План Метрологія. Державна служба метрології і стандартизаціїДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


ЛЕКЦІЯ 1

 • Метрологія як наука. Фізичні величини. Засоби вимірювання.

 • доц. Л.В. Вронська


План

 • 1. Метрологія. Державна служба метрології і стандартизації.

 • 2. Фізична величина: суть, числове значення й одиниці.

 • 3. Основні і похідні ФВ та їх одиниці.

 • 4. Система одиниць ФВ СІ.

 • 5. Засоби вимірювання та їх метрологічні характеристики.1. Метрологія. Державна служба метрології і стандартизації.Завдання метрології:

 • Вимірювання – це знаходження фізичної величини дослідним шляхом за допомогою спеціальних технічних засобів.

 • Єдність вимірювань – це такий стан вимірювань, при якому їх результати виражені в узаконених одиницях і похибки вимірювань відомі з заданою імовірністю.

 • Точність вимірювань – характеризується наближенням їх результатів до дійсного значення вимірюваної величини.Метрологію поділяють на такі види:

 • теоретична метрологія

 • практична (прикладна) метрологія

 • законодавча метрологія • Теоретична метрологія присвячена вивченню теоретичних основ.

 • Практична (прикладна) метрологія присвячена вивченню питань практичного застосування в різних сферах діяльності результатів теоретичних досліджень в рамках метрології і положень законодавчої метрології. • Законодавча метрологія включає комплекси взаємопов’язаних загальних правил, вимог і норм, а також інші питання, які вимагають регламентації та контролю з боку держави, і напрямлені на забезпечення єдності вимірювань та однотипність засобів вимірювань.Закон „Про метрологію та метрологічну діяльність”

 • 11 лютого 1998 року в Україні за № 113//98-ВР

 • визначає правові основи забезпечення єдності вимірювань в Україні, регулює суспільні відносини у сфері метрологічної діяльності та спрямований на захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань.Метрологічна служба – це сітка організацій, окрема організація чи окремий підрозділ, на які покладена відповідальність за метрологічне забезпечення вимірювань.

 • Державна система стандартизації - це система, яка визначає основну мету і принципи управління, форми і загальні організаційно-технічні правила виконання всіх робіт з стандартизації.До Державної метрологічної служби входять:

 • відповідні підрозділи центрального апарату Держспоживстандарту України

 • державні наукові метрологічні центри, що належать до сфери управління Держспоживстандарту України: Київ – УкрЦСМ, Харків – „Метрологія”, Львів – „Система”, вищий навчальний заклад

 • територіальні органи Держспоживстандарту України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та містах обласного підпорядкування, 35 ДЦСМС

 • Державна служба єдиного часу і еталонних частот

 • Державна служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів

 • Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалівСтандартизація

 • – діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар’єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву.Закон України “Про стандартизацію”

 • травень 2001 року за № 2408-111

 • - встановлює правові та організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення єдиної технічної політики у цій сфері.

 • Рівні стандартизації:

 • Міжнародна стандартизація

 • Регіональна стандартизація

 • Національна стандартизаціяМета - забезпечення безпеки для життя та здоров’я людини, тварин, рослин, а також майна та охорона довкілля, створення умов для раціонального використання всіх видів національних ресурсів та відповідності об’єктів стандартизації своєму призначенню, сприяння усуненню технічних бар’єрів у торгівлі.

 • Дія Закону “Про стандартизацію” не поширюється на ядерні матеріали, фармацевтичну продукцію, стандарти медичного обслуговування, бухгалтерського обліку, освіти, а також інші соціальні стандарти, сфера дії яких встановлюється відповідними законами.2. Фізична величина: суть, числове значення й одиниці.

 • Фізична величинахарактеристика однієї з властивостей фізичного об’єкта (фізичної системи, явища або процесу), спільна в якісному відношенні багатьом фізичним об’єктам, але в кількісному відношенні індивідуальна для кожного об’єкту.Фізична величина має якісну і кількісну сторони

 • Рід фізичної величини – якісна визначеність фізичної величини.

 • Фізичні величини, які відображають в якісному відношенні одну і ту ж саму властивість, називають однорідними. • Розмір фізичної величини – кількісна визначеність фізичної величини, яка притаманна конкретному матеріальному об’єкту, системі, явищу або процесу.

 • Значення фізичної величини – це оцінка розміру фізичної величини у вигляді деякого числа прийнятих для неї одиниць.Значення фізичної величини отримують в результаті вимірювання або розрахункуЧислове значення ФВ. Одиниця ФВ.

 • Числове значення ФВ – число, яке входить в значення величини.

 • Одиниця ФВ - фізична величина фіксованого розміру, якій умовно присвоєно числове значення рівне 1, застосовувана для кількісного вираження однорідних фізичних величин.

 • Одиниця вимірювання ФВце фізична величина, прийнята по домовленості за основу для кількісного оцінювання величин, однорідних з нею в якісному відношенні.

 • Розмір одиниці вимірювання – кількість фізичної величини, що міститься в одиниці вимірювання.3. Основні і похідні ФВ та їх одиниці.

 • Одиниці вимірювання ФВ вибирають наступним чином:

 • деяка кількість одиниць вибирається незалежно (основні)

 • інші одиниці встановлюють на основі зв’язків, що існують між фізичними величинами (похідні) • Основна ФВ фізична величина, яка входить в систему величин і умовно прийнята в якості незалежної від інших величин цієї системи.

 • Похідна ФВ – ФВ, яка входить в систему величин і визначається через основні величини цієї системи.Розмірність ФВ – це вираз, який відображає залежність цієї похідної величини від основних величин, в якому коефіцієнт пропорційності прийнятий рівним одиниці.

 • Розмірність ФВ – це вираз, який відображає залежність цієї похідної величини від основних величин, в якому коефіцієнт пропорційності прийнятий рівним одиниці.

 • Розмір і розмірність одиниць ФВ

 • Розмір одиниці – це кількісна міра фізичної величини, що міститься в ній.

 • Розмірність одиниці – встановлює співвідношення даної похідної одиниці з основними одиницями системи.4. Система одиниць ФВ СІ.

 • Система одиниць фізичних величин – сукупність основних і похідних одиниць фізичних величин, утворена у відповідності з прийнятими принципами для заданої системи фізичних величин.

 • Міжнародна система одиниць була введена в 1960 р. ХІ Генеральною конференцією по мірах і вагах

 • ( міжнародна скорочена назва SI “СІ”)Основні одиниці системи СІ.Додаткові основні одиниці системи СІ:

 • Плоский кут - Радіан rad рад

 • Тілесний кут - Стерадіан sr срПриставки десяткового ділення одиницьПриставки десяткового ділення одиниць5. Засоби вимірювання та їх метрологічні характеристики

 • Засобом вимірювальної техніки (ЗВТ) є технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики.

 • До ЗВТ належать:

 • засоби вимірювань

 • вимірювальні пристрої • Засіб вимірювань – це технічний засіб, який застосовується при вимірюваннях і має нормовані метрологічні характеристики. Засіб вимірювань реалізує процедуру вимірювань.

 • Вимірювальним пристроєм називають ЗВТ, в якому виконується лише одна із складових частин процедури вимірювань (вимірювальна операція).До вимірювальних пристроїв належать:

 • Міра ФВ

 • Пристрій зрівняння

 • Вимірювальний перетворювач

 • Масштабний вимірювальний перетворювачМетрологічні характеристики ЗВТ – це характеристики властивостей ЗВТ, які впливають на результати та похибки вимірювань

 • Варіація показів

 • Діапазон показів ЗВ

 • Метрологічна надійність

 • Метрологічна відмова ЗВ


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка