Писарівський нвк 2013 р. 2013/14 н рДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Писарівський НВК 2013 р.

 • 2013/14 н.р.

 • Француз

 • Ірина Павлівна

 • Вчитель

 • іноземної мовиПедагогічне кредо

 • «Учитель не той хто вчить, а у кого вчаться»

 • «Розвивати дитину як неповторну індивідуальність, формувати в неї творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності»

 • «Головне навчити дітей мислити»

 • Б.Брехт

 • Розмірковуючи про своє життєвий шлях, я чудово розумію, що не можу провести грань, де закінчується моя робота і починається особисте життя. Напевно, це і є моя дорога. Я не працюю вчителем, я --- вчитель.

 • Що значить для мене бути вчителем?

 • Це можливість вчити дітей, формувати в них творчий потенціал, неповторну особистість, виховувати носія загальнолюдських цінностей. Підготувати дитину до активної участі в житті

 • суспільства. Щоб гордилися ним не тільки батьки,

 • а й був гарним прикладом для підростаючого

 • покоління.Мета портфоліо

 • прослідкувати динаміку власної професійної діяльності;

 • забезпечити неперервність самоосвіти;

 • продемонструвати стиль діяльності, що характерний для мене;

 • продемонструвати найбільш значущі результати практичної

 • діяльності для оцінки своєї професійної компетентності

 • об’єктивно оцінити свої можливості і спланувати роботу

 • для подальшого досягнення більш високих результатів;

 • систематизувати навчальні матеріали і напрацювання

 • для демонстрації адміністрації закладу та атестації;

 • мотивувати себе до постійного підвищення своєї

 • професійної кваліфікації;

 • підготувати портфоліо як підґрунтя для участі

 • в конкурсних програмах.Зміст

 • Розділ І. Загальні відомості.

 • Прізвище, ім’я, по батькові.

 • Освіта.

 • Посада.

 • Категорія.

 • Загальний трудовий і педагогічний стаж роботи.

 • Підвищення кваліфікації.

 • Нормативні документи які використовую в роботі.

 • Самоосвітня діяльність.

 • Розділ ІІ. Науково-методична діяльність

 • Інноваційні форми роботи та технології, що використовую.

 • Участь у методичних тижнях.

 • Розділ ІІІ. Результати педагогічної діяльності.

 • Підготовка до олімпіад.

 • Участь в олімпіадах.

 • Плани відкритих уроків.

 • Позакласні заходи.

 • Моніторинг навчальних досягнень учнів

 • з німецької мови у 2011-2012 н.р.

 • Розділ IV. Позакласна діяльність з іноземної мови.

 • Керівництво гуртком “Знавці німецької мови”

 • Розділ V. Навчально-матеріальна база.Розділ І. Загальні відомості

 • Розділ І. Загальні відомості

 • Освіта – Барський гуманітарно-педагогічний

 • коледж ім. М.Грушевського

 • Глухівський національний педагогічний університет

 • Спеціальність за дипломом вчитель німецької та

 • англійської мови.

 • Посада – вчитель іноземної мови.

 • Категорія – спеціаліст

 • 2006-2008р.р. - вчитель німецької мови

 • Івашковецької СЗШ І-ІІІ ступенів

 • З 2008р. – учитель німецької та англійської мов

 • Писарівського НВК

 • Стаж роботи 5

 • Педагогічний стаж 5

 • Стаж роботи вчителем англійської, німецької мов 5

 • Стаж роботи в даному

 • навчальному закладі3Підвищення кваліфікації

 • Листопад 2012 року --- підвищення кваліфікації вчителя англійської мови. Посвідчення №

 • Грудень 2012 року --- підвищення кваліфікації вчителя німецької мови. Посвідчення №Нормативні документи, які використовую в роботі:

 • Нормативні документи, які використовую в роботі:

 • Національна доктрина розвитку освіти в Україні.

 • Закони України “Про освіту”.

 • Закони України “Про загальну середню освіту”.

 • Концепція загальної середньої освіти.

 • Концепція розвитку освіти в Україні на 2007-2013 роки.

 • Державні національні програми “Вчитель”, “Кадри”.

 • Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01.

 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Іноземні мови. 2 – 12. – Перун, 2005.

 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Іноземні мови.Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-536 від 21.07.2011 “Щодо організації навчально-виховного процесу у 2012/2013 н. р.”.

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-536 від 21.07.2011 “Щодо організації навчально-виховного процесу у 2012/2013 н. р.”.

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.12.11 № 1 9-901 “Щодо додаткового переліку навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/13 н. р.”

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 №1/9-313 “Про забезпечення збірниками завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”.

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 • № 566/19304 від 11.05. 2011 р.

 • Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних

 • досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

 • Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти.

 • Навчальний план закладу, розроблений відповідно

 • до вищеназваних документів.

 • Самоосвітня діяльність

 • 2012-13 н.р.Розділ ІІ. Науково-методична діяльність

 • Розділ ІІ. Науково-методична діяльність

 • Інноваційні форми роботи та технології, що використовую:

 • елементи технології особистісно-орієнтованого навчання: “театралізація”;

 • елементи проектних технологій: “мистецькі міні-проекти”;

 • елементи технології критичного мислення: “мозковий штурм”, “асоціативний кущ”,“читання з елементами графічних позначок та малюнків”;

 • елементи комп’ютерних технологій: випуск тематичних бюлетенів, створення презентацій в програмі Microsoft Power Point.Участь в олімпіадах

 • Участь в олімпіадахРозділ IV. Позакласна діяльність із предмета

 • Розділ IV. Позакласна діяльність із предмета

 • Керівництво гуртком “Знавці німецької мови”Розділ V. Навчально-матеріальна база .

 • Розділ V. Навчально-матеріальна база .

 • З німецької мови

 • Таблиці (список додається).

 • 1. Das Deutsche Alphabet

 • 2. Die Deklination des Artikels

 • 3. Die Personalpronomen

 • 4. Die Deklination der Pronomen I; II

 • 5. Die Deklination der Substantive

 • - Gemichte Deklination

 • - Schwache Deklination

 • - Weiblsche Deklination

 • 6. Die Deklination der Adjektive

 • - Gemichte Deklination

 • - Schwache Deklination

 • - Starke Deklination

 • 7. Die Deklination der Substantivierten Adjektive

 • 8. Die Steigerungsstunden der Adjektive

 • 9. Die Präpositionen

 • 10. Die Numeralien

 • 11. Die Modalverben im Präsens

 • 12. Die Konjugation der Verben im:

 • - Präsens

 • - Präteritum

 • - Perfekt

 • - PlusquamperfektНавчально-матеріальна база.

 • Навчально-матеріальна база.

 • З англійської мови

 • Sounds. Звуки.

 • The Noun. Іменник.

 • The Pronoun. Займенник.

 • The Adjective. Прикметник.

 • The Verb. Дієслово.

 • The Adverb. Прислівник.

 • The Numeral. Числівник.

 • The Article. Артикль.

 • The Sentence. Речення.

 • Порядок слів у реченні.

 • Запитання до різних членів речення.

 • Modal verbs. Модальні дієслова.

 • The Present Progressive Tense. Теперішній тривалий час.

 • The Past Simple Tense. Минулий простий час.

 • What time is it? Котра година?Демонстраційний матеріал

 • Демонстраційний матеріал

 • з англійської мови

 • Набір для учнів 1 клас. Автор О. Карп”юк

 • Книга для вчителя 1 клас. Автор О. Карп”юкПосібники для кращої перевірки знань учнів з німецької мови 1. “ Збірник текстів для аудіювання та читання з тестовими завданнями ”. Автор: Ірина Савчук 2. “ Письмові контрольні роботи з німецької мови 5-11 клас ” . Автор: Н.В. Качковська; видав.гр. Основа 3. “ Німецька мова. Тексти для аудіювання ”. Автор: Орися КульчицькаПосібники для кращої перевірки знань учнів з англійської мови 1. “Збірник вправ з англійської мови ” , 3 клас. Автор: І. Доценко, О. Євчук 2. “ Читайлик( з англійської мови)”. Автор:В. Гусєва 3. “ Аудіювання з англійської мови ”. Книга для вчителя 4. “ Семестровий контроль ”. Англійська мова 4 клас 5. “ Бліц-контроль на уроках англійської мови ”. Автор: О.Євчук, І. Доценко.Комплект СD та аудіо

 • Комплект СD та аудіо

 • з англійської мови

 • Аудіододаток до підручника з англійської мови. 2 клас. Автор: О. Карп”юк

 • Аудіододаток до підручника з англійської мови. 3 клас. Автор: О. Карп”юк

 • Аудіододаток з англійської мови

ГазетиМетодична література на допомогу вчитель з німецької мови

Методична література на допомогу учителю з англійської мовиПлани на майбутнє
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка