Освіти формує нове завдання, що полягає у генеруванні нових ідей модернізації освіти, які об’єктивно викликані новими вимогами до людини, а отже, і до її навчання та виховання, тобто до вчителяДата конвертації02.01.2017
Розмір444 b.Національна система освіти формує нове завдання, що полягає у генеруванні нових ідей модернізації освіти, які об’єктивно викликані новими вимогами до людини , а отже, і до її навчання та виховання , тобто до вчителя .

 • Національна система освіти формує нове завдання, що полягає у генеруванні нових ідей модернізації освіти, які об’єктивно викликані новими вимогами до людини , а отже, і до її навчання та виховання , тобто до вчителя .

 • Тенденції демократизації суспільства та певний рівень свободи потребують творчих пошуків вчителів і керівників закладів освіти , які призводять до виникнення, формування та здійснення педагогічних інновацій.

 • Педагогічна інновація забезпечує інноваційну педагогічну діяльність , що , за визначенням

 • О. Козлової, реалізується через такі компоненти: філософський , мотиваційний , креативний , рефлексивний, валеологічний, технологічний.

системний підхід дає можливість проектувати раціональні навчальні системи та управління ними , сприяє організації «багатогранного мисленя керівника»;

 • системний підхід дає можливість проектувати раціональні навчальні системи та управління ними , сприяє організації «багатогранного мисленя керівника»;

 • - гуманістичний підхід в управлінні розкриває людину як унікальну цілісну особистість , що розвивається в процесі активної самореалізації свого творчого потенціалу у взаємодії з іншими людьми . Керівник установи освіти має бути і хорошим управлінцем і фахівцем , тобто водночас і керівником педколективу і учителем, який сам безпосередньо впроваджує гуманістичні підходи у навчально-виховний процес;- адаптивний підхід сприяє особистості у свідомому визначенні моделі своєї діяльності на основі діалогічного узгодження зовнішніх вимог, власних цілей та вимог реальних обставин;

 • - адаптивний підхід сприяє особистості у свідомому визначенні моделі своєї діяльності на основі діалогічного узгодження зовнішніх вимог, власних цілей та вимог реальних обставин;

 • - стратегічний підхід дає змогу визначати цілі розвитку порівнювати їх з наявними можливостями закладу та узгоджувати їх шляхом розробки й реалізації системи стратегій ;

 • - особистісно орієнтований підхід – це новий погляд на особистість як мету освіти , особистісне спрямування навчально-виховного процесу ; гуманізація та демократизація педагогічних стосунків; нове трактування індивідуального підходу ; формування позитивної «Я- концепції».

 • .Визначені наукові підходи до управліня ЗНЗ є пріоритетними і забезпечують теоретичну підготовку та наукове обгрунтування управлінських дій керівника, цілісне сприйняття світу та окремої соціально-педагогічної системи якою є керований ним заклад освіти ; сприйняття учасників навчально-виховного процесу як унікальних цілісних особистостей , професійний та особистісний розвиток яких здатний забезпечити особистісно орієнтований підхід до управління закладом освіти .

 • Визначені наукові підходи до управліня ЗНЗ є пріоритетними і забезпечують теоретичну підготовку та наукове обгрунтування управлінських дій керівника, цілісне сприйняття світу та окремої соціально-педагогічної системи якою є керований ним заклад освіти ; сприйняття учасників навчально-виховного процесу як унікальних цілісних особистостей , професійний та особистісний розвиток яких здатний забезпечити особистісно орієнтований підхід до управління закладом освіти .Основні напрями інноваційної управлінської діяльності

 • Основні напрями інноваційної управлінської діяльності

 • -здійснення стратегічного управління через визначення найбільш оптимальних шляхів розвитку навчального закладу здатність до перспективного прогнозування , планування , визначення мети та шляхів їх реалізації керівниками ЗНЗ спричиняють зміну попередньої позиції вчителя щодо його участі в діяльності освітньої установи , співуправлінні та відповідальності; щодо учня, то він набуває досвіду активного учасника освітнього процесу та реалізує право вибору форм освітньої діяльності .-реалізація особистісно орієнтованого підходу до управління ЗНЗ через створення умов для особистісного та професійного зростання керівника зумовлює відтворення вчителем набутого досвіду в практичній діяльності щодо застосування особистісно орієнтованого підходу до навчання; щодо учнів , то вони отримують можливість навчатись в атмосфері психологічного комфорту, поваги до людини.

 • -реалізація особистісно орієнтованого підходу до управління ЗНЗ через створення умов для особистісного та професійного зростання керівника зумовлює відтворення вчителем набутого досвіду в практичній діяльності щодо застосування особистісно орієнтованого підходу до навчання; щодо учнів , то вони отримують можливість навчатись в атмосфері психологічного комфорту, поваги до людини.

 • -варіативність управлінських дій керівника ЗНЗ через наявність професійного ресурсу , що надає можливості обирати оптимальні шляхи досягнення поставленої мети , спонукають учителя до здатності створювати та обирати найбільш оптимальні варіанти педагогічної діяльності; учні мають змогу вибирати варіанти освітньої діяльності т та відповідати за наслідки власного вибору;-обізнаність та інформованість керівника ЗНЗ через глибокі знання про специфіку освітньої системи розвиває в учителя необхідність постійної самоосвіти , а в учнів повагу до вчителя, мотивацію до навчальної діяльності;

 • -обізнаність та інформованість керівника ЗНЗ через глибокі знання про специфіку освітньої системи розвиває в учителя необхідність постійної самоосвіти , а в учнів повагу до вчителя, мотивацію до навчальної діяльності;

 • - здатність до постійного професійного розвитку керівника ЗНЗ сприяє розвитку бажання вчителя здійснювати науково-дослідницьку діяльність, брати участь у професійних конкурсах , різноманітних проектах , а в учнів розвиває почуття поваги до колективу, згуртованості;

 • -самомоніторинг та моніторинг результативності будь-якого виду управлінської діяльності керівника ЗНЗ через її аналіз та коригування , і її наслідків також, розвиває почуття відповідальності вчителя , здатності до самоаналізу, від чого відбувається вдосконалення його педагогічної діяльності , а учнів спонукає до партнерства в навчально-виховному процесі ;-релевантність в діяльності керівника ЗНЗ впливає на розуміння вчителем важливості педагогічної праці , необхідність в її вдосконалені сприяє підвищенню авторитету учителя, розвиває мотивацію до інноваційної діяльності, а в учнів розвиває бажання створювати та реалізувати творчі проекти ;

 • -релевантність в діяльності керівника ЗНЗ впливає на розуміння вчителем важливості педагогічної праці , необхідність в її вдосконалені сприяє підвищенню авторитету учителя, розвиває мотивацію до інноваційної діяльності, а в учнів розвиває бажання створювати та реалізувати творчі проекти ;

 • -результативність у діяльності ЗНЗ впливає на розвиток у вчителя почуття відповідальності за справу , яку він робить , досягнення позитивного результату , що позначається на вдосконалені освітнього процесу , а в учнів розвиває здоровий раціоналізм та прагматизм щодо участі в освітньому процесі.

 • Інноваційна управлінська діяльність керівника ЗНЗ перетворює заклад освіти, на такий, що розвивається.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка