План Використання ікт у навчально виховному процесіДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.План

 • 1.Використання ІКТ у навчально - виховному процесі.

 • 2. Поняття освітніх електронних ресурсів.

 • 3. Класифікація освітніх електронних ресурсів (ОЕР)

 • 4. Поняття освітніх веб-ресурсів (ОВР)

 • 5. Види освітніх сайтів • Основний напрям інформатизації освіти України — це створення відкритого навчально-інформаційного середовища, яке передбачає у навчально-методичній роботі з педагогічними кадрами: підвищення кваліфікації педагогічних працівників, автоматизацію процесів управління (на всіх рівнях), наукову та інноваційну діяльність, розвиток технічної та програмної бази, бібліотечних ресурсів, упровадження ІКТ і дистанційних технологій у навчальний процес, використання інтернет-ресурсів.Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію.

 • Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. • Використовувати цифрові освітні ресурси:

 • мультимедійні навчальні комплекси,

 • електронні підручники,

 • планшети,

 • педагогічні програмні засоби,

 • колекції ЦОР мережі Інтернет у навчально-виховному процесі. • навчальна діяльність;

 • навчально-методична діяльність;

 • методична підтримка навчально-виховного процесу;

 • самостійна робота учасників навчально-виховного процесу.підвищення кваліфікації педагогічної майстерності та кваліфікаційної категорії кадрів;

 • підвищення кваліфікації педагогічної майстерності та кваліфікаційної категорії кадрів;

 • робота з новоприбулими фахівцями (наприклад «Школа молодого педагога»);

 • методичні об’єднання;

 • творча група педагогів;

 • робота вихователів за темами самоосвіти;

 • самоменеджмент педагога;

 • семінари-практикуми;

 • атестація;

 • педагогічний моніторинг;

 • поширення педагогічного досвіду. • стандартні та спеціалізовані програми,

 • мультимедійні комплекси,

 • навчальні E-mail-проекти,

 • розміщення в мережі Інтернет,

 • соціальні сервіси Веб 2.0,

 • використання інтерактивної дошки,

 • телекомунікації: відеоміст, відеоконференція, відеосемінар, вебінар, Skype-зв’язок.Електронні ресурси – це електронні дані (у вигляді символів, графічних, звукових, відео даних, або їх комбінацій), які можуть бути розміщені на будь-якому електронному носії, а також опубліковані в локальній чи глобальній мережі.

 • Електронні ресурси – це електронні дані (у вигляді символів, графічних, звукових, відео даних, або їх комбінацій), які можуть бути розміщені на будь-якому електронному носії, а також опубліковані в локальній чи глобальній мережі.- за функціональним призначенням; - за структурою; - за організацією тексту; - за характером вихідних даних; - за цільовим призначенням; - за групою користувачів; - за наявністю друкарського еквіваленту; - за природою основних даних; - за ступенем дидактичного забезпечення; - за видом освітньої діяльності, в якій використовується ОЕР; - за характером взаємодії користувача і ОЕР; - за технологією розповсюдження; - залежно від форми власності.

 • - за функціональним призначенням; - за структурою; - за організацією тексту; - за характером вихідних даних; - за цільовим призначенням; - за групою користувачів; - за наявністю друкарського еквіваленту; - за природою основних даних; - за ступенем дидактичного забезпечення; - за видом освітньої діяльності, в якій використовується ОЕР; - за характером взаємодії користувача і ОЕР; - за технологією розповсюдження; - залежно від форми власності.- програмно-методичні; - навчально-методичні ; - навчально-дидактичні ; - допоміжні; - контролюючі.

 • - програмно-методичні; - навчально-методичні ; - навчально-дидактичні ; - допоміжні; - контролюючі.- офіційні – публікуються від імені державних органів; - наукові – містять відомості про теоретичні або експериментальні дослідження; - науково-популярні; - довідкові – містять короткі відомості наукового та прикладного характеру; - рекламні – містять викладені в зацікавленій формі повідомлення про продукти (наприклад, навчальні програми, книги, реферати і т.д.), освітні послуги, навчальні заходи з метою створення попиту на них.

 • - офіційні – публікуються від імені державних органів; - наукові – містять відомості про теоретичні або експериментальні дослідження; - науково-популярні; - довідкові – містять короткі відомості наукового та прикладного характеру; - рекламні – містять викладені в зацікавленій формі повідомлення про продукти (наприклад, навчальні програми, книги, реферати і т.д.), освітні послуги, навчальні заходи з метою створення попиту на них.- ОЕР для школярів; - ОЕР для студентів; - ОЕР для дипломованих фахівців; - ОЕР для магістрів; - ОЕР для викладачів та вчителів.

 • - ОЕР для школярів; - ОЕР для студентів; - ОЕР для дипломованих фахівців; - ОЕР для магістрів; - ОЕР для викладачів та вчителів.- електронні аналоги паперового навчального видання – це видання, які відтворюють відповідне паперове видання (розташування тексту на сторінках, ілюстрації, посилання, примітки і т.п.); - самостійні ОЕР – що не мають паперових аналогів (існують лише в електронному варіанті).

 • - електронні аналоги паперового навчального видання – це видання, які відтворюють відповідне паперове видання (розташування тексту на сторінках, ілюстрації, посилання, примітки і т.п.); - самостійні ОЕР – що не мають паперових аналогів (існують лише в електронному варіанті).

 •  - текстові (символьні); - оглядові; - звукові; - програмні продукти; - мультимедійні.

 • - текстові (символьні); - оглядові; - звукові; - програмні продукти; - мультимедійні.- ОЕР для лекційного супроводження (слайди, відео фрагменти, аудіосупроводження); - ОЕР для супроводження практикумів; - ОЕР для самостійної роботи; - ОЕР для дистанційного навчання; - ОЕР для самоосвіти; - ОЕР для короткотривалих курсів і для системи підвищення кваліфікації.

 • - ОЕР для лекційного супроводження (слайди, відео фрагменти, аудіосупроводження); - ОЕР для супроводження практикумів; - ОЕР для самостійної роботи; - ОЕР для дистанційного навчання; - ОЕР для самоосвіти; - ОЕР для короткотривалих курсів і для системи підвищення кваліфікації.- відкриті – їх використання здійснюється вільно; - закриті – їх використання здійснюється лише з дозволу. Маючи дозвіл, користувачу необхідно ввести своє реєстраційне ім’я (login) та пароль (password), які видаються адміністрацією розробників; - комбіновані – доступ до окремих частин або до всього ОЕР здійснюється вільно, але в демонстраційному режимі (так звані демо-версії).

 • - відкриті – їх використання здійснюється вільно; - закриті – їх використання здійснюється лише з дозволу. Маючи дозвіл, користувачу необхідно ввести своє реєстраційне ім’я (login) та пароль (password), які видаються адміністрацією розробників; - комбіновані – доступ до окремих частин або до всього ОЕР здійснюється вільно, але в демонстраційному режимі (так звані демо-версії).Освітні веб-ресурси – це інформаційні ресурси освітнього характеру, які розміщенні у веб-просторі локальної чи глобальної мережі у вигляді різних форматів (текстового, графічного, архівного, аудіо та відео форматів і т.д.).

 • Освітні веб-ресурси – це інформаційні ресурси освітнього характеру, які розміщенні у веб-просторі локальної чи глобальної мережі у вигляді різних форматів (текстового, графічного, архівного, аудіо та відео форматів і т.д.).Це сайти органів управління. На них розміщені такі освітні веб-ресурси: урядові документи, положення закони.

 • Це сайти органів управління. На них розміщені такі освітні веб-ресурси: урядові документи, положення закони.

 • Прикладами таких сайтів можуть бути: www.mon.gov.ua – офіційний сайт Міністерства освіти і науки України; www.kmu.gov.ua – Урядовий портал.

 •  Наявність сайту в дошкільному навчальному закладі принесе масу користі та заощадить значний час як для педагогів, так і для батьків, а головне — розширить інформаційне поле методичного кабінету.

 • Наявність сайту в дошкільному навчальному закладі принесе масу користі та заощадить значний час як для педагогів, так і для батьків, а головне — розширить інформаційне поле методичного кабінету.enerhodar-dnz10.edukit.zp/ua

 • enerhodar-dnz10.edukit.zp/uaКультурно-освітні сайти

 • -  Віртуальні бібліотеки

 • www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського; www.victoria.lviv.ua – бібліотека інформаційно–пізнавального журналу Вікторія.

 • -  Довідкові сайти бібліотек

 • - Колекції рефератів та інших наукових робіт: www.ukrreferat.com – безкоштовна колекція рефератів.

 • -  Віртуальні журнали та газетиСайти дистанційного навчання

 • -  Центри дистанційної освіти: www.intuit.ru – Інтернет–Унівесритет Інформаційних технологій (безкоштовні курси); www.atutor.tu.edu.te.ua – сервер дистанційного навчання Тернопільського державного технічного університетуДодаткові сайти

 • -  Енциклопедії:

 • www.ua.wikipedia.com – відкрита українська вікі–енциклопедія.

 • -  Словники: www.dictionary.fio.ru – педагогічний словник.

 • -  Каталоги: www.allbest.ru – каталог посилань на освітні сайти.

 • -  Інформаційно–довідкові ресурсиТематичні та персональні сайти

 • Тематичний сайт – це сайт з певної тематики чи галузі знань. Наприклад, може бути сайт присвячений історії обчислювано техніки.Засоби спілкування

 • Телеконференції, чати, форуми, методичні об’єднання педагогів служать для обміну думками, відомостями, співпраці з колегами інших регіонів.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка