Планування роботи закладу як одна з функцій управління. Принципи та види планування Засідання школи резерву керівних кадрів Запорізького районуДата конвертації04.01.2017
Розмір445 b.


Планування роботи закладу як одна з функцій управління. Принципи та види планування

 • Засідання школи резерву керівних кадрів Запорізького району

 • Підготувала директор Малокатеринівського НВК “Мрія”

 • Грибова Н.В.

 • 29.01.2015


 • Керівництво такою складною динамічною системою, як школа, вимагає ретельного планування.

 • Планування — функція управління, що полягає у визначенні цілей навчального закладу та розробці програми їх досягнення. Глибоко продуманий,змістовний,чіткий, конкретний, з близькою, середньою та віддаленою перспективою, план роботи школи є тим документом, що визначає обличчя, стиль школи та як маршрутна карта, відображає систему діяльності шкільного колективу. • Планування буде лише тоді ефективним , коли всі його складові будуть утворювати певну систему. Стосовно планування роботи школи система передбачає створення певного системного об'єкту ( річного плану роботи школи ) й перехід від нього до аналізу й планування складових ( методичної роботи, роботи учнівських організацій, батьківського комітету , виховної роботи, зміцнення матеріально — технічної бази, розподілу обов’язків між членами адміністрації, планування роботи кожним вчителем, класним керівником тощо). • На практиці це означає, що, виходячи з перспективної теми , над розв’язанням якої працює педагогічний колектив, нормативних і директивних документів, враховуючи результати роботи за минулий навчальний рік, шкільне оточення, інтереси вчителів, учнів та їх батьків, розуміючи сутність кінцевої мети, керівник складає річний план роботи школи, який повинен охоплювати всі ділянки шкільного життя.Планування роботи школи повинно здійснюватися на основі таких підходів:

 • цілеспрямованість;

 • науковість;

 • комплексність;

 • поєднання перспективного і щоденного планування;

 • доцільності;

 • врахування специфічних особливостей даної школиПринцип цілеспрямованості

 • передбачає забезпечення високого світоглядного рівня викладання навчальних предметів, формування особистості школяра, його активної життєвої позиції, виховання національної свідомості, любові до України, спрямування діяльності школи на реалізацію Законів “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” тощо.Принцип науковості

 • передбачає втілення в життя досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду. Необхідно забезпечити оптимальне співвідношення теоретичного й практичного матеріалу щодо оволодіння необхідними навичками пізнавальної діяльності. На основі цього принципу повинні впроваджуватися інтегровані курси, формуватися варіативна частина навчальних планів, структура й зміст діяльності самої школи.Принцип комплексного підходу до планування

 • реалізується в науково обґрунтованому змістовому й часовому поєднанні всіх складових навчально-виховного процесу, в тому числі педагогічно доцільної взаємодії школи, сім'ї, громадськості з метою формування особистості громадянина відповідно до природних даних дитини та соціально-побутових умов, оточенняПринцип поєднання перспективного та щоденного планування

 • базується на вмінні використовувати дані прогнозування розвитку села на 10,5,3 роки , на наступний рік, на чіткому визначенні місця освіти в цьому процесі, отже, передбачає формування завдань, методів, тривалості, термінів, форм діяльності кожного учасника процесу на перспективу ( близьку, середню, далеку) та на кожен день.Принцип доцільності планування

 • передбачає врахування цілей і завдань школи, конкретних заходів з кожного напряму, кожної ланки ( класний колектив, предметна, позакласна та позашкільна роботи, методична робота, рада школи тощо).Принцип урахування специфічних особливостей школи

 • полягає в тому, щоб при плануванні враховувалися місцезнаходження школи, навчально-матеріальна, побутова база, кадровий та учнівський склад, його професійний, інтелектуальний, фізичний потенціал, культурні та соціальні можливості села, наявність повних шкіл у сусідніх селах, їхні особливості, перспективи. Саме на цьому хиблять керівники шкіл, намагаючись вкласти в план модні напрямки, теми без урахування можливостей їх втілення, а звідси план - сам по собі, суб'єкти діяльності - самі по собі, робота - як буде. • План має бути конкретним, чітким, оперативним, Повинно бути вказано, хто, коли, де, з ким буде виконувати ту чи іншу роботу, як буде здійснюватись перевірка виконання заходу. Обов'язковим при плануванні є врахування наслідків роботи за минулий період. У планах повинно мати місце наступництво досягнутого, аналіз недоліків і конкретні заходи щодо їх усуненняВ загальноосвітніх школах України відповідно до наказу Міністерства освіти і науки №240 від 23.06.2000 року встановлено таку систему планування:

 • 1.Перспективне планування розвитку матеріально - технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу навчального закладу.

 • 2.План роботи школи на поточний навчальний рік.

 • 3.Плани навчально-виховної роботи педагогів ( календарні, поурочні плани, плани роботи класних керівників, вихователів, педагогів-організаторів, практичних психологів, соціальних педагогів).

 • 4.Плани роботи методичних об'єднань.

 • 5.Плани роботи учнівських гуртків, спортивних секцій,об'єднань.Система планування:

 • 6.Плани роботи шкільної бібліотеки.

 • 7.Особисте тижневе планування роботи керівників школи.

 • 8.Плани роботи ради загальноосвітнього навчального закладу.

 • 9.Плани роботи піклувальної ради, батьківського комітету.

 • 10.План-календар роботи школи на поточний місяць, навчальну чверть чи семестр.

 • 11.Розклади уроків, факультативів, індивідуальних консультацій, позакласних заходів
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка