“Особливості проведення фронтального фізичного експерименту” 07. 10. 2016 Відділ освіти, молоді та спорту Сарненської рдаДата конвертації04.01.2017
Розмір445 b.


“Особливості проведення фронтального фізичного експерименту” 07.10.2016

 • Відділ освіти, молоді та спорту Сарненської РДА

 • Районний методичний кабінет

 • Сарненська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

 • семінар-практикум для вчителів фізики з теми


 • ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

 • Теоретичний блок

 • Фізичний експеримент та його роль при вивченні фізики.

 • Кушмирук О.С., методист РМК

 • Особливості проведення фронтального фізичного експерименту.

 • Трофімчук А.Б., завідувач кабінетом

 • фізико-математичних предметів РОІППО

 • Практичний блок

 • Фізичний експеримент у навчальному процесі. Зв’язок розрахункових і експериментальних задач. Наочність під час проведення задач з фізики.

 • Клочко В.М., вчитель фізики

 • Люхчанської ЗОШ І-ІІІ ст.

 • Використання ІКТ в межах фронтального експерименту.

 • Кичан О.Ф., вчитель фізики

 • Сарненського НВК “Школа-колегіум”

 • Наповнюваність фізичного кабінету обладнанням як показник якості навчального середовища.

 • Грушовець І.П., вчитель фізики

 • Сарненської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2

 • Особливості проведення фронтального фізичного експерименту.

 • Трофімчук А.Б., завідувач кабінетом

 • фізико-математичних предметів РОІППОВикористання експерименту дозволяє:

 • показати явища, що вивчаються, в педагогічно трансформованому вигляді і створити необхідну експериментальну базу для їх вивчення;

 • проілюструвати встановлені в науці закони і закономірності в доступному для учнів вигляді ;

 • підвищити наочність викладання;

 • ознайомити учнів з експериментальним методом дослідження фізичних явищ;

 • показати застосування фізичних явищ, що вивчаються, в техніці, технологіях та побуті;

 • посилити інтерес учнів до вивчення фізики;

 • формувати політехнічні та дослівно-експериментаторські навичкиНавчальний експеримент виступає:

 • як метод навчання, джерело знань і засіб навчання;

 • безпосередньо зв'язаний з науковим фізичним експериментом, під яким розуміють систему цілеспрямованого вивчення природи;

 • активним втручанням у хід фізичних явищ за допомогою експериментальних засобів;

 • експериментальним засобом, методом дослідження і фактологічним матеріалом;

 • . як дослідження природи і одержання нових знань про природу та доведенням цих знань до учнів.Шкільний фізичний експеримент можна класифікувати:

 • за дидактичною метою;

 • за рівнем відповідності науковому експерименту;

 • за ступенем складності;

 • за характером навчальної діяльності учнів.Навчальний експеримент поділяється на:

 • Демонстраційний

 • ЛабораторнийВиди навчального експерименту

 • 1) демонстраційні досліди, виконувані вчителем;

 • 2) фронтальні лабораторні роботи;

 • 3) роботи фізичного практикуму;

 • 4) експериментальні задачі;

 • 5) позакласні досліди.Основні етапи діяльності вчителя та учнів на уроціЕкспериментЛабораторний експеримент

 • . фронтальні лабораторні роботи;

 • практикуми;

 • домашні спостереження і досліди;

 • . експериментальні задачі.Демонстраційний експеримент

 • метод навчання належить до ілюстративних методів;

 • головна дійова – учитель;

 • учні не працюють з приладами (хоча деякі з них можуть залучатись до підготовки демонстрацій);

 • перелік обов'язкових демонстрацій з кожної теми шкільного курсу фізики є в програмі;

 • постановка повинна бути максимально чіткою, а пояснення - продуманим і відображати не лише фізичну суть експерименту, а і його місце в системі фізичної науки.Структура демонстраційного експериментуДемонстрація дослідів є необхідною для:

 • ілюстрації пояснень вчителя;

 • ілюстрації застосування вивчених фізичних явищ та теорій в техніці, технологіях та побуті;

 • ілюстрації зв'язків фізики з технікою;

 • підготовки учнів до життя в умовах сучасного технізованого суспільства;

 • ознайомлення з об'єктами техніко-технологічного характеру;

 • формування мотивації учіння фізики;

 • поглиблення та систематизації знань учнів про раніше вивчені фізичні явища;

 • збудження та активізації пізнавального інтересу до фізичних явищ та теорій;

 • перевірки припущень, висунутих учнями в ході обговорення навчальних проблем.Взаємозв’язок та відмінності:

 • Науковий експеримент є основою навчального фізичного експерименту, якому він дає експериментальні засоби, методи дослідження і фактологічний матеріал.

 • Головна відмінність полягає в тому, що науковий експеримент ставиться з метою дослідження природи і одержання нових знань про неї, а навчальний експеримент покликаний довести ці знання до учнів.Методичні вимоги при організації експерименту

 • учнів необхідно готувати до сприйняття дослідів;

 • досліди потрібно ставити в кількох варіантах;

 • кількість демонстрацій на уроці не повинна бути надто великою;

 • демонстраційний експеримент повинен сприяти вивченню навчального матеріалу і не відволікати від головного на уроці;

 • проводити зі встановленням кількісних співвідношень;

 • демонстраційну установку слід збирати перед учнями в процесі викладання навчального матеріалу;

 • установка повинна бути максимально надійною, а техніка демонстрування відпрацьованою;

 • у випадку відмови установки, слід дослід повторити, досягнувши позитивного результату;

 • не слід підміняти демонстраційний експеримент, доступний для шкільних умов, показом відповідних кінофрагментівДля забезпечення доброї видимості досліду

 • ні сам вчитель, ні його руки не повинні закривати прилади;

 • окремі прилади чи їх частини не повинні затінювати один одного;

 • прилади потрібно добре освітлювати;

 • досліди зі світловими явищами, які слабо спостерігаються, проводяться в темноті;

 • якщо явища відбуваються в безбарвних тілах чи рідинах, то їх роблять видимими одним з методів контрастування: підсвічуванням чи підфарбуванням;

 • якщо предмет обертається у горизонтальній площині, то його мітять вертикальними позначками на видимій стороні;

 • явища, які відбуваються в горизонтальній площині, демонструються учням за допомогою похилих дзеркал.ІКТ на уроках фізики допомагає

 • відсутність інтересу до предмету у учня, коли він вважає, що фізика надалі йому не буде потрібна;

 • відсутність здібностей до вивчення точних наук;

 • нестача лабораторного обладнання в школі для демонстрації експерименту.Ефективне залучення учнів на уроках фізики з використанням ІКТ

 • Ознайомлювальне завдання. Призначення моделі, управління експериментом, завдання і питання по управлінню моделлю).

 • Комп'ютерні експерименти. (Провести прості експерименти по даній моделі по запропонованому плану, питання до них і результати вимірювань).

 • Експериментальне завдання. (Спланувати і провести ряд комп'ютерних експериментів).

 • Тестові завдання.

 • Дослідницьке завдання. (Провести експеримент, що доводить деяку запропоновану закономірність, або спростовує її)

 • Творче завдання. (Придумати завдання, вирішити його, поставити експеримент для перевірки отриманих відповідей).Принципи застосування комп’ютерної моделі на уроці:

 • Модель явища необхідно використовувати лише у тому випадку, коли неможливо провести експеримент;

 • Комп'ютерна модель повинна допомагати знатися на деталях явища, що вивчається, або служити ілюстрацією умови вирішуваного завдання;

 • Комп'ютер не може повністю замінити вчителя. Тільки вчитель має можливість зацікавити учнів, збудити в них допитливість, завоювати їх довіру;

 • Методика проведення уроку фізики з використанням ІКТ залежить від підготовленості вчителя і від програм, що забезпечують комп'ютерну підтримку;

 • Реальний експеримент необхідно проводити завжди, коли це можливо, а комп'ютерну модель слід використовувати, якщо немає можливості показати дане явище;

 • Неможливо використовувати комп'ютер на кожному уроці, оскільки це приведе до порушення санітарних норм і спричинить погіршення здоров'я школярів.Рекомендована література

 • Габович О. М., Габович Н. О. Як в загальноосвітній школі викладати сучасну фізику. – Х.: Вид. Група “Основа”, 2005. –  112 с.

 • Гуралюк А.Г., Сергієнко В.П. Деякі аспекти застосування інноваційних технологій навчання фізики // Збірник наукових праць Херсонського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: – Херсон: Айлант, 2000. – Вип. 15. – С. 101-106.

 • Огнев’юк В.О. Биков В.Ю., Жалдак М.І., РуденкоВ.Д. та ін. Концепція програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютерізація сільських шкіл // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. – №3. -С.3-10.

 • 6.Про затвердження Правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства освіти і науки України 02.12.2004 N 903 / Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 січня 2005 р. за N 44/10324. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0044-05

 • Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн./ О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. За ред. О.І.Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

 • Атаманчук П.С. Інноваційні технології управління навчанням фізики. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, нформаційно-видавничий відділ, 1999. – 174 с.

 • Величко С.П., Гайдук С.М. Психолого-педагогічні основи шкільного фізичного експерименту // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський. державний університет, інформаційно-видавничий. відділ, 2002. – Вип. 8.

 • Мендерецький В.В. Навчальний експеримент в системі підготовки вчителя фізики: Монографія. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський. державний універси-тет, інформаційно-видавничий. відділ, 2006. – 256 с.

 • Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн./ О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. За ред. О.І.Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

 • Бурова В.О., Діка Ю.І. Практикум з фізики в середній школі. Київ "Радянська школа" 1990.

 • Гайдучок Г.М., Нижник В.Г. Фронтальний експеримент з фізики в 7-11 класах середньої школи. Київ "Радянська школа" 1989.

 • Гайдучок Г.М., Нижник В.Г. Фронтальний експеримент з фізики в 7-11 класах середньої школи. Київ "Радянська школа" 1989.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка