Оволодіти методами оцінки ефективності інвестиційних проектівДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Оволодіти методами оцінки ефективності інвестиційних проектів

 • Оволодіти методами оцінки ефективності інвестиційних проектів1. Загальна характеристика методів оцінки ефективності інвестиційних проектів.

 • 1. Загальна характеристика методів оцінки ефективності інвестиційних проектів.

 • 2. Традиційні методи оцінки ефективності.

 • 3. Методи, що враховують вартість грошей у часі(NPV, PI, DPP, IRR).

показники бюджетної ефективності, що відображають фінансові результати реалізації проекту для бюджетів усіх рівнів,

 • показники бюджетної ефективності, що відображають фінансові результати реалізації проекту для бюджетів усіх рівнів,

 • показники соціально-економічної (народногосподарської) ефективності, що враховують наслідки реалізації інвестиційного проекту для суспільства в цілому;

 • показники комерційної ефективності проекту (фінансово-економічна оцінка), які враховують фінансові результати реалізації проекту для його безпосередніх учасників. • формалізовані,

 • і неформалізовані.засновані на використанні математичного апарату для розрахунку показників ефективності, що забезпечує високий рівень об’єктивності та достовірності прийнятих на їх основі інвестиційних рішень

 • засновані на використанні математичного апарату для розрахунку показників ефективності, що забезпечує високий рівень об’єктивності та достовірності прийнятих на їх основі інвестиційних рішеньбазуються на використанні евристичних підходів, результат яких в значній мірі зумовлюється якістю організації роботи експертів, спрямованої на усунення об’єктивного суб’єктивізму їх індивідуальних оцінок.

 • базуються на використанні евристичних підходів, результат яких в значній мірі зумовлюється якістю організації роботи експертів, спрямованої на усунення об’єктивного суб’єктивізму їх індивідуальних оцінок.первинні інвестиції при реалізації будь-якого проекту генерують грошовий потік, елементи якого в агрегованій формі (за сальдо грошового потоку) являють собою або чисті надходження, або чисті видатки грошових коштів. Зауважимо, що в окремих випадках як спрощення інвестиційному аналізу замість грошового потоку використовується послідовність прогнозних значень чистого проектного прибутку;

 • первинні інвестиції при реалізації будь-якого проекту генерують грошовий потік, елементи якого в агрегованій формі (за сальдо грошового потоку) являють собою або чисті надходження, або чисті видатки грошових коштів. Зауважимо, що в окремих випадках як спрощення інвестиційному аналізу замість грошового потоку використовується послідовність прогнозних значень чистого проектного прибутку;

 • даний умовний грошовий потік розглядається як потік постнумерандо, чисті надходження чисті видатки якого припадають на кінець періоду;аналіз здійснюється за однакові базові періоди будь-якої тривалості (рік, квартал, місяць тощо), враховуючи при цьому узгодженість величин елементів грошового потоку, відсоткової ставки та тривалості аналізованого періоду;

 • аналіз здійснюється за однакові базові періоди будь-якої тривалості (рік, квартал, місяць тощо), враховуючи при цьому узгодженість величин елементів грошового потоку, відсоткової ставки та тривалості аналізованого періоду;

 • інвестований капітал, як і грошовий потік приводиться до одного (базового) моменту часу, зазвичай, до періоду здійснення перших інвестицій.

 • ефективність використання інвестованого капіталу оцінюється на основі порівняння грошового потоку, який формується в процесі реалізації проекту, та початкових вкладень. Проект вважається ефективним, якщо цей потік достатній для відшкодування всієї суми інвестиційних витрат та забезпечує очікува ну віддачу від вкладеного капіталу.облікова ставка доходностіВизначається як співвідношення середньорічного прибутку до середньої величини інвестованих коштів:

 • Визначається як співвідношення середньорічного прибутку до середньої величини інвестованих коштів: • PP=IC/ CFсер.

є ігнорування зміни вартості грошей у часі

 • є ігнорування зміни вартості грошей у часі

 • та грошових потоків за межами терміну окупності.інфляція ,

 • інфляція ,

 • ризики,

 • перевага особистих витрат,

 • інвестиційні можливостіNPV (Чистий приведений дохід, Чиста теперішня вартість, Net Present Value):

 • NPV (Чистий приведений дохід, Чиста теперішня вартість, Net Present Value):

 • Для проектів з ординарними грошовими потокамиДля проектів з неординарними грошовими потоками:

 • Для проектів з неординарними грошовими потоками:Метод має враховувати зміну вартості грошей у часі.

 • Метод має враховувати зміну вартості грошей у часі.

 • Метод має враховувати ризиковість проекту і давати змогу розрахувати значення альтернативної вартості капіталу, яка відоб­ражає процентну ставку на ринках капіталу для інвестиції з таким самим рівнем ризику.

 • Метод має враховувати повну тривалість економічного життя інвестиційного проекту.Отриманий результат має бути об’єктивним, що забезпечується наявністю простого правила з прийняття рішення.

 • Отриманий результат має бути об’єктивним, що забезпечується наявністю простого правила з прийняття рішення.

 • Метод має концентруватися більшою мірою на грошових потоках, а не на балансовому прибутку — у такому разі інвестиційна привабливість проекту не постраждає від особливостей організації бухгалтерського обліку на окремому підприємстві.Інвестор має два бізнес-проекти:

 • Інвестор має два бізнес-проекти:

 • проект А вимагає інвестиційні витрати в обсязі 400 тис. грн. і забезпечує протягом трьох років грошові потоки по доходам (в кінці кожного року) в розмірі 220 тис. грн.;

 • проект В вимагає інвестиційні витрати в обсязі 200 тис. грн. і забезпечує протягом трьох років грошові потоки по доходам в розмірі 130 тис. грн..

 • Обидва проекти характеризуються середнім рівнем ризику і будуть оцінюватися по вартості капіталу, що становить 12%.Якщо метою фірми є підвищення багатства акціонерів, а показником, який відображує рівень ефективності бізнес-проекту є NPV, то перевагу слід надати проекту А. Якщо метою фірми є оптимізація використання коштів, то перевага надається проекту з більш високим рівнем PI, відповідно необхідно прийняти проект В.

 • Якщо метою фірми є підвищення багатства акціонерів, а показником, який відображує рівень ефективності бізнес-проекту є NPV, то перевагу слід надати проекту А. Якщо метою фірми є оптимізація використання коштів, то перевага надається проекту з більш високим рівнем PI, відповідно необхідно прийняти проект В.Заміна обладнання є недоцільною

 • Заміна обладнання є недоцільноюПо підручнику «Інвестиційний аналіз» тема 4

 • По підручнику «Інвестиційний аналіз» тема 4

 • По практикуму «Інвестування» тема 5

 • Законспектувати самостійно “БЮДЖЕТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ»


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка