“папка з документами”Дата конвертації12.06.2016
Розмір445 b.“папка з документами”

 • “папка з документами”

 • або “папка спеціаліста”.Портфоліо вчителя

 • Портфоліо вчителянавчальному;

 • навчальному;

 • виховному;

 • творчому;

 • самоосвітньому.проаналізувати і представити значні професійні результати, забезпечити моніторинг професійного росту вчителя.

 • проаналізувати і представити значні професійні результати, забезпечити моніторинг професійного росту вчителя.підвищення або підтвердження кваліфікаційної категорії вчителя, а також оголошення йому заохочень та представлення до нагород, премій за результатами проведеної роботи;

 • підвищення або підтвердження кваліфікаційної категорії вчителя, а також оголошення йому заохочень та представлення до нагород, премій за результатами проведеної роботи;

 • своєчасної фіксації реальних змін та росту професійної майстерності педагога;

 • фіксації вчителем поставленої мети та шляхів її досягнення.Кожен окремий матеріал, розміщений у портфоліо, повинен датуватися.

 • Кожен окремий матеріал, розміщений у портфоліо, повинен датуватися.

 • Зміст та наповнення портфоліо залежить від конкретних завдань, які ставить перед собою сам учитель або керівник методоб’єднання.П.І.П, рік народження.

 • П.І.П, рік народження.

 • Освіта (який навчальний заклад і коли закінчив, отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом).

 • Загальний трудовий і педагогічний стаж. Педстаж роботи в даному освітньому закладі.

 • Підвищення кваліфікації (назва закладів, де прослухані курси; рік, місяць, тема курсової підготовки).

 • Копії документів, які підтверджують проходження курсів; копії документів, які підтверджують наявність учених і почесних звань і ступенів.

 • Інформація про державні нагороди, грамоти, листи-подяки.

 • Копії дипломів, які підтверджують перемоги у конкурсах.

 • Інші документи (на розсуд учителя).Матеріали, які характеризують результати засвоєння учнями навчальних програм та сформованості в них ключових компетентностей із предметів, які викладає даний учитель.

 • Матеріали, які характеризують результати засвоєння учнями навчальних програм та сформованості в них ключових компетентностей із предметів, які викладає даний учитель.

 • Порівняльний аналіз діяльності педагога на основі контрольних зрізів знань, участь учнів у шкільних, районних, обласних, республіканських олімпіадах, конкурсах-захистах робіт МАН, інших конкурсах і змаганнях.

 • Результати підсумкової та семестрової атестації.

 • Наявність серед учнів медалістів.

 • Дані про вступ учнів у вузи за предметною спрямованістю.У цьому розділі розміщуються методичні матеріали, які свідчать про професіоналізм педагога, а саме:

 • У цьому розділі розміщуються методичні матеріали, які свідчать про професіоналізм педагога, а саме:

 • Навчальні програми та опис комплексів навчально-методичної літератури з обґрунтуванням їх вибору.

 • Опис освітніх технологій, які використовуються вчителем і обґрунтування свого вибору.

 • Засоби педагогічної діагностики для оцінки освітніх результатів.

 • Опис способів використання інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі, технологій навчання обдарованих дітей.

 • Звіт про роботу в методичному об’єднанні (шкільному, міському, районному, обласному).

 • Інформація про участь у професійних і творчих педагогічних конкурсах.Участь у методичних і предметних тижнях.

 • Участь у методичних і предметних тижнях.

 • Організація та проведення семінарів, «круглих столів», майстер-класів тощо.

 • Проведення науково-дослідної роботи.

 • Розробка авторських програм, науково-методичних матеріалів.

 • Публікації вчителя.

 • Творчі звіти, реферати, статті, доповіді.

 • Матеріали дисертації (за наявності).Розділ має містити наступні документи:

 • Розділ має містити наступні документи:

 • Список творчих робіт, рефератів, навчально-дослідницьких робіт, проектів, виконаних учнями з предмета.

 • Дані про переможців олімпіад, конкурсів, інтелектуальних марафонів тощо.

 • Сценарії позакласних заходів, фото- і відеоматеріали проведених заходів.

 • Інші документи, які характеризують позаурочну діяльність із предмета.Розділ має містити такі матеріали:

 • Розділ має містити такі матеріали:

 • Аналіз успішності та якості знань учнів класу.

 • Інформацію про участь учнів класу в шкільних заходах, соціальних проектах, творчих обєднаннях, акціях району, міста тощо.

 • Інформація про рух учнів.

 • Інформація про правопорушення.

 • Відомості про роботу з батьками.

 • Інші документи.Список наочностей (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети, карти тощо).

 • Список наочностей (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети, карти тощо).

 • Інформація про технічні, інформаційні засоби навчання.

 • Використання дидактичних матеріалів, збірників задач, вправ, рефератів, творів, матеріалів до тематичних атестацій.

 • Інші документи, які характеризують використання навчально-матеріальної бази.Портфоліо учня

 • Портфоліо учняпередбачає навчальне портфоліо як форму та процес організації (колекція, відбір та аналіз) зразків та продукту навчально-виховної діяльності учня, а також відповідних інформаційних матеріалів із зовнішніх джерел (однокласників, вчителів, батьків тощо), призначені для послідовного їх аналізу, всебічній кількісній та якісній оцінці рівня навченості учня і подальшій корекції процесу навчання.

 • передбачає навчальне портфоліо як форму та процес організації (колекція, відбір та аналіз) зразків та продукту навчально-виховної діяльності учня, а також відповідних інформаційних матеріалів із зовнішніх джерел (однокласників, вчителів, батьків тощо), призначені для послідовного їх аналізу, всебічній кількісній та якісній оцінці рівня навченості учня і подальшій корекції процесу навчання.

сприяє підвищенню власного “Я” учня і відображає його успіхи (похвальні грамоти за успіхи в навчанні, досягнення в спорті, МАН, листи-подяки батькам, табель успішності, значки, медалі тощо).

 • сприяє підвищенню власного “Я” учня і відображає його успіхи (похвальні грамоти за успіхи в навчанні, досягнення в спорті, МАН, листи-подяки батькам, табель успішності, значки, медалі тощо).розкриває динаміку особистісного розвитку учня, допомагаючи відстежити результативність його діяльності як у кількісному, так і в якісному плані.

 • розкриває динаміку особистісного розвитку учня, допомагаючи відстежити результативність його діяльності як у кількісному, так і в якісному плані.

 • У цю папку збирають усі контрольні та творчі роботи учня: твори, перекази, есе, малюнки тощо.пов’язане з написанням рефератів, науково-дослідницьких робіт, підготовкою до конференцій тощо.

 • пов’язане з написанням рефератів, науково-дослідницьких робіт, підготовкою до конференцій тощо.створюється в процесі вивчення будь-якої теми, розділу, навчального курсу, а також позаурочної діяльності.

 • створюється в процесі вивчення будь-якої теми, розділу, навчального курсу, а також позаурочної діяльності.презентація роботи учня, яка відображає участь, досягнення, самоаналіз і самооцінку.

 • презентація роботи учня, яка відображає участь, досягнення, самоаналіз і самооцінку.Європейське мовне портфоліо: Методичне видання / Уклад. О. Карп’юк. – Тернопіль: Лібра Терра, 2008. – 112 с.

 • Європейське мовне портфоліо: Методичне видання / Уклад. О. Карп’юк. – Тернопіль: Лібра Терра, 2008. – 112 с.

 • Кудрявцева Е.Ю. Портфолио как инструмент самообразовательной деятельности учащихся / Е.Ю. Кудрявцева, асп. Пск. ГПУн-та // Профильная школа. – 2008. - №4. – С. 8-12.

 • Новикова Т. Методические рекомендации по сопровождению работы с портфолио учащихся старшей профильной школы // Народное образование. – 2007. - №2. – С. 175. – 184.

 • Новикова Т. О технологии портфолио в российской школе // Пед. Диагностика. – 2007. №3. С. 93-110.

 • Папка личных достижений: [портфоліо] // Завуч. – 2009. - №11. – С. 20-21.

 • Умникова Е. Портфолио – оценка достижений учащихся и его образовательный рейтинг / Е. Умникова // Школьное планирование. – 2006. - №5. – С. 15-26. • Верховна Рада України http://zakon.rada.gov.ua/

 • Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/

 • Єдиний веб-портал органів виконавчої влади http://www.kmu.gov.ua/control/

 • Офіційний сайт МОН http://www.mon.gov.ua/

 • Офіційний сайт МОН АРК http://www.education.crimea.edu

 • Академія педагогічних наук України http://www.apsu.org.ua/

 • Інститут інформаційних технологій та засобів навчання АПН України http://www.ime.edu-ua.net/

 • Український інститут інформаційних технологій в освіті Національний Технічний Університет України «КПІ» http://www.udec.ntu-kpi.kiev.ua/

 • Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” Проблемна лабораторія дистанційного навчання http://dl.kpi.kharkov.ua/techn/rle/

 • Загальна середня освіта в Україні http://www2.znz.edu-ua.net/

 • Центр підтримки та проведення олімпіад школярів з використанням можливостей INTERNET http://www.olymp.vinnica.ua/

 • Інформаційний портал Харківської правозахисної групи http://www.khpg.org/

 • Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова доба» http://www.novadoba.org.ua/

 • Освітянська Мережа України http://www.ednu.kiev.ua/index_u.htm

 • Тестування http://testportal.org.ua/

 • Міжнародний благодійний Фонд «Україна 3000» http://www.ukraine3000.org.ua/

 • «Універсал. Управління. Навчання. Виховання» (сайт Киричука В.О.) http://www.unv.com.ua/

 • ЮНЕСКО http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=29008&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

 • Міжнародна організація праці (International Labour Organization) http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm

 • Організація для економічного співробітництва і розвитку http://www.oecd.org/home/

 • Національна бібліотекав України імені В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/Освітній портал Вищої суспільно-економічної школи у Варшаві http://www.wsseuczelnia.edu.pl/

 • Освітній портал Вищої суспільно-економічної школи у Варшаві http://www.wsseuczelnia.edu.pl/

 • Бібліотечному фахівцю (бібліотеки України) http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=82

 • Німецька національна бібліотека http://www.d-nb.de/service/zd/dnb.htm

 • Das BIFIE (Інститут досліджень освіти, інновацій та розвитку австрійської шкільної справи) http://www.bifie.at/das-bifie

 • Публічна інтернет-бібліотека http://www.ipl.org/

 • Європарламент http://www.europarl.europa.eu/

 • Європейська комісія http://ec.europa.eu/

 • Документи ЄС http://europa.eu/documents/comm/white_papers/index_en.htm

 • Федеральное агенство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru/

 • Федеральный Институт Развития Образования http://www.firo.ru/

 • МОН РФ http://mon.gov.ru/

 • Педсовет http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,209/Itemid,118/

 • Вільні веб-ресурси для викладання й дослідження http://www.intute.ac.uk/

 • Пошук у Британській бібліотеці http://entrypoint.bl.uk/Results.aspx?Web=False&BLD=True&ILS=True&CB=False&query=%22higher+education+trends%22

 • Информаційно-довідковий портал бібліотек РФ http://www.library.ru/

 • Освіта вчителів у Європі (рекламно-консультативний сайт) http://www.atee.org/

 • Путівник до стилів учіння http://www.vark-learn.com/english/page.asp?p=questionnaire

 • Веб-журнал Ariadne http://www.ariadne.ac.uk/information/#about

 • Каталог інтернет-ресурсів BUBL LINK http://bubl.ac.uk/

 • Американська асоціація шкільних радників (the American School Counselor Association) http://www.schoolcounselor.org/content.asp?pl=325&sl=127&contentid=127

 • Інформаційний центр освітніх ресурсів ERIC http://eric.ed.gov/

 • Європейська мережа з політики щодо освіти вчителів http://entep.bildung.hessen.de/
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка