Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах, наказ мону від 01. 08. 2001 №563Дата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.
ТипПоложення


Безпечне проведення занять у кабінетах природничо - математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів

 • Лист МОНМСУ

 • від 01.02.2012 № 1\9-72


нормативно-правові документи

 • Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, наказ МОНУ від 01.08.2001 №563 (далі – Положення про організацію охорони праці)

 • Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (далі – ДСанПіН 5.2.2.008-01)

 • Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, наказ МОУ від 30.09.98 № 348/70 (зі змінами) (далі - Правила пожежної безпеки)нормативно-правові документи

 • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 № 4 (далі – Правила безпечної експлуатації електроустановок)

 • Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти, наказ Держнаглядохоронпраці України від 16.03.2004 № 81 (далі – Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики)

 • Правила безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах, наказ МОНУ від 15.11.2010 (далі – Правила безпеки під проведення навчання з біології)нормативно-правові документи

 • Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих МОНУ, наказ МОНУ від 18.04.2006 № 304 (далі - Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці)

 • Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, наказ МОНУ від 31.08.2001 № 616 (далі – Положення про порядок розслідування нещасних випадків)Загальні подложення

 • Відповідно до Положення про організацію охорони праці особисту відповідальність за створення безпечних умов НВП несе керівник навчального закладу.

 • Завідувачі кабінетів, учителі, керівники предметних гуртків несуть відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інвентарю тощо. Вони здійснюють заходи для створення здорових і безпечних умов НВП, забезпечують виконання чинних правил і норм з безпеки і гігієни праці та навчання.Загальні положення

 • Перед початком нового навчального року кабінети (лабораторії) навчального закладу приймає комісія, створена за наказом керівника навчального закладу, про що складається акт-дозвіл на проведення занять (додаток 1).

 • На кабінети (лабораторії) мають бути паспорти (додаток 2)Загальні положення

 • Правилами безпеки під час навчання в кабінетах інформатики

 • У кабінетах дозволяється користуватися кіно-, відео- та мультимедійною апаратурою за умов, якщо:

 • забезпечено вихід з кабінету в коридор або на сходову площадку;

 • електропроводка в кабінеті стаціонарна і виконана відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок;

 • виконується інструкція з експлуатації апаратури.ЕЗНП

 • Електронні засоби загального та навчального призначення для кабінетів повинні мати відповідний гриф та позитивний висновок санітарно-епідеміологічної експертизиЗагальні положення

 • Усі учні мають бути забезпечені халатами, захисними рукавичками і захисними окулярами або маскою.

 • Кабінети обладнуються аптечкою з набором медикаментів, перев’язувальних засобів і приладь та інформацією про місце знаходження і номер телефону найближчого лікувально-профілактичного закладу.

 • У разі скоєння нещасного випадку в кабінеті (лабораторії) учитель повинен терміново організувати надання першої допомоги потерпілому.2. 1. Проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності

 • Первинний інструктаж на початку навчального року

 • Мета – формування відповідального ставлення учнів до питань особистої безпеки та безпеки тих, хто оточує, свідоме розуміння необхідності захисту та збереження свого власного здоров’я, дотримання правил безпечної поведінки в умовах виникнення екстремальних ситуацій, у тому числі аварій, і уміння надати першу допомогу і самодопомогу у разі нещасних випадків.

 • Він реєструється в журналі реєстрації інструктажів з БЖД, який зберігається в кожному кабінеті (лабораторії) (додаток 3).2. 1. Проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності

 • Перед початком вивчення навчальної теми, виконання завдання, пов’язаних з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо також проводиться первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності.

 • Про проведення такого первинного інструктажу в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі змісту уроку, заняття робиться запис: «Інструктаж з БЖД». Учні, які інструктуються, не розписуються про такий інструктаж.3. Особливості безпеки проведення робіт в кабінеті хімії

 • Основні роботи в кабінеті хімії можна класифікувати на такі групи:

 • демонстраційні досліди, що проводить учитель;

 • лабораторні (фронтальні) досліди, що виконуються учнями;

 • практичні роботи, що виконуються учнями фронтально для перевірки засвоєння навчального матеріалу;

 • практичні роботи, що виконуються учнями індивідуально на вчительському столі;

 • практичні роботи, що виконуються учнями індивідуально під час екзаменів;

 • досліди і практичні роботи, що виконуються учнями на заняттях хімічного гуртка;

 • досліди і роботи, що проводить учитель на позакласних заходах з метою для популяризації хімічних знань тощо;

 • роботи, що проводить лаборант під час підготовки дослідів.3. Особливості безпеки проведення робіт в кабінеті хімії

 • Необхідно закріпити учнів за робочими місцями і за набором лабораторного обладнання.

 • На кожному лабораторному столі має бути номер (прикріплений до столу або написаний фарбою, що не змивається). Такі ж номери меншого розміру наносять на основні предмети обладнання, що призначені до цього столу.

 • Для кожної практичної роботи і лабораторного досліду вчитель має заготовити картки з назвою роботи і переліком обладнання, що розміщується на учнівському столі: основне обладнання; хімічний посуд; реактиви (для кислот вказується концентрація); допоміжне лабораторне приладдя, допоміжні матеріали та інше.3.2.Рекомендації щодо знищення відпрацьованих реактивів

 • Для видалення сміття, битого посуду і відходів хімічних речовин в кабінеті хімії слід мати три посудини:

 • емальоване (керамічне) відро з кришкою - для хім. відходів;

 • пластмасове відро для сміття зі вставним відром і педальним важелем – для паперових відходів і дрібного сміття, на відрі слід прикріпити напис: «Бите скло не кидати»;

 • металеве відро (коробку) без кришки з написом «Для битого скла».3.2.Рекомендації щодо знищення відпрацьованих реактивів

 • Звичайні відходи хімічного кабінету (слабкі розчини кислот тощо) рекомендується нейтралізувати і після розбавляння водою виливати в каналізацію.

 • Нерозчинні осади і отруйні речовини слід викидати в спеціальну вигрібну яму з кришкою, що влаштовується у віддаленому кінці шкільного двору.3.2.Рекомендації щодо знищення відпрацьованих реактивів

 • Не дозволяється зливати у відро для відходів несумісні речовини, наприклад, гідроген пероксид, перхлоратну кислоту (концентровану) та інші окисники не можна зберігати разом з відновниками - вугіллям, сіркою, крохмалем тощо; металічний натрій і фосфор не можна зберігати разом з бромом і йодом.

 • Тверді відходи, які накопичуються в кабінеті хімії, необхідно збирати в окрему тару і ліквідувати в місцях, узгоджених з органами санітарного і пожежного нагляду.3.2.1. Рекомендації щодо знищення відходів металічного натрію

 • Знищувати в той самий день, коли вони одержані,

 • Рештки розміщують в круглодонній колбі і заливають бензином.

 • Колбу закріплюють на штативі і забезпечують зворотним водяним холодильником.

 • Всередину колби через холодильник подають холодну воду. Об'єм разової порції становить близько 5 мл.

 • Колбу можна додатково охолоджувати ззовні за допомогою водяної бані.

 • Добавляння води припиняють тоді, коли розчиняться останні шматочки металу.

 • Одержаний водний розчин натрій гідроксиду відокремлюють на розподільній воронці і використовують для будь-яких потреб.3.2.2. Рекомендації щодо знищення реактивів, що не мають етикеток

 • Якщо хімічні реактиви не мають етикеток, їх необхідно випробувати:

 • розчини на наявність високотоксичних йонів Ва2+ і РЬ2+ добавлянням розчину, що містить сульфат-іони. Якщо випадає осад, додавати розчин, що містить сульфат-іони, до припинення випадання осаду. Осад промити декантацією і знищити з твердими відходами, рідину злити в каналізацію.

 • Якщо при добавлянні розчину, що містить сульфат-іони, осад не випадає, злити розчин в посуд для зберігання відпрацьованих розчинів.3.2.2. Рекомендації щодо знищення реактивів, що не мають етикеток

 • Якщо хімічні реактиви не мають етикеток, їх необхідно випробувати:

 • 2) пробу твердого реактиву на кінчику ножа розчинити у воді і випробувати на наявність йонів Ва2+ і РЬ2+ (див. п.1). Якщо реактив не дає реакції на ці йони і добре розчиняється у воді, перевести його повністю у розчин і злити у посуд для відпрацьованих розчинів.

 • Якщо реактив у воді практично не розчиняється, його можна знищити разом з твердими відходами. Малорозчинні у воді реактиви обробляють надлишком теплої води, переводять у розчин і зливають його у каналізацію.3.2.2. Рекомендації щодо знищення реактивів, що не мають етикеток

 • Якщо хімічні реактиви не мають етикеток, їх необхідно випробувати:

 • 3) рідини органічного походження мають характерний запах (на відміну від водних розчинів солей, кислот або лугів). Їх зливають у посуд для зберігання легкозаймистих рідин і знищують у місцях, які погоджені з органами санітарного та пожежного нагляду.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка