Ознайомити студента з поняттям грошового потоку, його видами та методикою розрахунку грошових потоківДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.ознайомити студента з поняттям грошового потоку, його видами та методикою розрахунку грошових потоків.

 • ознайомити студента з поняттям грошового потоку, його видами та методикою розрахунку грошових потоків.1. ПОНЯТТЯ ГРОШОВОГО ПОТОКУ. ВИДИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ. • = САSH FLOW

 • = РУХ КОШТІВ1. Грошовий потік — це різниця між грошовими надходженнями та витратами

 • 1. Грошовий потік — це різниця між грошовими надходженнями та витратами

 • (фактичні чисті готівкові кошти,

 • які надходять від проекту (або

 • витрачаються на проект)

 • протягом деякого визначеного

 • періоду2. Грошовий потік

 • 2. Грошовий потік

 • =

 • Чистий дохід

 • +

 • Неявні надходження

 • (амортизаційні відрахування)у визначенні того, якою буде сума грошових потоків наростаючим підсумком на кінець визначеного горизонту дослідження

 • у визначенні того, якою буде сума грошових потоків наростаючим підсумком на кінець визначеного горизонту дослідженняОпераційний грошовий потік це фактичні надходження або витрати грошових коштів у результаті поточної (операційної) діяльності фірми

 • Операційний грошовий потік це фактичні надходження або витрати грошових коштів у результаті поточної (операційної) діяльності фірмице надходження та витрати грошових коштів, пов'язані зі змінами власного та позикового довгострокового капіталу

 • це надходження та витрати грошових коштів, пов'язані зі змінами власного та позикового довгострокового капіталуце фактичні чисті грошові кошти, що надходять у фірму чи витрачаються нею протягом певного періоду

 • це фактичні чисті грошові кошти, що надходять у фірму чи витрачаються нею протягом певного періодуце визначені грошові потоки, які розглядаються у проектному аналізі доцільності інвестицій та оцінки їх ефективності

 • це визначені грошові потоки, які розглядаються у проектному аналізі доцільності інвестицій та оцінки їх ефективності

 • потоки, які є прямим наслідком рішення про впровадження проектуце грошові потоки, що стосуються інвестиційного проекту

 • це грошові потоки, що стосуються інвестиційного проекту

 • всі зміни у майбутніх грошових потоках, що є прямим наслідком впровадження проекту

 • є виразом додаткових вигід і витрат проектуНадходження коштів від продажу застарілих фондів

 • Надходження коштів від продажу застарілих фондів

 • Економія витрат на обслуговування обладнання завдяки зміні застарілих фондів

 • Додаткові амортизаційні відрахування на нове обладнання

 • Пільги з оподаткування при наданні інвестиційного кредиту

 • Додатковий дохід, одержаний внаслідок зменшення оподаткування

 • Отримання ліквідаційної вартості нових основних фондів

 • Зниження собівартості випуску продукції

 • Збільшення обсягу продажуВитрати на придбання обладнання (які містять у собі ціну покупки та витрати, пов'язані зі встановленням)

 • Витрати на придбання обладнання (які містять у собі ціну покупки та витрати, пов'язані зі встановленням)

 • Додаткові щорічні витрати на виробництво продукції (експлуатаційні витрати, пов'язані з роботою нового обладнання)

 • Зменшення амортизаційних відрахувань при продажу основних фондів

 • Податки на доходи від продажу застарілих фондів

 • Зростання податків у результаті підвищення прибутковості підприємства

 • Втрачені доходи, які отримувала фірма від використання старих основних фондівуся сукупність позитивних

 • уся сукупність позитивних

 • (припливів грошей) і

 • негативних (відтоків грошей)

 • грошових потоків протягом

 • періоду реалізації інвестиційного

 • проектузагальна сума попередніх витрат, що повертаються інвестору, внаслідок реалізації інвестиційного проекту (в експлуатаційній його фазі)

 • загальна сума попередніх витрат, що повертаються інвестору, внаслідок реалізації інвестиційного проекту (в експлуатаційній його фазі)

 • це загальні зміни у залишках грошових коштів фірми за певний періодце чистий грошовий потік протягом тривалого циклу

 • це чистий грошовий потік протягом тривалого циклувартість чистого грошового потоку, приведена до теперішнього часу

 • вартість чистого грошового потоку, приведена до теперішнього часуА. Приплив готівки

 • А. Приплив готівки

 • 1) дохід від продажу

 • 2) ліквідаційна вартість проданого обладнання

 • 3) амортизаційні відрахування

 • Б. Відтік готівки

 • 1) інвестиції в основний капітал

 • 2) інвестиції в оборотний капітал

 • 3) виробничо-збутові витрати

 • В. Чистий грошовий потік (А - Б)

 • Г. Кумулятивний грошовий потік

 • Д. Дисконтований грошовий потік

Операційний потік грошей

 • Операційний потік грошей

 • Капітальні витрати

 • Приріст чистого робочого капіталуце потік грошей, що є результатом щоденної роботи фірми з виробництва і продажу

 • це потік грошей, що є результатом щоденної роботи фірми з виробництва і продажуце кошти, витрачені на придбання основних активів за мінусом коштів, отриманих від продажу основних активів

 • це кошти, витрачені на придбання основних активів за мінусом коштів, отриманих від продажу основних активівце різниця між збільшенням поточних активів внаслідок реалізації нового проекту та автоматичним збільшенням кредиторських рахунків і нарахувань

 • це різниця між збільшенням поточних активів внаслідок реалізації нового проекту та автоматичним збільшенням кредиторських рахунків і нарахувань

Прибуток

 • Прибуток

 • до виплати процентів і податків 694

 • плюс амортизація 65

 • мінус податки 212

 • = операційний грошовий потік 547

залишкові чисті основні активи 1709

 • залишкові чисті основні активи 1709

 • мінус початкові чисті

 • основні активи 1644

 • плюс амортизація 65

 • = чисті інвестиції

 • в основні активи 130кінцевий чистий робочий капітал 1014

 • кінцевий чистий робочий капітал 1014

 • мінус початковий

 • чистий робочий капітал 684

 • = приріст чистого

 • робочого капіталу 330операційний грошовий потік 547

 • операційний грошовий потік 547

 • мінус чисті капітальні витрати 130

 • мінус приріст чистого робочого капіталу 330

 • грошовий потік з активів 87виплачені проценти 70

 • виплачені проценти 70

 • мінус чисті нові позички 46

 • грошовий потік кредиторам 24виплачені дивіденди 103

 • виплачені дивіденди 103

 • мінус придбані чисті нові акції 40

 • грошовий потік акціонерам 63грошовий потік з активів = 87

 • грошовий потік з активів = 87

 • грошовий потік кредиторам 24

 • плюс

 • грошовий потік акціонерам 63

 • 24 + 63 = 87 гр.од.1. Грошовий потік від операційної діяльності:

 • 1. Грошовий потік від операційної діяльності:

  • 1.1. Виручка від реалізації продукції проекту без ПДВ і спеціальних податків
  • 1.2. Повна собівартість реалізованої продукції проекту
  • 1.3. Прибуток від реалізації продукції проекту до виплати процентів і податків
  • (р.1.1. – р.1.2)
  • 1.4. Сплата податків і поточних витрат за рахунок прибутку
  • 1.5. Амортизація основних засобів і нематеріальних активів
  • 1.6. Операційний грошовий потік (р.1.3 - р.1.4 + р.1.5)
 • 2. Приріст чистого робочого капіталу:

 • 2.1. Збільшення (-) /зменшення (+) дебіторської заборгованості

 • 2.2. Збільшення (-) /зменшення (+) виробничих запасів

 • 2.3. Збільшення (+) / зменшення (-) кредиторської заборгованості

 • 2.4. Чистий робочий капітал (+/- р.2.1. +/- р.2.2. +/- р.2.3)

 • 3. Чисті капітальні витрати:

  • 3.1. Приріст основних коштів (купівля) без урахування безоплатних находжень
  • 3.2. Прибуток від продажу основних засобів
  • 3.3. Величина чистих капітальних витрат (-р.3.1 + р.3.2)
 • 4. Чистий додатковий грошовий потік за період, що аналізується

 • (р.1 + р.2 + р.3)Грошовий потік — це:

 • Грошовий потік — це:

 • а) різниця між надходженнями (В) і платежами (С)

 • б) сума грошей на поточному рахунку підприємства

 • в) сума амортизаційних відрахувань(А) і прибутку (П)

 • В — С = А + ПФактичні чисті грошові кошти, що надходять у фірму чи витрачаються нею протягом певного періоду – це:

 • Фактичні чисті грошові кошти, що надходять у фірму чи витрачаються нею протягом певного періоду – це:

 • а) загальний грошовий потік

 • б) операційний потік грошей

 • в) фінансовий потік грошейВизначені грошові потоки, які розглядаються у проектному аналізі доцільності інвестицій та оцінки їх ефективності – це:

 • Визначені грошові потоки, які розглядаються у проектному аналізі доцільності інвестицій та оцінки їх ефективності – це:

 • а) додаткові грошові потоки

 • б) релевантні грошові потокиГрошовий потік з активів рівний:

 • Грошовий потік з активів рівний:

 • а) різниці грошового потоку кредиторам та грошового потоку акціонерам

 • б) сумі грошового потоку кредиторам та грошового потоку акціонерамГрошовий потік з активів містить такі компоненти:

 • Грошовий потік з активів містить такі компоненти:

 • а) операційний потік грошей

 • б) капітальні витрати

 • в) фінансовий потік грошей

 • г) приріст чистого робочого капіталуОпераційний потік грошей – це:

 • Операційний потік грошей – це:

 • а) надходження та витрати грошових коштів, пов'язані зі змінами власного та позикового довгострокового капіталу

 • б) потік грошей, що є результатом щоденної роботи фірми з виробництва і продажуКапітальні витрати — це:

 • Капітальні витрати — це:

 • а) це кошти, витрачені на придбання основних активів за мінусом коштів, отриманих від продажу основних активів

 • б) різниця між збільшенням поточних активів внаслідок реалізації нового проекту та автоматичним збільшенням кредиторських рахунків і нарахувань


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка