Пілотні Проекти Соціальної ДопомогиДата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.


Пілотні Проекти Соціальної Допомоги

   • Пілотні Проекти Соціальної Допомоги
   • Семінар
   • “Представлення та обговорення проміжних результатів впровадження та оцінки пілотних проектів соціальної допомоги”
   • Непрямі методи оцінки доходів: огляд
   • Януш Ширмер
   • 2 березня 2010

У рамках Пілоту #3:

 • У рамках Пілоту #3:

 • Проведення експериментів по розробці нових методів оцінки доходів в умовах України, з акцентом на методологію непрямої оцінки доходів (НОД), вперше розробленою Світовим Банком

  • Дослідження декількох специфікацій методів НЕД
  • Тестування застосування методології НОД у п’яти пілотних управліннях; результати експерименту не будуть використовуватися для надання реальної допомоги заявникам
  • Використання результатів експериментів для прийняття рішень щодо застосування методу в Україні


Ефективність системи СД

   • Ефективність системи СД
   • Концепція НОД
    • Оцінка доходів на основі документів
    • Бальна методика оцінки доходів
    • Вибіркова оцінка доходів
    • Самовідбір
    • Оцінка на основі доходу чи оцінка, не пов’язана з доходом
   • Процедура НОД
   • Експеримент щодо НОД
   • Застосування НОД


Діяльність системи надання СД в Україні є задовільною у питаннях адресності надання СД, якщо проводиться оцінка доходів.

 • Діяльність системи надання СД в Україні є задовільною у питаннях адресності надання СД, якщо проводиться оцінка доходів.

 • Як правило використовується метод оцінки доходів на основі документів.

 • Також використовуються інші методи (бальна методика оцінки доходів, оцінка доходів не на основі документів, вибіркова оцінка доходів та самовідбір),але дещо нерегулярно/без чіткої процедури, інколи правил, часто через обмежені можливості (перевантаження службовців управлінь праці).

 • Щодо усіх видів трансферів (усі види допомоги й пільг в Україні) адресність є гіршою через відсутність відповідних правил і фізичних можливостей для проведення строгого тестування доходів при наданні допомоги/пільг. • Метод НОД належить до інструментів надання СД, що:

 • Визначає тих, хто найбільше потребує СД (зменшуючи помилки включення і виключення в систему СД), і

 • Підтримує ефективне використання обмежених бюджетних коштів

 • НОД призначена для:

 • Використання переваг сучасних підходів оцінки доходів

 • Їх широкого і гнучкого застосування

 • Створення найкращого набору методів для кожного виду СД

 • Покращення дієвості методології надання СДНОД є “змішаною”, оскільки включає прямі й непрямі методи, як правило:

 • НОД є “змішаною”, оскільки включає прямі й непрямі методи, як правило:

 • Прямі: Оцінка доходів на основі документів: формальна перевірка доходів

 • Непрямі: Метод бальної оцінки доходів: Оцінка доходу й/чи нужденності ґрунтується на “непрямих” спостережуваних/вимірюваних показниках, що пов’язані чи корелюють з умовами/доходами, які вони відображають, включаючи місце проживання і соціально-економічні характеристики

 • Інші підходи/методи до оцінки доходів включають:

 • Вибіркова оцінка доходів

 • Самовідбір/ самоперевірка

 • Також у деяких випадках: Оцінка доходів не на основі документівОцінка офіційних доходів і активів, щоб визначити право заявників на отримання СД.

 • Оцінка офіційних доходів і активів, щоб визначити право заявників на отримання СД.

 • Включає перевірку нарахування заробітної плати, пенсій, СД, а іноді і банківських відомостей, транспортної документації тощо.

 • У багатьох випадках перевірка є автоматизованою і включає інформацію про податкові звіти, дані по безробіттю тощо.

 • Є ефективним у країнах з невеликою часткою тіньової економіки, де значна частка доходів, витрат і багатства є формальними, монетизованими та добре задокументованими. Екстенсивна перевірка інформації сприяє відкритості й довірі (за умови, що вона здійснюється стандартним чином з рівним ставленням до усіх заявників).

 • Як правило, впровадження є дорогим, а також адміністративно і технічно складним в країнах СНД з високим рівнем неофіційного ринку праці. Він широко використовується в США.Може включати:

 • Може включати:

 • Формальну перевірку активів, що пов’язані з доходом (володіння автомобілем та іншими фінансовими та нефінансовими активами)

 • Застосування економетрично оцінених коефіцієнтів моделі, як правило, на основі регресійної моделі, аналізу головних компонент, або інших методів

 • Використання бухгалтерських формул, що розраховують “імпутований дохід" на основі результатів досліджень, наприклад, в економіці сільського господарства

 • Призначення балів / рангів умовам життя, необхідності надання СД тощо.

 • Використання "ваг надійності" різних частин інформації, з метою отримання резюмуючого балу (наприклад, методом Баєса описаного в наступних презентаціях цієї сесії)Може бути використаний як дешевий варіанту ОДОД. Він може бути достатньо точним, у той час як вимагає менше зусиль для перевірки доходів домогосподарств. Замість всіх заявників, ретельно перевіряється тільки випадкова невелика вибірка домогосподарств.

 • Може бути використаний як дешевий варіанту ОДОД. Він може бути достатньо точним, у той час як вимагає менше зусиль для перевірки доходів домогосподарств. Замість всіх заявників, ретельно перевіряється тільки випадкова невелика вибірка домогосподарств.

 • Математичні / статистичні науки і багато результатів практичного застосування формують міцну основу для формування вибірки домогосподарств для перевірки у відповідності зі строгими процедурами (вибірка не може бути сформована довільно співробітниками управлінь праці).

 • Якщо ця процедура не порушена деякими винятковими подіями, то цей метод може вважатися кращим недорогим методом, який є справедливим, прозорим і надійним. Його ефективність може бути посилена шляхом дотримання деяких санкцій щодо надання неправдивої інформації.Широко використовується в багатьох країнах. Люди визначають самі чи заявляти на отримання СД і можуть просто вирішити не подаватись, якщо вони вважають, що не мають права на отримання СД. Цьому сприяють наступні фактори:

 • Широко використовується в багатьох країнах. Люди визначають самі чи заявляти на отримання СД і можуть просто вирішити не подаватись, якщо вони вважають, що не мають права на отримання СД. Цьому сприяють наступні фактори:

  • Наявність у населення точної інформації, на основі якої особи, які не можуть претендувати на отримання СД або чиї шанси на отримання СД є дуже низькими, не подаються
  • Наявність санкцій щодо надання неточної інформації або соціального тиску, що перешкоджає шахрайству
  • Невисокий рівень СД (зведений до мінімуму в натуральній формі або фінансова підтримка) у поєднанні з високим зусиллями (часу) під час подання заяви, що дестимулює людей з високими доходами або тих, хто міг би використовувати час, необхідний для подання заявки, на заробляння грошей іншим способом
 • Самовідбір є відносно дешевим методом, однак може розглядатись як несправедливий, це може привести до низької точності адресності (висока помилка включення і виключення в систему СД – велика кількість тих, хто не отримує СД, хоча має на це право).

НОД у тому вигляді, яка розроблена Світовим Банком, націлена на оцінку загального доходу.

 • НОД у тому вигляді, яка розроблена Світовим Банком, націлена на оцінку загального доходу.

 • Загальний дохід розбивається на дві категорії:

  • дохід, що легко перевірити (задекларований дохід – ЗД), – офіційна зарплата, пенсії, допомоги і
  • дохід, що важко перевірити (незадекларований дохід – НД), отримується, наприклад, від самозайнятості, використання земельних ділянок чи неофіційної діяльності.
 • Загальний дохід визначається як сума:

 • ЗД + НД

 • ЗД декларується заявниками і формально перевіряється управлінням праці.

 • НД визначається соціальним інспектором чи іншим працівником управління праці на основі показників НД, що отримані з допомогою економетричної моделі чи інших методів.Заявники надають інформацію про вибрані індивідуальні і побутові характеристики, які є важливими факторами при визначенні доходу, легко декларуються і перевіряються (показники доходу).

 • Заявники надають інформацію про вибрані індивідуальні і побутові характеристики, які є важливими факторами при визначенні доходу, легко декларуються і перевіряються (показники доходу).

 • Індикатори включають, наприклад, демографічні та соціальні характеристики заявника та членів його / її сім'ї (таких як стать, вік, освіта, сімейний стан тощо), дані, пов'язані із зайнятістю (статус та галузь зайнятості), дані про володіння активами (наприклад, автомобіль), дані про житло (площа, # кімнат, обладнання), витрати на комунальні послуги, дані про землю і худобу, а також місце розташування (область, велике місто, мале місто, село).

 • Кожен показник має визначений коефіцієнт (вагу), що трансформує його на "частину" імпутованого доходу.

 • Застосування цих коефіцієнтів згідно з формулами і підсумування "частин" генерує загальну величину незадекларованого доходу

 • Додавання задекларованого доходу до незадекларованого (прогнозованого) формує загальний дохід сім’їДля формування оптимальних правил і процедур щодо НОД необхідно провести широкий набір експериментів:

 • Для формування оптимальних правил і процедур щодо НОД необхідно провести широкий набір експериментів:

 • Експеримент як з оцінкою на основі доходу, так і з оцінкою, не пов’язаною з доходом (наприклад, пропозиція доповнення “Акту інспекції”)

 • Експериментальне впровадження оцінки на основі балів, як-от

  • Додаткове джерело інформації
  • Інструмент “Аналіз заявника
  • Розширення існуючих методів (а не їх заміна), поступово впроваджене у вигляді очікуючих пілотів (наприклад, щодо тих, які впливають на надання СД), тільки у відібраних регіонах, для певних категорій заявників, хто:
   • страждають від хронічної (довгострокової) бідності
   • не мають формальних доходів чи проживають в регіонах з обмеженими можливостями для офіційної зайнятості
   • генерують більшість свого доходу у сільському господарстві чи від володіння несільськогосподарськими активами


Змішаний характер НОД дозволяє об'єднати разом кілька підходів, щоб встановити "оптимальний набір" методів, що задовольняють ряду умов, зокрема:

 • Змішаний характер НОД дозволяє об'єднати разом кілька підходів, щоб встановити "оптимальний набір" методів, що задовольняють ряду умов, зокрема:

  • Політична прийнятність і фінансові можливості: НОД має давати результати, які можливо реалізувати в політичному та фінансовому вираженні.
  • Простота, узгодженість, низька вартість та адміністративна реалізація: НОД має бути якомога простішою і підтримувати витрати на адміністрування СД на низькому рівні.
  • Технічна здійсненність: У країнах з великим неформальним сектором перевірка офіційного доходу не дає можливості оцінити загальний дохід домогосподарств. Необхідно використовувати НОД, що поєднує оцінку офіційного та неофіційного доходів.
  • Рівень прозорості та справедливості: методи оцінки повинні бути чіткими і відповідати вимогам соціальної справедливості.
 • Оцінка права на отримання СД повинна бути націлена на максимізацію адресності при прийнятних (низьких) витратах і прозорості, задовольняючи політичні/ програмні вимоги і умови справедливості (соціальна справедливість).Є кілька причин, через які НОД слід розглянути для застосування для потреб система СД в Україні:

  • Є кілька причин, через які НОД слід розглянути для застосування для потреб система СД в Україні:
  • Міжнародний досвід показує, що цей метод може генерувати задовільні результати щодо адресності. Наприклад, близько 85% СД, для яких використовується НОД, у Чилі та Мексиці отримана найбіднішими 40% (два найнижчі квінтилі) домогосподарств, що вважається ефективним рівнем адресності.
  • Існує значний міжнародний досвід застосування НОД для адресності СД, який може бути використаний в Україні.
  • Він є більш ефективним у тих країнах, де відносно висока частка доходів генерується в неформальному секторі.


НОД, спираючись на показники, що пов’язані з доходом, має деякі обмеження, які повинні враховуватися при прийнятті рішення про оцінку доходів:

  • НОД, спираючись на показники, що пов’язані з доходом, має деякі обмеження, які повинні враховуватися при прийнятті рішення про оцінку доходів:
  • Результати, отримані за допомогою регресійної моделі, базуються на вибірці, яка, забезпечуючи розумне наближення, залишається випадковим набором даних, які завжди можуть містити певні невідповідності. З різних причин люди ніколи не забезпечують повністю точну інформацію (у зв'язку з помилками, небажання розголошувати інформацію тощо). У всіх обстеженнях домогосподарств по всьому світу дані про доходи, як правило, занижені.
  • Моделі використовують дані того періоду, протягом якого проводилося опитування. Для України це було в 2008 році. Ці дані не відображають доходи і зміни цін після 2008 року. Крім того, моделі можуть не відображати випадки, коли відбулися деякі недавні зміни доходу домогосподарства.
  • Статичний характер моделі вимагає неперервного збору даних про доходи, споживання й активи, на основі яких моделі мають бути поновлені. Це може стати дуже непростим завданням для співробітників СД і вимагати перерахунку показників, наближених до доходу, всіх заявників/отримувачів.
  • Прогнозовані доходи, що оцінені регресійним методом НОД є усередненими. Хоча багато домогосподарств найімовірніше мають доходи, рівні або схожі з цими усередненими доходами, в деяких випадках фактичні доходи можуть суттєво відрізнятися.


Методи НОД є перспективними, але їх впровадження може вимагати більш тривалого періоду. Швидшому впровадженню може сприяти:

  • Методи НОД є перспективними, але їх впровадження може вимагати більш тривалого періоду. Швидшому впровадженню може сприяти:
  • Використання бюджетних коштів: необхідно провести детальний аналіз витрат і дієвості системи СД, що може призвести до підвищення ефективності.
  • Національна база даних: необхідно розпочати систематичний збір даних з урахуванням потреби методу НОД і посилити обмін даними між відповідними урядовими установами та іншими установами.
  • Аналітичні можливості: Повинні бути створені і оснащені відповідними апаратними засобами і програмним забезпеченням спеціалізовані аналітичні підрозділи в МПСП та місцевих управліннях праці. Необхідно організувати професійну підготовку спеціалістів.
  • Вибіркова оцінка доходів: Застосування сучасних методів статистики може бути введено за підтримки відповідних інструкцій і положень МПСП.База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка