Положення є наступне: Реалізація у межах області державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних системДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b. • Львівське обласне управління водних ресурсів є бюджетною, неприбутковою державною організацією і належить до сфери правління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (надалі – Держводагентство).

 • Основними завданнями Львівського облводресурсів відповідно до Положення є наступне:

 • Реалізація у межах області державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами.

 • Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах.

 • Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ, забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

 • Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення  екологічного стану осушуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

 • Проведення заходів, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів і земель у зоні впливу водних об’єктів.В структуру Львівського

 • В структуру Львівського

 • облводгресурсів входить десять

 • управлінь водного господарства та

 • гідрогеолого-меліоративна

 • експедиція:

 • Буське УВГ (Буський р-н);

 • Дрогобицьке УВГ (Дрогобицький, Сколівський, Стрийський р-ни);

 • Дублянське УВГ (Перемишлянський, Пустомитівський р-ни);

 • Жидачівське УВГ (Жидачівський, Миколаївський р-ни);

 • Жовківське УВГ (Жовківський, Яворівський р-ни);

 • Золочівське УВГ (Золочівський, Бродівський р-ни);

 • Кам.-Бузьке УВГ (Кам.-Бузький, Радехівський р-ни);

 • Мостиське УВГ (Мостиський, Городоцький р-ни);

 • Самбірське УВГ (Самбірський, Ст.-Самбірський, Турківський р-ни);

 • Сокальське УВГ (Сокальський р-н);

 • Гідрогеолого-меліоративна експедиція.

На балансі Львівського облводресурсів знаходяться 771 км дамб обвалування, 73 км кріплення берегів річок, 373 шт. перепадів, загат, швидкотоків, порогів на гірських річках, 14 насосних станцій, 8,2 тис. км каналів міжгосподарської державної мережі, 4876 шт. гідротехнічних споруд на відкритій мережі, 103 км експлуатаційних доріг.

 • На балансі Львівського облводресурсів знаходяться 771 км дамб обвалування, 73 км кріплення берегів річок, 373 шт. перепадів, загат, швидкотоків, порогів на гірських річках, 14 насосних станцій, 8,2 тис. км каналів міжгосподарської державної мережі, 4876 шт. гідротехнічних споруд на відкритій мережі, 103 км експлуатаційних доріг.

 • Станом на 01.01.2013 року в області нараховується 513,2 тис. га осушних земель, в тому числі 390,1 тис. га гончарного дренажу.

Особливістю географічного положення Львівської області є те, що через її територію простягається значна частина Головного європейського вододілу, який поділяє ріки Балтійського і Чорноморського басейнів. Річки області належать до басейнів Дністра (5738), Західного Бугу (3213) і незначна частина – до басейну Сяну та Прип’яті (Стир).Природна водозабезпеченість Львівщини середня на Україні і становить 1,82 тис. м3/рік на 1 мешканця. Водні ресурси області представлені річками, водосховищами і ставками. Кількість річок – 8950 шт. Протяжність річок - 16343 км. Кількість водосховищ – 20 шт. Загальна площа водосховищ - 3429 га. Кількість ставків - 3026 шт. Загальна площа ставків – 8921,2 га. Середня густота річкової сітки в басейні Західного Бугу становить 0,35 км/км², у басейні Дністра від 0,7 км/км² (Передкарпаття) до 1,5 км/км² (Карпати).

Проблема №2: Забруднення водних об’єктів стоками комунальних та промислових підприємств Шляхи вирішення: Будівництво нових та реконструкція існуючих очисних споруд комунальних та промислових підприємств

Проблема № 6:

 • Проблема № 6:

 • несанкціонований забір гравійно-піщаної суміші з русел та заплав гірських річок

 • Шляхи вирішення:

 • Враховуючи проблему та потребу господарського комплексу Львівщини у гравійно-піщаній суміші, пропонуємо на державному рівні розробити “Порядок використання надлишку гравійно-піщаної суміші при проведенні руслорегулюючих та руслоочисних робіт на річках”Надзвичайно великий екологічний, природоохоронний та громадський ефект має робота по впорядкуванню та відновленню джерел, витоків річок, водотоків тощо. За останні 3 роки силами водогосподарських організацій в області відновлено 164 джерела.

 • Надзвичайно великий екологічний, природоохоронний та громадський ефект має робота по впорядкуванню та відновленню джерел, витоків річок, водотоків тощо. За останні 3 роки силами водогосподарських організацій в області відновлено 164 джерела.Одним з напрямків діяльності облводресурсів та його структурних підрозділів є просвітницька та виховна робота, регулярні виступи на радіо і телебаченні, публікації у пресі, проведення тематичних уроків та конкурсів у школах, організація та проведення толок, проведення екологічних акцій.

 • Одним з напрямків діяльності облводресурсів та його структурних підрозділів є просвітницька та виховна робота, регулярні виступи на радіо і телебаченні, публікації у пресі, проведення тематичних уроків та конкурсів у школах, організація та проведення толок, проведення екологічних акцій.Захист територій від шкідливої дії вод

 • Захист територій від шкідливої дії вод • Львівським облводресурсів на території Львівщини реалізовувалися дві державні програми протипаводкового захисту:

 • Державна цільова програма комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету (затверджено Постановою КМУ від 27.12.08 р. № 1151)

 • Комплексна програма захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на період до 2010 р. та прогноз до 2020 р. (затверджено Постановою КМУ від 3.07.06 р. № 901)

 • На даний час згідно постанови Кабінету Міністрів України від

 • 19 грудня 2012 року № 1162 постанова КМУ від 27.12.08 р. № 1151 та постанова КМУ від 3.07.06 р. № 901 визнані такими, що втратили чинність.

 • Законом України від 24 травня 2012 року № 4836-VI затверджено ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНУ ЦІЛЬОВУ ПРОГРАМУ розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року.

 • Метою Програми є визначення основних напрямків державної політики у сфері водного господарства для задоволення потреби населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, збереження і відтворення водних ресурсів, впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, оптимізація водоспоживання, запобігання та ліквідація наслідків шкідливої дії вод.Проблемні питання:

 • Проблемні питання:

 • Через недостатнє фінансування заплановані на 2009-2010 роки заходи, які передбачені Державною цільовою програмою, вчасно не виконані. На 2009-2010 роки на реалізацію заходів Програми за рахунок державного бюджету ”Облводгоспу” із передбачених 460 805,0 тис. грн. було виділено 87 763,7 тис. гривень, які освоєні повністю.

 • Заплановані на 2006-2010 роки заходи, які передбачені Державною цільовою програмою. Програмою за цей час було передбачено фінансування заходів з будівництва захисних споруд, дамб, робіт з берегоукріплення, відбудови та покращання технічного стану існуючих протипаводкових споруд, поліпшення гідрологічного стану річок на загальну суму 159 362,0 тис. грн.. За час реалізації програма Львівську область профінансована на суму 32 480,3 тис. грн., які освоєні повністю.

 • Із передбачених на 2012 рік до фінансування по обох програмах 398235,6 тис. гривень, профінансовано 8459,992 тис. грн., в т.ч. заборгованість

 • за 2011 рік - 4405,9 тис. грн. , що становить тільки 2,12%. Виконано робіт на суму 4957,837 тис. грн. Кредиторська заборгованість за виконані у 2012 році роботи станом на 19.02.2013 рік становить 903,745 тис. грн..

 • Недостатнє фінансування призводить до збільшення термінів і здороження вартості будівництва. У зв’язку з незавершеним будівництвом об’єктів залишається потенційна небезпека підтоплення населених пунктів та сільськогосподарських угідь. • На території Львівської області в рамках Державної цільової програми комплексного протипаводкового захисту реалізовується Інвестиційний проект комплексного протипаводкового захисту на 2009-2011 роки. Відповідальним виконавцем інвестпроекту виступає Державне підприємство “Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту”.

 • За період з 2009 по 18.03.2013 рік у рамках зазначеного інвестиційного проекту виконано робіт з протипаводкового захисту на 467815,920 тис. гривень. (в тому числі безоплатно передано робіт на суму 1489,855 тис.грн.) Роботи проводились на 33 об’єктах в Дрогобицькому, Жидачівському, Жовківському, Городоцькому, Турківському, Стрийському, Самбірському та Старосамбірському районах області.

 • Вартість інвестиційного проекту – 519431,984 тис. гривень. Залишок неосвоєних коштів станом на 18.03.2013р. становить 51616,064 тис. гривень. Станом на 18.03.2013 завершено будівельні роботи на 25 об’єктах, з них 14 - здано в експлуатацію. • Шляхи вирішення :

 • - Збільшити фінансування у 2013 році для завершення незакінчених об’єктів по КПКВ 2407070 "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь", будівництво яких було розпочата у 2009 році. Потреба коштів на завершення будівництва становить 45,385 млн.грн. в тому числі по об’єктах:

 • - Захист с.с.Ралівка, Задністр’я від затоплення паводковими водами р.Дністер Самбірського району – 13,174 млн.грн.

 • - Захист с.с.Калинів, Кружики від затоплення водами р.Дністер Самбірського району – 9,276 млн.грн.

 • - Протипаводкові заходи в басейнах річок Стрий, Свіча, Сукіль на території Жидачівського, Стрийського районів – 4,271 млн.грн.

 • - Регулюючі та берегоукріплюючі роботи на р.Стрий для захисту від затоплення с.с.Кути, Миртюки, Гірне Стрийського району – 18,664 млн.грн.

Будівництво акумулюючої ємкості “Чайковичі”

 • Будівництво акумулюючої ємкості “Чайковичі”

Розчистка русла та відновлення берегоукріплення в с.Спас Старосамбірського району.

 • Розчистка русла та відновлення берегоукріплення в с.Спас Старосамбірського району.

 • (за рахунок коштів Резервного фонду)

 • 2010 рік.Розчистка русла та відновлення береукріплення в с.Сушиця Старосамбірського району.

 • Розчистка русла та відновлення береукріплення в с.Сушиця Старосамбірського району.

 • 2010 рік

 • (за рахунок коштів Резервного фонду)Фрагмент руйнації берегоукріплень та газопроводу

 • Фрагмент руйнації берегоукріплень та газопроводу

 • біля с. Верхнє Синьовидне Сколівського р-ну

 • (2008 рік)Будівництво перепаду на р.Шкло в Яворівському районі.

 • Будівництво перепаду на р.Шкло в Яворівському районі.

 • 2010 рік

Міжнародне співробітництво

 • Міжнародне співробітництво

 • Відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща „Про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах ” від 10 жовтня 1996 року , виробничо–виконавчі структури Львівського облводресурсів співпрацюють з відповідними структурами Республіки Польща в напрямку протиповеневого захисту, регулювання і меліорації , ліквідації надзвичайних забруднень , гідрометеорології та гідрогеології, планування та охорони прикордонних вод від забруднень. З цією метою в Рамках роботи Комісії створено 5 Робочих Груп. В діяльності Робочих Груп по цих напрямках беруть учась спеціалісти облводресурсів.

 • Діапазон робіт полягає в:

 • утриманні в нормальному технічному стані прикордонних водотоків, споруд на прикордонних водах на території своїх держав і утримання їх так, щоб не створювати загрози і шкоди другій стороні;

 • контролі за дотриманням інструкції експлуатації, обслуговування режимів і утримання гідротехнічних об’єктів і споруд, також і меліоративних, пов’язаних з прикордонними водами;

 • співпраці з прикордонними органами при загрозі стабільності державного кордону.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка