Патологія тканинного росту кандидатДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.


ПАТОЛОГІЯ ТКАНИННОГО РОСТУ

 • Кандидат

 • медичних наук, доцент

 • Потіха Наталія Ярославівна


1.Пухлина, її патофізіологічна характеристика

 • 1.Пухлина, її патофізіологічна характеристика

 • 2. Етіологія пухлин

 • 3. Концепція онкогена

 • 4. Стадійність канцерогенезу • ПУХЛИНА − типовий патологічний процес у вигляді розростання тканини, яке характеризується потенційною безмежністю росту, нерегульованістю росту і атиповістю клітинПатофізіологічна характеристика пухлин

 • Безмежність росту

 • Нерегульованість росту

 • Анаплазія пухлинних клітинБезмежність росту пухлинних клітин

 • Безмежність росту пухлинних клітин полягає в тому, що вони не спроможні вичерпати ресурс поділу.

 • Роботами Хейфліка з'ясовано, що у кожній клітині закладена генетична програма, яка обмежує кількість її поділів.

 • Наприклад, фібробласти, взяті від здорового новонародженого і перенесені на культурне середовище, можуть дати максимум 50 подвоєнь маси, а потім перестають ділитися і гинуть. Це число називають лімітом Хейфліка.

 • Пухлина клітини внаслідок генної соматичної мутації втрачає цю обмежуючу програму і починає ділитися безмежно, уникаючи старіння.Методи культивування пухлин

 • Трансплантація - перещеплення пухлини від однієї тварини до іншої того ж виду

 • Експлантація - культивування пухлинних клітин на поживних середовищах • Трансплантаційні штами

 • 1. Карцинома Ерліха у мишей

 • 2. Саркома Крокера у мишей

 • 3. Саркома М-1 у щурів

 • 4. Карцинома Брауна-Пірс у кроликівРЕГУЛЯЦІЯ КЛІТИННОГО РОСТУНерегульованість росту пухлинних клітин

 • Відсутність реакції на на гормональні впливи, які гальмують ріст нормальних клітин.

 • Гормонозалежна пухлина – пухлина, яка частково зберігає здатність піддаватися контролюючому впливу гормонів

 • Гормононезалежна пухлина –пухлина, яка повністю втрачає здатність піддаватися контролюючому впливу гормонівАнаплазія пухлинних клітин

 • АНАПЛАЗІЯ – це стійка дедиференціація пухлинних клітин, втрату ними характерної для диференційованих нормальних клітин здатності утворювати специфічні тканинні структури або продукувати специфічні речовини

 • АНАПЛАЗІЯ – це повернення до ембріонального стану, це спрощення структурно-хімічної організації

Характеристика клітинного атипізму:

 • Поліморфізм клітин - розміри і форма пухлинних клітин виходять за межі фізіологічного діапазону коливань; вони набувають як більших, так і менших розмірів, а також невластивої нормальним клітинам форми

 • Співвідношення між цитоплазмою і ядром зсувається на користь ядра в результаті його збільшенняКлітини епідермального раку

 • Багатоядерність, збільшення кількості клітин у стадії поділу

 • Гіперхроматоз ядер, який пояснюється нагромадженням в них нуклеїнових кислот

 • Збільшення кількості ядерець, міграція їх у цитоплазму і навіть за її межіХронічна виразка шлунку з малігнізацієюОБОЛОНКА ПУХЛИННОЇ І НОРМАЛЬНОЇ КЛІТИН

 • Зміни клітинної оболонкиЗміни органоїдів пухлинних клітин

 • Зміни мітохондрій:

 • - зменшення кількості

 • - зменшення розмірів

 • - стоншення мембран мітохондрій

 • - зменшення кількості крист

 • - стоншення крист

 • Зміни рибосом:

 • - дифузне розташування

 • - втрата зв’язків з ендоплазматичною сіткоюХарактеристика тканинного атипізму

 • - зміна розмірів і форми тканинних структур; наприклад, значно більше, ніж у нормальних тканинах, коливаються за цими показниками залозисті фолікули в аденокарциномах, вогнища окостеніння в остеосаркомах

 • - повна втрата пухлиною морфологічних ознак, які вказуютьна походження її з певної диференційованої тканини.ПОЛІМОРФНОКЛІТИННА САРКОМАПОЛІМОРФНОКЛІТИННА САРКОМАБіохімічна анаплазія

 • Біохімічна анаплазія - це особливості метаболізму пухлинних клітин, викликані змінами їх генетичного апарату.

 • Канцерогени здатні не тільки порушувати процес мітозу і запускати механізми безмежного поділу, але й пригнічувати або розгальмовувати інші гени.

 • Внаслідок цього стає іншим ферментний спектр пухлинних клітин.Особливості білкового обміну пухлинних клітин

 • • активація синтезу нуклеїнових кислот

 • • активація ДНК-полімераз, особливо тих, що синтезують ДНК не тільки на інтактних, але й на пошкоджених матрицях

 • • збільшення синтезу білків, зокрема тих, що забезпечують мітози і ріст пухлини

 • • зниження катаболізму білків; навпаки,пухлина захоплює амінокислоти з інших органів для побудови власних білків („пухлина - це пастка для азоту”)Особливості енергетики пухлин

 • • активація анаеробного гліколізу і головних ферментів, які його забезпечують, - піруваткінази, гексокінази, фруктокінази

 • • наявність аеробного гліколізу, до якого нормальні тканини не здатні (винятки - лейкоцити, сперматозоїди, клітини сітківки ока)

 • • пригнічення дихання гліколізом (ефект Кребтрі), точніше потужною системою гліколітичних ферментів, які перехоплюють субстрати (неорганічний фосфор, коферменти).Фізико-хімічна анаплазія

 • Ацидоз

 • Внутрішньоклітинна гіпергідратація

 • Нагромадження калію

 • Підвищення електропровідності

 • Зменшення в’язкості колоїдів

 • Збільшення негативного заряду мембран

 • Зменшення поверхневого натягуФункціональна анаплазія

 • Функціональна анаплазія проявляється втратою, спотворенням або невідповідністю виконуваної пухлиною функції.Імунологічна анаплазія

 • Імунологічна анаплазія - зміни антигенних властивостей пухлинної тканини.

 • Ці зміни - результати перебудови білкового обміну. • Канцероген - це агент, який в силу своїх фізичних або хімічних властивостей може викликати незворотні зміни або пошкодження в тих частинах генетичного апарату, які здійснюють гомеостатичний контроль над соматичними клітинами (ВООЗ)Дьогтярний рак у кроликаХімічні канцерогени

 • 1. Поліциклічні ароматичні вуглеводні

 • 3,4-бензпірен

 • 1,2,5,6-дибензантрацен

 • 9,10-диметил-1,2-бензантрацен

 • 20-метилхолантрен

 • 2. Ароматичні аміни і аміди

 • моноазобензол

 • 2-амінофлюорен

 • 2-нафтиламін

 • хлорнафазин

 • бензидин

 • 3. Нітрозаміни і нітрозаміди

 • N,N-диметилнітрозамін

 • N-нітрозопіролідин

 • N-нітрозометиланілін

 • N-нітрозоморфолін

 • N-метил- N-нітрозосечовинаПоліциклічні ароматичні вуглеводні

 • Канцерогени антропогенного походження.

 • Джерела:

 • відпрацьовані гази автотранспорту

 • дим доменних печей

 • асфальт

 • відходи хімічних виробництв

 • в’ялені і пересмажені продукти

 • Речовини з поліциклічною структурою проявляють переважно місцеву канцерогенну дію.

 • Якщо їх наносити на шкіру, виникає рак, якщо вводити під шкіру - саркома.

 • Поліциклічні ароматичні вуглеводні виділяються з організму різними органами, тому виникають пухлини цих органів - нирок, шкіри, молочних залоз.Ароматичні аміни та аміди

 • Це переважно азобарвники, для яких характерна наявність двох і більше азогруп а також речовини із структурою дифенілу чи нафталіну.

 • Джерела:

 • Барвники натуральних і синтетичних тканин

 • Кольоровий друк в поліграфії

 • Деякі косметичні засоби

 • Кольорова фотографія

 • Синтез лікарських речовин

 • Канцерогенна дія азо- і аміносполук проявляється при введенні їх у травний канал, під шкіру або при змащуванні шкіри.

 • Пухлини виникають з органах, віддалених від місця введення, найчастіше - в печінці, сечовому міхурі, кишечнику, нирках.Нітрозаміни і нітрозаміди

 • Вони використовуються як

 • антиоксиданти

 • пестициди

 • напівпродукти при синтезі барвників, ліків, полімерів

 • антикорозійні засоби

 • розчинники фарб

 • Вони викликають різноманітні пухлини печінки, сечового міхура, стравоходу, легень, нервової системи у 40 видів тварин.

 • Канцерогенність їх для людини не доведена, але експериментальні дані викликають онкологічну настороженість. • Доведена можливість ендогенного синтезу деяких нітрозосполук із їх попередників і нітрозуючих агентів - нітритів, нітратів, окислів азоту.

 • У дослідах на тваринах показано канцерогенний ефект комбінації нітриту натрію з деякими пестицидами.УТВОРЕННЯ КАНЦЕРОГЕНІВ

 • ПРЕКАНЦЕРОГЕН

 • ПРОКСИМАЛЬНИЙ КАНЦЕРОГЕН

 • КІНЦЕВИЙ КАНЦЕРОГЕНФізичний канцерогенез

 • іонізуючі промені

 • ультрафіолетові променіРАК ШКІРИ У РЕНТГЕНОЛОГІВВІРУСНИЙ КАНЦЕРОГЕНЕЗ

 • ТВАРИНИ:

 • 1. Саркома Рауса у курей - 1910

 • 2. Фіброма Шопа у кроликів - 1932

 • 3. Папілома Шопа у кроликів - 1934

 • 4. Фактор молока Бітнера - 1936

 • ЛЮДИ:

 • 1. Лімфома Беркіта – Центральна Африка

 • 2. Назофарингеальний рак –Китай

 • 3. Рак шийки маткиКУРЯЧА САРКОМА РАУСАПАПІЛОМА ШОПА У КРОЛИКА • Гриб Aspergillus flavus синтезує афлатоксин – речовину, яка має різко виражені канцерогенні властивості.

 • Гриб паразитує на кукурудзі, рисі, яйцях, порошковому молоці, земляному горіху (арахісі).

 • Викликає розвиток пухлин печінки.

 • Гриб Aspergillus nidulans синтезує стеригматоцистин. • Віруси, що викликають пухлини, називаються онкогенними.

 • Вони поділяються на дві групи залежно від молекулярної структури генома - РНК-вмісні і ДНК-вмісні.

 • РНКомні онкогенні віруси входять до групи ретровірусів (або онкорнавірусів).

 • Їх спільною характеристикою є те, що вони мають геном у вигляді одноланцюгової РНК, а також фермент РНК-залежну ДНК-полімеразу (зворотну транскриптазу, ревертазу).ВІРУСНИЙ КАНЦЕРОГЕНЕЗ • H. Temin (1964) перший висловив і обгрунтував думку, що для репродукції ретровірусів і трансформації інфікованих ними клітин необхідний синтез провірусної ДНК на матриці РНК.

 • Фази процесу зворотної транскрипції і циклу репродукції ретровірусів

 • Перша фаза полягає в синтезі провірусної ДНК (ДНК-форми вірусного генома) шляхом зворотної транскрипції і інтеграція провірусу з ДНК клітини-господаря. Процес починається в цитоплазмі. Через 1-20 год після зараження клітини на матриці геномної РНК ретрсвірусу, звільненої від білкової оболонки, за допомогою зворотної транскриптази синтезується повна ДНК-копія вірусного генома. Далі вона подвоюється, набирає кільцеподібної форми, переноситься в ядро і вмонтовується в клітинну ДНК.

 • Друга фаза - фаза експресії інтегрованої ДНК і дозрівання нових віріонів - починається через 18-20 год після зараження клітини. Перетворившись у частину хромосоми клітини, провірус стає досяжним для транскрипції, тобто для синтезу на його матриці вірусспецифічної мРНК, яка стає попередником віріонної геномної РНК після оточення її вірусними білками. • Інтегрований ДНК-провірус має весь набір генів як для репродукції вірусних часточок, так і для трансформації клітини-реціпієнта:

 • gag - ген, який кодує синтез внутрішніх білків віріона;

 • pol - ген, який кодує зворотну транскриптазу;

 • env - ген, який кодує поверхневі глікопротеїди вірусних часточок;

 • src - ген, який відповідає за клітинну трансформацію: саме він ініціює перетворення нормальної клітини у пухлинну і називається вірусним онкогеном. • Пухлина починається з пошкодження ДНК !!!!

 • Цей механізм обов'язковий для всіх пухлин, незалежно від того, якими канцерогенами вони викликані - хімічними, фізичними чи біологічними.Концепція онкогена

 • Причин раку дійсно багато, але всі вони, як вода через лійку, повинні пройти через одно критичне русло - ДНК і залишити в ній слід, тобто пошкодження. Це пошкодження - особливе.

 • Воно тільки тоді приведе до перетворення нормальної клітини у пухлинну (тобто до трансформації), якщо буде локалізуватися не в будь-якій довільній ділянці ДКК, а саме в тій ділянці, де розташовані гени, які контролюють ріст і диференціацію клітини. • Ці гени названі клітинними онкогенами, або протоонкогенами.

 • Вони являють собою звичайні компоненти клітинного геному і абсолютно необхідні для життєдіяльності клітини.

 • Без протоонкогенів була б неможливою клітинна проліферація • Протоонкогени являють собою гени росту і диференціації клітин.

 • При незначних пошкодженнях нормальна функція їх як стимуляторів росту може в принципі зберігатися, але вона перестає підкорятися контролюючим впливам з боку клітини.Активація протоонкогенів

 • Точкові мутації

 • Хромосомні транслокації

 • Вірусна трансдукція

 • Інсерція генетичного матеріалу

 • Ампліфікація генівВірусна трансдукція

 • Ретровіруси викликають пошкодження клітинної ДКК шляхом внесення у неї трансформуючого вірусного гена, який називається вірусним онкогеном. • Доведено, що всі ретровірусні онкогени мають своїх двійників у геномах нормальних клітин.

 • Вважають, що клітинні онкогени асоціювалися з вірусним геномом у недалекому минулому, і цей процес продовжується і сьогодніХромосомні транслокації

 • Транслокації являють собою дуже важливий механізм активації клітинних протоонкогенів.

 • При деяких формах пухлин мають місце хромосомні розриви в тих ділянках, де розташовані клітинні онкогени.

 • При пухлинах у людей спостерігається три головні класи хромосомних аберацій

 • транслокації,

 • делеції

 • дуплікації (цілих хромосом, сегментів, генів) • Прикладом пухлини, яка виникає в результаті транслокації, може бути лімфома Беркіта.

 • Для неї характерна взаємна транслокація між хромосомами 8 і 14.

 • При цьому активується протоонкоген, який розташований у хромосомі 8 в ключовій позиції, в точці розриву, саме там, де транслокований фрагмент цієї хромосоми з’єднується з хромосомою 14.Інсерція генетичного матеріалу

 • Активація клітинного онкогена можлива, коли по сусідству з ним в ДНК вбудовується чужорідний (вірусний) генетичний матеріал, який не містить онкогена.

 • Вірусна ДНК, інсерційована по сусідству з клітинним онкогеном, активує його до ракового рівня експресії.

 • У людей за таким механізмом може виникати, наприклад, лімфома Беркіта.Ампліфікація протоонкогенів як механізм індукції раку

 • Як правило, клітинні онкогени представлені однією копією, але доведено, що кількість копій може збільщуватися результаті спонтанних аномалій реплікації ДНК. Це явище називають ампліфікацією (примноженням).

 • Збільшення кількості копій онкогенів результується у підвищення їх сумарної експресії, оскільки виникають додаткові матриці для синтезу РНК.

 • Ампліфікація і збільшена експресія протоонкогенів характерні для деяких пухлин людини.

 • Вважають, шо за таким механізмом виникає нейробластома і карцинома товстої кишки.Активація клітинних протоонкогенів шляхом точкових мутацій

 • Точкова мутація - це мутація, яка зачіпає лише один нуклеотид із багатьох тисяч, але вона перетворює доброякісний протоонкоген в активний онкоген.

 • Достатньо замінити в онкогені раку сечового міхура людини одну тільки основу - гуанін на іншу - тимін, як неактивний протоонкоген перетворюється в трансформуючий онкоген.СТАДІЇ КАНЦЕРОГЕНЕЗУ

 • Трансформація − експресія клітинного онкогена

 • Промоція − розмноження клітин

 • Прогресія − розвиток пухлини в бік озлоякісненняРАКОВА КАХЕКСІЯМетастазуванняРоль організму у пухлинному процесі

 • На етапах онкогенезу діють:

 • Ферменти, які ліквідовують канцерогенні фактори

 • Ферменти репарації ДНК

 • Спеціальні гени-репресори клітинного поділу

 • Гени-репресори вірусного геному

 • Знищення мутованих клітинМЕХАНІЗМИ ІМУННОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ ВІД ПУХЛИНИ

 • Адаптаційні механізми: класичні імунні реакції, що здійснюються Т- і В-лімфоцитами проти пухлинних клітин, якщо на цих клітинах є антигениРАКОВА КЛІТИНАРАКОВА КЛІТИНА, ЯКА ЗНИЩЕНА ЛІМФОЦИТАМИДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка