Пат «кб «південкомбанк»Дата конвертації04.06.2016
Розмір445 b.


ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»

 • ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»


ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»

 • ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» – один із перших комерційних банків України (зареєстрований ДЕРЖБАНКОМ СРСР 23 листопада 1990 року, Національним банком України – 3 жовтня 1991 року). Банк існує 23 роки – це час розвитку, успіхів і перемог! Надійність установи формувалася роками і продовжує ґрунтуватися на принципах збалансованої політики управління, чітко спланованої стратегії розвитку, універсалізації діяльності, оперативності в ухваленні рішень і прозорості перед клієнтами і державою. Стабільність, індивідуальний підхід і, водночас, динамічність розв’язання поставлених завдань – основні критерії роботи Банку. Організаційна структура ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»Відомості про трудові ресурси ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»

 • ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» – це команда справжніх професіоналів, які віддані спільній справі та орієнтовані на досягнення високих результатів.Розподіл персоналу ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» за рівнем освіти станом на 31.12.2013 р.

 • Розподіл персоналу ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» за рівнем освіти станом на 31.12.2013 р.Політика

 • Серед пріоритетних напрямів можна виокремити такі:

 • – виховання професіоналів шляхом передавання досвіду та знань досвідчених працівників Банку молодим спеціалістам;

 • – моральне та матеріальне заохочення співробітників до досягнення високих результатів у роботі;

 • – розвиток професійних навичок шляхом навчання працівників;

 • – залучення до роботи в Банку найкращих працівників у банківській системі України;

 • – створення належних умов для професійної самореалізації працівників;

 • – об’єктивна оцінка роботи працівників.Основні операції ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»

 • приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;

 • вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв

 • розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.

 • лiзинг

 • випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв

 • операцiї з валютними цiнностями

 • емiсiю власних цiнних паперiв

 • органiзацiю купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв

 • довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами

 • депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв• орієнтація Банку на потреби клієнтів;

 • • орієнтація Банку на потреби клієнтів;

 • • вигідність співпраці кожного клієнта з Банком;

 • • оперативність у наданні консультацій, продуктів та

 • послуг клієнтам Банку працівниками установи;

 • • надання якісного та професійного обслуговування;

 • • гнучкість банківської політики під час встановлення тарифів на банківські послуги для корпоративних клієнтів;

 • • швидке реагування Банку на зміни умов ринку під час розробки, впровадження та актуалізації продуктової лінійки для корпоративних клієнтів Банку;

 • • постійна робота з впровадження нових та вдосконалення наявних банківських продуктів, що надаються корпоративним клієнтам «ПІВДЕНКОМБАНКУ».побудову ефективного клiєнто-орiєнтованого фiнансового закладу, сконцентрованого на найбiльш перспективних та прибуткових сегментах фiнансового ринку.

 • побудову ефективного клiєнто-орiєнтованого фiнансового закладу, сконцентрованого на найбiльш перспективних та прибуткових сегментах фiнансового ринку.

 • Нова середньострокова стратегiя розвитку банку нацiлена на збiльшення прибутковостi кожного клiєнтаСтратегiя розвитку Банку на 2012-2016 роки орiєнтована на побудову ефективного клiєнто-орiєнтованого фiнансового закладу, сконцентрованого на найбiльш перспективних та прибуткових сегментах фiнансового ринку. Згiдно нової стратегiї, банк планує фокусувати ресурси на цiльових сегментах зменшуючи присутнiсть у найменш привабливих сегментах ринку. Автоматiзацiя процесiв та побудова нової сервiсної моделi для кожного сегмента дозволять Банку зберегти рентабiльнiсть бiзнесу у кризових умовах.

 • Стратегiя розвитку Банку на 2012-2016 роки орiєнтована на побудову ефективного клiєнто-орiєнтованого фiнансового закладу, сконцентрованого на найбiльш перспективних та прибуткових сегментах фiнансового ринку. Згiдно нової стратегiї, банк планує фокусувати ресурси на цiльових сегментах зменшуючи присутнiсть у найменш привабливих сегментах ринку. Автоматiзацiя процесiв та побудова нової сервiсної моделi для кожного сегмента дозволять Банку зберегти рентабiльнiсть бiзнесу у кризових умовах.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка