Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерностіДата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.


Про організацію та проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких учнівських робіт учнів-слухачів Харківського територіального відділення МАН України в місті Первомайський у 2014/2015 навчальному році

 • Сергієнко Алла Володимирівна, заступник директора з навчально-методичної роботи ПБДЮТ

 • 30 жовтня 2014р.


Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056 (зі змінами);

 • Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056 (зі змінами);

 • Правила проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 24.03.2014 № 259, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.04.2014 за № 407/25184.

 • Наказ Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 20.10.2014 № 429 «Про проведення І, ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2014/2015 навчальному році».ВИБІР НАПРЯМКІВ НАУЧНО – ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІПРАВИЛА проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України

 • ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 24.03.2014  № 259ІІ. Учасники Конкурсу

 • 1. Участь у Конкурсі беруть учні (вихованці) 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю (далі - учасники).

 • У Конкурсі можуть брати участь учні (вихованці) 7-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів за умови виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами для 9 класу.ІІ. Учасники Конкурсу

 • 4. У разі заміни з поважних причин деяких учасників ІІ та (або) ІІІ етапів керівник команди після прибуття до місця проведення відповідного етапу Конкурсу подає до оргкомітету нову заявку із зазначенням причини такої заміни.ІІ. Учасники Конкурсу

 • Кількість учасників, які можуть брати участь у І етапі Конкурсу від одного навчального закладу, не обмежується.

 • У ІІ етапі Конкурсу беруть участь учасники, які посіли перші місця за підсумками І етапу Конкурсу у відповідних наукових секціях.Участь переможців І етапу у ІІ етапі без обмежень!

 • Відділення “Технічних наук”

 • Відділення “Комп’ютерних наук”

 • Віддідення “Математики”

 • Відділення “Фізики і астрономії”

 • Відділення “Економіки”

 • Секції “Китайської мова”, “Іспанськая мова”, “Французька мова”

 • Секція “Гідрологія”

 • Секція “Геологія,геохімія та мінерологія”

 • Секція “Кліматологія та метеорологія”Участь у нових, експериментальних секціях

 • Секція “Ділова українська мова”

 • Секція “Інноваційний менеджмент та логістичні процеси”

 • Секція “Управління персоналом”

 • Можливість подання роботи до участі у ІІ етапу без участі у І етапі!ІІІ. Організаційний комітет Конкурсу

 • 2. Організаційні комітети І етапу Конкурсу формуються місцевими органами управління освітою за поданням територіальних відділень Малої академії наук України (за наявності таких).

 • 3. Персональні склади організаційних комітетів І етапу Конкурсу затверджуються наказами місцевих органів управління освітою.ІV. Журі Конкурсу

 • 2. До складу журі усіх етапів Конкурсу не можуть входити близькі особи та наукові керівники учасників Конкурсу.

 • 3. Журі створюється для кожної наукової секції, в якій проводиться відповідний етап Конкурсу.

 • Кількість членів журі не повинна перевищувати третину від кількості учасників у науковій секції, але становити не менше трьох осіб.

 • 4. Журі І етапу Конкурсу створюються місцевими органами управління освітою за поданням територіальних відділень Малої академії наук України (за наявності таких).

 • Персональні склади журі І етапу Конкурсу затверджуються наказами місцевих органів управління освітою.V. Предметні комісії

 • 1. Предметні комісії створюються з метою складання завдань контрольних робіт із базових дисциплін та перевірки виконання учасниками цих робіт.

 • 2. Предметні комісії формуються з числа педагогічних працівників навчальних закладів.

 • До складу предметних комісій не можуть входити близькі особи та наукові керівники учасників.V. Предметні комісії

 • 3. Предметні комісії І етапу Конкурсу формуються місцевими органами управління освітою за поданням територіальних відділень Малої академії наук України (за наявності таких).

 • Кількісні та персональні склади предметних комісій І етапу Конкурсу затверджуються наказами відповідних місцевих органів управління освітою.VI. Строки, місце та умови проведення Конкурсу

 • 2. У загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладах може проводитися відбірковий тур І етапу Конкурсу у формі конференцій наукових товариств учнів, якщо такі товариства у цих закладах діють.

 • Порядок організації та проведення конференції наукового товариства учнів визначається наказом керівника навчального закладу або керівним органом наукового товариства.

 • Підсумки конференції наукового товариства учнів затверджуються наказом керівника навчального закладу. На підставі цього наказу визначається список учнів, які братимуть участь у І етапі Конкурсу.VI. Строки, місце та умови проведення Конкурсу

 • 4. Строки, місце проведення, визначення результатів І етапу Конкурсу, а також інші умови, передбачені цими Правилами, та строки подання робіт визначаються наказами місцевих органів управління освітою.

 • Графік щодо організації підготовки та проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких учнівських робіт учнів-слухачів Харківського територіального відділення МАН України в місті Первомайський на 2014/2015 навчальний рік розроблено.VI. Строки, місце та умови проведення Конкурсу

 • 7. Для участі у І етапі Конкурсу керівники навчальних закладів, у яких навчаються учасники, у встановлені відповідними наказами строки подають до організаційних комітетів І етапу такі документи:

 • заявки на участь у І етапі Конкурсу за формою згідно з додатком 1;

 • науково-дослідницькі роботи учасників.VI. Строки, місце та умови проведення Конкурсу

 • 8. Підсумки проведення І етапу Конкурсу затверджуються наказами місцевих органів управління освітою на підставі протоколів журі та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах цих органів управління освітою не пізніше ніж через 10 календарних днів після закінчення І етапу.

 • За результатами І етапу Конкурсу формуються команди для участі в ІІ етапі.VI. Строки, місце та умови проведення Конкурсу

 • 14. Усі науково-дослідницькі роботи повинні бути оформлені згідно з Вимогами щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт (додатки 5, 6).VI. Строки, місце та умови проведення Конкурсу

 • 16. Втручання батьків та інших осіб у процедуру проведення Конкурсу, розгляду апеляційних заяв учасників, у роботу організаційного комітету та журі забороняються.

 • 17. Фото-, кіно-, телезйомки під час проведення Конкурсу здійснюються з дотриманням вимог чинного законодавства.VIІ. Програма Конкурсу

 • 1. Конкурс проводиться за такими розділами:

 • заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;

 • оцінювання навчальних досягнень із базових дисциплін;

 • захист науково-дослідницьких робіт.2. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт

 • Член журі, який здійснює оцінювання науково-дослідницької роботи учасника, заповнює оціночний лист. Оціночний лист підписується членом журі, який проводив заочне оцінювання, та головою журі секції.

 • Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт учасників вносяться до протоколу, який підписується усіма членами журі, та оголошуються учасникам напередодні захисту науково-дослідницьких робіт.

 • Автор кожної науково-дослідницької роботи отримує аргументовану рецензію з висновками та рекомендаціями журі.Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін

 • У наукових відділеннях математики, фізики та астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук учасники виконують 7 завдань:Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін

 • У наукових відділеннях історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства учасники виконують 9 завдань:Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін

 • Форма завдань визначається членами предметної комісії.

 • На виконання завдань із базових дисциплін учасникам відводиться три астрономічних години.Захист науково-дослідницьких робіт

 • Захист науково-дослідницьких робіт проходить у кожній науковій секції окремо.

 • Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів робіт) у групах за певною тематикою досліджень.

 • Порядок захисту, дебатів і склад груп визначаються журі за підсумками заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт.Захист науково-дослідницьких робіт

 • Для захисту роботи учаснику надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання - до 3 хвилин.

 • Після виступу всіх учасників у науковій секції журі проводить оцінювання їхніх виступів. Під час оцінювання виступів учасників забороняється присутність осіб, які не є членами журі.

 • Результати оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт фіксуються у протоколі оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт, який підписується усіма членами журі.Оголошення результатів

 • 8. Результати захисту науково-дослідницьких робіт оголошуються після виступу всіх учасників відповідної наукової секції та підсумкової наради членів журі.

 • 9. Для визначення загальної суми балів, отриманих учасниками в усіх розділах програми Конкурсу, необхідно додати значення всіх трьох факторів. Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за участь у всіх розділах програми Конкурсу, становить 100 балів.Визначення переможців

 • Перше місце визначається, якщо учасник набрав 85 і більше балів.

 • Друге місце визначається, якщо учасник набрав 80 і більше балів.

 • Третє місце визначається, якщо учасник набрав 75 і більше балів.

 • Переможцем не може бути учасник, який за результатами виконання контрольних завдань набрав менше третини максимальної суми балів.ІХ. Порядок розгляду спірних питань

 • 1. У разі незгоди учасника з результатами оцінювання навчальних досягнень із базової дисципліни він має право подати апеляційну заяву на ім’я голови журі предметної комісії протягом однієї години після оголошення результатів оцінювання навчальних досягнень із базової дисципліни.ІХ. Порядок розгляду спірних питань

 • В апеляційній заяві має бути зазначена причина подання апеляції.

 • Після прийому апеляційної заяви секретар відповідної наукової секції повідомляє учаснику час і місце її розгляду.

 • Апеляційна заява розглядається головою та членами предметної комісії в присутності учасника та секретаря відповідної наукової секції. Присутність інших осіб на засіданні щодо розгляду апеляційної заяви не допускається.ІХ. Порядок розгляду спірних питань

 • Апеляційні заяви після оприлюднення підсумкового протоколу не приймаються!ІХ. Порядок розгляду спірних питань

 • 2. У разі виникнення питань щодо результатів захисту науково-дослідницьких робіт учасник може звернутися за роз’ясненнями до голови журі відповідної наукової секції не пізніше ніж через 10 хвилин після їх оголошення. У такому разі учаснику головою та членами журі відповідної наукової секції надаються аргументовані роз’яснення та рекомендації.

 • 3. У разі незгоди учасника із загальними результатами Конкурсу він має право подати про це апеляційну заяву в письмовій формі до організаційного комітету відповідного етапу Конкурсу.

 • Строки подання заяви визначаються організаційним комітетом, про що повідомляється учасникам перед початком відповідного етапу Конкурсу (рекомендовано-1 година).Х. Нагородження переможців Конкурсу

 • 1. Переможці усіх етапів Конкурсу нагороджуються дипломами переможців.

 • Учасники, які не стали переможцями І, ІІ чи ІІІ етапів Конкурсу, нагороджуються дипломами учасниківВИМОГИ щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт

 • Тематика має відповідати напрямам наукових секцій наукових відділень Малої академії наук України.ВИМОГИ щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт

 • 2. Робота має ґрунтуватись на певних науковій та експериментальній базах, містити дані особисто проведених дослідів, спостережень чи пошукової роботи; результати їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела; відображати власну позицію дослідника.ВИМОГИ щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт

 • У роботі мають бути чітко визначені: мета, об’єкт і предмет дослідження, завдання, методика дослідження, відмінність та перевага запропонованих підходів і результатів.ВИМОГИ щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт

 • Зміст і результати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно та аргументовано, без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.ВИМОГИ щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт

 • Назва роботи має бути стислою та відповідати суті наукової проблеми (завдання), що вирішуєтьсяВИМОГИ щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт

 • 3. До наукової роботи мають бути додані відгуки наукового керівника та рецензія фахівця у відповідній галузі (досвідченого педагогічного, наукового чи науково-педагогічного працівника).

 • Достовірність наведених у роботі результатів підтверджується у відгуку науковим керівником.ВИМОГИ щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт

 • 4. Робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під час її оцінювання, другий - учасником під час захисту. Примірники роботи мають бути ідентичними.ВИМОГИ щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт

 • 5. До розгляду не приймаються:

 • роботи, тема та зміст яких не відповідають профілю наукової секції;

 • роботи, що були представлені в попередні роки та не мають суттєвого доопрацювання;

 • роботи, які є плагіатом;

 • роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел і власних висновків з обраної тематики;

 • роботи без тез, відредагованих та оформлених відповідно до цих вимог.

 • Автори таких робіт після заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт отримують відповідну рецензію та до подальшої участі в Конкурсі не допускаються.ВИМОГИ щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт

 • ІІ. Структура роботи

 • ІІІ. Вимоги до змісту роботи

 • IV. Правила оформлення роботиЗРАЗОК оформлення титульного аркуша

 • ЗРАЗОК оформлення рецензіїДякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка