Перелік необхідної документації у кабінеті біології І. Загальна нормативно-правова базаДата конвертації03.06.2016
Розмір444 b.ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ БІОЛОГІЇ І.Загальна нормативно-правова база

 • ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ БІОЛОГІЇ І.Загальна нормативно-правова база

 • 1.Закон України Про освіту 2.Закон України Про загальну середню освіту 3.Державний стандарт базової і повної середньої освіти 4.Національна доктрина розвитку освіти 5.Конвенція про права дитини 6.Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України 7.Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України 8.Про використання мобільних телефонів під час навчального процесуІІ.Документація кабінету

 • ІІ.Документація кабінету

 • 1.Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів 2.АКТ введення в експлуатацію кабінету біології 3.Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення кабінету біології 4.АКТ-дозвіл на проведення занять у кабінеті біології у поточному році 5.Базовий перелік засобів навчання та обладнання кабінету біології 6.Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей 7.Про затвердження Змін до Інструкції з інвентаризації основних засобів 8.Інвентарна книга кабінету біології 9.Матеріальна книга кабінету біології 10.Про інноваційну діяльність 11.Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності 12.Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету біології 13.Паспорт забезпеченості кабінету біології 14.Паспорт кабінету біології 15.Графік роботи кабінету біології 16.План роботи кабінету біології на поточний рік-Зразок 17.Перспективний план кабінету біології на 3-5 років-Зразок 18.Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу 19.Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи 20.Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом біологіїІІІ.Санітарно-гігієнічні вимоги

 • ІІІ.Санітарно-гігієнічні вимоги

 • 1.Державні санітарні правила і норми влаштування кабінетів - ДСанПіН 5.5.2.008-01 2.Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98 3.Правила користування електричною енергією ІV.Техніка безпеки та охорона праці

 • 1.Типового положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04 2.Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05 3.Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах 4.Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті біології 5.Акт про нещасний випадок з учнем у кабінеті біології 6.Журнал реєстрації нещасних випадків у кабінеті біології 7.Правила пожежної безпеки для закладів у кабінеті біології 8.Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки 9.Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98 10.Посадова інструкція учителя 11.Посадова інструкція завідуючого кабінетом біології 12.Посадова інструкція лаборанта 13.Посадова інструкція-керівник гуртка 14.Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя 15.П Р А В И Л А безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) біології загальноосвітніх навчальних закладівЗМІСТ 1.Галузь застосування

 • ЗМІСТ 1.Галузь застосування

 • 2.Нормативні посилання

 • 3.Загальні положення

 • 4.Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії) біології та  лаборантської

 • 4.1.Загальні вимоги   

 • 4.2.Освітлення 

 • 4.3.Пожежна безпека  

 • 5.Вимоги  безпеки під час проведення занять з біології

 • 5.1.Вимоги безпеки під час проведення лабораторних занять,  практичних робіт,

 •    демонстраційних дослідів у приміщенні  кабінету (лабораторії) біології

 • 5.2.Вимоги безпеки під час роботи в  куточку  живої природи

 • 5.3.Правила безпеки під час роботи на  навчально-дослідній ділянці

 • 5.4.Правила безпеки під час проведення екскурсій з біології

 • 5.5.Правила безпеки під час проведення практичних занять з біології в теплицях  (оранжереях)

 • 6.Вимоги до зберігання матеріалів та інструментів, небезпечних для здоров’я учнів 

 • 7.Відповідальність, обов’язки та права посадових осіб

 •      Додатки:

 • 1.Перелік медикаментів, перев’язувальних засобів і приладдя для аптечки кабінету

 • (лабораторії) біології.

 • 2.Оптимальні розміри основного інвентаря для учнів різних  вікових груп

 • 3.Перелік медикаментів, перев’язувальних засобів і приладдя для похідної аптечки

 • 4.Типовий перелік культур, які рекомендовані для вирощування у теплиці (оранжереї)
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка