Після вивчення цієї теми Ви зможете: Після вивчення цієї теми Ви зможетеДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Після вивчення цієї теми Ви зможете:

 • Після вивчення цієї теми Ви зможете:

 • зрозуміти сутність та механізм функціонування грошової системи, її відмінність від грошового обороту та грошового ринку

 • усвідомити закономірності еволюції грошових систем від саморегульованих систем повноцінних грошей до систем регульованого державою обігу кредитних грошей

 • визначати цілі грошово-кредитної політики та адекватні їм інструменти цієї політики

 • зрозуміти сутність проблеми монетизації валового внутрішнього продукту в Україні та проблеми монетизації бюджетного дефіциту і шляхи їх вирішення


Савлук М.І. Гроші та кредит, ст.153-212

 • Савлук М.І. Гроші та кредит, ст.153-212

 • Шабатура Н.Б. Гроші і кредит ст.40-63

 • Офіційний веб-сайт НБУ

 • http://www.bank.gov.ua/1 Сутність, призначення та структура грошової системи

 • 1 Сутність, призначення та структура грошової системи

 • 2. Види грошових систем та їх еволюція

 • 3 Створення і розвиток грошової системи України

 • 4 Державне регулювання грошового обороту і місце в ньому фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики

 • 5. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти

 • 6 Монетизація бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в УкраїніГрошова системаце форма організації грошового обороту в країні, установлена загальнодержавними законами.

 • Грошова системаце форма організації грошового обороту в країні, установлена загальнодержавними законами.

. 4.1. Схема класифікації грошових систем

 • . 4.1. Схема класифікації грошових системПЕРШИЙ ЕТАП ЩОДО СТВОРЕННЯ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ:

 • ПЕРШИЙ ЕТАП ЩОДО СТВОРЕННЯ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ:

 • вихід України зі складу СРСР

 • 10 січня 1992 р. були запроваджені українські купоно-карбованці,як доповнення до рублевої грошової маси.

 • Указ Президента України «Про реформу грошової системи України» від 12 листопада 1992 р. запровадив купоно-карбованець у сферу безготівкового обороту і вилучив з нього рублеві гроші1. Розбудова власного емісійного механізму

 • 1. Розбудова власного емісійного механізму

 • 2. Формування механізму регулювання НБУ пропозиції грошей

 • 3. Розроблення методики та методології грошово-кредитної політики НБУ, накопичення досвіду практичного застосування інструментів грошово-кредитної політики, розмежування сфер застосування фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики

 • 4. Розбудова національної платіжної системи

 • 5. Формування механізму валютного регулювання

 • 6. Розроблення та випробування на практиці спеціальних заходів з подолання гіперінфляції та регулювання інфляції

25 серпня 1996 р. Президент України підписав Указ «Про грошову реформу в Україні», згідно з яким з 2 по 16 вересня 1996 р. з обороту був вилучений український карбованець і введена по­стійна грошова одиниця — гривня та її сота частина — копійка. Цим закінчився другий етап розбудови грошової системи України і розпочався третій.

 • 25 серпня 1996 р. Президент України підписав Указ «Про грошову реформу в Україні», згідно з яким з 2 по 16 вересня 1996 р. з обороту був вилучений український карбованець і введена по­стійна грошова одиниця — гривня та її сота частина — копійка. Цим закінчився другий етап розбудови грошової системи України і розпочався третій.ТРЕТІЙ ЕТАП

 • ТРЕТІЙ ЕТАП

 • відбувається подальше вдосконалення механізмів та інструментів грошової системи, що були розроблені на попередньому етапі.

 • ПОЯСНІТЬ ЯК ВИ ЦЕ РОЗУМІЄТЕ?

 • Підказка • Рис. Структура загальноекономічної політики держави і місце в ній грошово-кредитної політикиДж. М. Кейнс і його послідовники, абсолютизуючи роль держави в регулюванні економіки, віддавали перевагу заходам фіскально-бюджетної політики. Вони сформулювали такі переваги їх перед заходами монетарної політики:

 • Дж. М. Кейнс і його послідовники, абсолютизуючи роль держави в регулюванні економіки, віддавали перевагу заходам фіскально-бюджетної політики. Вони сформулювали такі переваги їх перед заходами монетарної політики:

 • вони чинять більш відчутний вплив на активність економічних суб’єктів;

 • реакція ринкової кон’юнктури на заходи фіскально-бюд­жетної політики більш передбачувана, ніж на заходи монетарної політики;

 • вплив фіскально-бюджетних заходів на ринкову кон’юнк­туру виявляється швидше, ніж вплив монетарних заходів.Монетарна політика це - комплекс взаємозв’язаних, скоординованих на досягнення заздалегідь визначених суспільних цілей, заходів щодо регулювання грошового обороту, які здійснює держава через центральний банк.

 • Монетарна політика це - комплекс взаємозв’язаних, скоординованих на досягнення заздалегідь визначених суспільних цілей, заходів щодо регулювання грошового обороту, які здійснює держава через центральний банк. • Об’єктами, на які найчастіше спрямовуються регулятивні заходи монетарної політики, є такі змінні грошового ринку:Показник фактичного стану монетизації валового продукту

 • Показник фактичного стану монетизації валового продукту

 • де Км — рівень монетизації;

 • М — маса грошей на кінець року, взята за агрегатом М3

 • ВВП — річний номінальний обсяг валового внутрішнього продукту

 Що таке грошова система, чим вона відрізняється від таких понять, як грошовий оборот, грошові відносини?

 •  Що таке грошова система, чим вона відрізняється від таких понять, як грошовий оборот, грошові відносини?

 •  Перелічіть складові грошової системи і коротко охарактеризуйте кожну з них.

 •  Дайте характеристику системи кредитних грошей. Чим вона відрізняється від системи паперових грошей?

 • Яка з грошових систем проіснувала довше — золотий монометалізм чи біметалізм і чому?

 •  Як запроваджувалася в оборот нова національна валюта України? У чому полягали труднощі її впровадження в оборот?

 •  Що таке монетизація бюджетного дефіциту і як вона впливає на пропозицію грошей?

 • Чи можлива ремонетизація економіки України шляхом прискореного зростання пропозиції грошей банками? Обґрунтуйте свою відповідь.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка