Перетворення уніфікованого птнз на особистісно орієнтований професійно – технічний навчальний заклад вимагає пошуку нових підходів до формування змісту освіти, визначення її структури, а загаломДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Перетворення уніфікованого ПТНЗ на особистісно орієнтований професійно – технічний навчальний заклад вимагає пошуку нових підходів до формування змісту освіти, визначення її структури, а загалом –

 • Перетворення уніфікованого ПТНЗ на особистісно орієнтований професійно – технічний навчальний заклад вимагає пошуку нових підходів до формування змісту освіти, визначення її структури, а загалом –

 • до управління навчально-виховним процесом на нових методологічних і теоретичних засадах.це здатність керівника забезпечити виконання поставлених стратегічних цілей у відповідності з заданою якістю.

 • це здатність керівника забезпечити виконання поставлених стратегічних цілей у відповідності з заданою якістю.

Керівник професійно – технічного навчального закладу має знати:

 • Керівник професійно – технічного навчального закладу має знати:

 • трудове право;

 • мікро- і макроекономіку;

 • адміністрування;

 • загальний, кадровий, фінансовий, інноваційний менеджмент;

 • філософію,

 • соціологію,

 • політологію;

 • психологію,

 • педагогіку;

 • екологію,

 • безпеку життєдіяльності;

 • зміст фахових дисциплін;

 • функціональні зв’язки своєї посадиДля виконання професійних обов’язків керівнику ПТНЗ необхідні уміння:

 • Для виконання професійних обов’язків керівнику ПТНЗ необхідні уміння:

 • розуміти та усвідомлювати сучасні проблеми менеджменту;

 • здатність продукувати нові ідеї,

 • управлінські рішення,

 • соціальні технології;

 • розвинуте аналітичне та економічне мислення,

 • навички роботи з людьми;

 • володіння технологією адміністративної роботи,

 • комп’ютерними технологіями,

 • правильним стилем (здоровим способом) життя,

 • культурою спілкування,

 • методами контролю;Керівник професійно – технічного навчального закладу має вміти:

 • Керівник професійно – технічного навчального закладу має вміти:

 • вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі;

 • відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;

 • проектувати діяльність закладу,

 • створювати модель,

 • виділяти організаційну структуру;

 • організовувати діяльність всіх структурних підрозділів та підсистем освітнього закладу;

 • організовувати реалізацію планів, завдань закладу;

 • структурувати таздійснювати моніторинг діяльності закладу;

 • управляти матеріально-технічними, фінансовими,трудовими ресурсами,

 • впровадженням інновацій,

 • внутрішніми та зовнішніми зв’язками закладу;

 • здійснювати маркетингову діяльність та елементи підприємницької діяльності.

 •  

 •   • Кожна компетентність побудована на поєднанні взаємовідповідних знань, умінь і практичних навичок, ставлень і цінностей, поведінкових компонентів,

 • усього того, що особистість може мобілізувати для активної дії

Вирішальні фактори професіоналізму управління:

 • Вирішальні фактори професіоналізму управління:

 • комплекс знань, що дозволяють розпізнавати проблеми та знаходити засоби їхнього рішення;

 • досвід управлінської діяльності, як комплекс знань та навичок, придбаних у процесах практичної діяльності, методом проб і помилок, оцінок та усвідомлення успіху, аналізу промахів і недоліків.

 • мистецтво управління, тому що управління – це завжди робота з людьми, це проблеми узгодження діяльності людей. Уміння налагоджувати комунікативні зв’язки і формувати позитивні стосунки в колективі – це справжнє мистецтво управління, яке спирається на індивідуальні здібності та якості керівника;

 • середовище, як оточення, що розкриває потенціал професіоналізму всієї системи управління: це і персонал управління, і професійні якості працівників системи управління, організація управління – розподіл функцій, ставлення до роботи, технологія рішення проблем, взаємодія ланок, інформаційне забезпечення

 • готовність до інноваційної діяльності,

 • здатність до самовдосконалення,

 • здатність працювати в нових умовах,

 • психологічна готовність бути керівником,

 • вміння визначати стратегічні завдання й розв’язувати їх,

 • здатність відчувати сучасність,

 • уміння створювати розвиваюче шкільне середовище,

 • уміння налагоджувати індивідуальну роботу з педагогами,

 • комунікабельність.

Концептуальні навички – це когнітивні (пізнавальні) здібності керівника сприймати організацію як ціле й одночасно чітко виділяти взаємозв’язки, які існують між її частинами. Це мислення менеджера, його уміння обробляти інформацію, його здатність планувати, визначати перспективи діяльності організації, що він очолює.

 • Концептуальні навички – це когнітивні (пізнавальні) здібності керівника сприймати організацію як ціле й одночасно чітко виділяти взаємозв’язки, які існують між її частинами. Це мислення менеджера, його уміння обробляти інформацію, його здатність планувати, визначати перспективи діяльності організації, що він очолює.

 • Людські навички – здатність менеджера до роботи з людьми та за допомогою людей, а також уміння взаємодіяти як члена команди. Ці навички проявляються в тому, як менеджер ставиться до співробітників, як він їх мотивує, як сприймає їхню діяльність і координує її, який подає приклад, як спілкується і розв’язує конфлікти.

 • Технічні навички – це спеціальні знання і уміння, необхідні для виконання конкретних функцій (наявність професійних знань, аналітичних здібностей, а також умінь правильно використовувати різні засоби для рішення проблеми в конкретній ситуації). Встановлено, що за мірою просування менеджера по сходинках ієрархії в організації потреба в технічних навичках знижується, а значення людських та концептуальних навиків зростає .Пропоную організувати спецкурси, наприклад:

 • Пропоную організувати спецкурси, наприклад:

 • «Модернізація підходів до управління якістю освіти»

 • «Управління розвитком сучасного ПТНЗ»

 • «Формування основ управлінської компетентності майбутнього керівника ПТНЗ»

 • «Особливості функціонування та розвитку ПТНЗ»

 • «Управління процесом формування дидактичної компетентності педагогічного колективу навчального закладу»

 • « Модернізація науково-методичної роботи в навчальному закладі на засадах компетентісного підходу »

 • « Технологія освоєння директивних освітніх інновацій в умовах внутрішньоучилищнох науково-методичної роботи »

 • « Методика проведення моніторингових досліджень якості освіти » тощо.*директор-господарник;

 • *директор-господарник;

 • *директор, який має статус недоторканності;

 • *директор-науковець;

 • *директор-бюрократ;

 • *директор-громадський діяч;

 • *директор, якого не чекали;

 • * директор-менеджер.Сучасній профтехосвіті потрібен директор-менеджер, який має бути не просто висококласним фахівцем у сфері освітнього менеджменту, а й людиною ідеї, з власним баченням мети й завдань ПТО та спроможною реалізувати ці ідеї, збудувавши технологічно продуману освітню систему. Це може бути директор, якого не чекали, молодий, енергійний, сміливий, можливо у чомусь жорсткий і безапеляційний, ерудований і креативний. Це людина, яка не боїться казати правду, яка не вміє гнути спину, живе весело, жадібно, розумно і, всупереч обставинам, радісно. Найголовніше, що вона несе в профтехосвіту неймовірний рівень свободи, свіжу стихію по-юнацьки зухвалого і водночас дуже тверезого ставлення до життя. Можливо, тому, що їй колись не змогли пояснити, що і як слід робити в навчальному закладі, вона самостійно формує свій стиль управління, свій простір і свою педагогіку, їй не треба довго й болісно руйнувати старі принципи і традиції устрою навчального закладу.

 • Сучасній профтехосвіті потрібен директор-менеджер, який має бути не просто висококласним фахівцем у сфері освітнього менеджменту, а й людиною ідеї, з власним баченням мети й завдань ПТО та спроможною реалізувати ці ідеї, збудувавши технологічно продуману освітню систему. Це може бути директор, якого не чекали, молодий, енергійний, сміливий, можливо у чомусь жорсткий і безапеляційний, ерудований і креативний. Це людина, яка не боїться казати правду, яка не вміє гнути спину, живе весело, жадібно, розумно і, всупереч обставинам, радісно. Найголовніше, що вона несе в профтехосвіту неймовірний рівень свободи, свіжу стихію по-юнацьки зухвалого і водночас дуже тверезого ставлення до життя. Можливо, тому, що їй колись не змогли пояснити, що і як слід робити в навчальному закладі, вона самостійно формує свій стиль управління, свій простір і свою педагогіку, їй не треба довго й болісно руйнувати старі принципи і традиції устрою навчального закладу.1. Здатність приймати самостійні рішення та готовність їх відстоювати.

 • 1. Здатність приймати самостійні рішення та готовність їх відстоювати.

 • 2. Уміння інтегрувати воєдино три головні складники успіху будь-якої справи: ідеї,

 • технології і менеджмент.

 • 3. Готовність іти крок за кроком до нової якості ПТНЗ.

 • 4. Здатність до стратегічного мислення.

 • 5. Здатність до стратегічного планування.

 • 6. Прагнення зростити ініціативу знизу.

 • 7. Готовність до сприйняття нових вимог.

 • 8. Здатність стерпіти «біль» (попереду − злети і падіння, підтримка та опір, розчарування і

 • надії...).

 • 9. Прихильність до теорії «малих справ» (велика справа починається з малої).

Бути генератором ідей!!! Навіть найзухваліших!!

 • Бути генератором ідей!!! Навіть найзухваліших!!

 • Бути лідером і гарним прикладом у колективі!!


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка