Положення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. №946); ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» ) Завдання педагогічної радиДата конвертації23.06.2016
Розмір445 b.


Вас вітає Суслівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


«Педагогічна рада школи — постійно діючий колегіальний орган управління навчальним закладом»

 • «Педагогічна рада школи — постійно діючий колегіальний орган управління навчальним закладом»

 • (П.62 Положення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 946);

 • ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» )

Завдання педагогічної ради

 • Поєднання теорії з практикою.

 • Створення дружнього працездатного колективу, в якому кожен відчував би себе відповідальним за діяльність школи

 • Законодавчі, дорадчі, діагностичні, планово-прогностичні, експертно-контролюючіФормування індивідуальності кожного педагога

 • Формування індивідуальності кожного педагога

 • Формування громадської думки

 • Формування свідомої дисципліни педагогічного колективу

 • Соціально-педагогічні функції

 • Комунікативний зв'язок з учнями, батьками, громадою

 • Соціальний захист дітей та вчителів

 • Виконання правових нормВизначення актуальної проблеми

 • Визначення актуальної проблеми

 • Проведення засідання методичної ради

 • Створення робочих груп по підготовці

 • до педагогічної ради

 • Видача наказу про підготовку до педради (при необхідності)

 • Контроль за ходом підготовки до педрадиСкладання плану проведення педагогічної ради

 • Складання плану проведення педагогічної ради

 • Визначення форми проведення

 • Розподіл обов'язків між членами групи

 • Окреслення завдань для членів групиСкладання каталогу джерел інформації

 • Складання каталогу джерел інформації

 • Добір літератури для самостійного опрацювання вчителями

 • Технічна підтримка педагога у підготовці до педради

 • Оформлення виставки літератури

 • Підготовка доповіді і співдоповідейЗавдання для аналітичної групи

 • Дослідження, обстеження, вивчення проблеми

 • Анкетування, діагностика

 • Відвідування уроків, виховних заходів

 • Підготовка і проведення контрольних робіт, зрізів знань

 • Узагальнення матеріалів обстеження

 • Аналіз і висвітлення результатів

 • Розробка проекту рішення10.09.2012 року _________ №___

 • 10.09.2012 року _________ №___

 • Про підготовку та проведення

 • педагогічної ради «Використання іноваційних

 • технологій в організації навчально-виховного процесу »

 • Відповідно до річного плану роботи школи на 2012-2013 н.р. та з метою активного впровадження в організацію навчально-виховного процесу інтерактивних технологій

 • НАКАЗУЮ:

 • 1. Провести засідання педагогічної ради школи 30. 10. 2012 р.

 • 2. Створити ініціативну групу з підготовки до проведення педагогічної ради у складі:

 • ________________________________________________________________________

 • _________________________________________________________________________

 • 3.Призначити відповідальним за підготовку до проведення засідання педагогічної ради заступника директора школи з навчально – виховної роботи Яворенко Надію Іванівну_________ :

 • 4. Відповідальному за проведення педради __________ :

 • 4.1. До 12.09. 2012 року провести засідання ініціативної групи.

 • 4.2. До 13. 09. 2012 року сформувати робочі групи і організувати їх роботу.

 • 4.3. До 14.09.2012 року разом з методичною радою школи та ініціативною групою розробити план підготовки до педагогічної ради.

 • 4.5. До 25. 10. 2012 року підготувати проект доповіді та рішення.

 • 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 • Директор школи О.А. Пилипчук

 • З наказом ознайомлені: _______________

 • _______________Види педагогічних рад за характером вирішуваних проблем:

 • проблемні;

 • інструктивні;

 • комбінованінауково-педагогічні;

 • науково-педагогічні;

 • психолого-педагогічні;

 • тематичні;

 • проблемні;

 • настановчі;

 • підсумкові ;

 • комбіновані.Науково-педагогічні

 • Спрямовані на підвищення науково-теоретичного та методичного рівня викладання основ наук, упровадження нових ідей, результатів досліджень та перспективного педагогічного досвіду в роботу школи.Психолого-педагогічні

 • Ознайомлення вчителів з досягненнями психологічної науки.

 • Тематичні

 • Розглядають питання ефективного викладання окремих предметів, рівень навчальних досягнень учнів з основ наук.ПроблемніНастановчі

 • Проводяться з метою проведення аналізу підсумків навчального року, обговорюють та затверджкють план роботи навчального закладу на рік.Підсумкові

 • Розглядаються питання закінчення навчального року, переведення учнів до наступних класів, випуск учнів зі школи, видачу документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи в навчанні.Класифікація педрад за стилем

 • На автократичних педрадах право виступу і право ухвалення рішення має тільки керівник. Учасники таких засідань повинні слухати і відповідати на запитання, які ставить керівник. Педради такої форми мають місце тоді, коли керівник має дати вказівки або поінформувати колектив.

 • “Вільна педрада” не має чітко визначеного порядку денного. Вона може відбуватися без голови. Така педрада зводиться до обміну думками. Її рішення не фіксують. Вільна педрада відбувається, як правило, у формі бесіди чи розмови, та використовується як підготовка до проведення безпосередньо педради Це найнезвичніший стиль професійної наради вчителів у наших школах. Проте найбільш пам’ятний.

 • Дискусійна педрада, або мозковий штурм — спосіб отримання рішень з будь-якого питання шляхом генерування нових ідей та аналізу пропозицій у результаті колективної роботи групи людей. Вона відбувається за певними правилами. Характерна особливість цього способу полягає у відсутності критики і оцінюванні озвучуваних ідей.

 • Комбінована педагогічна радаУ будь-якому випадку директору треба твердо пам'ятати, що педрада — це не вистава.

 • У будь-якому випадку директору треба твердо пам'ятати, що педрада — це не вистава.

 • Ретельність підготовки до неї не означає, що виступати повинні тільки ті, кого визначили. Це привело б до зниження наукової вагомості педради і нівелювання будь-якої дискусії та критики.

 • Це, перш за все,— рада!

 • Потрібно вислухати різні точки зору, всебічно висвітлити питання, означити та обговорити те, що турбує всіх вчителів.

 • традиційна педагогічна рада:

 • Доповідь, обговорення- прийняття рішення

 • Доповідь, співдоповідь, обговорення- прийняття рішення • Оголошується кількісний склад членів педради, присутніх та відсутніх, причини неявки на засідання.

 • Озвучуються питання, які виносяться на засідання та затвердити їх відкритим голосуванням.

 • Затверджується регламент роботи педради та строго дотримуватись його.Доводиться інформація про виконання рішення попереднього засідання педагогічної ради.

 • Доводиться інформація про виконання рішення попереднього засідання педагогічної ради.

 • Надається слово доповідачу, виступаючим.

 • Необхідно слідкувати за реакцією членів педради, їх увагою, дисципліною, участю в роботі засідання.

 • При необхідності по ходу засідання педради вставляти ділову репліку,направити виступаючого

 • в потрібному руслі.

 • Не допускати некоректних зауважень, не зажимати критику.Підвести підсумки після обговорення доповіді.

 • Підвести підсумки після обговорення доповіді.

 • Зачитати проект рішення педради та після внесення доповнень, змін, уточнень затвердити його відкритим голосуванням.

 • Оголосити про закінчення педради.

 • Надати можливість членам педради дати довідки, зробити зауваження по питанню ведення засідання.

Адміністрація навчального закладу повинна:

 • Адміністрація навчального закладу повинна:

 • контролювати;

 • приймати адміністративне рішення;

 • накреслювати шляхи реалізації;

 • знімати рішення з контролю.Постановка рішення на контроль – занесення його до журналу контролю

 • Постановка рішення на контроль – занесення його до журналу контролю

 • (картки контролю і т.п.)Прийняття адміністративного рішення – видача наказу, проведення нарад, творчих груп і т.п.

 • Прийняття адміністративного рішення – видача наказу, проведення нарад, творчих груп і т.п.Шляхи реалізації прийнятих рішень – графіки заходів: семінарів-практикумів, вивчення ППД тощо

 • Шляхи реалізації прийнятих рішень – графіки заходів: семінарів-практикумів, вивчення ППД тощоЗняття з контролю – інформування педагогічного колективу про остаточне виконання, відмітка у журналі контролю

 • Зняття з контролю – інформування педагогічного колективу про остаточне виконання, відмітка у журналі контролю • «Використання іноваційних технологій в організації

 • навчально-виховного процесу»

 • 1. Педагогічному колективу:

 • 1.1. Забезпечити ефективне функціонування особистісно орієнтованої моделі навчання й виховання школярів. (постійно)

 • 1.2. Учителям-предметникам взяти до уваги напрацювання вчителів творчої групи по застосуванню в навчальному процесі інтерактивних методик з метою системного їх застосування в організації навчально-виховної діяльності.

 • З цією метою :

 • 1,1 педагогам школи продовжити роботу по створенню банку електронних засобів навчання.

 • 1,2.з метою раціонального використання інтерактивних та комунікаційних технологій навчання предметним

 • методичним комііям до 30.11.2012 року проаналізувати навчальний матеріал та виробити методичні

 • рекомендацій по їх застосуванню для кожного предмета зокрема.

 • 2. З метою контролю за виконанням програми «Сто відсотків» до 25.11.2012 року провести залік серед педагогічних працівників по визначенню рівня знань та сформованості практичних навичок у володінні компютерною технікою.

 • З цією метою:

 • 2.1 Вчителю інформатики до 10.11. 2012 року розробити завдання завліку та подати їх на затвердження директору школи.

 • 2.2. До 25.11.2012 року скласти графік роботи консультаційного центру по підготовці до заліку.

 • 3. Практичному психологу школи ______ продовжувати вивчати вплив використанняінтерактивних та ккомунікаційних технологійна формування мотивації до навчальної діяльності учнів школию січень-березень 2013 року).

 • 4. Заступнику директора з НВР ______ :

 • 4.1. До 10.01.2013 року та 20.05. 2013 року провести перевірку наявних розробок та електронних засобів, а також їх реальне застосування в навча 2013 рокульному процесі.

 • 4.2. Інформувати педагогічний колектив про виконання прийнятих рішень на плановому засіданні педагогічної ради в січні 2013 року та травні 2013 року30.10.2012 року ________ №____

 • 30.10.2012 року ________ №____

 • Про затвердження рішень педагогічної

 • ради «Використання іноваційних технологій

 • в організації навчально-виховного процесу»

 • На підставі рішення педагогічної ради (протокол №2 від 30.10.2012року) та з метою вироблення

 • загальних підходів до організації навчально-виховного процесу в школі, вмілого поєднання традиційних та інтеракттивних методів навчання.

 • Н А К А З У Ю:

 • Учителям-предметникам взяти до уваги напрацювання вчителів творчої групи по застосуванню в навчальному процесі інтерактивних методик з метою системного їх застосування в організації навчально-виховної діяльності.

 • З цією метою :

 • 1,1 педагогам школи продовжити роботу по створенню банку електронних засобів навчання.

 • 1,2.з метою раціонального використання інтерактивних та комунікаційних технологій навчання предметним

 • методичним комііям до 30.11.2012 року проаналізувати навчальний матеріал та виробити методичні

 • рекомендацій по їх застосуванню для кожного предмета зокрема.

 • 2. З метою контролю за виконанням програми «Сто відсотків» до 25.11.2012 року провести залік серед педагогічних працівників по визначенню рівня знань та сформованості практичних навичок у володінні компютерною технікою.

 • З цією метою:

 • 2.1 Вчителю інформатики до 10.11. 2012 року розробити завдання завліку та подати їх на затвердження директору школи.

 • 2.2. До 25.11.2012 року скласти графік роботи консультаційного центру по підготовці до заліку.

 • 3. Практичному психологу школи ______ продовжувати вивчати вплив використанняінтерактивних та ккомунікаційних технологійна формування мотивації до навчальної діяльності учнів школию січень-березень 2013 року).

 • 4. Заступнику директора з НВР ______ :

 • 4.1. До 10.01.2013 року та 20.05. 2013 року провести перевірку наявних розробок та електронних засобів, а також їх реальне застосування в навча 2013 рокульному процесі.

 • 4.2. Інформувати педагогічний колектив про виконання прийнятих рішень на плановому засіданні педагогічної ради в січні 2013 року та травні 2013 року

 • 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи _______

 • Директор школи О.А. ПилипчукЗразок оформлення протоколу

 • ЗРАЗОК ПРОТОКОЛУ

 • засідання педагогічної ради

 • від "__" ______________ 20___ №

 • Голова педагогічної ради: (П.І.Б.) - директор.

 • Секретар педагогічної ради: (П.І.Б.) - вчитель російської мови та літератури.

 • Загальна кількість членів педагогічної ради: чол.

 • Присутні: ___ членів педагогічної ради.

 • Відсутні ___ члени педагогічної ради (список відсутніх додається)

 • Порядок денний:

 • По першому питанню порядку денного «Про виконання рішень педагогічної ради від" ____ "20___ № 02» слухали:

 • (П.І.Б.) - заступника директора з НВР про результати контролю рівня викладання в 5х класах (інформація додається);

 • (П.І.Б.) - педагога-психолога про результати адаптації учнів початкової школи при переході в основну школу (доповідь додається).

 • У дебатах по доповідях виступили:

 • (П.І.Б.) - вчитель початкових класів, акцентувала увагу на роботі класних керівників 5-х класів по взаємодії з батьками учнів. Внесла пропозицію розглянути на методичному об'єднанні класних керівників матеріали з досвіду роботи по заявленої проблеми.

 • Вирішили:

 • Усунути виявлені у ході перевірки рівня викладання в 5-х класах недоліки у виборі форм навчальної діяльності на уроках російської мови і літератури до "____" 20__ р. (відповідальний - заступник директора з НВР (П.І.Б.)).

 • Розглянути на методичному об'єднанні класних керівників матеріали з досвіду організації процесу взаємодії з батьками учнів 5-х класів (відповідальний - заступник директора з ВР (П.І.Б.)).

 • Голова педагогічної ради / Підпис / / П.І.Б. /

 • Секретар педагогічної ради / Підпис / / П.І.БЗгідно з останніми змінами, внесеними до розділ "Область застосування" стандарту ГОСТ 6.30 від 2003р., Уніфікована форма оформлення таких документів є всього лише рекомендованої до застосування. Тобто відхилення від строгої форми не будуть порушенням.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка