Педагогічний калейдоскопДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.


Педагогічний калейдоскоп

 • Пошуки, досягнення перспективи щодо роботи над реалізацією діагностично-теоретичного етапу науково-методичної проблеми: «Розвиток в учнів позитивної мотивації навчальної діяльності - важливий чинник формування соціально активної особистості»


Мета

 • Провести підсумок роботи педагогічного колективу з проблемної теми школи та накреслити завдання з науково-методичної проблеми на 2015-2016 навчальний рік.Посередній  учитель розповідає, Хороший учитель пояснює, Кращий учитель демонструє, Великий учитель надихає,    Учитель і учень ростуть разом.    Минуле належить історії, майбутнє - це таємниця, а ця мить - подарунок. Ось чому цю мить називають сьогоденням. (А. Смоловик)

 • Посередній  учитель розповідає, Хороший учитель пояснює, Кращий учитель демонструє, Великий учитель надихає,    Учитель і учень ростуть разом.    Минуле належить історії, майбутнє - це таємниця, а ця мить - подарунок. Ось чому цю мить називають сьогоденням. (А. Смоловик)Завдання, які вирішував колектив школи на першому етапі:

 • вивчення теоретичних основ щодо впровадження методів мотивації навчання у навчально-виховний процес;

 • підвищення рівня професіоналізму вчителів щодо формування в учнів позитивної мотивації до навчання;

 • удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня в умовах компетентнісного підходу у навчанні;

 • розвиток творчої активності і самостійної пізнавальної діяльності учнів шляхом використання інноваційних форм і методів роботи та впровадження ІКТ;

 • виявлення динаміки змін успішності, інтересів, професійних спрямувань, життєвих цінностей учнів засобами моніторингових досліджень з метою актуалізації орієнтирів у роботі вчителя над особистісним зростанням учня.Креативна діяльність узагальнена в НМЦ

Методиче об’ єднання вчителів початкови класів.Проблемна тема методичного

 • Проблемна тема методичного

 • об’ єднання: «Формування навчальної мотивації шляхом стимулювання пізнавальної діяльності як засобу саморозвитку та самореалізації особистості школярів».Задачі методичного об’єднання.

 • здійснення інформаційно-нормативного, методичного забезпечення вчителів;

 • вдосконалення науково-теоретичного, психолого-педагогічного, загально-дидактичного, методичного забезпечення вчителів;

 • створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької й теоретичної діяльності вчителів початкових класів;

 • впровадження найефективніших технологій, методик і технік навчання та виховання молодших школярів;

 • вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду;

 • створення умов самореалізації особистісно-орієнтованого навчання у всіх видах діяльності, духовного та інтелектуального розвитку молодших школярів.Методиче об’ єднання вчителів природничого циклу.Проблемна тема методичного

 • Проблемна тема методичного

 • об’ єднання: «Мотивація навчально-пізнавальної діяльності, як умова самореалізації та самовдосконалення особистості учнів через уроки природничого циклу та фізичного виховання».Завдання методичного об’єднання.

 • Спрямувати роботу МО на виконання основних стратегічних завдань оновлення освіти:

 • Конституції України;

 • Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

 • «Державний стандарт базової і повної загальної освіти. Розділ «Природознавство»

 • «Національної доктрини розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті»;

 • Державної програми «Вчитель».- вдосконалення майстерності вчителя з особистісно-орієнтованого підходу до навчання;

 • - вдосконалення майстерності вчителя з особистісно-орієнтованого підходу до навчання;

 • - діагностична робота на уроках;

 • - системний підхід до роботи із обдарованими дітьми;

 • - індивідуальна робота з дітьми;

 • - формування позитивної мотивації до навчання;

 • - вдоконалення роботи щодо пошукової діяльності учнів;

 • - удосконалювати зміст і структуру уроків, форм та методів навчання;

 • - вивчати та використовувати на практиці інноваційні методи навчання;

 • - упроваджувати методи нетрадиційної, нестандартної організації творчої діяльності учнів;

 • - сприяти творчому розвиткові учнів, становленню їх особистості.Мета методичного об’єднання

 • Направити роботу на реалізацію проблемної теми школи «Розвиток в учнів позитивної мотивації навчальної діяльності – важливий чинник формування соціально-активної особистості».

 • Працювати над формуванням позитивної мотивації до навчання через предмети природничого циклу, уроки фізичної культури та позакласної роботи.

 • Вивчати і використовувати на практиці інноваційні технології навчання з метою всебічного розвитку дитини як особистості.

 • Впроваджувати методи нетрадиційної, нестандартної творчої діяльності учнів.Методиче об’ єднання вчителів іноземної філологіїПроблемна тема методичного

 • Проблемна тема методичного

 • об’ єднання:  «Формування комунікатив- ної компетентності на уроках англійсіької, російської мов та світової літератури за допомогою розвитку в учнів позитивної мотивації з метою становлення інтелектуально і духовно орієнтованої та соціально активної особистості»Завдання методичного об’єднання.

 • Удосконалення науково – теоретичної, психолого-педагогічної, методичної й фахової підготовки членів методичного об’єднання з метою надання учням якісної базової та повної загальної середньої освіти.

 • Здійснення інформаційно – нормативного, методичного, психологічного забезпечення вчителів.

 • Вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду.

 • Створення умов для професійного зростання, самоосвіти і творчої діяльності вчителів.

 • Впровадження ефективних технологій, методик і технік навчання та виховання школярів.

 • Системний підхід до роботи з обдарованими дітьми.

 • Розробка дидактичних матеріалів.Методиче об’ єднання вчителів математичного циклу.Проблемна тема методичного

 • Проблемна тема методичного

 • об’ єднання: «Формування навчальної мотивації через впровадження інноваційних методів і форм навчання на уроках математичного циклу».Основні напрямки роботи методичного об’єднання :

 • запровадження рекомендацій науки та використання ППД вчителя початкових класів Константинової Т.Ю « Створення ситуації успіху в навчальній діяльності учнів початкової школи»; вчителя англійської мови Очваренко В.М . « Розвиток комунікативних умінь учнів на уроках іноземної мови із урахуванням психолого – педагогічного супроводу», вчителя математики Хапун С.М. « Активізація навчально – пізнавальної діяльності учнів з урахуванням особистісно – орієнтованого навчання».

 • вивчення індивідуальних особливостей кожної дитини;

 • організація взаємовідвідування уроків вчителів із подальшим самоаналізом і аналізом;

 • вплив на формування творчого й інтелектуального потенціалу кожної дитини;

 • розвиток творчих здібностей учнів;

 • формування інтелектуальних умінь на

 • уроках математичного циклу;

 • реалізація психолого-педагогічних вимог щодо адаптації учнів 5 класу

 • запроваджувати гнучкі моделі організації навчально-виховного процесу відповідно до здібностей та нахилів учнів;.

 • впроваджувати технології продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів;

 • формувати позитивну мотивацію навчання та вибору майбутньої професії;.

 • розвивати національну самосвідомість, виховання патріотизму, формування громадських цінностей.

 • удосконалювати роботу з учнями початкового рівня засвоєння програмового матеріалу.Задачі методичного об’єднання.

 • 1. Удосконалення педагогічної майстерності . Організувати системну роботу, щодо формування вчителів нового педагогічного мислення, готовності сприйняти і використовувати в роботі компетентнісний підхід, продуктивні, особистісно-розвивальні технології, сучасні педагогічні ідеї, впровадження ІКТ та робота в єдиному освітньому інформаційному просторі.

 • 2. Розроблення основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково – практичної діяльності учнів ( олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань).

 • 3. Вивчення , узагальнення , впровадження передового педагогічного досвіду

 • 4. Здійснення моніторингу ефективної діяльності членів методичного об’єднання.

 • 5. Покращення науково – теоретичної , методичної та практичної підготовки вчителів.

 • 6. Проводити діагностичну роботу з учнями. Відстеження психолого-педагогічного статусу учня, та динаміки його розвитку.

 • 7. Впровадження на уроках триєдиної системи в цільовому направленні.

 • 8. Системний підхід до роботи з обдарованими учнями.

 • 9. Підбір та рекомендація літератури з математики та фізики з метою поглиблення знань учнів творчого рівня діяльності (здібним, обдарованим).

 • 10. Розробка навчальних, дидактичних матеріалів.Методиче об’ єднання проблемної групи «Українознавство».Проблемна тема методичного

 • Проблемна тема методичного

 • об’ єднання: «Використання форм і методів сучасних технологій в організації навчальної діяльності учнів на уроках гуманітарного циклу з метою мотивації особистості та її творчої реалізації в житті»Завдання методичного об’єднання.

 • - ВИВЧЕННЯ ДИРЕКТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ; - ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАЙДІЄВІШИМИ ПРИЙОМАМИ ТА МЕТОДАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ; - ВИВЧЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НОВИЗНИ У ПЕДАГОГІЧНУ ПРАКТИКУ; - ПІДГОТОВКА І ЗДІЙСНЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ; - ДОПОМОГА ВЧИТЕЛЯМ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМООСВІТИЗВЕРНУТИ УВАГУ НА:

 • ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ

 • ФОРМУВАННЯ БАНКУ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

 • СИСТЕМАТИЧНА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ І НАУКОВИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ

 • ЧІТКЕ І КОНКРЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ НА РІК (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ І ДІАГНОСТИКИ)У НАСТУПНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ПРОБЛЕМНА ГРУПА БУДЕ РОЗГЛЯДАТИ ТА АНАЛІЗУВАТИ ТАКІ ПРІОРИТЕТИ МОВНОЇ ОСВІТИ, ЯК:

 • ВИКОРИСТАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ІННОВАЦІЙНОГО ЗА СВОЇМИ ЗМІСТОМ ТА ФОРМОЮ ВИВЧЕННЯ УКР. МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У 5-7 КЛ.;

 • ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка