По-перше, є результатом вибору між декількома альтернативами, а по-другеДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.За своєю сутністю управлінське рішення – це розроблений та прийнятий, формально зафіксований проект соціальних змін. Тому будь-яке управлінське рішення є актом здійснення управлінської дії, засобом вираження і способом регуляції управлінських відносин у конкретно-історичних умовах та соціальному середовищі. Прийняття рішень є центральним пунктом теорії управління.

 • За своєю сутністю управлінське рішення – це розроблений та прийнятий, формально зафіксований проект соціальних змін. Тому будь-яке управлінське рішення є актом здійснення управлінської дії, засобом вираження і способом регуляції управлінських відносин у конкретно-історичних умовах та соціальному середовищі. Прийняття рішень є центральним пунктом теорії управління.найважливішою рисою управлінського рішення є його безпосередня направленість на організацію колективної праці;

 • найважливішою рисою управлінського рішення є його безпосередня направленість на організацію колективної праці;

 • управлінське рішення приймається не будь-яким працівником, а лише суб’єктом управління – керівником організації (лінійним менеджером) або колегіальним органом (Кабінетом Міністрів, Радою директорів і т.д.);

 • управлінське рішення приймається лише в тому випадку, коли необхідно задіяти всю систему управління організацією, включити весь її механізм управління.Не будь-яке рішення є управлінським, а тільки таке, яке, по-перше, є результатом вибору між декількома альтернативами, а по-друге, коли результат вибору як соціальне явище впливає на інших людей і сприймається ними як обов’язкове до виконання.

 • Не будь-яке рішення є управлінським, а тільки таке, яке, по-перше, є результатом вибору між декількома альтернативами, а по-друге, коли результат вибору як соціальне явище впливає на інших людей і сприймається ними як обов’язкове до виконання.

 • Якщо не виконується перша умова, то рішення, яке приймається, або продиктоване іншими людьми, або обставинами, які не залежать від ЛПР. В цьому випадку маємо справу з так званим ритуальним управлінням. У випадку невиконання другої умови має місце управлінська утопія, а не реальне управління.директивний акт цілеспрямованого впливу на об’єкт управління, заснований на аналізі даних про конкретну управлінську ситуацію; визначенні цілей дії; обраної програми досягнення мети.

 • директивний акт цілеспрямованого впливу на об’єкт управління, заснований на аналізі даних про конкретну управлінську ситуацію; визначенні цілей дії; обраної програми досягнення мети.

 • результат системної діяльності людей і продукт когнітивної, емоційної, вольової, мотиваційної природи – синтезу психічних процесів, які мають вихідну регулятивну направленість.

 • вольовий акт ЛПР, оформлений у вигляді документу. Напрацьовані рішення повинні відповідати функціям організації та завданням, які вони виконують, складності та реаліям обставин, кооперативним інтересам тих, хто спільно досягає узгоджених цілей, а також задовольняти вимогам об’єктивних законів управління.права - приймати рішення мають лише керівники тих чи інших організацій.

 • права - приймати рішення мають лише керівники тих чи інших організацій.

 • повноважень - передбачається розмежування компетенції між керівниками різних рівнів.

 • обов’язковості - обов’язкове прийняття рішення керівником, якщо цього вимагає ситуація, що склалася.

 • компетентності - вміння керівника приймати кваліфіковані рішення.

 • відповідальності санкції, які можна застосувати щодо керівника при прийнятті хибного рішення.

 • своєчасності - необхідність прийняття рішення в певний період часу.Основними категоріями ТПУР є:

 • Основними категоріями ТПУР є:

  • мета (базове поняття у системному підході до виявленню взаємозв’язків категорій ТПР),
  • функція,
  • метод,
  • діяльність.
 • Мета — уявлення про майбутній стан предмета потреби, яке відповідає цій потребі і організує поведінку.

 • Завдання — нормативне уявлення про спосіб досягнення мети, яке передбачає перехід до реалізації змісту цього способу.ЛПР – людина, або група людей, наділених необхідними повноваженнями для прийняття рішень і які несуть за це відповідальність.

 • ЛПР – людина, або група людей, наділених необхідними повноваженнями для прийняття рішень і які несуть за це відповідальність.

 • Керовані змінні – сукупність факторів і умов, якими може управляти ЛПР.

 • Некеровані змінні – ситуації, якими не може управляти ЛПР, але якими можуть управляти інші особи.

 • Обмеження (внутрішні і зовнішні) на значення керованих і некерованих змінних, які у сукупності визначають область допустимих значень рішень.Критерії для оцінки альтернативних варіантів рішень.

 • Критерії для оцінки альтернативних варіантів рішень.

 • Система вирішальних правил – принципи і методи вибору рішення, у результаті застосування яких одержують рекомендації до ПР.

 • Альтернативи.

 • Рішення, яке допускає існування як мінімум двох альтернатив; інакше проблеми ПУР не виникає, внаслідок відсутності вибору.

 • Можливості реалізації прийнятого рішення.Раціональна модель

 • Раціональна модель

 • Нарощувана модель

 • Задовольняюча модельКерівники мають чіткі критерії, а відносна вага, що нею вони наділяють ці критерії, стабільна.

  • Керівники мають чіткі критерії, а відносна вага, що нею вони наділяють ці критерії, стабільна.
  • Керівники знають всі доречні критерії.
  • Керівники мають змогу оцінювати кожну альтернативу за всіма критеріями і давати їй загальну оцінку.
  • Керівники мають самодисципліну, яка дає змогу їм вибирати найкращу альтернативу.


для виконання завдання робляться “не радикальні чи широкі стрибки”, а невеликі кроки;

  • для виконання завдання робляться “не радикальні чи широкі стрибки”, а невеликі кроки;
  • рішення не є очевидними, бо невідома вся інформація;
  • рішення ухвалюються успішно і ґрунтуються на порівняннях з результатами попередніх рішень;
  • ухвалення рішень зорієнтоване, радше, на проведення незначних вдосконалень, аніж на максимальні результати;
  • рішення ухвалюються з урахуванням плюралістичного середовища багатьох розмаїтих інтересів, у якому жоден із них не є пасивним.


є обмеження знань керівника про альтернативи і критерії;

  • є обмеження знань керівника про альтернативи і критерії;
  • керівники діють на основі спрощеної, погано структурованої розумової абстракції реального світу, а ця абстракція визначається особистими сприйняттями, нахилами тощо;
  • керівники не прагнуть досягти оптимального варіанту, а ладні пристати на першу-ліпшу альтернативу, що задовольнятиме поточний рівень їхнього прагнення;
  • рівень прагнення керівника щодо рішення рухається вгору і вниз, залежно від оцінок щойно знайдених альтернатив.


Блочна модель ПУР, яка запропонована із врахуванням специфіки військової сфери

 • Блочна модель ПУР, яка запропонована із врахуванням специфіки військової сфери1. Класифікація проблеми. Типова ця проблема чи унікальна? Або це зовсім новий тип проблеми, для вирішення якої ще тільки належить розробити правила?

 • 1. Класифікація проблеми. Типова ця проблема чи унікальна? Або це зовсім новий тип проблеми, для вирішення якої ще тільки належить розробити правила?

 • 2. Визначення проблеми. З чим ми маємо справу?

 • 3. Визначення способу вирішення проблеми. Які граничні умови?4. Визначення того, що є "правильним", а що є "прийнятним" з метою дотримання граничних умов. Перш ніж шукати компроміси, займатися адаптацією та робити передбачення, потрібно з’ясувати, що повністю задовольняє граничним умовам.

 • 4. Визначення того, що є "правильним", а що є "прийнятним" з метою дотримання граничних умов. Перш ніж шукати компроміси, займатися адаптацією та робити передбачення, потрібно з’ясувати, що повністю задовольняє граничним умовам.

 • 5. Визначаємо рішення таким чином, щоб воно несло в собі дію, необхідну для її виконання. Яку дію слід обрати для виконання рішення? Хто повинен про це знати?

 • 6. Перевірка обґрунтованості та ефективності рішення на відповідність реальному стану справ. Яким чином виконується рішення? Наскільки прийнятними є прогнози, на яких воно засноване?

формувати раціональні рішення, засновані на попередньому аналізі зібраної інформації;

 • формувати раціональні рішення, засновані на попередньому аналізі зібраної інформації;

 • обирати на основі суджень та думок інших людей, досвіду, який сформувався на основі минулих аналогічних ситуацій;

 • спиратися виключно на власну інтуїцію.своєчасність напрацювання, прийняття та реалізації;

 • своєчасність напрацювання, прийняття та реалізації;

 • наявність механізму реалізації (цілі дії, завдання підлеглим, порядок виконання);

 • оптимум – забезпечення максимальної віддачі від потенціальних можливостей у процесі реалізації рішення;

 • можливість бути реалізованим, забезпеченим відповідними ресурсами;

 • гнучкість – можливість змін, корекції рішення при зміні умов, ситуації;

 • можливість контролю виконання;

 • оригінальність;

 • наявність необхідної інформації для підлеглих;

 • зрозумілість за формою і обґрунтованість.Формулювання проблеми, розробка і вибір рішення відбувається на тому рівні ієрархії управління, де є для цього інформація;

 • Формулювання проблеми, розробка і вибір рішення відбувається на тому рівні ієрархії управління, де є для цього інформація;

 • прийняття управлінського рішення передбачає використання ієрархії, цільових міжфункціональних груп, специфічних правил і процедур, планів, горизонтальних зв’язків;

 • прийняття рішення повинно відображати інтереси і можливості тих рівнів управління, на які буде покладене його виконання або які зацікавлені у його реалізації;

 • прийняті рішення повинні враховувати національні особливості працівників, які реалізують ці рішення; при підготовці ЛПР слід враховувати специфіку системи управління в організації, особливості національної культури управління, менталітет народу країни, де ці рішення приймаються та реалізуються.оцінка природи і масштабу проблеми;

 • оцінка природи і масштабу проблеми;

 • визначення специфічних рис і особливостей конкретної проблемної ситуації;

 • визначення існуючого досвіду ПУР у схожих умовах та ситуаціях.повною та якісною;

 • повною та якісною;

 • цінною та корисною;

 • достовірною і точною;

 • оперативною та актуальною;

 • доступною та незаангажованою.проблеми, які виникають в одній сфері суспільного життя, часто впливають на проблеми в інших сферах;

 • проблеми, які виникають в одній сфері суспільного життя, часто впливають на проблеми в інших сферах;

 • проблемні ситуації часто визначаються як проблеми не тими, хто безпосередньо від них страждає, а іншими людьми – експертами, вченими, журналістами, правозахисниками, політиками і т.д.;

 • суспільна значимість деяких проблем може змінюватися в залежності від зміни системи цінностей, внутрішніх або зовнішніх умов;

 • умови, факти, обставини суспільного життя, які колись розглядалися як звичайні та прийнятні, з плином часу можуть визначатися і визнаватися вже як проблеми.визначення та діагностика проблеми може стати частиною політичного процесу;

 • визначення та діагностика проблеми може стати частиною політичного процесу;

 • багато проблем за своєю природою мультипричинні. Визначення проблеми само по собі може стати проблемою;

 • природу і масштаб деяких суспільних проблем важко визначити через їх заплутанність та «невидимість»;

 • проблеми можуть мати і таку характеристику як податливість до вирішення.Масштаб проблеми детермінується такими факторами, як причинність (що або хто підживлює проблемну ситуацію), чисельність групи клієнтів (яку кількість людей прямо або опосередковано зачіпає, або може зачіпати ця проблема), місцезнаходження (яку територію охоплює проблемна ситуація).

 • Масштаб проблеми детермінується такими факторами, як причинність (що або хто підживлює проблемну ситуацію), чисельність групи клієнтів (яку кількість людей прямо або опосередковано зачіпає, або може зачіпати ця проблема), місцезнаходження (яку територію охоплює проблемна ситуація).

 • Важливою частиною процесу визначення проблеми є з’ясування позицій різних індивідів та груп, яких хвилює дана проблема, хто вбачає у ній матеріальний інтерес і має владу, ресурси, силу, інші важелі для впливу на процес прийняття рішень відносно цієї проблеми.

 • Проблема може бути новою або такою, що виникла повторно.Не варто шукати домінуючу або найдосконалішу альтернативу.

 • Не варто шукати домінуючу або найдосконалішу альтернативу.

 • Не варто придумувати непривабливу альтернативу, створюючи штучне протиставлення варіанту, який Ви просуваєте, лоббіюєте. Неоднозначна реальність краще, ніж штучна визначеність.

 • Не варто зразу обирати домінуючу альтернативу, не розглянувши всі можливі варіанти.

 • При формулюванні альтернатив потрібно йти від абстрактного до конкретного і подавати їх бажано у розгорнутому вигляді.

 • До списку альтернатив рекомендується вносити альтернативу «статус-кво».

 • Альтернативи повинні відповідати ресурсам, які є у розпорядженні, у тому числі мати юридичний супровід і контрольовані змінні.1. Накази не обговорюються (“Це проблема, це рішення, це ваше завдання. За роботу!"). Керівник має всю повноту влади і приймає рішення одноосібно.

 • 1. Накази не обговорюються (“Це проблема, це рішення, це ваше завдання. За роботу!"). Керівник має всю повноту влади і приймає рішення одноосібно.

 • 2. Накази потрібно аргументувати (“Це проблема, ось рішення. Ось чому я прийняв саме таке рішення. Тепер – за справу!"). Керівник має всю повноту влади, але відчуває себе зобов’язаним хоч якось пояснити свої рішення, при цьому не запрошуючи людей до обговорення.

 • 3. Наказ "обкатують" на підлеглих (“Це проблема, ось моє рішення. Що ви про це думаєте?"). Якщо підлеглі наведуть резонні контраргументи, керівник відмовиться від цього рішення і через певний час винесе на обговорення інше рішення.4. Керівник зацікавлений у пораді (“Це проблема. У мене нема готового рішення. Є певні ідеї, але спочатку я хотів би послухати вас"). Керівник уважно вислуховує підлеглих і в певний момент каже: "Стоп, мені подобається пропозиція Надії Петрівни. Саме так ми і зробимо".

 • 4. Керівник зацікавлений у пораді (“Це проблема. У мене нема готового рішення. Є певні ідеї, але спочатку я хотів би послухати вас"). Керівник уважно вислуховує підлеглих і в певний момент каже: "Стоп, мені подобається пропозиція Надії Петрівни. Саме так ми і зробимо".

 • 5. Ми разом приймаємо рішення (“Це проблема. Давайте разом думати і вирішувати"). Процес напрацювання загального розуміння потребує більше часу, мистецтва спілкування і зрілості колективу. Корисно вималювати часові обмеження: "У мене тільки три тижні. Якщо до цього часу ми не досягнемо консенсусу, ми змушені будемо голосувати". В кінці подібної процедури кожен, включаючи керівника, може заявити: "Мене вислухали. Мої аргументи зрозуміли, і я буду захищати це рішення".

Нечітка логіка в системах підтримки прийняття рішень у державних ієрархіях

 • Одним з головних питань розробки системи підтримки прийняття рішень (СППР) є вибір математичних моделей і методів прийняття рішень, які становила базу її функціонування. Прийняття рішень у системі управління пов'язане із складністю системи, розподіленістю її підсистем, невизначеністю поточного стану, необхідністю враховувати велике число різних чинників і критеріїв, що характеризують варіанти рішень. Тому при розробці СППР виникає проблема вибору адекватних математичних методів, що дозволяють відтворювати структуру складної системи, для якої приймається рішення, оперувати суб'єктивними оцінками експертів, брати до уваги якісний (вербальний) характер оцінки фахівцями варіантів вирішення проблеми, враховувати неясність, неточність даних засобами нечіткої логіки.Традиційні методи аналізу не завжди придатні для аналізу соціальних систем саме тому, що вони не в змозі охопити нечіткість людського мислення і поведінки. Тому для дієвого аналізу соціальних систем потрібні підходи, для яких точність, чіткість і математичний формалізм не є чимось абсолютно необхідним, і в яких використовується методологічна схема, що допускає наявність нечіткості і часткових істин.

 • Традиційні методи аналізу не завжди придатні для аналізу соціальних систем саме тому, що вони не в змозі охопити нечіткість людського мислення і поведінки. Тому для дієвого аналізу соціальних систем потрібні підходи, для яких точність, чіткість і математичний формалізм не є чимось абсолютно необхідним, і в яких використовується методологічна схема, що допускає наявність нечіткості і часткових істин.Приклад.

 • Приклад.Моделювання прийняття рішень в структурах державного управління


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка