Петроє Ольга Михайлівна, к держ упр., доцент кафедриДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Роль науки і галузевої освіти “Державне управління” в інституціоналізації соціального діалогу в Україні «Роль науки і галузевої освіти «Державне управління» у розвитку соціального діалогу в Україні» Відеоконференція «Київ – Дніпропетровськ – Львів – Одеса - Харків», 18 травня, 2010 року

 • Петроє Ольга Михайлівна,

 • к.держ.упр., доцент кафедри

 • соціальної і гуманітарної політики
Інституційна структура МОП *

 • Тристороння структура МОП робить її єдиною серед всесвітніх організацій, в якій організації роботодавців та працівників мають однаковий голос з урядом у формуванні її політичного курсу та програм

 • У червні кожного року в Женеві проводиться Міжнародна конференція праці. Делегатів супроводжують технічні радники.

 • У період між конференціями роботою МОП керує Адміністративна рада.

 • Постійним секретаріатом МОП є Міжнародне бюро праці в Женеві.

 • Адміністративній раді та Бюро допомагають в їх діяльності тристоронні комітети, що охоплюють основні галузі промисловості, а також комітети експертів з таких питань, як професійне навчання, удосконалення методів управління та ін.

 • МОП – один з найбільших ресурсних центрів інформації, аналізу та посібників щодо вирішення питань у сфері праці. Дослідження супроводжують і зміцнюють практичну діяльність МОП, яка вважається авторитетним джерелом інформації.

 • Бібліотека МОП пропонує багатомовну колекцію більше ніж 1,5 мільйона книжок, звітів, журналів, текстів національних законодавств, статистичних збірників, електронних джерел інформації з усіх питань у сфері праці.

 • У 1960р. у Женеві заснований Міжнародний інститут соціально-трудових досліджень. Інститут сприяє аналізу політики і обговоренню політичних питань, які мають значення для діяльності МОП та держав-членів організації; забезпечує співпрацю між організацією, міжнародними науковими та політичними колами.

 • Міжнародний навчальний центр МОП знаходиться у м. Турині, Італія. Центр має велику навчальну базу і ефективно розробляє та впроваджує різноманітні програми, тісно пов’язані з першочерговими цілями МОП та інших агенцій ООН.Європейський соціальний діалог і соціальний діалог у країнах ЄС

 • Європейський соціальний діалог отримав повне визнання в Договорі ЄС і в ході багатьох ключових європейських зустрічей Ради Європи

 • Комбінуючи цінності відповідальності, солідарності і участі, європейський соціальний діалог доповнює національні методи соціального діалогу, які існують в більшості держав-членів

 • Якщо на початку 1990-х років соціальний діалог в Європі практикувався менш ніж на половині її територій, то у 2008 році більшість європейських країн офіційно приєднатися до цього методу управління

 • Нині соціальний діалог у рамках ЄС здійснюється в різноманітних формах з широким залученням наявних інститутів, спеціалізованих комітетів, консультативних, експертних груп тощо. Європейська комісія постійно ініціює створення нових інститутів, проектів, програм та ухвалення нормативно-правових актів, покликаних поглибити соціальне партнерство в рамках Співдружності, надати йому нового імпульсуОсобливості розвитку соціального діалогу країн Західної та Центральної і Східної Європи

 • У соціальних партнерів в країнах Західної Європи їх соціально-правове становище засноване на традиції, тобто, соціальний діалог є визнаним елементом національних культур

 • У Східній і Центральній Європі, соціальний діалог розвивається, беручи за зразок моделі, розроблені в країнах Західної ЄвропиОсновні способи інституціоналізації соціального діалогу

 • розбудова власної формальної структури, орієнтованої на контури власної неформальної структури

 • адаптація структури успішної моделі соціального діалогу (шляхом легалізації та імпорту відповідних інститутів)Особливості інституційного розвитку соціального діалогу в Україні

 • інституційні зміни не витікають з попереднього досвіду

 • відсутні традиції, звичаї соціального діалогу

 • несформовані організації та суб'єкти соціального діалогуОсобливості інтерпретації поняття соціального діалогу в Україні

 • процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціально-економічної політики та регулювання соціально-трудових відносин

 • (Проект Закону про соціальний діалог в Україні; Конфедерація роботодавців України)

 • процес узгодження між сторонами соціального діалогу напрямів розвитку економічної та соціальної політики держави, галузі, регіону, який включає комплекс їх дій при прийнятті рішень, встановленні стратегічних цілей і розробленні програм розвитку з урахуванням інтересів працівників, роботодавців та держави в цілому

 • (Національна тристороння соціально-економічна рада)Нормативно-правові засади соціального діалогу в Україні

 • Кодекс законів про працю України, (1976 р.)

 • Закони України:

 • Про об’єднання громадян, (1992 р.)

 • Про колективні договори і угоди, (1993 р.)

 • Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), (1998 р.)

 • Про професійні спілки України, їх права та гарантії діяльності, (1999 р.)

 • Про організації роботодавців, (2001 р.)

 • Укази Президента України:

 • Про розвиток соціального діалогу, (2005 р.)

 • Про додаткові заходи щодо удосконалення соціального діалогу в Україні, (2008 р.)Організаційна структура соціального діалогу в УкраїніСторони і суб'єкти соціального діалогу в Україні Стан розвитку соціального діалогу в УкраїніРоль держави у розвитку соціального діалогу

 • Співвідношення різних ролей держави в системі соціального діалогу і реалізація відповідних функцій є різними на кожному конкретному етапі розвитку суспільства та визначаються історичними, геополітичними, соціальними, економічними й іншими умовами.

 • В умовах кризи перед державою особливо актуально постає завдання розвитку соціального діалогу (Слайд 2)Соціальний діалог в системі соціально-економічних відносинПріоритетні напрями розвитку соціального діалогуРоль освіти “Державне управління” у розвитку СД

 • Актуальність розвитку освіти за темою соціального діалогу, в цілому, та у галузі державного управління, зокрема, обумовлена тим, що революційні (швидкі, радикальні) інституціональні зміни потребують формування поряд з формальними також неформальних інститутів соціального діалогу

 • Освіта – найефективніший механізм формування нових знань, освоєння навичок та мотивації до адекватної діалогоорієнтованої поведінкиРоль науки у розвитку соціального діалогу

 • Потрібне адекватне розуміння процесів, що відбуваються у системі соціального діалогу

 • Адже, неправильне розуміння процесів, невідворотно призводить до неправильної політики у сфері розвитку соціального діалогуРекомендації Міністерству освіти і науки України :

 • визначити соціальний діалог одним із пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України на 2010-2015 роки;

 • сприяти Національній академії державного управління при Президентові України в розробці програми навчальної дисципліни „Соціальний діалог” галузі знань „Державне управління” для кваліфікаційного рівня «магістр»;

 • залучити до розробки навчальної програми зарубіжних експертів у сфері соціального діалогу.Рекомендації Національній академії державного управління при Президентові України

 • розробити концепцію державної політики з розвитку та підвищення ефективності соціального діалогу – 2010 р.;

 • активізувати практично-орієнтовані наукові дослідження у сфері соціального діалогу як пріоритетного напряму реформування державного управління та державної служби;

 • розширити співробітництво та координацію роботи між науковими та освітніми закладами з питань дослідження проблем взаємозв’язку науки, освіти та соціального діалогу;

 • спільно з Національною тристоронньою соціально-економічною радою створити Центр розвитку соціального діалогу (інформації, консультацій, тренінгів);

 • забезпечити регулярні наради-семінари науковців з представниками державних установ, профспілок, об’єднань роботодавців, інших груп інтересів з питань розвитку соціального діалогу. • Дякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка