Освоєння інноваційних технологійДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.

Результати маємо щороку:ПЕДАГОГІЧНА РАДА – ДІЛОВА ГРА

 • Тема: Освоєння інноваційних технологій

 • Мета:

 • - залучити педагогічний колектив до дискусійного обговорення питань;

 • - визначити відповідальних за конкретні ділянки роботи.

 • Форма проведення: ділова гра

 • Тривалість роботи педагогічної ради:

 • 2-2,5 годиниГолова педагогічної ради нагадує про вимоги до виступаючих:

 • Голова педагогічної ради нагадує про вимоги до виступаючих:

 • уміти слухати та не переривати оратора;

 • думка кожного повинна бути почута, урахована та прийнята;

 • думки та пропозиції треба сформулювати чітко та коротко;

 • уміти слухати та не переривати оратора;

 • думка кожного повинна бути почута, урахована та прийнята;

 • чужа думка повинна поважатися, але при цьому треба висловлювати і свою;

 • доводити свою точку зору, спираючись на факти, дані й висновки не тільки педагогіки, а й психології, фізіології, дефектології та інших наук;

 • чужа думка повинна поважаться, але при цьому треба висловлювати і свою;

 • доводити свою точку зору, спираючись на факти, дані й висновки не тільки педагогіки, а й психології, фізіології, дефектології та інших наук;

 • вносити конкретні пропозиції, точно їх адресувати. Критикувати по-діловому, принципово.

 • не допускати емоційних сплесків, пам'ятати, що емоції різко знижують результативність обміну думками.

 • Час проведення: грудень

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РОБОЧИХ ГРУП

Хід проведення педради

 • У приміщенні розташовані столи, за якими сидять по

 • 3 представники від кожної робочої групи.

 • Всі інші педагоги, які не є учасиками ділової гри, знаходяться в залі. На кожному столі — табличка:

 • "Новатори ", " Оптимісти", " Песимісти-консерватори".

 • І. Організаційна частина (веде директор закладу)

 • Порядок денний:

 • 1. Освоєння інноваційних технологій.

 • 2. Підсумки проведення відкритих занять.

 • 3. Аналіз вивчення стану викладання в школі художнього виховання та організаційної діяльності.

 • Хід і форма проведення: ділова гра.

 • Регламент: доповідь 10—15хв., виступи 5—7 хв. Запитання до доповідача — в письмовій формі, до виступаючих — в усній.

 • Голосування. • ІІ. Виступ заступника директора З НВР

 • Важливим для сучасної освіти є запровадження системних змін, оновлення у змісті, формах, методах освіти. Інноваційна діяльність,будучи складним багатоплановим феноменом, своїм змістом охоплює процес взаємодії індивідів, спрямований на розвиток, на перехід об’єкта в якісно новий стан; систему діяльності зі створення, освоєння та застосування нових засобів передбачає, що педагог усвідомлює практичну значущість різних інновацій у системі освіти не лише на професійному, а й на особистісному

 • рівні. Головною рушійною силою інноваційної діяльності є педагог. Педагог-новатор є носієм конкретних нововведень, їх творцем, модифікатором. З метою підготовки до засідання педагогічної ради ми провели теоретичний курс на тему:

 • «Впровадження інноваційних технологій-один із напрмків удосконалення навчального процесу». • Тому із загальним поняттям інновацій ви мали змогу ще раз ознайомитись і дещо пригадати. Метою сьогоднішнього засідання є поглиблення знань педагогів про інноваційні технології навчання; аналіз готовності керівника гуртка до інноваційної діяльності, а також виявлення вміння використовувати новітні технології в навчально-виховному процесі. Нині існує багато педагогічних технологій. Нам хотілося б зупинитися на декількох технологіях інноваційного навчання. Готуючись до засідання педради, кожен із вас обирав собі питання, яке б хотів розкрити. Таким чином, з оглядом на те, що на засідання винесено 3 інноваційних технологій навчання, у нас утворилося 3 робочі групи. Отже, приступаючи до розгляду питань, працюємо в групах.

 • Запрошую до активного обговорення питання «Проведення нестандартних занять, види нестандартних занять та їхні характерні особливості.

 • Давайте за допомогою вправи «Навчаючи-учусь» спробуємо пояснити групову навчальну діяльність. • Групова навчальна діяльність-це форма організації навчання в малих групах, об’єднаних загальною навчальною метою керівництво керівника гуртка і співпраця з вихованцями закладу. Розкриваючи це питання, спробуймо з’ясувати характерні особливості групової навчальної діяльності (обговорення питання).

 • Наступною інноваційною технологією є специфіка проектної технології. Типи проектів, їх характерні особливості.

 • ( Розкриття питання).

 • Суть проектної технології – стимулювання інтерес учнів до проблем, які передбачають

 • розв’язання однієї або цілої низки проблем показати практичне застосування надбаних знань – від теорії до практики Як спонукати учнів до проектної діяльності, про основні вимоги, які висуває проектна технологія, про роль керівника гуртка при цьому ми дізнаємося, розглянувши наступну інноваційну технологію (обговорення питання).

 • Нові інформаційні технології відкривають гуртківцям доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають можливості для творчості, знаходження й закріплення різних професійних навичок.Вважаю, що широке застосування інноваційних технологій сприяє підвищенню пізнавального

 • Вважаю, що широке застосування інноваційних технологій сприяє підвищенню пізнавального

 • інтересу та творчої активності учнів. Використання комп’ютерних

 • засобів навчання на заняттях – це не тільки потужний інструмент у педагогічній взаємодії, який дає іншим його учасникам великі можливості в переробці інформації.

 • Тому зараз пропоную детальніше розкрити питання тим керівникам гуртків,які вже використовують

 • комп’ютерно-інформаційні технології на своїх заняттях.

 • (залучаю до обговорення керівників гуртків

 • Ткач Л.М., Лисенка В.П.).

 • Зрозуміло, що інноваційні технології мають свої «мінуси» та «плюси» тобто позитиві і негативні сторони.

 • З’ясуймо переваги і недоліки інноваційних технологій навчання.

 • Кожна група отримує ватман, на якому повинна записати перевагиі недоліки, а потім один із представників групи

 • захищає свої твердження.

 • (Виступи керівників гуртків кожної групи) • Не є таємницею, що в педагогічній практиці нові педагогічні технології застосовуються обмежено. Давайте спробуємо з'ясувати й це питання.

 • (Розкриття питання)

 • Оскільки під час підготовки до засідання педради робоча група та адміністрація з метою аналізу готовності керівників гуртків до інноваційної діяльності, а також вміння використовувати новітні педагогічні технології в навчально-виховному процесі відвідували заняття керівники методичних об’єднань, то з результатами відвідування нас ознайомлять голови методичних об’єднань.

 • Їхні виступи будуть своєрідним підсумком засідання педагогічної ради .

 • 1. Виступи голів методичних об’єднань.

 • 2. Короткий аналіз відвіданих занять адміністрацією.

 • Сьогоднішнє засідання педагогічної ради мало навчальний характер. Мені хотілося б, щоб все почуте, про певну педагогічну технологію, було втіленням в життя. І якщо ми хочемо йти в ногу з часом, то ми мусимо прислухатися до всього нового.ІІІ. Обговорення доповіді та матеріалів педради

 • ІІІ. Обговорення доповіді та матеріалів педради

 • Можливі запитання до виступаючих від групи новаторів, оптимістів, скептиків, інших груп. Вільне обговорення.

 • IV.Заповнення карток з незакінченими реченнями

 • (керівниками закладу і педагогами).

 • Робота експертної групи над проектом рішення, педагогічної ради

 • V. Заключна частина (рішення зачитує директор).

 • Затвердження проекту рішення педради. Підсумки роботи педради.

 • Орієнтовний зразок рішення педагогічної ради

 • 1. Провести експертизу інноваційних проектів в районному методичному кабінеті

 • ( Директор, січень)

 • 2. Приступити до реалізації інноваційних проектів, призначивши відповідальних за їх виконання:

 • "Дослідницька діяльність в екологічній освіті".

 • (Заст. директора з НВР, керівники гуртків еколого-натуралістичної роботи, лютий) • 3. Програма «Партнерство заради здоров’я».

 • (Методист, березень)

 • 4.Розробити систему контрольних заходів з виконання рішень даної педради з урахуванням пропозицій творчих груп

 • (Заст. директора з НВР лютий)

 • Центральне місце в роботі заступника директора з навчально-виховної роботи займає правильно складений календарний план у вигляді плану-сітки. Збирання, обробка й аналіз інформації про фактичні результати діяльності позашкільного закладу й усіх його підрозділів, порівняння отриманих результатів із плановими показниками, виявлення відхилень і аналіз причин цих відхилень, розробка заходів, необхідних для досягення поставленої мети, неможливі без якісного планування.

 • Зразок такого плану з необхідними аналітичними довідками, управлінськими рішеннями та системою управління навчально-виховним процесом наведено нижче.

 • У тексті плану наведено зразки різних статистичних, аналітичних та інших документів, необхідних для роботи заступнику директора з НВР позашкільного закладу для здійснення якісного аналізу і вживання своєчасних заходів із регулювання управлінської діяльності.ЗАТВЕРДЖУЮ

 • ЗАТВЕРДЖУЮ

 • Директор Корсунь-Шевченківського РЦДЮТ

 • Гриценко Т.В.

 • РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

 • заступника директора

 • позашкільного закладу з навчально-виховної

 • та науково - методичної роботи

 • на 2011-2012 навчальний рікСЕРПЕНЬ

   • СЕРПЕНЬ


ВЕРЕСЕНЬЗразок журналу обліку індивідуальних занять

 • Зразок журналу обліку індивідуальних занять

 • Розклад занять . І півріччя

 • Всього __________ годин Всього __________ годин

 • Індивідуальні плани учбової частини • - оформлення та вивішування розкладу;

 • - подання списків в райво керівників гуртків, які атестуються в 2012 р.

ЖОВТЕНЬ

 • ЖОВТЕНЬ

ГРАФІК МІСЯЧНИКА ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ

   • ГРАФІК МІСЯЧНИКА ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ


Аналітичні довідки:

 • Аналітичні довідки:

 • - про результати перевірки правильності оформлення журналів гурткової роботи

 • Управлінські рішення:

 • Оформлення табелю робочого часу педагогів та навчально-допоміжного складу.

 • Відвідування відкритих занять.СІЧЕНЬ

 • СІЧЕНЬ

Аналітичні довідки за січень

 • Аналітичні довідки за січень

 • про перевірку журналів гурткової роботи;

 • аналіз проведення новорічно-різдвяних свят;

 • - про затвердження планів роботи керівників гуртків на ІІ семестр 2011/2012 н.р.

 • Управлінські рішення:

 • - про стан ведення журналів гурткової роботи;

 • - підготовка документації для проведення атестації педагогічних працівників;

 • - про проведення місячника педагогічної майстерності;

 • - про затвердження заходів щодо протипожежної безпеки та попередження дитячого травматизму;

 • - оформлення табеля обліку робочого часу педагогів і обслуговуючого персоналу.

 • - підготувати виставочні роботи керівників гуртків до педагогічних читань до дня народження О.А.ЗахаренкаБЕРЕЗЕНЬ

 • БЕРЕЗЕНЬ

Аналітичні довідки за березень:

 • Аналітичні довідки за березень:

 • Результати перевірки журналів гурткової роботи;

 • аналіз навчально-виховної роботи у гуртках;

 • - про підсумки проведення творчого звіту гуртків «Палац краси і радості;

 • Управлінські рішення:

 • - про проведення завершального етапу атестації педагогічних працівників;

 • - оформлення табеля обліку робочого часу педагогів і обслуговуючого персоналу;

 • - про стан ведення журналів гурткової роботи;

 • - підготовка документації для проведення атестації педагогічних працівників;

 • - про проведення з учнями інструктажів про правила техніки безпеки під час весняних канікул ( проект наказу)ТРАВЕНЬ

 • ТРАВЕНЬ

ЦИКЛОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА ТИЖДЕНЬ

 • ЦИКЛОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА ТИЖДЕНЬ

І. Загальні положення.

 • І. Загальні положення.

  • Школу молодого педагога-позашкільника створено на базі районного центру дитячої та юнацької творчості, як одну із форм роботи з педагогами-початківцями.
  • Слухачами школи є молоді педагоги та педагоги, які потребують методичної допомоги.
  • Школа організовує свою діяльність відповідно до положень Статуту районного центру дитячої та юнацької творчості.
 • ІІ. Мета і зміст діяльності

 • Головна мета діяльності школи молодого педагога-позашкільника:

 • - надання педагогам-початківцям методичної та практичної допомоги в плануванні, організації і проведенні занять;

 • - надання методичної допомоги молодим педагогам-позашкільникам в роботі з батьками;

 • - підвищення фахового рівня педагога-початківця;

 • - підтримання творчої наснаги молодого педагога-позашкільника, бажання плідно працювати.

 • ІІІ. Організація діяльності

  • Діяльність школи молодого педагога-позашкільника будується на принципах гуманізму, рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо реалізації його духовного творчого потенціалу.
  • Діяльність школи молодого педагога-позашкільника відбувається згідно річного плану роботи РЦДЮТ.
  • Заняття в школі проводяться один раз на місяць.
  • Заняття розпочинаються в серпні і закінчуються в травні кожного року.
  • Керівник школи молодого педагога призначається наказом директора по РЦДЮТ.
  • Керівник школи молодого педагога-позашкільника складає план роботи на рік та організовує заняття.
  • Керівник звітується про роботу перед директором та педагогічною радою.
 • ІV. Керівництво діяльністю

  • Загальне керівництво школою молодого педагога-позашкільника та контроль за роботою школи здійснює директор.
  • Керівник школи забезпечує навчальний процес та несе відповідальність за ви


План роботи

 • План роботи

 • школи молодого педагога-позашкільника

 • Вересень

 • Заняття №1

 • Тема : Психологічний комфорт молодого керівника гуртка в закладі.

 • Форма проведення: педагогічні роздуми, індивідуальні консультації, бесіди.

 • Співбесіда на тему «Як ви почуваєтесь у закладі ?»

 • 1.Ознайомлення молодого керівника гуртка із системою навчально – виховної роботи в закладі.

 • - план роботи закладу.

 • - робоче місце в навчальному кабінеті.

 • - молодий педагог : права та обов’язки.

 • 2. Практична робота опанування навичок ведення позашкільної документації.

 • 3. Рекомендації для самоосвіти.

 • - Як працювати з методичними рекомендаціями, наявними в методкабінеті.

 • Опрацювати питання самоаналізу занять, вимоги до сучасного заняття.

 • Жовтень

 • Заняття №2

 • Тема: Як зробити заняття ефективним ? Формування інноваційної культури педагога - позашкільника

 • Форма проведення : моделювання заняття, практикум, ділова гра.

 • 1. Методичні поради: « Молодий керівник гуртка , вироби свій стиль».

 • Розгляд питання вибору раціональних методів надання нового матеріалу.

 • Ділова гра: « Моделювання структури занять відповідно до обраного типу».

 • Практична робота: методика і технологія системного аналізу занять.

 • Рекомендації для самоосвіти:

 • 1.Опрацювати фахові періоди.

 • 2. Відвідування занять керівників гуртків – наставників.

 • 3. Як зробити самоаналіз заняття.Листопад

 • Листопад

 • «Заняття №3

 • Тема: Активізація пізнавальної діяльності учнів

 • Форма проведення: взаємовідвідування занять, педагогами-наставниками.

 • Доповідь на тему: «Шляхи та способи активізації пізнавальної дільності вихованців».

 • Заслуховуання рефератів та їх обговорення.

 • Проведення та аналіз заняття.

 • Поради керівника гуртка-наставника, щодо активізації пізнавальноїдіяльності вихованців.

 • Практична робота: «Критерії оцінювання навчальних досягнень, умінь та навичок у вихованців».

 • Грудень

 • Заняття №4

 • Практикум. Відвідування занять молодими керівниками гуртків у наставників і творчих педагогів.

 • Січень

 • Заняття №5

 • Тема: Форми і методи проведення занять.

 • Форма проведення : практикум.

 • Використання ігрових моментів у процесі навчання дітей молодшого та середнього віку.

 • Відвідування та аналіз заняття.

 • Лютий

 • Заняття№6

 • Тема: Педагогічна співпраця.

 • Форма проведення: дискусія, фрагмент заняття.

 • 1.Розгляд питання «Проведення традиційних типів занять, їх технологія»

 • 2. Самоаналіз, аналіз відвіданих занять.

 • 3. Практична робота: ознайомлення з документами МОНУ, що стосуються роботи керівника гуртка.Березень

 • Березень

 • Тема: Інтерактивні технології навчання

 • Форма проведення: заняття-тренінг

 • Рекомендації для самоосвіти

 • Підготовка до обміну досвідом « Мої перші педагогічні знахідки».

 • Виготовлення зразків роздаткового матеріалу.

 • Квітень

 • Тема: « Творчий звіт молодих педагогів»

 • Форма проведення: Творчий звіт, панорама педагогічним знахідок.

 • 1.Показові заняття

 • 2. Аналіз занять – показових.

 • 3.Захист творчих робіт.

 • 4. Виставка дидактичних матеріалів « Зернина досвіду»

 • 5.Практична робота: « Обмін досвідом керівників гуртків – наставників та молодих початківців.

 • Травень

 • Аналіз картки молодого спеціаліста

 • (діагностування молодих керівників гуртків з проблем в педагогічній роботі)

 • Кожен виставляє собі бали:

 • 4 бали – можу поділитись досвідом.

 • 3 бали – досконало володію даним питанням.

 • 2 бали - добре володію даним питанням.

 • 1 бал - потребую методичної допомоги з даного питання.Діагностична анкета проблем педагогічної діяльності молодого керівника гуртка Керівник гуртка: _______________________ Відділ: _______________________________________ • 1.1 На роботу молодого педагога-позашкільника приймає директор (за згодою відділу освіти ),

 • проводить співбесіду, створюючи сприятливий психологічний клімат.

 • 1.2 Директор позашкільного навчального закладу видає наказ (вересень) про організацію роботи із молодими та малодосвідченими керівниками гуртків

 • 1.3 Керівник гуртка – наставник розпочинає роботу зі співбесіди (знайомство).

 • У перші 2-3 тижні роботи стажиста, наставник відвідує заняття керівника гуртка з метою складання індивідуального плану роботи.

 • 1.4 Індивідуальний план роботи складається для кожного педагога-стажиста окремо з урахуванням його потреб і запитів:

 • а) для молодого керівника гуртка-на півріччя;

 • б) для стажиста –індивідуально (за потребою: на тиждень, семестр, рік).

 • 1.5 Починаючи з 3- 4-го тижня роботи, заняття молодого керівника гуртка відвідує адміністратор (директор або заступник) з метою перевірки об’єктивності cкладання індивідуального плану.

 • 1.6 Обов’язково в закладі здійснюється внутрішній контроль за діяльністю наставника і стажиста та управління нею. Питання може заслуховуватись як звіт на засіданнях методичного об’єднання, на засіданні методичної ради навчального закладу ( 2-3 рази на рік ) ( додаток на с.19).

 • 1.7 З метою контролю за діяльністю педагога-стажиста рекомендовано зберігати тільки ті анкети, діагностичні карти, які використані цим керівником гуртка для підтвердження індивідуальної роботи. Матеріали зберігаються в окремій папці.Заняття- тренінг

 • Заняття- тренінг

 • Інтерактивні технології навчання

 • Мета: підвищення рівня поіфнформованості молодих керівників гуртків про інтерактивні технології, впровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень.

 • Завдання:

 • - актуалізація знань учасників про інтерактивні технології;

 • - теоретичне і практичне ознайомлення молодих педагогів із інтерактивними технологіями навчання.

 • І. Вітальне слово ведучої ( заступника директора з навчально-виховної роботи ).

 • Оголошення мети і завдання заняття – тренінгу.

 • Інформаційне повідомлення ведучого.

 • Інтерактивні форми роботи як засіб

 • формування творчої особистості

 • З усіх завдань, що стоять перед навчально-виховними закладами всіх типів і рівнів, основним є активізація навчально-пізнавальної діяльності тих, хто навчається, формування творчої особистості. Тому дуже важливо викликати у них інтерес до навчання, перетворити аудиторію з пасивних спостерігачів на активних учасників заняття, залучаючи їх до спільної діяльності в процесі пізнавального пошуку. Досвід роботи свідчить, що найбільш ефективними за результатами є інтерактивні ( взаємодіючі ) форми і методи роботи. Інтеракція – це шлях формування творчої особистості, створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу, саморозкриття, самоствердження. В її основі лежать принципи:

 • - одночасної взаємодії: всі працюють в один і той же час;

 • - позитивної взаємодії: група виконує завдання за умов успішної роботи кожного учасника;

 • - безпосередньої участі кожного учасника заняття, що зобов’язує педагога зробити кожного учасника активним шукачем шляхів і засобів вирішення тієї чи іншої проблеми;- взаємного інформаційного, духовного збагачення, при цьому навчальний процес організовується таким чином, щоб учасники його мали можливість обмінятися своїм життєвим досвідом, одержаною інформацією;

 • - взаємного інформаційного, духовного збагачення, при цьому навчальний процес організовується таким чином, щоб учасники його мали можливість обмінятися своїм життєвим досвідом, одержаною інформацією;

 • - особистісно орієнтованого навчання та виховання, індивідуальної відповідальності: при роботі в групі кожен учасник отримує свою роль чи виконує своє завдання.

 • Інтерактивна форма роботи – це така форма організації навчально-пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови взаємодії, за яких кожен учасник відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Під час такої роботи учасники проявляють свою демократичність, комунікабельність, вчаться критично мислити, приймати продумані рішення.

 • Основними формами інтерактивної роботи є робота в групах та мікрогрупах.

 • Базові елементи групових форм навчання:

 • позитивна взаємозалежність;

 • підтримка і взаємодія учасників у прямих контактах;

 • персональна звітність;

 • навички особистісного спілкування та спілкування у малих групах;

 • різноманітність у доборі груп, розподіл лідерства.

 • Переваги групових форм навчання:

 • сприяють формуванню навчальної мотивації, навичок спілкування;

 • забезпечують оперативний зворотний зв'язок, ширші можливості для надання допомоги кожному із групи;

 • дозволяють досягти вищої активності всіх учасників, надати можливість кожному використати свої знання;

 • створюють передумови для аналізу особистого досвіду кожного члена групи;

 • сприяють успішному формуванню в учасників комплексу позитивних якостей:здатність швидко адаптуватися у нестандартних умовах;

 • здатність швидко адаптуватися у нестандартних умовах;

 • готовність брати на себе відповідальність за діяльність групи;

 • здатність встановлювати міжособистісні контакти, обмінюватися інформацією, правильно розподіляти та організовувати працю;

 • уміння долати опір, попереджати зіткнення і суперечки, уникати повторення помилок;

 • знання рівня своєї компетентності, вміння аналізувати і оцінювати свої дії;

 • готовність розглядати проблеми з погляду опонентів;

 • здатність чітко викладати і переконливо доводити свою думку, бути небагатослівним, але зрозумілим.

 • Етичні правила співпраці в групі:

 • виявляти повагу до особистості, своє ставлення необхідно висловлювати лише

 • до думки, а не до людини, яка висловила цю думку;

 • щоб зрозуміти себе, варто зробити найбільші зусилля, щоб зрозуміти інших;

 • тим, хто помиляється, можна пояснити, з переконаними треба дискутувати;

 • доброзичливість, гнучкість, терпіння допоможуть швидше досягнути мети;

 • не поспішайте висловлюватися – вмійте вислухати думку іншої людини;

 • коли говорить один із членів групи – всі інші дивляться на нього і реагують адекватними до змісту виступу жестами і мімікою.

 • Слід наголосити, що педагогу (керівнику заняття) необхідно створити такі умови взаємодії, які

 • б психологічно мотивували в учасників заняття потребу висловлюватися щиро і безпосередньо. Таким

 • чином вони демонструють вміння мислити, спробу поглянути на себе з іншого боку – все це дає змогу

 • формувати критичне мислення. Критичне мислення – це не тільки здатність помічати помилки та

 • недоліки у чужій роботі, але й більш широкі здібності аналізувати, виявляти позитивне і негативне.

 • Інтерактивна вправа - центральна частина заняття. Найчастіше ця робота проводиться в групах.

 • Бажано, щоб кожен учасник групи брав участь не тільки в обговоренні проблеми, а й у представленні

 • роботи: кожен подає певну частину інформації.Гра «Очікування»

 • Гра «Очікування»

  • Написати на картках-корабликах з клейкими папірцями кількома словами свої очікування.
  • По черзі наклеїти їх на плакат із зазделегіть намальованим морем на березі надій при цьому, озвучуючи свої думки. Для прикладу приклеюю своє таке сподівання: «Адміністрація сподівається, що всі молоді керівники під час проведення відкритих занять покажуть цікаві, нестандартні заняття».
 • Вправа «Редакційний кошик» або метод «незакінчених речень»

 • (запитання для кожної групи керівників гуртків)

 • Форма організації навчання в малих групах, об’єднаних загальною навчальною метою це… (групова навчальна діяльність)

 • Заняття як імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну форму,- це… (нестандартне заняття).

 • Інтегроване заняття ми відносимо до такої інноваційної технології навчання як… (нетрадиційні заняття) тощо.

 • Керівники гуртків впродовж 2-3 хв. пропонують свої варіанти відповідей на поставлені питання, всі

 • відповіді записуються на дошці, а потім разом підбивається невеликий підсумок – у цьому полягає суть такої

 • інтерактивної вправи як «мозковий штурм»

 • Підведення підсумків наприкінці заняття слід повернутися до очікуваних результатів, оголошених на

 • початку заняття. Чи здійснилися очікування?

 • Підсумок заняття. Запитання до педагогів

 • Що таке інтерактивні технології?

 • Які переваги інтерактивних технологій навчання?

 • Як здійснюється оцінювання навчальних досягнень учнів за умов застосування інтерактивних технологій?

 • Які причини поширення інтерактивних технологій навчання?

 • Інтерактивних форм роботи існує велика кількість та кожну з них можна використати найдоцільніше у

 • певному виді роботи з педагогічними кадрами позашкільного закладу. Вибір форми роботи залежить від

 • поставленої мети (робота методичної ради, методоб′єднання, атестація педагогічних працівників,

 • педагогічна рада, семінар), від науково-методичної проблеми закладу, від кваліфікації педагогічних кадрів, а також кількісного складу, зацікавленості колективу.Пам’ятка

 • Пам’ятка

 • «Складники підготовки педагога до гурткового заняття»

 • Формування мети.

 • Визначення індивідуальних особливостей та можливостей кожного учня.

 • Робота з науковою літературою, спеціальними методичними рекомендаціями.

 • Складання практичних завдань для всього колективу і кожного учня.

 • Ведення необхідних робочих записів.

 • Прогнозування результатів своєї діяльності: якими стануть діти після заняття у гуртку, якими новими якостями володітимуть.ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ ГУРТКА

 • ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ ГУРТКА

 • ТЕМА ЗАНЯТТЯ (згідно плану):

 • МЕТА: навчальна (освітньо-пізнавальна); розвивальна; виховна.

 • ОБЛАДНАННЯ:

 • ХІД ЗАНЯТТЯ:

 • ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА (зустріч дітей, привітання, відмітка про відсутніх у журналі, виявлення причини відсутності; готовність дітей до заняття; тощо).

 • ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ( ознайомлення з темою та метою заняття; актуалізація опорних знань дітей, повторення раніше набутих знань, умінь; активізація пізнавальної діяльності дітей; використання оптимальних методів, форм вивчення матеріалу тощо; правила поведінки та техніки безпеки).

 • ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА (закріплення знань, умінь і навичок; різні види творчої, пізнавальної діяльності; самостійна, індивідуальна, фронтальна, групова робота тощо).

 • ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ (чи виконані завдання, чи досягнуто мети заняття; аналіз роботи дітей на занятті; прибирання робочих місць; завдання до наступного заняття). • А Н К Е Т А

 • на допомогу керівнику гуртка по самоаналізу заняття

 • Яка мета заняття гуртка і чи досягаєте ви її виконання ?

 • Які методи ви застосовуєте для створення оптимального клімату взаємовідносин, при якому всі з цікавістю і настроєм працюють ?

 • Чи навчаєте ви гуртківців самостійно працювати над даною темою ?

 • Чи навчаєте ви гуртківців керувати своєю поведінкою, емоціями, проявляти терпіння і наполегливість ?

 • Чи прилучаєте гуртківців до подолання труднощів в процесі вивчення ?

 • Які способи підвищення інтересу до теоретичного матеріалу використовуєте: словесні, наочні, практичні ?

 • Які винагороди, методи заохочення гуртківців використовуєте в роботі ?

 • Чи проводите ви аналіз своїх занять ? Якщо проводите, то коли: на самому занятті, після нього, через деякий час ?

 • Чи є труднощі, проблеми в роботі гуртка ?

 • Яка допомога адміністрації необхідна вам при підготовці до занять.Показники якості занять гуртка

 • Показники якості занять гуртка

 • Готовність приміщення. Наявність необхідного обладнання, наочних посібників,

 • сучасних технічних засобів для організації навчального процесу, його практичної частини.

 • Своєчасність початку занять, дотримання вимого до зовнішнього вигляду гуртківців,

 • забезпечення роботи органів учнівського самоврядування.

 • Зовнішній вигляд керівника гуртка, тон у звертанні, дотримання норм літературної

 • мови, ступінь емоційності.

 • Визначення мети кожного зняття, доведення її до дітей, запровадження

 • мобілізуючого початку занять.

 • Відповідність теми занять, його змісту, зв’язок з попередньою темою, наступність.

 • Виховна спрямованість, використання методів виховного впливу.

 • Активність гуртківців у процесі занять, використання інтерактивних технологій.

 • Допитливість, творча ініціатива вихованців тощо.

 • Закріплення здобутих знань, вміння та навички у відповідності до профілю гуртка.

 • Повторення пройденого матеріалу. Наявність між предметних зв’язків.

 • Раціональне використання часу на кожному занятті.

 • Наявність у вихованців навичок самостійної роботи з довідковими матеріалом,

 • літературою, матеріалами Інтернету.

 • Наукова достовірність матеріалу, використання сучасних досягнень педагогічної

 • науки, сучасних технологій та методів навчання і виховання, передового

 • педагогічного досвіду.

 • Додержання правил техніки безпеки.Пам’ятка

 • Пам’ятка

 • для створення позитивного іміджу

 • молодого керівника гуртка

 • Риси обличчя, фігура, зріст людини існують незалежно від бажання, тому сприймайте себе таким, яким ви є.

 • Зверніть увагу на свій голос. Грубі, пискляві репліки, різкі, надривні ноти у розмові дратують оточення, свідчать про відсутність навичок культурного поводження.

 • Краса людини передбачає скромність, тактовність, увічливість, повагу, відкритість. Навпаки, невміння стримувати негативні емоції, цинізм, нахабність, гордовитість не поєднуються з поняттям «приємна людина».

 • Посміхайтеся. Похмурий настрій або погане поводження псують не тільки ваше обличчя, а й настрій оточення.

 • Одягайтеся зі смаком. Кажуть, що «гарний смак перемагає й моду».Головний принцип-виробити індивідуальний стиль в одязі, прикрасах, зачісці. Важливо - чистота й охайність в одязі.

 • Зачіска-це своєрідна візитна картка кожної людини, тому що вона підкреслює особистості її характеру й способу життя.

 • Стежте за мімікою й жестами. Психологи встановили,що у взаємодії людей 60-80 % інформації передається за рахунок рухів, міміки, жестів і лише 20-40% - за рахунок слів, інтонації й голосу. Попрацюйте над своїм позитивним іміджем -і він працюватиме на вас!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка