

 • 1. Розумність, тобто здатність мислити та приймати осмислені, а не інстинктивні рішення. Ця ознака зумовлює можливість упорядкування процесу спілкування суб'єктів.

 • 2. Свобода, тобто можливість вибору із встановлених суспільством варіантів поведінки саме того, який найповніше відповідає інтересам особи та не порушує прав інших суб'єктів, що і забезпечує можливість усвідомленого ставлення суб'єкта до власної поведінки.

 • 3. Індивідуальність, що виявляється у наявності специфічних рис, які виокремлюють особу з маси собі подібних. Саме це надає можливість реально визначити соціальний стан, професію, вік, місце особи в суспільстві.

 • 4. Відповідальність, що характеризується як можливість передбачати результати своїх дій, керувати ними та самостійно нести відповідальність у разі невиконання обов'язків чи порушення прав інших осіб. Ця риса забезпечує певне співвідношення власної поведінки з інтересами суспільства та її самооцінку відповідно до існуючих стандартів.Громадянин

 • Громадянин — це особа, яка належить до постійного населення певної держави, має нормативно закріплений статус, користується захистом держави як у межах її території, так і поза нею. Громадянин має певні особливості, що надають можливість бути суб'єктом не лише економічних та соціальних, а й політичних відносин.

 • 1. Це особа, яка належить до постійного населення певної держави.

 • 2. Це особа, що користується правами, наданими державою, та виконує обов'язки, покладені на неї.

 • 3. Це особа, котра користується захистом з боку держави, як правовим, так і судовим.

 • 4. Це особа, яка несе законодавчо закріплену відповідальність у разі порушення чи невиконання певних рішень, а також у випадку порушення суб'єктивних прав інших осіб або невиконання власних юридичних обов'язків.Громадянство

 • Громадянство – це юридично визначений, стійкий, необмежений у просторі правовий зв’язок між особою й певною державою, що визначає їхні взаємні права й обов’язки. Деякі держави світу, дозволяють своїм громадянинам мати подвійне громадянство, таких осіб називають – біпатридами.

Громадяни України

 • Громадянин – це поняття, яке характеризує правовий зв’язок між людиною й певною державою.Іноземці

 • Особи, які не є громадянами держави, у якій вони знаходяться, уважаються іноземцями.

 • Іноземці й особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах (тобто з відповідним дозволом державних органів України), користуються тими самими правами й свободами, що й громадяни України, за окремими винятками, передбачиними Конституцією й законами України.Громадяни інших держав (крім України)Особи без громадянства

 • Причини відсутності громадянства (або підданства)[ред. код]

 • Людина може стати апатридом в таких випадках:

 • При народженні (зокрема від батьків-апатридів, якщо закони держави — місця народження не мають на увазі набуття особою громадянства цієї держави).

 • При позбавлення громадянства державою. Позбавлення громадянства з боку держави може відбуватися з політичних, етичних мотивів або з міркування безпеки.

 • При втраті отриманих раніше привілеїв громадянства (наприклад, у випадку громадянства, отриманого в шлюбі).

 • При добровільній відмові від громадянства.

 • У разі припинення існування держави.

 • Відповідно до статті 1 «Конвенції про статус апатридів» такий статус не поширюється на біженців.[1]

 • Людину, яка не має громадянства жодної держави, називають особою без громадянства – апатридом.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка