Педагогічне кредо “ Учитель може навчити досліджувати, якщо він сам дослідник. ”Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Педагогічне кредо

 • “ Учитель може навчити досліджувати, якщо він сам дослідник. ”

 • К.УшинськийП л а н

 • 1. Що собою являє краєзнавство в школі.

 • 2. Мета краєзнавчих досліджень.

 • 3. Етапи, форми і методи краєзнавчих досліджень.

 • 4. Об’єкти краєзнавчих досліджень.

 • 5. Усна народна творчість: методика досліджень.

 • 6. Результат краєзнавчих досліджень.

 • 7. Значення краєзнавчих досліджень.1. Що собою являє краєзнавство

 • Краєзнавство

 • є одним із джерел виховання гідних громадян України,

 • формування справжніх будівельників свого майбутнього. Воно допомагає дітям усвідомити нерозривний зв’язок, єдність історії свого села чи міста

 • з історією та сьогоденням країни;

 • відчути причетність до них кожної людини, кожної родини; визнати своїм найпершим обов’язком, честю

 • стати гідним послідовником

 • кращих традицій рідного краю.2. Мета краєзнавчих досліджень:

 • завдяки вивченню, використанню

 • місцевого історичного матеріалу

 • учні мають змогу вийти за межі підручників, відчути історичні події,

 • осмислити історичні процеси,

 • “ доторкнутися ” до історії.3.1 Етапи краєзнавчих досліджень:

 • перший етап (підготовчий)

 • передбачає орієнтовні поради

 • щодо вибору школярами теми дослідження

 • історії рідного краю;

 • другий етап (освітньо-пізнавальний)

 • передбачає формування практичних умінь

 • і навичок роботи з першоджерелами

 • в місцевому архіві, музеї, бібліотеці,

 • участь у походах, тематичних екскурсіях.І етап краєзнавчих досліджень

 • Перший етап (підготовчий)

 • Тема дослідження повинна:

 • мати важливе освітньо - виховне значення;

 • бути тісно пов`язана з навчальною програмою;

 • сприяти глибокому розумінню загальних закономірностей історичного процесу й особливостей історичного розвитку краю;

 • мати новизну і актуальність;

 • відображати єдність цивілізаційного й культурного підходів при її дослідженні;

 • враховувати диференційований підхід до учнів.ІІ етап краєзнавчих досліджень

 • Другий етап (освітньо-пізнавальний)

 • передбачає рекомендації щодо організації і проведення краєзнавчого дослідження у такій послідовності:

 • вибір теми, визначення мети і завдань дослідження;

 • розроблення загального плану роботи;

 • підготовка програми збирання і систематизації краєзнавчих матеріалів;

 • розподіл пунктів плану теми, видів роботи і встановлення строків виконання;

 • визначення форм, методів і прийомів роботи;ІІ етап краєзнавчих досліджень:

 • встановлення строків підбиття підсумків з кожного розділу теми;

 • вивчення різноманітних джерел з теми дослідження;

 • виявлення і вивчення документальних джерел, які зберігаються в місцевих архівах, музеях;

 • пошук учасників історичних подій, очевидців, що мають відношення до проблеми дослідження;

 • збирання предметів матеріальної і духовної культури, перевірка їх достовірності;

 • науково-методичне оформлення зібраного матеріалу;

 • використання зібраного і опрацьованого дослідницько-краєзнавчого матеріалу в навчально-виховному процесі школи.Що ж передбачає краєзнавча робота?

 • Краєзнавча робота

 • передбачає

 • цілий арсенал ефективних методів і форм успішної навчально-виховної роботи.методичні схеми і рекомендації вивчення краєзнавчих об'єктів;

 • методичні схеми і рекомендації вивчення краєзнавчих об'єктів;

 • екскурсії до краєзнавчого музею, тематичні розповіді екскурсовода і керівника гуртка;

 • навчально-практичні роботи, лабораторні (з документами, архівними матеріалами з історії краю);Форми краєзнавчих досліджень:

 • зустрічі з ветеранами війни, національно-визвольних рухів, народними умільцями;

 • практикуми в місцевому архіві;

 • тематичні походи та експедиції;

 • конференції з історії краю;

 • організація книжкових тематичних виставок і занять з бібліографії краю;Форми краєзнавчих досліджень:

 • робота з краєзнавчими текстами;

 • дидактичні ігри з краєзнавства, брейн-ринг «Люби, вивчай свій рідний край»,

 • аукціони, ярмарки народних пісень, приказок, предметів побуту.3.3 Методи краєзнавчих досліджень

 • На різни етапах

 • краєзнавчого дослідження використовувався

 • комплекс таких методів:

 • історико - порівняльний;

 • історико – ретроспективний;

 • історико – генетичний;

 • історико - типологічний.Порівняльний метод

 • Порівняльний метод

 • дозволяє зіставити первинні факти,

 • відомості,а відтак –

 • знайти існуючі закономірності розвитку краєзнавчої роботи учнів в досліджуваний період.Ретроспективний метод

 • За допомогою ретроспективного методу

 • учні мають змогу

 • вивчити окремі аспекти проблеми

 • від нинішнього часу з проектуванням у минуле, від наслідку до причини,

 • до соціально-економічних і педагогічних чинників, що дозволило визначити специфічні ознаки досліджуваних проблем.Генетичний метод

 • Генетичний метод

 • дозволив концентрувати увагу

 • на аналізі умов,

 • за яких виникло дане явище

 • і спостерігати його розвиток

 • від передумови до кінцевого результату.Типологічний метод

 • Використання

 • типологічного методу

 • сприяло врахуванню та

 • визначенню специфіки краєзнавчої роботи, допомагало акцентувати увагу на

 • аналізі внутрішньої структури досліджуваного явища

 • і його класифікації.4. Об’єкти краєзнавчих досліджень:

 • історія рідного міста, села;

 • історія своєї вулиці;

 • історія школи, в якій навчався;

 • усна народна творчість на території краю;

 • етнографія рідного краю;

 • історія свого роду.5. Усна народна творчість – об’єкт краєзнавчого дослідження

 • Певна частина учнів об`єктом дослідження вибирає

 • усну народну творчість на території краю.

 • Їм можна запропонувати таку схему роботи,

 • порядок вивчення:

 • вид творчості (дума, легенда, переказ, прислів`я, пісня);

 • місце запису (населений пункт, район, область);

 • дата запису (рік, місяць, число);

 • автор твору (певна особа, колектив);

 • події, що могли лягти в основу твору;

 • відомості про осіб. які згадуються в творі;

 • ступінь поширеності твору в даній місцевості;

 • популяризація твору гуртами художньої самодіяльності.6. Результат краєзнавчих досліджень

 • Результатом

 • краєзнавчих досліджень можуть бути: учнівські реферати,

 • альбоми,

 • буклети, складені за допомогою вчителів,

 • історичні довідки про місто / село/.7. У чому ж полягає значення краєзнавчої роботи?

 • Значення краєзнавчої роботи полягає

 • не тільки в тому, що вона

 • сприяє всебічному вивченню природо-економічних та соціально-історичних умов розвитку рідного краю,

 • а й у тому, що вона дає вчителю можливість

 • вивчити психолого-педагогічні особливості учнів,

 • виявити їхні інтереси, участь у суспільно-корисній роботі, виконання індивідуальних завдань краєзнавчого змісту, формує в школярів пізнавальний інтерес

 • до краєзнавчих знань,

 • а через них – і до історії.Особлива роль краєзнавства

 • Особливу роль краєзнавчої діяльності

 • у навчально-виховному процесі

 • відводив визначний педагог П. Каптерев:

 • “ Безперечно, прийде час, коли навчальні прогулянки і освітні подорожі стануть необхідним і значним елементом виховання, і людина, яка не бачила достатньо різних куточків своєї батьківщини, не буде вважатися

 • освіченою людиною ”.Література

 • Трефяк Я. Методика краєзнавчої роботи в школі // Історія в школах України. – 2002. - №1.

 • Демідієнко О.Я., ІоноваО.М., Кузнецова В.І. Основи краєзнавства. - К., 2001.

 • Жупанський Я., Круль В. Про об'єкт і предмет вивчення національного краєзнавства // Краєзнавство. - 1994. - № 1-2.

 • Костриця М. Витоки українського краєзнавства // Географія та основи економіки в школі. - 2000. - М. №2.

 • Рєпніна В. Краєзнавчо-пошукова діяльність учнів у позашкільному закладі // Географія та основи економіки в школі. - 2000. - № 1.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка