План План Особливості психічного розвитку немовлятиДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.


План

 • План

 • 1. Особливості психічного розвитку немовляти.

 • 2. Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини першого року життя.

 • 3. Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини від одного до трьох років життя

 • 4. Особливості розвитку дитини від трьох до семи років життя.


1. Вітенко І.С., Борисюк А.С., Вітенко Т.І. Основи психології. Основи педагогіки: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 200 с.

 • 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С., Вітенко Т.І. Основи психології. Основи педагогіки: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 200 с.

 • 2. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. — 576 с.

 • 3. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. - 2-ге вид., виправ., доп. – Київ : Академвидав, 2006. – 520 с.

 • 4. Мельничук І. М. Вікова і педагогічна психологія : навч.-метод. посіб. для вивчення курсу / І. М. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, Економічна думка, 2006. – 144 с.

 •  -

 • -виховання зводиться в основному до фізичного розвитку дитини і піклуванню про її здоров'я;

 • виховання зводиться в основному до фізичного розвитку дитини і піклуванню про її здоров'я;

 • важливим завданням є

 • створення умов для

 • активного функціонування

 • органів чуття, що

 • забезпечує розвиток

 • нервової системи, мозку.захисні,

 • захисні,

 • орієнтуючі,

 • орієнтуючо-харчові,

 • смоктальний рефлекс,

 • хапальний рефлекс,

 • рефлекс відштовхуванняПерший умовний рефлекс – положення тіла при годуванні

 • Перший умовний рефлекс – положення тіла при годуванні

 • Перша форма людської активності – прояви емоцій дитини

 • Перша форма людської поведінки – «комплекс пожвавлення»Психологічний критерій закінчення періоду новонародженості – комплекс пожвавлення

 • Психологічний критерій закінчення періоду новонародженості – комплекс пожвавлення

 • Фізіологічний критерій закінчення новонародженості – поява зорового і слухового зосередження, можливість появи умовних рефлексів на зорові слухові подразникивиховуючий, освітній, навчаючий вплив здійснюють на дитину дії з предметами, спілкування з дорослими;

 • виховуючий, освітній, навчаючий вплив здійснюють на дитину дії з предметами, спілкування з дорослими;

 • завдання виховання полягає в забезпеченні можливості всіх пізнавальних процесів.це ситуація нерозривної єдності дитини і дорослого,

 • це ситуація нерозривної єдності дитини і дорослого,

 • соціальна ситуація емоційного комфортуНайбільш важливі аспекти процесу пізнання у перший рік життя:

 • Найбільш важливі аспекти процесу пізнання у перший рік життя:

 • Сприйняття

 • Розпізнання інформації

 • Виділення категорій

 • Розвиток пам'ятіСтадія операційної консолідації (1-4 місяці)

 • Стадія операційної консолідації (1-4 місяці)

 • Стадія операційної координації (4-8 місяців)

 • Стадія біфокальної координації (8-12 місяців)

 • Стадія удосконаленої координації (12-18 місяців)Виникає здатність відтворення

 • Виникає здатність відтворення

 • Виникає робоча (оперативна) пам‘ятьЗ'являються перші ознаки мислення дитини у формі сенсомоторного інтелекту: діти цього віку зауважують, засвоюють та використовують у своїх практичних діях елементарні властивості і відношення предметів

 • З'являються перші ознаки мислення дитини у формі сенсомоторного інтелекту: діти цього віку зауважують, засвоюють та використовують у своїх практичних діях елементарні властивості і відношення предметів1) ходьба, що веде до фізичної емансипації, відокремлення дитини від дорослих

 • 1) ходьба, що веде до фізичної емансипації, відокремлення дитини від дорослих

 • 2) поява автономної мови (за Л.С.Виготським), яка служить перехідним містком між пасивною і активною мовоюКриза 1-го року життя - це найперша криза у житті дитини - криза новонародженості.

 • Криза 1-го року життя - це найперша криза у житті дитини - криза новонародженості.

 • Це оригінальний стрибок, різка зміна ситуації, перехід від біологіч­ного типу розвитку до соціальногоперцептивний розвиток

 • перцептивний розвиток

 • ходьба

 • мова

 • предметна діяльністьзавдання - забезпечити різносторонню діяльність, різноманітні форми спілкування, що сприяє розвитку самостійності.

 • завдання - забезпечити різносторонню діяльність, різноманітні форми спілкування, що сприяє розвитку самостійності.Спілкування з дорослими

 • Спілкування з дорослими

 • Дитина осягає значення речей

 • Формується предметна діяльність

 • Практичне співробітництво: „дитина – предмет - дорослий

 • Формуються нові види діяльностіДжерела здібностей і обдарованостей дітей – на кінчиках їх пальців... Чим більше майстерності в дитячій руці, тим розумніша дитина

 • Джерела здібностей і обдарованостей дітей – на кінчиках їх пальців... Чим більше майстерності в дитячій руці, тим розумніша дитина

 • В.О.СухомлинськийІнтенсивний розвиток мови:

 • Інтенсивний розвиток мови:

 • швидко росте пасивний словник

 • Активний словник збагачується такими темпами:

 • на початку другого року життя - 10-12 слів,

 • у два роки – близько 300 слів,

 • у три роки – до 1200-1500 слів.Розумовий розвиток відбувається у тісному взаємозв’язку з оволодінням дитиною:

 • Розумовий розвиток відбувається у тісному взаємозв’язку з оволодінням дитиною:

 • а) предметної діяльності

 • б) мовлення

 • в) елементарних форм гри

 • г) малюванняСприймання розвивається за рахунок дій, що формуються у предметній діяльності

 • Сприймання розвивається за рахунок дій, що формуються у предметній діяльності

 • Мислення:

 • а) практичний аналіз

 • б) практичний синтез

 • в) практичне та мовне спілкуванняНезвичність думати у дитинстві позбавить цієї здатності і на решту життя.

 • Незвичність думати у дитинстві позбавить цієї здатності і на решту життя.

 • Ж.-Ж.Руссо

 • Людина вступає у зв’язок з предметом за допомогою трьох людських здатностей: мислити, говорити, діяти.

 • Я.А.КоменськийФорма спілкування у ранньому дитинстві є ситуативно-дієвою - ігровою

 • Форма спілкування у ранньому дитинстві є ситуативно-дієвою - ігровоюНегативізм

 • Негативізм

 • Упертість

 • Непокірність

 • Свавілля

 • Протест

 • Знецінення дорослиха) гострий інтерес дитини до свого зображення у дзеркалі;

 • а) гострий інтерес дитини до свого зображення у дзеркалі;

 • б) стурбованість малюка, як він виглядає в очах інших;

 • в) зацікавленість дівчаток своїм убранням, заклопотаність хлопчиків власною компетенцією, наприклад у конструюванні;

 • г) гостра реакція на невдачі.фізичний розвиток

 • фізичний розвиток

 • передбачає охорону

 • здоров'я, розвиток рухових

 • вмінь;

 • розумове виховання формує систему уявлень про оточуючий світ, інтелектуальні вміння;

 • в моральному вихованні, спираючись на наслідування, формуються моральні норми, відношення до людей, до себе;

 • естетичне виховання сприяє розвитку творчих сил дитини, формує естетичний смак.- складається нова соціальна ситуація розвитку;

 • - складається нова соціальна ситуація розвитку;

 • - провідною діяльністю стає сюжетно-рольова гра;

 • - під час гри дошкільники опановують інші види діяльності;

 • - виникають важливі новоутворення у психічній та особистісній сферах;

 • - відбувається інтенсивний інтелектуальний розвиток дитини;

 • - формується готовність до навчання в школі1. Дозрівання організму дитини

 • 1. Дозрівання організму дитини

 • 2. Сповільнюється збільшення росту та ваги

 • 3. Розвиток великої мускулатури випереджує формування функцій дрібних м’язів руки

 • 4. Певне окостеніння скелету

 • 5. Удосконалюється серцево-судинна система

 • 6. Зростає вага головного мозку

 • 7. Утворюються складні умовні рефлекси

 • 8. Формується друга сигнальна система 

 •  

 • - потреба в спілкуванні

 • - потреба в зовнішніх враженнях

 • - потреба в рухах1. Змінюються взаємини з дорослими

 • 1. Змінюються взаємини з дорослими

 • 2. Стає можливим досить систематичне навчання

 • 3. Стосунки з однолітками

 • 4. Усвідомленням власного „Я”

 • 5. Становлення особистості дитини

 • 6. Провідним засобом спілкування є мова- наслідування

 • - наслідування

 • - пізнавальне спілкування

 • - співробітництво дитини з дорослим

 • особистісне спілкуванняДля першої стадії (3—5 років) характерно відтворення логіки реальних дій людей; змістом гри є предметні дії.

 • Для першої стадії (3—5 років) характерно відтворення логіки реальних дій людей; змістом гри є предметні дії.

 • На другій стадії (5—7 років) моделюються реальні взаємини між людьми, і змістом гри стають соціальні взаємини, суспільна суть діяльності дорослої людини.Сенсорний розвиток - удосконалення відчуттів, сприймання, наочних уявлень.

 • Сенсорний розвиток - удосконалення відчуттів, сприймання, наочних уявлень.

 • Мислення розвивається від наочно-дійового до образного.

 • Пам'ять: впізнавання і відтворення.

 • Зростаюча довільність уяви.довільність у поведінці

 • довільність у поведінці

 • зростання суб'єктності

 • розвиток самосвідомості

 • виникнення самовиховання

 • виникає первинний дитячий світогляд1) мотиваційна готовність

 • 1) мотиваційна готовність

 • 2) розумова готовність

 • 3) емоційно-вольова готовністьДякую за увагу

 • Дякую за увагуКаталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> presentations -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8 -> 1. Левківський М. В. Історія педагогіки. — Житомир, 2001
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8 -> 1. Поняття «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність» у сучасній науці
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Рр. – Антоній Левенгук – першовідкривач мікроорганізмів
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Мембранні потенціали спокою і дії. Електрична ємність і опір плазматичної мембрани
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8 -> План План Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини молодшого шкільного віку
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8 -> 1. Вітенко І. С., Борисюк А. С., Вітенко Т.І. Основи психології. Основи педагогіки: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 200 с
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8 -> Технологізація —
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8 -> План План Особливості розвитку людини у період ранньої дорослості


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка