Підготувала: ПідготувалаДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Підготувала:


навчання в школі, яке спрямовується

 • навчання в школі, яке спрямовується

 • на розвиток засобами предметів:

 • особистості учнів;

 • їх творчих здібностей;

 • дослідницьких навичок;

 • загальної культури;

 • світоглядних орієнтирів;

 • екологічного стилю мислення і поведінки;

 • формування ключових компетентностей, які передбачають їхній особистісний, соціальний та інтелектуальний розвиток.предмет, який:

 • предмет, який:

 • завершує природничо-наукову складову предмета «Природознавство» початкової школи;

 • є пропедевтикою для систематичних курсів в основній школі:

 • фізики

 • хімії

 • біології

 • географії

 • астрономії

 • екології

 • поєднує в собі елементи знань з даних предметів.мета навчання природознавства

 • мета навчання природознавства

 • полягає у:

 • формуванні природознавчої компетентності учнів через засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину;

 • основ екологічних знань;

 • удосконалення способів навчально-пізнавальної діяльності;

 • розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи.реалізації нового змісту навчання;

 • реалізації нового змісту навчання;

 • організації навчально-виховного процесу на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів та особистісно - зорієнтованого навчання.

 • Основні положення Державного стандарту спрямовані не стільки на засвоєння суми природничо – наукових знань, скільки на формування вмінь здобувати ці знання.Оволодіння учнями окремими

 • Оволодіння учнями окремими

 • прийомами дослідницької діяльності

 • є найбільш істотною функцією

 • природознавства як пропедевтичного природничого курсу.

 • Програма визначає обов'язковий перелік способів діяльності, до яких відносяться; визначення (впізнавання), спостереження, опис, порівняння, вимірювання, проведення дослідів.розрізняє: в описі досліду або

 • розрізняє: в описі досліду або

 • спостереження мету, умови його

 • проведення та отримані результати;

 • Розділ ІІІ. Земля – планета Сонячної системи.

 • Учень:

 • називає: склад ґрунту, повітря; властивості ґрунту, повітря, води;

 • наводить приклади: розчинних і нерозчинних речовин; розчинів у природі.Учень називає:

 • Учень називає:

 • характеристики тіла (форма,розміри, маса, об’єм);

 • прилади та інструменти для вимірювання розмірів та маси тіл;

 • фізичні властивості речовин (колір, блиск, запах, агрегатний стан);

 • властивості газів (не зберігають форми, займають весь представлений їм простір);

 • властивості рідин (не зберігають форми, зберігають об’єм, текучі);

 • властивості твердих тіл (зберігають форму та об’єм)

 • найпоширеніші в природі хімічні елементи (2-3);

 • способи розділення сумішей (відстоювання, фільтрування, випаровування);

 • ознаки хімічних явищ; умови, за яких відбувається горіння.описує:

 • описує:

 • за запропонованим планом тіла і речовини;

 • явища природи (2-3);

 • порівнює:

 • тіла і речовини за 3-4 ознаками;

 • уміє:

 • користуватися приладами для вимірювання маси і розмірів тіла;

 • розділяти суміш фільтруванням;

 • розрізняє:

 • тіла живої і неживої природи;

 • фізичні, хімічні та біологічні явища;

 • дотримується:

 • правил безпечного використання хімічного посуду.наводить приклади:

 • наводить приклади:

 • тіл і речовин, що оточують людину;

 • чистих речовин і сумішей (2-3);

 • неорганічних та органічних речовин (2-3);

 • природних явищ (фізичних, хімічних, біологічних);

 • характеризує:

 • горіння як приклад хімічних явищ;

 • пояснює:

 • відмінність між твердим, рідким, газуватим станом речовин;

 • відмінності простих речовин від складних, чистих речовин – від сумішей;

 • значення органічних речовин для живої природи;

 • значення горіння і гниття.Обладнання:

 • Обладнання:

 • терези;

 • лінійки;

 • фільтри;

 • лійки;

 • скляні палички;

 • хімічні стакани;

 • нагрівальний прилад.

 • Демонстрації:

 • зразків природних і рукотворних тіл;

 • чистих речовин, сумішей;

 • моделей молекул;

 • способів розділення сумішей;

 • фізичних і хімічних явищ.Вивчення систематичного

 • Вивчення систематичного

 • курсу хімії ґрунтується на

 • пропедевтичному

 • інтегрованому курсі

 • “Природознавство” (5 кл.),

 • в якому учні набувають мінімуму знань про речовини і хімічні явища.♦♦♦ опанувати наукову хімічну термінологію, науковий зміст основних хімічних понять, законів;

 • ♦♦♦ опанувати наукову хімічну термінологію, науковий зміст основних хімічних понять, законів;

 • ♦♦♦ формувати уявлення про методи хімічної науки;

 • ♦♦♦ розкрити роль хімічних знань у поясненні природи речовин і суті хімічних явищ, значення хімії в житті людини;

 • сприяти застосуванню хімічних знань на практиці;

 • ♦♦♦ формувати ключові компетентності учня, його екологічну культуру, навички безпечного поводження з речовинами;

 • ♦♦♦ розвивати здатність до самоосвіти;

 • ♦♦♦ розвивати експериментальні уміння;

 • ♦♦♦ виробляти критичне ставлення до інформації хімічного характеру;

 • ♦♦♦ створити підґрунтя для подальшого навчання хімії у старшій

 • школі.реалізує такі змістові лінії

 • реалізує такі змістові лінії

 • хімічного компонента освітньої галузі «Природознавство»:

 • хімічний елемент;

 • речовина;

 • хімічна реакція;

 • методи наукового пізнання в хімії;

 • хімія в житті суспільства.

 • В основній школі надається мінімальна за обсягом, але функціонально цілісна система знань з основ хімічної науки, достатня для подальшої освіти і самоосвіти учнів.на рівні складу речовини триває

 • на рівні складу речовини триває

 • формування основних хімічних понять

 • (атом, молекула, хімічний елемент,

 • прості й складні речовини), розпочате у природознавчих курсах 1—5 класів;

 • формуються нові поняття (хімічна формула, валентність, хімічна реакція). • розглянути взаємодію оксидів з водою;

 • ознайомитися з характером гідратів оксидів.

 • Це забезпечує мінімальну фактологічну базу про сполуки хімічних елементів та їхні властивості для подальшого вивчення періодичного закону і хімічного зв’язку у 8 класі.

 • На цьому етапі навчання хімії триває формування поняття про розчин та його компоненти, масову частку розчиненої речовини (пропедевтичні знання надавались на уроках природознавства).тому включення відомостей з органічної хімії цілком закономірне і необхідне як для цілісного сприйняття хімічних знань, так і для реалізації міжпредметних зв’язків з біологією.

 • тому включення відомостей з органічної хімії цілком закономірне і необхідне як для цілісного сприйняття хімічних знань, так і для реалізації міжпредметних зв’язків з біологією.

 • Тому після ознайомлення із загальними відомостями про неорганічні речовини вивчаються найважливіші органічні сполуки в напрямку ускладнення їхнього складу, будови і властивостей. Ознайомлення з основними біологічно важливими речовинами має підготувати учнів до вивчення молекулярних основ життя в курсі біології.збереження довкілля і здоров’я людини завдяки увазі до проблем чистоти повітря і води;

 • збереження довкілля і здоров’я людини завдяки увазі до проблем чистоти повітря і води;

 • вивчення біологічної ролі кисню, озону, води, розчинів, окисно-відновних реакцій, основних неорганічних і органічних речовин, згубної дії алкоголю.частиною духовної і матеріальної

 • частиною духовної і матеріальної

 • культури людства,

 • а хімічна освіта — невід’ємною

 • складовою загальної культури особистості,

 • яка живе, навчається, працює, творить в умовах використання високих технологій, змушена протистояти екологічним ризикам, зазнає різнобічних впливів інформації.

 • Хімічні знання створюють підґрунтя реалістичного ставлення до навколишнього світу, в якому значне місце посідає взаємодія людини і речовини, сприяють розкриттю таємниць живого через пізнання процесів життєдіяльності організмів на молекулярному рівні.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка