Податок на прибуток підприємств Ірина Педь, радник з оподаткування Адвокатського об'єднання “С. Т. Партнерс”Дата конвертації04.06.2016
Розмір445 b.Податок на прибуток підприємств

 • Ірина Педь, радник з оподаткування Адвокатського об'єднання “С.Т.Партнерс”Загальні правила обчислення оподатковуваного прибутку

Завдання 1: складання калькуляції собівартості товарів (робіт, послуг) для цілей оподаткуванняПРЯМІ МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ

 • ПРЯМІ МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ

 • (п.138.8.1)

 • =

 • вартість сировини та матеріалів, які утворюють основу виготовленого товару (роботи, послуги),

 • можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат

 • ПРЯМІ ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

 • (п.138.8.2)

 • =

 • заробітна плата та інші виплати зайнятим у виробництві робітникам, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витратЗавдання 2: перегляд складу постачальників товарів (робіт, послуг) залежно від особливих характеристик • ФІЗИЧНІ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦІ, ЩО СПЛАЧУЮТЬ ЄДИНИЙ ПОДАТОК

 • Встановлено повну заборону щодо відображення в податковому обліку будь-яких витрат, понесених у зв'язку з придбанням у таких осіб товарів (робіт, послуг).

 • (пп.139.1.12 п.139.1 ПКУ).

 • Єдине виключення:

 • діяльність у сфері інформатизації (розділ “Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям" КВЕД 2005, що діє до закінчення 2011 р., секція 72). • ОСОБИ, ЩО ЗВІЛЬНЕНІ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК, СПЛАЧУЮТЬ ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ЗА ІНШОЮ СТАВКОЮ АБО У СКЛАДІ ІНШИХ ПОДАТКІВ

 • Юридичні та фізичні особи – платники єдиного податку.

 • Платники фіксованого сільськогосподарського податку.

 • Заборонено включати до складу витрат нарахування роялті (частина 3) пп.140.1.2 п.140.1 ПКУ). • НЕРЕЗИДЕНТИ, ЯКІ МАЮТЬ ОФШОРНИЙ СТАТУС

 • Повна заборона на включення до витрат встановлена щодо таких виплат:

 • послуги (роботи) з консалтингу, маркетингу, реклами (п.139.1.13);

 • послуги (роботи) з інжинірингу (п.139.1.15);

 • роялті (п.140.1.2). • НЕРЕЗИДЕНТИ, ЯКІ НЕ Є БЕНЕФІЦІАРНИМИ (ФАКТИЧНИМИ) ОТРИМУВАЧАМИ ПЛАТИ

 • Заборона щодо включення до витрат встановлена щодо таких виплат:

 • послуги (роботи) з інжинірингу (п.139.1.15) (визначення інжинірингу – п.14.1.85 ПКУ);

 • роялті (крім випадків, коли бенефіціар (фактичний власник) надав право отримувати таку винагороду іншим особам) (п.140.1.2) (визначення роялті – п.14.1.225).Завдання 3: аналіз структури інших витрат з урахуванням скасованих ПКУ обмежень • ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ВИТРАТИ

 • До складу інших витрат включаються загальні корпоративні витрати, в тому числі організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати. (Частина а) пп.138.10.2 п.138.10 розділу ІІІ ПКУ).

 • Представницькі витрати – витрати, пов'язані з проведенням офіційного прийому (сніданку, обіду, вечері) представників, їх транспортним забезпеченням, заходами культурної програми, буфетним обслуговуванням під час переговорів, оплатою послуг перекладача, який не перебуває у штаті підприємства, установи, оплатою номерів у готелях.

 • Госпрозрахункові підприємства представницькі витрати, пов'язані з комерційною діяльністю, включають до собівартості в межах затвердженого радою (правлінням) кошторису підприємства на звітний період (рік).

 • (Порядок був затверджений наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 12.11.1993 р. № 88, втратив чинність для госпрозрахункових підприємств) • ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ВИТРАТИ

 • Обмеження:

 • Не включаються до складу витрат витрати … на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку.

 • (Частина а) пп.138.10.2 п.138.10 розділу ІІІ ПКУ). • ВИТРАТИ НА ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ

 • До складу інших витрат включаються витрати на утримання основних засобів загальногосподарського використання (у тому числі оренда легкових автомобілів), придбання пально-мастильних матеріалів, стоянка, паркування легкових автомобілів... (Частина в) пп.138.10.2 п.138.10 розділу ІІІ ПКУ).

 • … Витрати на оплату проїзду персоналу будуть включатися до складу валових витрат, якщо вони пов'язані з виробничою діяльністю платника податку, та за умови наявності підтверджуючих документів (маршрутних листів), а також наказу керівника підприємства про визначення кола осіб, яким відшкодовується вартість проїзду згідно з названими маршрутними листами.

 • Лист ДПАУ від 01.07.99 р. № 3862/6/15-1116 • ВИТРАТИ НА РЕКЛАМУ І МАРКЕТИНГ

 • До складу інших витрат включаються витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг) (Частина г) пп.138.10.3 п.138.10 розділу ІІІ ПКУ).

 • Маркетингові послуги (маркетинг) - послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків.

 • До маркетингових послуг належать, у тому числі: послуги з розміщення продукції платника податку в місцях продажу, послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту, внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу, послуги зі збору та розповсюдження інформації про продукцію (роботи, послуги).

 • (пп.14.1.108 п.14.1 розділу І ПКУ). • ВИТРАТИ НА СТРАХУВАННЯ

 • При визначенні об'єкта оподаткування враховуються такі витрати подвійного призначення:

 • витрати на страхування майна платника податку; об'єкта фінансового лізингу, а також оперативного лізингу, якщо це передбачено договором; фінансових, кредитних та інших ризиків платника податку, пов'язаних із провадженням господарської діяльності. (пп.140.1.6 п.140.1 розділу ІІІ ПКУ).

 • Обмеження щодо граничного розміру частки витрат на страхування у сукупних витратах скасоване.Завдання 4: оцінка наслідків нових обмежень складу витратВитрати за операціями з придбання робіт (послуг) у нерезидентів

 • О с в і т а (п.140.1.3)

 • Без обмежень

 • Витрати на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації:

 • - робітничих професій;

 • - професій, для яких законодавством передбачено обов'язковість періодичної

 • підготовки або перепідготовки;

 • Витрати на організацію навчально-виробничої практики осіб, які навчаються у

 • вищих та професійно-технічних закладах.

 • З вимогою про обов'язковість наявності певного сертифіката про певну

 • освіту для виконання певних умов ведення господарської діяльності

 • Витрати на навчання, професійну підготовку, перепідготовку або підвищення

 • кваліфікації осіб, які уклали з ним договір про зобов'язання відпрацювати у

 • платника податку після закінчення навчального закладу і отримання

 • спеціальності (кваліфікації) не менше трьох роківВитрати, не пов'язані з господарською діяльністю (п.138.10.6)Витрати, не пов'язані з господарською діяльністю (п.138.10.6)Завдання 5: перегляд складу пов'язаних осіб • Пов'язані особи

 • Загальна характеристика змін у визначенні пов'язаних осіб:

 • виключення переліку членів сім'ї фізичної особи;

 • обмеження кола учасників органів управління платника податку, які визнаються пов'язаними особами;

 • розширення кола посадових осіб платника податку, які визнаються пов'язаними особами.Завдання 6: виявлення операцій, при здійсненні яких виникає необхідність порівняння договірної і звичайної ціниОперації, при здійсненні яких застосовуються звичайні ціни: додаткові вимогиЗавдання 7: перевірка розумних економічних причин (ділової цілі) здійснення витрат • Розумна економічна причина (ділова

 • мета) - причина, яка може бути наявна

 • лише за умови, що платник податків

 • має намір одержати економічний ефект

 • у результаті господарської діяльності.

 • (пп.14.1.231 п.14.1 розділу І ПКУ).


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка