Підготувала викладач педагогіки ввпк ім. А. Ю. Кримського Листопад Т. МДата конвертації27.06.2016
Розмір445 b.


 • Підготувала викладач педагогіки ВВПК ім. А.Ю. Кримського Листопад Т.М.


Природа є джерелом добрра, - її краса впливає на духовний світ людини тільки тоді, коли юне серце облагороджується вищою людською красою – добром, правдою, людяністю, співчутливістю, непримиренністю до зла… Краса природи виховує витонченість почуттів, допомагає відчути красу людини.

 • Природа є джерелом добрра, - її краса впливає на духовний світ людини тільки тоді, коли юне серце облагороджується вищою людською красою – добром, правдою, людяністю, співчутливістю, непримиренністю до зла… Краса природи виховує витонченість почуттів, допомагає відчути красу людини.

 • В.О.Сухомлинський

 • У світі є не тільки потрібне, корисне, а й красиве. З того часу, коли людина стала людиною, з тієї миті, коли вона задивилася на квітку і вечірню зорю, вона стала вдивлятися в саму себе. Людина осягла красу.

 • В.О.Сухомлинський1.Поняття про естетику, естетичне виховання.

 • 1.Поняття про естетику, естетичне виховання.

 • 2.Завдання естетичного виховання.

 • 3.Принципи естетичного виховання.

 • 4.Шляхи естетичного виховання.

 • 5.Форми роботи з естетичного виховання.

 • 6.Методи та засоби естетичного виховання.Естетика (від грецького слова чуттєво сприйманий) – наука про прекрасне та його роль у житті суспільства, про загальні закони художнього пізнання дійсності й розвитку мистецтва.

 • Естетика (від грецького слова чуттєво сприйманий) – наука про прекрасне та його роль у житті суспільства, про загальні закони художнього пізнання дійсності й розвитку мистецтва.

 • Естетичне виховання – це процес спільної діяльності педагогів і вихованців,спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси у всіх сферах діяльності людини.Формування естетичних поглядів,понять і переконань – виховання в молодого покоління розуміння прекрасного, любові до нього, вміння давати правильну естетичну оцінку фактам, явищам, процесам.

 • Формування естетичних поглядів,понять і переконань – виховання в молодого покоління розуміння прекрасного, любові до нього, вміння давати правильну естетичну оцінку фактам, явищам, процесам.

 • Виховання естетичних почуттів – особливих почуттів насолоди,які відчуває людина, сприймаючи прекрасне в навколишній дійсності та в мистецтві.

 • 3. Виховання потреби і здатності створювати прекрасне в житті та мистецтві – розвиток творчих здібностей дітей, опанування ними певного обсягу знань і практичних навичок у галузі музики і співу, образотворчого мистецтва, залучення їх до різних видів художньої самодіяльності, а головне – привчити школярів будь-яку роботу виконувати красиво.Первинність національної культури.

 • Первинність національної культури.

 • Рідномовність у художньо-виховному процесі.

 • Рівноправність національного і інонацінального компонентів у визначенні змісту, форм і методів естетичного виховання.

 • Принцип регіональності.

 • Принцип традиційності.

 • Принцип календарної організації естетично-виховної роботи.

 • Принцип активної творчої діяльності.

 • Принцип єдності естетичного і педагогічного впливу.

 • Принцип відповідності віковим особливостям, безперервності і наступності.Естетичне виховання в навчальній діяльності.

 • Естетичне виховання в навчальній діяльності.

 • Позакласна робота з естетичного виховання .

 • Позашкільна робота з естетичного виховання .

 • Естетичне виховання в сім’ї.Естетичне виховання на уроках образотворчого мистецтва, музики, читання (літератури).

 • Естетичне виховання на уроках образотворчого мистецтва, музики, читання (літератури).

 • Естетичне виховання на уроках природничо-математичних дисциплін.

 • Уроки фізкультури та трудового навчання в естетичному вихованні.Позакласна робота з естетичного виховання

 • Позакласна робота з естетичного виховання

 • Позакласна робота – різноманітна освітня і виховна робота, спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей, організована в позаурочний час педагогіч-

 • ним колективом школи.

 • 1.Гуртки естетичного циклу:

 • хоровий, вокальний, бального, народного танцю, виразного читання,драматизації та інсценізації.

 • 2.Конкуси малюнків.

 • 3.Зустрічі з композиторами, художниками.

 • 4.Фестивалі пісні.

 • 5.Відвідування картинних галерей.Масові форми:

 • Масові форми:

 • Конференції,тематичні вечори,конкурси,

 • зустрічі з видатними

 • людьми, свята, фестивалі.

 • Групові форми:

 • гуртки, студії, походи, екскурсії.Засоби виховання – вид суспільної діяльності, який може впливати на особистість у певному напрямі.

 • Засоби виховання – вид суспільної діяльності, який може впливати на особистість у певному напрямі.

 • Засоби Е. В. :

 • природа, мистецтво, праця, побут, спілкування.

 • Твори образотворчого мистецтва. Музика. Художня література.

 • Театр. Кіно. Телебачення. Естрада. Цирк.

 • Поведінка школярів. Події суспільного життя.Добрі умови – це запорука естетичного виховання.

 • Добрі умови – це запорука естетичного виховання.

 • Підібрані зі смаком предмети мистецтва.

 • Бібліотека.Телевізор. Музінструменти.

 • Відносини в сім’ї, які відповідають естетиці та моралі.

 • Спільна праця з дітьми, дозвілля.

 • Колективне прибирання квартири.

 • Загальні сімейні свята.

 • Спільні прогулянки. Сімейне читання літератури

 • Прогулянки до лісу,річки,озера…

 • Одяг, взуття, косметика підлітків, старшоклас-

 • ників відповідають вимогам естетики.У чому ви бачите значення фізики, математики, біології, хімії для естетичного виховання школярів? Оберіть правиль-

 • У чому ви бачите значення фізики, математики, біології, хімії для естетичного виховання школярів? Оберіть правиль-

 • ну відповідь, довівши помилковість інших.

 • 1.Названі дисципліни не мають прямого відношення до естетичного виховання. Вони сприяють лише розв’язанню завдань розумового виховання,зокрема інтелектуального розвитку.

 • 2.У процесі вивчення фізики, хімії, математики та ін. можна широко використовувати зображувальні засоби , які відповідають вимогам естетики.

 • 3.Значення цих навчальних дисциплін в естетичному вихованні полягає в тому,що учні сприймають точність форм, природну симетрію, точність мислення.

 • 4.Провідне значення математики, фізики, біології,хімії в тому ,що їх вивчення, правильна організація ПД учнів наповнюється радістю творчості, переживання задоволення від краси пізнання гармонії природних явищ.

 • 5.Правильної відповіді немає.У педагогічних колах та сім’ях не припиня-

 • У педагогічних колах та сім’ях не припиня-

 • ються дискусії щодо запровадження в загальноосвітніх начально-виховних закладах єдиної шкільної форми. Прихильники учнівської форми аргументують свої думки передусім з погляду ефективного її впливу на естетичне виховання школярів.

 • Якої думки дотримуєтесь ви? Чи справді учнівська форма є таким важливим чинником в естетичному вихованні школярів?Поміркуйте над наведеними нижче альтернативними міркуваннями.

 • Поміркуйте над наведеними нижче альтернативними міркуваннями.

 • 1.Намір запровадити у всіх школах єдину учнівську форму – це відгомін тенденцій авторитарної, казарменої педагогіки, яка намагалася нівелювати усіх людей, починаючи з їхньої зовнішності.

 • 2.Одяг – це своєрідна форма, яка відображає морально-етичний зміст кожної особистості. Кожен школяр – це неповторна особистість. То ж нехай і в одязі зберігається ця неповторність.

 • 3.Єдина учнівська форма, безперечно,прикрашає не лише окремого учня, а й колектив у цілому. Вона дисциплінує особистість, ефективно впливає на формування в учнів естетичних смаків. Не випадково А.С. Макаренко дбав про забезпечення своїх вихованців красивою формою.

 • 4. О.В.Сухомлинський писав:” Ми проти єдиної учнівської форми. Ми прагнемо до того, щоб одяг підсилював, підкреслював естетичні риси індивідуальності дитини. ”

 • 5.Правильної відповіді немає.Домашнє завдання

 • 1 варіант

 • Проаналізуйте систему естетичного виховання, під впливом якої ви перебували у школі.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка