Особливості діяльностіДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Особливості діяльності

 • Особливості діяльності

 • Державного фонду сприяння

 • місцевому самоврядуванню в Україні

 • як допоміжного органу

 • при Президентові України

 • Перший заступник Голови

 • Державного фонду сприяння

 • місцевому самоврядуванню в Україні

 • Олена ТЕРТИШНА

 • www.municipal.gov.ua • 24 червня 2010 року Указом Президента №723/2010 Фонд сприяння місцевому самоврядуванню реорганізовано у Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.

 • Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні є допоміжним органом при Президентові України.«Ефективна економіка, покращення життя людей, будівництво сильної держави - це наші цілі», - сказав В.Янукович.

 • «Ефективна економіка, покращення життя людей, будівництво сильної держави - це наші цілі», - сказав В.Янукович.- удосконалення взаємодії органів державної влади з органами місцевого самоврядування:

 • - удосконалення взаємодії органів державної влади з органами місцевого самоврядування:

 • - реалізація реформи місцевого самоврядування;

 • - системне вдосконалення моделі місцевої влади;

 • - проведення адміністративно-територіальної реформи;

 • - подолання міжрегіональних диспропорцій,;

 • - забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів;

 • - підвищення їх конкурентоспроможності та інвестиційної привабливостіЄвроінтеграція

 • Євроінтеграція

 • Рада Європи

 • (47 країн-членів)

 • Україна

 • країна-член РЄ з 1995 р.Вдосконалення системи місцевого самоврядування

 • Вдосконалення системи місцевого самоврядування

 • Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи (секретаріат делегації України в Конгресі)

 • Загальноєвропейські принципи функціонування місцевого самоврядуванняорганізація ефективної системи надання послуг населенню – 37;

 • організація ефективної системи надання послуг населенню – 37;

 • розвиток ефективних механізмів управління – 68;

 • розробка та реалізація інвестиційної політики місцевого самоврядування – 10;

 • реформування системи житлово-комунального господарства – 56;

 • розвиток мережі громадського транспорту – 16;

 • удосконалення системи планування, забудови та благоустрою населених пунктів – 36;

 • удосконалення механізмів громадського порядку та охорони довкілля – 30;

 • розвиток туристичної діяльності та курортної справи – 35;впровадження механізмів ефективного використання фінансових, земельних, майнових та інших ресурсів – 32;

 • впровадження механізмів ефективного використання фінансових, земельних, майнових та інших ресурсів – 32;

 • розробка та реалізація проектів у енерго- та ресурсобереженні, у тому числі - у житлово-комунальній сфері – 90;

 • розвиток підприємництва – 13;

 • модернізація інженерної інфраструктури – 107;

 • реформування системи охорони здоров'я – 37;

 • освітні реформи – 34;

 • в рамках підготовки до "Євро-2012", розвиток фізичної культури і спорту – 32;

 • освітнє, наукове та інформаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування – 23;

 • збереження історичної та культурної спадщини – 49;

 • інші – 20.Методологія підготовки проектів та програм Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

 • Методологія підготовки проектів та програм Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядуванняКатегорії учасників та максимальний розмір гранту:

 • Категорії учасників та максимальний розмір гранту: • Організація ефективної системи надання соціальних послуг населенню

 • Розвиток ефективних механізмів управління

 • Удосконалення процедури прийняття рішень органами місцевого самоврядування

 • Розробка пропозицій щодо розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів

 • Розробка та реалізація інвестиційної політики місцевого самоврядування

 • Реформування системи житлово-комунального господарства

 • Розвиток мережі громадського транспорту

 • Удосконалення системи планування, забудови та благоустрою населених пунктівУдосконалення механізмів організації громадського порядку та охорони довкілля

 • Удосконалення механізмів організації громадського порядку та охорони довкілля

 • Розвиток туристичної діяльності та курортної справи

 • Впровадження механізмів ефективного використання фінансових, земельних, майнових та інших ресурсів розвитку місцевого самоврядування

 • Розробка та реалізація проектів (програм) з енерго- та ресурсозбереження, у тому числі у житлово-комунальній сфері

 • Розвиток підприємництва

 • Модернізація інженерної інфраструктури

 • Підвищення безпеки життя, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф на території адміністративно-територіальної одиниці

 • Реформування системи охорони здоров’я, освіти та соціального забезпечення

 • Освітнє, наукове та інформаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування • Проекти (програми) мають передбачати:

 • розробку методології інноваційних підходів до вирішення питань місцевого значення;

 • здійснення окремих організаційно-технічних заходів;

 • підвищення рівня безпосередньої участі жителів у здійсненні місцевого самоврядування;

 • використання сучасних управлінських технологій;запровадження нових механізмів розв'язання проблем територіальних громад;

 • запровадження нових механізмів розв'язання проблем територіальних громад;

 • врахування пріоритетних напрямів програм соціально-економічного розвитку регіону;

 • бюджет проекту має передбачати фінансування з місцевого бюджету, державного бюджету (фонду Конкурсу) та з боку організацій-партнерів.1. Короткий опис

 • 1. Короткий опис

 • 2.  Стан інновації

 • 3.  Практичне застосування

 • 4. Основні якісні характеристики

 • 5. Власна оцінка науково-технічного рівня даної пропозиції

 • 6. Права інтелектуальної власності

 • 7. Наукові публікації авторського колективу за тематикою проекту /програми (якщо є)

 • 8Тип очікуваної співпраці у реалізації пропозиції (якщо це передбачено проектом / програмою)

 • 9. Стадія готовності до реалізації проекту (програми)Кошторис видатків на реалізацію проекту (програми) може передбачати:

 • Кошторис видатків на реалізацію проекту (програми) може передбачати:

 • кошти, необхідні для отримання кваліфікованої експертної допомоги зі спеціалізованих питань;

 • кошти на розробку технічної документації;

 • кошти на здійснення організаційно-технічних заходів;

 • кошти на придбання технічного устаткування;

 • тощо. • Використання коштів фонду Конкурсу:

 • обсяг фінансового запиту за проектом з фонду Конкурсу не перевищує 80% від загального бюджету проекту • Додаткові вимоги щодо використання коштів фонду Конкурсу до проектів IV-ї та V-ї категорій, фінансовий запит яких з фонду Конкурсу перевищує 500 000 грн.

 • Видатки розвитку з коштів фонду Конкурсу повинні становити не менше як 90 % від суми фінансового запиту.

 • Капітальні видатки з коштів фонду Конкурсу повинні становити не менше як 75% у складі видатків розвитку. • Мета ап.ф. - стандартизація форми проекту (програми).

 • Завдання ап.ф. - необхідність зорієнтувати розробника проекту (програми) чітко обґрунтувати актуальність проблеми. • інноваційний потенціал проекту (програми);

 • наявність чіткого плану і механізмів розв'язання існуючих проблем;

 • наявність якісних та кількісних критеріїв оцінки успішності реалізації проекту;

 • обґрунтованість вартості реалізації відповідного проекту або програми у порівнянні з аналогічними проектами та програмами інших учасників конкурсу.ПРОЕКТ (програма) має містити:

 • ПРОЕКТ (програма) має містити:

 • Заяву

 • Реєстраційну картку проекту (програми)

 • Зміст проекту

 • Проект (програма)

 • Бюджет проекту (програми)

 • Додатки1. ДОКЛАДНИЙ ОПИС ПРОЕКТУ

 • 1. ДОКЛАДНИЙ ОПИС ПРОЕКТУ

 • 1.1. Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект (не більше 3 стор.).

 • 1.2. Мета та завдання проекту (не більше 1 стор.).

 • 1.3. Технологія досягнення цілей (виконання завдань проекту, не більше 4 стор.).1.4. План-графік реалізації заходів проекту (не більше 2 стор.);

 • 1.4. План-графік реалізації заходів проекту (не більше 2 стор.);

 • 1.5. Очікувані результати проекту (не більше 2-х стор.):

 • Надати наступні характеристики:

 • а) фінансова сталість;

 • б) інституційна сталість

 • в) політична сталістьБюджет проекту складається

 • Бюджет проекту складається

 • за формами № 1 та № 2

 • Зазначена вимога щодо складення й ретельного опрацювання бюджету за наведеними формами підлягає суворому дотриманню.

 • Розробник проекту повинен пам’ятати, що його бюджет буде обов’язково проаналізований кожним з членів експертної комісії, що перевірятимуть проекти.

 • пропонується складати у довільній формі, але з обов’язковим дотриманням розрахунків та калькуляцій, що є загальноприйнятими для складення відповідної документації

Ця форма має бути заповнена для кожної з організацій-партнерів. Таблицю можна збільшити для включення до неї більшого числа партнерів.

 • Ця форма має бути заповнена для кожної з організацій-партнерів. Таблицю можна збільшити для включення до неї більшого числа партнерів.назва проекту;

 • назва проекту;

 • актуальність проекту; основна проблема проекту; інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання;

 • перелік заходів проекту;

 • очікувані результати проекту;

 • цільові групи проекту;

 • обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування;

 • організації-партнери, співвиконавці проекту. • Останній термін подання проектів (програм) –

 • 15 червня 2012 р.

 • 01133, м.КИЇВ,бульвар Лесі Українки 26, корпус "А“, кімн.707.

 •  

 • Контактний телефон/факс: (044) 285-77-58

 • E-mail: fond713@ukr.net

 • Веб-сайт: www.municipal.gov.ua
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка