Питання для обговоренняДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.Питання для обговорення

 • Питання для обговорення

 • 1. Поняття якості освіти. Контроль якості професійної освіти

 • 2. Моніторинг якості освіти

 • 3. Методи моніторингу1. Поняття якості освіти. Контроль якості професійної освіти

 • 1. Поняття якості освіти. Контроль якості професійної освіти

 • Якість професійної освіти відображає ступінь навченості робітника виконанню певного виду діяльності та відповідність продукту його діяльності вимогам суспільства, економіки і виробництва.

 • У науковій літературі поняття “якість освіти” трактується як успішність і попит випускників у сфері їх професійної діяльності, успіх у навчанні, навчання в престижному вузі, відповідність підготовки випускників вимогам державних освітніх стандартів тощо.

 • Якість освіти – це основний критерій оцінки освіти для споживача. • Якість в освіті – це не лише результати навчання, але й система, модель, організація і процедури, які гарантують, що учні отримають комплексний особистісний і суспільний розвиток, який дасть їм можливість задовольнити свої потреби, що дозволять їм внести вклад в прогрес і покращення суспільства в цілому (В.А. Качалов)У теорії навчання якість освіти включає три основних компоненти

 • У теорії навчання якість освіти включає три основних компоненти • Однією із складових системи управління якістю є система контролю якості. Контроль якості потрібен для реалізації планування, виконання та покращення освітнього процесу. Контроль дозволяє своєчасно виявити недоліки для подальшого їх виправлення. Контроль якості повинен охоплювати всі етапи робіт щодо надання освітніх послуг: від планування освітнього процесу до випуску спеціалістів. Краще здійснювати основний об’єм контролю у формі самоконтролю, коли виконавці робіт зацікавлені контролювати самі себе і можуть усунути проблеми. При цьому повинен зберігатися незалежний контроль для проведення інспекторський перевірок. • Особливу цінність контроль набуває тоді, коли він представляє неперервну систему. Сукупність неперервних контролюючих дій, які дозволяють спостерігати та коректувати за необхідності просування учня від незнання до знання, називається моніторингом якості освіти. Відносно оцінки якості освіти

 • моніторинг якості освіти

2. Моніторинг якості освіти

 • 2. Моніторинг якості освіти

Моніторинг (лат. мonitor - нагадуючий ) означає постійний нагляд за будь-яким процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату чи очікуваним висновкам.

 • Моніторинг (лат. мonitor - нагадуючий ) означає постійний нагляд за будь-яким процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату чи очікуваним висновкам.

 • У системі “педагог-учень” під моніторингом розуміють сукупність контролюючих і діагностуючих заходів, які обумовленні цілепокладанням освітнього процесу і передбачають у динаміці рівні засвоєння учнями матеріалу та його коригування.Особливості моніторингу:

 • Особливості моніторингу:

 • неперервність (збір даних здійснюється постійно);

 • діагностичність (передбачається наявність моделі чи критеріїв, з якими можна співставити реальний стан обє’кта, системи або процесу, що відслідковується);

 • інформаційна оперативність чи інформативність (критерії для відслідковування включають найбільш проблемні показники, на основі яких можна робити висновки про похибки в процесах, що відслідковуються);

 • зворотній зв’язок, який дозволяє вносити корективи у процес, що відслідковується;

 • науковість (сприяє застосуванню обумовлених моделей і відслідковуванню параметрів)

Залежно від обраного об’єкту моніторингу визначаються специфічні цілі та задачі, які пов’язані з реалізацією моніторингу на практиці, тобто у кожному випадку здійснюється певний вид моніторингу. Підвищенню ефективності управління і контролю професійно-технічної освіти сприяє розробка системи

 • Залежно від обраного об’єкту моніторингу визначаються специфічні цілі та задачі, які пов’язані з реалізацією моніторингу на практиці, тобто у кожному випадку здійснюється певний вид моніторингу. Підвищенню ефективності управління і контролю професійно-технічної освіти сприяє розробка системи

 • показників, критеріїв, індикаторів3. Методи моніторингу

 • 3. Методи моніторингу

 • Методи моніторингуПитання для самостійного опрацювання:

 • Питання для самостійного опрацювання:

 • Методика перевірки професійних знань і вмінь учнів

 • - поняття “контроль” і його види;

 • - методичні задачі перевірки професійних знань і вмінь;

 • - методи усної перевірки знань і вмінь;

 • - письмова перевірка професійних знань і вмінь.Використана і рекомендована література

 • Використана і рекомендована література

 • Батышев, С.Я. Профессиональная педагогика : учеб. для студентов, обучающихся по пед. спец. и направлениям / С . Я . Батышев. – М. : Ассоц. «Проф. образование», 1997. – 512 с.

 • Кругликов, Г. И. Методика профессионального обучения с практикумом : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Г. И. Кругликов. – М. : Издат. центр «Академия», 2005. – 288 с.

 • Эрганова, Н. Е. Методика профессионального обучения : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Н. Е. Эрганова. – М. : Издат. центр «Академия», 2007. – 160 с.

 • Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения. Учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально-технического и высшего образований - X.: ЧП «Штрих», 2003. - 480 с.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка