Планування, організація та проведення консультацій з громадськістюДата конвертації29.12.2016
Розмір445 b.


Планування, організація та проведення консультацій з громадськістю

 • Планування, організація та проведення консультацій з громадськістю


Яка мета проведення консультацій з громадськістю?Для органів виконавчої влади:

 • Для органів виконавчої влади:

 • підвищення якості управлінських рішень;

 • можливість донести до громадян позицію органу виконавчої влади;

 • підтримка прийнятих рішень громадськістю;

 • успішність реалізації прийнятих рішень;

 • уникнення акцій протесту;

 • підвищення рівня довіри до органів виконавчої влади.Для соціальних груп населення, суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, громадян:

 • Для соціальних груп населення, суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, громадян:

 • можливість бути почутими;

 • можливість впливати на рішення;

 • можливість здійснення контролю за діяльністю органів влади.

Загальні принципи

 • участь;

 • відкритість та підзвітність;

 • ефективність;

 • узгодженість.Мінімальні стандарти

 • чіткий зміст консультацій;

 • поінформованість;

 • достатні часові рамки;

 • зворотній зв’язок;

 • репрезентативність.Кодекс кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішення

 • ухвалений на конференції міжнародних неурядових організацій Ради Європи 1 жовтня 2009 рокуРівні участі громадськості в управлінні державними справами • 1-1. Нормативно-правові засади проведення консультацій з громадськістю

 • Конституція України (стаття 38);

 • Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська Конвенція);

 • Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» (стаття 5);1-2. Нормативно-правові засади проведення консультацій з громадськістю

 • 1-2. Нормативно-правові засади проведення консультацій з громадськістю

 • Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (стаття 11);

 • Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» абзац п’ятий частини першої статті 8);

 • Закон України «Про Порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» (частина перша статті 3);

 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 21); • 1-3. Нормативно-правові засади проведення консультацій з громадськістю

 • Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (§ 42. Громадське обговорення)

 • Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996;

 • Порядок залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 29 червня 2011 р. № 771;

 • Порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 25 травня 2011 р. № 555;1-4. Нормативно-правові засади проведення консультацій з громадськістю

 • 1-4. Нормативно-правові засади проведення консультацій з громадськістю

 • Порядок проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 989;

 • Порядок проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 18 липня 1998 р. № 1122.Нормативно-правові акти, що зобов’язують оприлюднювати проекти актів

 • Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

 • Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

 • Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”.2. Питання, які повинні бути винесені на громадське обговорення

 • Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики визначено, що в обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:

 • проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;

 • проектів регуляторних актів;

 • проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно їх виконання;

 • - звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.На обговорення повинні виноситися не лише проекти нормативно-правових актів, а й проблемні питання державної та регіональної політики для обговорення варіантів їх вирішення.3. Заінтересовані сторони

Річний орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю має містити:

 • Річний орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю має містити:

 • проекти нормативно-правових актів (актуальні питання державної політики), питання, які планується винести на обговорення;

 • пропоновані способи проведення консультацій щодо визначених питань;

 • орієнтовні строки проведення консультацій для кожного питання;

 • контактні дані підрозділу органу виконавчої влади, відповідального за проведення консультацій з громадськістю, та підрозділу який може надати фахові консультації.5. Строки та способи проведення консультацій з громадськістю

 • 5. Строки та способи проведення консультацій з громадськістю

 • Необхідно виділити для консультацій достатній час.

 • Строк проведення публічного громадського обговорення повинен становити не менш як один місяць.

 • Ефективно проводити консультації від початку розроблення концепції проекту акта, варіантів вирішення питання.

Консультації з громадськістю мають на меті отримання зворотного зв’язку. Тому прес-конференції, брифінги, тренінги, семінари не є консультаціями з громадськістю. • 6. Інформування про проведення консультацій з громадськістю

 • Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення.Інформаційне повідомлення має містити: - найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення; - зміст питання (або назву проекту документа, винесеного на обговорення); - альтернативні варіанти рішення; - оцінку можливих наслідків прийняття рішення для кожної з заінтересованих сторін; - регламент участі громадськості; - відомості про строки, місце і час проведення заходів; - адресу, строк і форму подання пропозицій; - контактні дані для зв’язку, строк і спосіб оприлюднення результатів.Не забувайте попереджати учасників консультацій заздалегідь, щоб вони мали змогу підготуватися до обговорення, а ви могли отримати конструктивні пропозиції.

 • Не забувайте попереджати учасників консультацій заздалегідь, щоб вони мали змогу підготуватися до обговорення, а ви могли отримати конструктивні пропозиції.

 • Крім того з цією ж метою необхідно надавати учасникам проекти документів, що будуть обговорюватися.

Інститути громадянського суспільства, представники яких є членами громадської ради, – ваші партнери в інформуванні про проведення консультацій.

 • Інститути громадянського суспільства, представники яких є членами громадської ради, – ваші партнери в інформуванні про проведення консультацій.

Пропозиції щодо змісту рубрики «Громадське обговорення»:

 • річний орієнтовний план проведення консультацій;

 • проекти актів, питання, що винесені на обговорення;

 • звіти за результатами проведених обговорень;

 • попередні річні орієнтовні плани проведення консультацій;

 • посилання на підрубрику «Проекти регуляторних актів» у рубриці «Регуляторна діяльність». • Обов’язково в рубриці «Громадське обговорення» має зазначатися:

 • інформація про строки проведення обговорення (дата розміщення інформаційного повідомлення та дата, до якої приймаються пропозиції та зауваження);

 • контактні дані для надсилання пропозицій, отримання додаткової інформації про проведення консультацій, роз’яснень щодо обговорюваного питання.7. Організаційні питання

 • Консультації з громадськістю повинні проводити всі структурні підрозділи органу виконавчої влади.

 • Підрозділ з питань взаємодії з громадськістю повинен координувати цю діяльність.

 • Варто розробити внутрішній наказ або розпорядження з розподілом повноважень щодо організації і проведення консультацій.8. Залучення громадських та науково-експертних рад, що діють при відповідних органах виконавчої влади

 • Органи виконавчої влади під час проведення консультацій з громадськістю повинні надавати громадській раді проекти відповідних нормативно-правових актів.9. Електронні консультації на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада»

Приклади

 • 1-1. Способи інформування

2-1. Способи проведення консультацій

 • 2-1. Способи проведення консультацій

У разі необхідності отримання консультацій щодо сприяння проведенню громадської експертизи звертайтесь до Департаменту

 • У разі необхідності отримання консультацій щодо сприяння проведенню громадської експертизи звертайтесь до Департаменту

 • інформації та комунікацій з громадськістю

 • Секретаріату Кабінету Міністрів

 • за тел.: (044) 256-66-37

 • (головний спеціаліст

 • Шевченко Михайло Вікторович),

 • e-mail: shevchenkomv@kmu.gov.ua


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка