Педіатрія, як наука про здорову і хвору дитину, її місце в системі загальної медицини. Основні історичні етапи розвитку педіатрії в Україні. Принципи організації і методи лікувально-профілактичної допомоги дітям в УкраїніДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.


Педіатрія, як наука про здорову і хвору дитину, її місце в системі загальної медицини.Основні історичні етапи розвитку педіатрії в Україні. Принципи організації і методи лікувально-профілактичної допомоги дітям в Україні.

 • Педіатрія, як наука про здорову і хвору дитину, її місце в системі загальної медицини.Основні історичні етапи розвитку педіатрії в Україні. Принципи організації і методи лікувально-профілактичної допомоги дітям в Україні.

 • Проф. О.Є.Федорців


План лекції

 • Педіатрія як наука.

 • Особливості педіатрії.

 • Особливості збору анамнезу.

 • Основні історичні етапи розвитку педіатрії в Україні.

 • Основні показники роботи педіатричної служби.

 • Методи лікувально-профілактичної допомоги дітям в Україні.

 • Педіатрія – (від грецького paidos – дитина, iatreia - лікування) – “Є наука про відмінні особливості в будові, відправленнях та захворюваннях дитячого організму і базованого на цих особливостях збереження здоров’я і лікування захворювань у дітей”.

 • (С.Х. Хотовіцький, 1836 р., Педіатрика”). • Педіатрія – наука про здорову і хвору дитину;

 • - це вся медицина, зсунута у дитячий вік;

 • - одна з найважливіших галузей медицини, яка займається профілактикою і лікуванням захворювань дитячого віку;

 • - це галузь медицини, яка відповідає за майбутнє суспільства, його перспективу • Являючись наукою про організм людини, що росте і розвивається, педіатрія, на основі поглибленого вивчення особливостей дитячого організму в різні вікові періоди, ставить головною ціллю створення найкращих умов для всебічного його розвитку і найбільшої стійкості по відношенню до шкідливих факторів. Тому основний напрямок педіатрії – профілактичний (М.С. Маслов, 1961 р.)

 • Який в колисці – такий і в могилі.

 • (Народна мудрість). • Головне завдання дитячого лікаря у тому, щоб, по – перше, вивчити закони нормального росту і розвитку окремих органів, по – друге, вивчити всі умови, які сприяють цим процесам, і умови, які їх сповільнюють. Важливість цього завдання видно з того факту, що анатомо – фізіологічні особливості дитячого організму пояснюють нам як частоту різних захворювань, так і клінічні відхилення в перебігу окремих захворювань у дітей у порівнянні з дорослими.

 • (М.П. Гундобін).Особливості педіатрії:

 • 1. На дитину не можна дивитися як на зменшену копію дорослого.

 • 2. Значна кількість захворювань починається у дитячому віці.

 • 3. Ряд захворювань зустрічаються тільки у дитячому віці: рахіт, спазмофілія, пілоростеноз, синдроми Патау, Едварса, аномалії конституції.

 • 4. Є захворювання, які зустрічаються переважно у дітей: гострі дитячі інфекції, глистяні інвазії.

 • 5. Захворювання, які зустрічаються і у дорослих, у дітей мають свої особливості перебігу (пневмонії у дітей раннього віку, як правило, двобічні, дрібновогнищеві; бронхіоліти проходять тяжко, з дихальною недостатністю, часто у дітей спостерігається інтоксикаційний синдром, судоми, тощо).

 • 6. Кожен лікар стикається з педіатрією: лор, окуліст, гінеколог, акушер, ортопед, і т.д. • 7. Педіатрія тісно пов’язана з іншими галузями науки: біохімією, фізикою і біофізикою, біологією, а також іншими галузями медицини: терапією, хірургією, гігієною, акушерством, гінекологією.

 • 8. Знання з педіатрії допомагають лікарям інших спеціалізацій: ортопедам, акушерам, хірургам, кардіологам, тощо.

 • 9. Особливості збору анамнезу, обстеження анатомо – фізіологічних особливостей дітей різного віку.Особливості збору анамнезу:

 • Виясняється антенатальний анамнез, перебіг вагітності, професійні шкідливості батьків, їх вік, шкідливі звички; акушерський анамнез; харчовий, алергічний, генетичний, епіданамнез;

 • Лікар збирає анамнез, як правило, не безпосередньо у хворого, а у батьків, родичів, опікунів, осіб, які доглядають за дитиною;

 • Щоб виявити відхилення від норми, треба добре знати анатомо – фізіологічні особливості дитячого організму у віковому аспекті.Особливості обстеження у дітей:

 • Слід враховувати особливості реакції дитини на чужу людину, на білий халат; негативне ставлення до огляду;

 • Дослідження проводити у наступній послідовності: від менш неприємних до неприємних (в кінці огляду проводиться обстеження ротової порожнини). • Умовно педіатрію можна розділити на наступні галузі:

 • - профілактичну;

 • - клінічну;

 • - наукову;

 • - соціальну;

 • - екологічну;

 • - психосоматичну. • Профілактика – це система міроприємств (заходів), які сприяють попередженню розвитку захворювань та інвалідизації.Стан здоров’я населення визначається:

 • Способом життя – 50 %;

 • Впливами навколишнього довкілля – 20 %;

 • Генетичними чинниками – 20 %;

 • Рівнем розвитку медичної науки;

 • Станом медичної допомоги – 10 %. • У виникненні, перебігу, лікуванні і прогнозі практично всіх захворювань (хоча і в різній мірі) відіграють роль психічні фактори. • “Неправильно лікувати очі без голови, голову без тіла, так же як тіло без душі”

 • (Сократ) • “Знаючи взаємну один на одного дію душі і тіла, обов’язком вважаю замітити, що є і душевні ліки, які лікують тіло і черпаються з науки мудрості, частіше з психології.

 • (М.Я.Мудров)Психосоматичні розлади пов’язані з:

 • Обтяженою психосоматичними захворюваннями спадковістю;

 • Порушеннями функцій вегетативної нервової системи;

 • Особливостями особистості дитини;

 • Своєрідністю сімейного оточення;

 • Наслідками пошкодження головного мозку, що ведуть до порушень нейродинаміки;

 • Психотравмуючими обставинами.Етапи розвитку педіатрії:

 • І. Дореволюційний етап:

 • - слабкий розвиток педіатричної науки на Україні;

 • - догляд за новонародженими і хворими дітьми протягом віків був справою бабок – повитух;

 • - народжуваність і приріст населення на Україні були високими поряд з високою дитячою смертністю;

 • - відсутність медичної допомоги, поширеність повір’їв, пересудів, антисанітарні умови догляду за новонародженими і хворими дітьми. • Петро І вважав справою державної величини діяльність монастирів по догляду за сиротами і незаконнонародженими дітьми.

 • М.В. Ломоносов поставив боротьбу з дитячою смертністю на державний рівень; зробив спробу науково обгрунтувати раціональні міроприємства по боротьбі з дитячою захворюваністю і смертністю.Перша половина XIX ст. функціонування вільноекономічного товариства:

 • Пропаганда віспощеплення;

 • Вивчення питання дитячої захворюваності і смертності;

 • Видання “Керівництва до виховання, утворення і збереження здоров’я дітей” Кіндратія Грума.

 • Випуск газети “Друг здравия” з статтями по догляду за дитиною, по дитячих захворюваннях та їх лікуванню. • 30 – 40 –і роки XIX ст. – виникнення педіатрії як самостійної галузі медицини.

 • 1834 рік – в Петербурзі відкрилась перша дитяча лікарня (Миколаївська) – одна з перших у світі дитячих лікареньСтепан Хомич Хотовіцький (1796 – 1885 рр.)

 • Перший російський педіатр.

 • Народився у с. Красилові Хмельницької області.

 • Вперше викладав педіатрію, як окрему галузь клінічної медицини на кафедрі акушерства, жіночих і дитячих хвороб в Медично – хірургічній академії в Петербурзі.

 • В 1836 році написав перший російський посібник по дитячих хворобах “Педиятрика”.

 • 1865рік - в Медично – хірургічній академії організована перша в Росії кафедра дитячих хвороб з клінікою на 10 ліжок на чолі з професором Флоринським.К.А. Раухфус – батько будівництва дитячих лікарень.

 • Описав клініку вроджених вад серця;

 • створив дитячу оториноларингологію;

 • описав ряд нових захворювань і симптомів.

 • У 1887 році за його проектом в Москві була збудована дитяча лікарня (сьогодні лікарня ім. І.В. Русакова).Ніл Федорович Філатов (1847 - 1902) – батько клінічної педіатрії.

 • Професор дитячої клініки Московського університету.

 • Написав посібник “Семиотика и диагностика детских болезней”.

 • У 1885 р. описав висівкоподібне лущення на слизовій оболонці щік і губ при корі.

 • Вперше описав скарлатинозну краснуху;

 • описав клініку “ідіопатичного запалення шийних лімфатичних залоз” (Інфекційний мононуклеоз).Ніл Федорович ФілатовМикола Петрович Гундобін (1860 - 1908)

 • професор Військової медичної академії Петербурга;

 • Перший педіатр, який детально вивчив анатомо – фізіологічні особливості дитячого організму.

 • Написав “Особенности детского возраста” (1906 р.).

 • Засновник товариства “Союз боротьби з дитячою смертністю в Росії “ (1904 р.)Іван Вісаріонович Троїцький

 • Один з перших педіатрів на Україні;

 • працював у Київському, Харківському, Катеринославському університетах.

 • з 1885 р. працював приват – доцентом курсу дитячих хвороб Київського університету.

 • Розробив дози лікарських речовин для дітей згідно з їх анатомо – фізіологічними особливостями. • Описав клініку паротиту у дітей.

 • Використовував експеримент як метод вивчення клінічної медицини.

 • Виділив соціальні умови як фактор, який визначає розміри захворюваності і смертності.

 • Велику увагу приділяв профілактиці захворювань.

 • Вивчав розлади травлення, харчування, обміну речовин, та нервової системи.Перші організатори кафедр педіатрії на Україні:

 • В.Е. Чернов – у Києві (1889 р.)

 • В.Ф. Якубович – в Одесі (1903 р.)Післяреволюційний етап:

 • 1924 р. – створений Київський науково – дослідний інститут охорони здоров’я дітей і підлітків, який у 1929 році перейменований на Київський НДІ ПАГ.

 • 1930 р. – відкриття педіатричних факультетів при Київському, Вінницькому, Донецькому, Одеському медінститутах.

 • 1936 р. – вийшов перший номер журналу ПАГ. • 1959 р. – заснована кафедра педіатрії Тернопільського медінституту;

 • 1987 р. – у м. Тернополі проходив VIII з’їзд педіатрів України;

 • 1997 р. – (квітень) Тернопільський медінститут перейменовано на Тернопільську медичну академію ім. І.Я. Горбачевського;

 • 1999 р. – утворена кафедра пропедевтики дитячих хвороб з медсестринством у педіатрії.Видатні українські педіатри:

 • Амбодик – Максимович Нестор Максимович (1744 – 1812 р.) – доктор медицини, засновник вітчизняного акушерства, педіатрії, фармакогнозії.

 • Бунгер Християн (1774 – 1857 р.) – один з перших відомих педіатрів Києва початку XIX ст. , доктор медицини, написав “Про епідемічні захворювання”. • Хотовіцький Степан Хомич (1794 – 1885 р.) – засновник вітчизняної наукової педіатрії, написав перший посібник з дитячих хвороб.

 • Ліпський Олександр Лукич – український педіатр, доктор медицини. Вивчив клініку дитячих хвороб. Докторська дисертація присвячена мікроскопічній будові кишкового каналу, написав монографію “Про фіброзне (крупозне) запалення зіву у дітей”. • Кисель Олександр Андрійович (1859 – 1938 р.) – народився у Києві,працював у ІІ Московському медінституті. Опублікував більше 600 праць, присвячених ревматизму, інфекційним захворюванням у дітей, вперше описав хронічну інтоксикацію при туберкульозі, критерії ревматизму, глистяну інвазію; багато уваги приділяв санаторно – курортному лікуванню дітей. • Аркавін Яків Сергійович (1865 – 1930 р.) –

 • Працював у місті Харкові, опублікував більше 30 праць з проблем штучного вигодовування дітей, боротьби з дитячою смертністю на грунті розладів харчування. Засновник неонатології на Україні.Російські педіатри:

 • Сперанський Георгій Несторович – помер в 1969 році у віці 96 років, редактор журналу “Педіатрія”;

 • Багато уваги приділяв патології дітей раннього віку; пневмонії, сепсису;

 • Розробив класифікацію гломерулонефриту;

 • По його ініціативі була відкрита у Москві у 1908 році перша консультація для дітей грудного віку; • Був директором Центрального науково – дослідного інституту охорони материнства і дитинства; член кор. АН СРСР;

 • Написав “Підручник захворювань дітей раннього віку”;

 • Очолював Всесоюзне наукове товариство дитячих лікарів.Тур Олександр Федорович (1894 - 1974)

 • Багато уваги приділяв вигодовуванню дітей раннього віку, рахіту, дитячій гепатології;

 • З 1930 року очолював кафедру шпитальної педіатрії в Ленінградському педіатричному медичному інституті;

 • Написав перші книги з дитячої гематології, фізіології і патології дітей періоду новонародженості;

 • Видав підручник “Пропедевтика дитячих хвороб”, “Довідник з дієтетики дітей раннього віку”;

 • Написав монографію “Рахіт”.Маслов Михайло Степанович (1885 - 1961)

 • Очолював кафедру педіатрії Ленінградської Воєнно – медичної академії з 1921 року;

 • блискучий клініцист і дослідник;

 • створив нові патогенетичні концепції дитячих захворювань, запропонував нові підходи до їх лікування;

 • написав книги: “Основи вчення про дитину ”, “Діагноз і прогноз дитячих захворювань”, “Клінічні лекції з факультетської педіатрії”.Педіатри України радянського часу:

 • Член – кореспондент АМН СРСР, Олена Миколаївна Хохол;

 • Академік Олена Михайлівна Лук’янова;

 • Член – кореспондент НАН, АМН України, РАМН, проф. В.М. Сідельников;

 • Член – кореспондент АМН України, заслужений працівник Вищої школи Іван Семенович Сміян;

 • Професори: У.М. Руднєв, С.І. Ігнатова, А.А. Андрущук, Б.Я. Резник, П.А. Єренков.

Сучасні педіатри України:

 • Академік Олена Михайлівна Лук’янова – директор Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, академік НАН; Російської АМН; д.м.н., проф.

 • Валентина Дмитрівна Отт – головний республіканський дитячий дієтолог.

 • Віталій Григорович Майданник – завідувач кафедри педіатрії № 4 Національного медичного університету ім. А.А. Богомольця. • Юрій Миколайович Нечитайло – завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб Буковинської державної медичної академії.

 • Олег Зіновійович Гнатейко – директор інституту спадкової патології АМН України, завідувач кафедри пропедевтики педіатрії та клінічної генетики, лауреат Державної премії, Заслужений діяч науки і техніки, академік АН Вищої школи України, доктор мед. наук, проф. • Здоров’я – це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя,а не тільки відсутність захворювань і фізичних дефектів.

 • (Статут Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я). • Здоров’я – це властивості людини виконувати свої біосоціальні функції у змінюваному середовищі, з перевантаженням і без втрат, при умові відсутності захворювань і дефектів (ВООЗ, 1968). • Наука, яка вивчає, як виховувати дитину, щоб оптимально формувати її здоров’я, що треба робити, щоб вона оптимально реалізувала свій вроджений потенціал життя, називається педологією. • Якщо людина займається дослідженням свого організму або морального стану, то безумовно визнає себе хворою (Гете) - рівень медицини настільки високий, що визнати кого - небудь здоровим у даний час неможливо.

 • Наука про здоров’я, показники та критерії здоров’я називається валеологією.Основні статистичні показники діяльності дитячих лікувально –діагностичних закладів:

 • Смертність немовлят =

 • Кількість дітей, що померли

 • у віці до 1 року в даному році x 1000

 • 2/3 новонароджених, що народились

 • живими в поточному році

 • + 1/3 н/н, що народились живими в минулому році • Індекс здоров’я =

 • Число дітей, що не

 • хворіли на 1 –му році життя x 100

 • Число дітей, що досягли 1 –го

 • року життя

 • Норма 20 – 25. Аналогічно вираховують індекс здоров’я для дітей 2 –го року життя. • Народжуваність =

 • Число народжених x 1000

 • Середньорічна чисельність населення • Первинна захворюваність =

 • Число дітей, що вперше

 • захворіли в поточному році x 1000

 • Середньорічна чисельність

 • дитячого населення • Загальна захворюваність =

 • Число всіх зареєстрованих

 • хворих дітей в поточному році x 1000

 • Середньорічна чисельність

 • дитячого населення • Об’єм диспансерного спостереження за дітьми =

 • Число хворих дітей, що знаходяться

 • на диспансерному

 • спостереженні протягом року x 1000

 • Середня кількість дітей на дільниці • Ефективність диспансеризації

 • Число хворих дітей, знятих з диспансерного

 • обліку в зв’язку з

 • покращенням стану здоров’я x 100

 • Число хворих дітей, що

 • знаходяться на обліку

 • з початку рокуДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка